20 Haziran 2014
Sayi: KB 2014/25

IŞİD ve kapitalist/emperyalist gericilik
İşçi eylemleri
uykularını kaçırıyor!
Maden işçisinin karnı AKP’nin yalanlarına tok!
Çelik, Kürtler’in Irak’ta ayrılma hakkı olduğunu söyledi
Temeli bozuk olanların ‘çatı’ arayışı
Sömürü “kader” değil
İbrahim’i binlerce kişi uğurladı
Kaybolan eylemcinin cenazesi bulundu
AKP özelleştirmeyle beslenmeye devam ediyor
Soma’da maden işçilerinin eylemleri sürüyor

Yatağan işçileri
yol kapatarak uyardı!

Türk-İş’ten özelleştirmelere karşı eylemler

“Sonuna kadar direnmeye devam edeceğiz!”

DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi üzerine
Greif işgali DİSK’in içerisindeki Türk-İş’i ortaya çıkardı
“İşçinin taşerona isyanı: Greif direnişi dersleri”
Derby’den Greif’e:
İşgal, grev, direniş!
BDSP’den coşkulu
15-16 Haziran yürüyüşü!
Savaş ve devrim diyalektiği - A. Eren
“Devrimci Gençlik Birliği’nin temellerini inşa etmek için...”
Kamp hazırlıkları sürüyor!
Ankara DLB’den
coşkulu etkinlik!
Çocuk istismarı- 3
Açlık Kralı mısın, açlık oyunlarında mısın? - T. Kor
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

“Devrimci Gençlik Birliği’nin temellerini inşa etmek için...”

 

Ekim Gençliği, bu yıl yaz kampının ikincisini düzenleyecek. “Gençliğin devrimci birliği için buluşuyoruz!” şiarıyla örgütlenen yaz kampı, çeşitli atölyeler, söyleşiler ve sunumlarla zengin bir içerik taşıyor.

7-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Ekim Gençliği II. Yaz Kampı’nın içeriği ve çalışmaları üzerine Hazırlık Komitesi Sözcüsü ile konuştuk...

- Bu yıl düzenlenecek olan kampın politik içeriğinden ve hedeflerinden söz eder misiniz?

- Geçen yıl kampımızı “Geleceğimiz ve özgürlüğümüz için buluşuyoruz!” şiarıyla örgütlemiştik. Bu bir çağrıydı. Gençliğe gelecek ve özgürlük için mücadele etme çağrısıydı. Kampımızın içeriği de buna göreydi. Gençlik gündemlerinden genel siyasal gündemlere kadar gerçekleştirilen sunumlarda bu düzende gelecek ve özgürlükten söz edilemeyeceğinin, bunun için örgütlü bir temelde mücadele edilmesi gerektiğinin altı çiziliyordu.

Bu yıl ise, bu genel mücadele çağrısının daha somut karşılığını yükseltiyoruz. “Gençliğin devrimci birliği için” diyoruz. Bunu diyoruz çünkü; özellikle Haziran Direnişi’yle beraber gençliğin mücadele dinamizmi/birikimi kendini daha çok göstermiş oldu. Öncesi de var elbette ama Haziran Direnişi’nden bu yana gençlik kitlesel eylemlere, militan direnişlere imza attı. Ne var ki, buna rağmen devrimci politik bir eksende örgütlenmiş bir gençlik hareketinden söz edemiyoruz. Gençlik kitlelerinin örgütsüzlüğü ve reformizmin hareketin devrimcileşmesi karşısındaki gerici müdahaleleri bu temel yoksunluğu besleyen bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bir süredir bu konuyu tartışmaya açmış, gençliğin devrimci politika ekseninde örgütlenmesi konusunda müdahalelerde bulunmak için Devrimci Gençlik Birliği’ni gündemleştirmiş bulunuyoruz.

İşte kampımızı da bu sürecin bir parçası olarak kurguluyoruz. Gençlik hareketinin verili durumunu, ihtiyaçlarını ve yapılması gereken devrimci müdahaleyi enine boyuna tartışmak, buradan gerekli sonuçlar çıkarmak, bugüne kadar varolan deneyimleri paylaşmak ve gençliğin devrimci birliğinin inşası için kolektif bir bilinç ve ruh oluşturmak... Kampın içeriği bunlar üzerine inşa edilecek. Kampın politik açıdan temel belirleyeni olan sunumlarımız ve tartışmalarımız bu çerçevede olacak. Yani kamp, gençliğin devrimci birliği yolunda atılmış önemli bir adım olacak.

Öte yandan, kapitalizmin gençliğe dayattığı yozlaşmaya ve bireyciliğe karşı devrimci yaşamı, kolektivizmi esas alan bir zemin olacak. Düşünsel ve sanatsal olarak birlikte üretimler yapılacak. Kamp yaşamı kolektif bir emekle örgütlenecek. Olası sorunlar kolektif müdahalelerle çözülecek. Her katılımcı birlikte üretmenin, paylaşmanın ve yoldaşlığın ne demek olduğunu bir kez daha yaşayarak öğrenecek.

Kampın hedefi de bu içeriğin başarıyla hayata geçirilmesi elbette. Bir dizi kentten ve üniversiteden öğrencilerin bulunacağı, devrimci liselilerin ve genç işçilerin yer alacağı kamp, gençliğin devrimci birliği konusunda ne kadar güçlü ve sağlam bir adım atarsa, hedefine de o kadar ulaşmış olacak. Kolektivizmi ve yoldaşlığı ne kadar yaşayabilirse, o ölçüde başarılı olacak.

