6 Şubat 2009
Sayı: SİKB 2009/05

  Kızıl Bayrak'tan
  “Davos çıkışı” ve sonuçları
  İMF ile anlaşma kapıda!..
Hiçbir gösteri siyonist kasaplarla işbirliğinin üstünü örtemez!
Direnen işçiler kazanacak!
2. Ümraniye İşçi Kurultayı başarıyla gerçekleşti!
TÜRK-İŞ, DİSK ve KESK’ten 15 Şubat çağrısı...
  Sermaye ücretli köleliği pekiştiriyor... Sendika bürokratlarından ses çıkmıyor...
  İşçi ve emekçi hareketinden…
  “Yerel iktidarlaşma” hayalleri ve yerel yönetim gerçeği- H. Fırat
  “Halkevleri” çevresinin seçim perişanlığı
U. Taner
  Sınıf çalışmalarından...
  İşsizlik ve yoksulluk artıyor... Kriz en çok kadınları vuruyor...
  Emekçi kadınları mücadele özgürleştiriyor...
  İkiyüzlülüğün “dayanılmaz hafifliği”! - M. Can Yüce
  Kapitalizm kriz, savaş ve yıkım demektir...
  “Dünya Ekonomik Formu katillerin toplantısıdır!”
  Eylem ve etkinliklerden..
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Komünistler yerel seçimlere sınıfın bağımsız devrimci adayları ve programıyla katılacaklar.

7 Şubat’ta Mecidiyeköy Kültür Merkezi’nde saat 14:00’te seçim bildirgelerini ve sosyalist adaylarını tanıtacaklar.

Rejim krizinin değişik düzeylerde sürdüğü bir atmosferde gerçekleşecek olan seçimler düzen cephesi için güçler dengesinin yeniden dizayn edildiği bir işlev taşımaktadır. AKP seçmen desteğini arkasına aldığını ispatlayabildiği oranda devletin her kademesini ele geçirme ve toplumsal-siyasal yaşamı dinsel gericikle kuşatma çabasını güçlendirmiş olarak çıkacaktır. Tersi bir durumda ise burjuva siyaseti seçim sonuçlarına göre yeniden düzenlenmeye çalışılacaktır.

Rejim krizinin ekonomik krizle iç içe geçtiği bir atmosferde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde işçi ve emekçi kitlelere doğru devrimci tutumla gitmenin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Zira düzen güçleri çıkar çatışması yaşarken ortalığa saçılan pisliklerin üzerinden henüz çok fazla bir zaman geçmeden patlak veren ekonomik kriz milyonlarca işçi ve emekçinin yaşama ve çalışma koşullarını daha beter hale getirmektedir.

Özcesi kapitalizmin barbarlığı daha geniş kesimler tarafından görülmüş, düzen cephesi birçok açıdan teşhir olmuş, çürüyen düzen çeteleşen devlet gerçeği fazlasıyla açığa çıkmıştır. Devrimci propaganda açısından uygun koşulların oluştuğu böylesi bir süreçte “Çözüm devrimde, kurtuluş sosyalizmde!” şiarını yükseltmenin anlamı tartışmasızdır. Ancak iktidar ufku, devrim hedefi olmayan liberal-reformist kesimlerin seçimlere yaklaşımının devrimci ilkelerle, amaç ve kaygılarla uzaktan yakından bir ilgisi bulunmamaktadır. Reformistler bir kez daha ilkesiz seçim ittifakı oluşturarak işçi ve emekçi kitlelere sahte umutlar aşılamaya hazırlanmaktadır. Birkaç belediyeyi ya da muhtarlığı ele geçirmeyi marifet sayan reformistler işçi ve emekçi kitlelere düzen içi çözümleri göstermekte, parlamentarist hayaller/yanılsamalar yaymaktadırlar.

Halihazırda devrimci iddia taşıyanlar ise seçimlerden devrimci amaçlarla, devrimci sınıf mücadelesini geliştirmek, düzeni teşhir etmek için faydalanmak yerine reformistlerin kuyruğuna takılmış bulunmaktadırlar.

Komünistler yerel seçimlere devrimci ilke ve amaçları doğrultusunda katılacaklar, seçim çalışmalarını devrimci sınıf mücadelesine ilişkin genel hedef ve görevleri çerçevesinde işçi ve emekçi kitleleri devrime kazanmanın bir imkanına çevirmek için faydalanacaklardır.

Bu çerçevede, işçi ve emekçi kitlelerin karşısına düzeni teşhir ve mahkum eden, kendi bağımsız devrimci sınıf programlarıyla ve adaylarıyla çıkacaklar. Devrim ve sosyalizm bayrağını yerel seçim sürecinde de yükseltecekler.

***

2 Şubat’ta düzenlenen 2. Ümraniye İşçi Kurultayı başarıyla gerçekleşti. Kurultayın başarısının arkasında sınıf devrimcilerinin büyük emekle, ısrarla yürüttükleri uzun soluklu ve hedefli çalışma yatmaktadır. Yanı sıra kurultay başarısını ve gücünü, bölgede sürmekte olan direnişlerle dayanışma, direniş sürecine etkili müdahalelerde bulunma çabasından almıştır. Sınıf devrimcileri, devrimci sınıf mücadelesini büyütmek amacıyla çalışmalarına ve çabalarına ısrar ve kararlılıkla devam edeceklerdir.

***

Aylık Liseli Gençlik Dergisi Liselilerin Sesi’nin Şubat tarihli 26. sayısı çıktı. Dergiyi Eksen yayıncılık bürolarından ve kitapçılardan temin edebilirsiniz...