27 Mart 2009
Sayı: SİKB 2009/12

  Kızıl Bayrak'tan
  Bahar döneminin birikim, deneyim ve
enerjisiyle devrimci bir 1 Mayıs’a!
  Haramilerin saltanatını yıkacağız, sosyalizmi kuracağız!
Newroz ve Kürt sorununda yeni dönem
Newroz ateşleri ülkenin dört bir yanında harlandı!
İşçi ve emekçi hareketinden…
  TİB-DER 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi…
  İzmir’de “seçimler ve kriz” gündemli toplantılar
  BDSP’nin seçim faaliyetlerinden…
  Devrimci seçim çalışmasından
devrimci 1 Mayıs’a!
  G-U’da yaşananlar üzerine…
  Ekim Gençliği’nin faaliyetlerinden...
  Hüseyin yoldaşın ardından…
  Tetikçi İsrail askerleri suçlarını itiraf ettiler!
  Barack Obama’dan İran’a Newroz mesajı…
  “Kürt Konferansı...”
M. Can Yüce
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Düzenin yeni bir seçim oyunu daha sona erdi. Seçim süreci boyunca işçi ve emekçileri geleceksiz yaşamaya, kölece çalışmaya mahkum eden yasa ve uygulamaları hayata geçirmekle yükümlü tüm düzen partileri, onları aldatmaya dönük sayısız yalan söyledi, temelsiz vaatlerde bulundu ve emekçi kitlelerin desteğini almaya çalıştı.

Bugüne kadar emperyalizme hizmette, sermayeye uşaklıkta hiçbir kusur etmeyen, işçi ve emekçilere düşmanlıkta birleşen, üstelik sayısız sosyal yıkım saldırısında, sömürüde ve yozlaşmada sorumluluğunda payları yokmuş gibi işçi ve emekçilere yalan söylemekten çekinmediler. İşçi ve emekçilerin yıkımında sorumluluğu olanlar rüşvetle, “yardım” adı altında sadaka dağıtanlar emekçilerin onurları karşılığında oylarını satın almaya çalıştılar. Ne yazık ki düzen cephesinin bunda başarı sağladığı da açıktır. Zira örgütsüz bırakılan işçi ve emekçi kitleler geleceklerini bireysel kaygılarına tercih etmek durumunda kaldılar. Günü kurtarmak adına geleceklerinden vazgeçtiler.

30 Mart sabahı krizin faturasını daha işsizlik, yoksulluk ve sefalet olarak işçi ve emekçilere ödetmeye hazırlanan düzen partilerinin saldırılarına onay verdiler. Zira seçimlerin hemen ardından tırpanlanmayı bekleyen kıdem tazminatı, İMF şefleriyle ile imzalanmayı bekleyen sosyal yıkım anlaşması, yağlanmaya hazırladıkları işsizlik fonu vb. sayısız saldırı kapıda beklemektedir.

Sınıf devrimcileri işçi ve emekçileri ilgilendiren her gündemde olduğu gibi seçim süreci boyunca da onlara gerçekleri anlatmaya, kapitalist düzeni teşhir etmeye devam etti. İşçi ve emekçileri, sorunlarının gerçek çözümü için devrimci sınıf mücadelesine katılmaya, kendi iktidarlarını kurmaya çağırdı. İşçi ve emekçileri kapıda bekleyen saldırılar hakkında uyarmaya ve devrimci sınıf bilincinin gelişmesini sağlamaya çalıştılar. Bu konuda etkin bir çaba harcadılar. Kendi cephelerinden etkin ve ısrarlı bir seçim çalışması yürütmek için tüm güç ve enerjilerini kullandılar.

İşçi ve emekçi kitlelerin düzenin aldatmacalarına kanmaması, kendi hak ve çıkarları, talep ve özgürlükleri uğruna devrimci sınıf mücadelesine katılması için komünistlerin yürüttüğü çalışmanın anlamı olduğu kadar sınırları da bulunmaktadır. Zira bir dizi etkene bağlı ve nesnel koşullardan kaynaklı sorunların bir anda aşılabilmesi olanaklı değildir. Sınıf devrimcileri seçim süreci boyunca işçi sınıfının örgütlenme ve bilinç düzeyini geliştirmek için kendi üzerlerine düşen devrimci görevlerini yerine getirmeye çalıştılar.

1 Mayıs’a sınırlı günler kala komünistlerin önünde bu çabanın artarak devam ettirilmesi, seçim çalışmasının yarattığı imkan ve güçlerin 1 Mayıs çalışmasıyla birleştirilmesi, devrimci sınıf mücadelesini büyütme görevini yerine getirmek için büyük bir enerjiyle sürece yüklenme sorumluluğu durmaktadır. Kısa bir soluklanmanın ardından siyasal sınıf çalışmamızın yeni bir düzeyde ve daha ilerden bir tempoyla sürdürülmesi için görev başına!