- Nasıl bir kamp programı olacak?

- Geçen sene olduğu gibi bu sene de atölyeler, söyleşiler, sunumlar, film gösterimleri ile geçecek kampımız. Atölyelerden bahsedersek; tiyatro, video kurgu yapım, imge resim, felsefe, müzik, halk oyunu dans, ilk yardım, bilişim, evrim, ritim gibi atölyeler yapılacak. Geçen sene düşünüp de hayata geçiremediğimiz bir de dil atölyesi olacak, İtalyanca, Rusça ve Zazaca.

Ayrıca, Caudwell’in ‘Ölen Bir Kültür Üzerine İncelemeleri’ üzerinden burjuva kültür-sanatına dair bir söyleşi olacak. Caudwell İspanya İç Savaşı’nda ölen bir ilerici yazar. Ailenin, özel mülkiyetin, devletin kökeni üzerine bir söyleşi, Ekümenopolisin yönetmeni İmre Azem ile kentsel dönüşüm üzerine bir söyleşi, bir de Greif işçilerinin derinişi ekseninde sınıf mücadelesi, sınıf hareketi üzerine bir söyleşi yapacağız.

Bu seneki sunumlarımızı ve tartışmalarımızı aslında kampımızın şiarı belirliyor: “Gençliğin devrimci birliği için buluşuyoruz!” dedik ve bugün sokaklarda öfkesini kitlesel ve militan biçimde ortaya koyan geniş gençlik kitlelerinin devrimci birliğini, örgütlenmesini tartışacağız. Devrimci gençlik hareketi tarihi ve yakın dönem gençlik hareketinin durumu üzerine bir sunum ve ardından tartışmalar; komünist gençlik örgütlenmesi, komsomol üzerine sunum ve tartışmalar; liseli gençlik hareketi ve DLB çalışması üzerine bir sunum ve tartışma olacak.

Devrimci Gençlik Birliği tartışmaları ile DGB işleyiş ve ilkeleri üzerine iki sunum yapılacak. Sunumlar üzerinden tartışmalar yapılacak. Bir de gençliğin devrimci birliğini yaratmak için çalışma tarzımızı tartıştığımız bir sunum gerçekleşecek.

Kampın yoğun bir programı var aslında. Ama katılımcıların rahat bir zaman geçirmesini sağlamaya çalışacağız. Örneğin sunumları mümkün olduğunca uzun tutmamaya çalışacağız. Eğer bir konu üzerine yapılan tartışmalar doygunluğa ulaşmamışsa ve devam etme ihtiyacı varsa buna göre bir planlama yapacağız tüm katılımcılarla birlikte. Katılımcıların kolektivizmi ve yoldaşlığı en yoğun haliyle yaşayabilmeleri için birbirilerine zaman ayırmaları da gerekiyor çünkü. Program açısından buna olanak sağlayan bir planlamamız olacak.

Yanısıra kültür-sanat etkinlikleri ve film gösterimleri olacak. Bir akşam, devrim şehitlerimizi anma etkinliği düzenleyeceğiz. Son olarak da Praksis ve Ahura Ritim Topluluğu’nun konserleri olacak.

- Kamp hazırlıklarına dair neler söyleyebilirsiniz?

- Kamp hazırlıkları çerçevesinde afiş, sticker gibi araçlarımızı gençliğin bulunduğu bölgelerde kullanıyoruz. Dergimizi okullarda, kantinlerde, bahçelerdeki gençlerin yanına giderek, gençliğin zaman geçirdiği bölgelerde stand açarak kullanıyoruz. Yoğun bir propaganda faaliyeti yürütmeye çalışıyoruz. Tabii tüm materyallerimiz bir araç olarak kamp çağrısı amacımıza hizmet ediyor.

Kampımızın bir tatil değil politik bir etkinlik olduğu ölçüde, gençliğe, bugünün ihtiyacının gençliğin devrimci birliğini gerçekleştirmek olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sokaklarda militan direnişlerine tanık olduğumuz gençlik kitlelerinin devrimci politik hedeflerde ortaklaşması ve örgütlenme ihtiyacının karşılanması gerektiğini, kampta da bunu tartışacağımızı kavratmaya çalışıyoruz. Bu temelde kampa insan taşımaya çalışıyoruz.

Bir yandan da teknik hazırlıkları yürütüyoruz doğal olarak. Kamp yaşamı boyunca ihtiyaç duyacağımız herşeyi şimdiden temin etmeye çalışıyoruz. Yemekten kırtasiye malzemelerine kadar, tüm ihtiyaçların hazırlanması için çaba harcıyoruz.

Sunum yapacak arkadaşlar hazırlıklarını sürdürüyorlar. Onlar dışında, kampa katılacak herkesle başlıklar üzerinden tartışmalar yürütmeye, kamp hazırlık toplantıları ile bu süreci daha kamp öncesinde kolektif olarak sürdürmeye çalışıyoruz.

Bazı yerellerimizde kamp hazırlığı kapsamında atölye çalışmalarına başlandı. Etkinliklerde görev alacak arkadaşlar da hazırlıklarını sürdürüyorlar bir yandan...

Kamp etkinliğimiz ile birlikte bizi ileriye taşıyacak ve devrimci gençlik birliğinin temellerini bugünden sağlam olarak atmamızın yolunu açacak bir dönemin içerisine girmiş bulunuyoruz. Tüm yoldaşlarımızı bunun sorumluluklarına uygun bir bilinç ve inisiyatifle davranmalarını, bunu gerektirdiği bir çaba ve enerji ile hareket etmelerini bekliyoruz.


 
§