03 Eylül 2005
Sayı: 2005/35 (35)


  Kızıl Bayrak'tan
  Ters tepen oyunlar ve büyüyen korkular
  Genelkurmay Başkanı'nın 30 Ağustos açıklamaları üzerine
   İncirlik yürüyüşü
  İncirlik yürüyüşü ve destek eylemleri
  Batman'da 20 bin kişi Hasan İş'i uğurladı
Özelleştirme tekelleşmeye hizmet ediyor
Kamuda toplu görüşme oyunu bitti
  Demokratikleşme paketlerinden yeni saldırılar çıkıyor
  Ekim Gençliği; Yeni döneme güçlü bir başlangıç için!
  TİSK:Sendikaya dost(!), işçi sınıfına düşman!
  "Sen 'sen' ol" ihanete geçit verme
  Ümraniye İşçi Kurultayı faaliyetlerinden...
  Küçükçekmece İşçi Kurultayı çalışmaları
  Sınıf çalışmasının sorunları ve kurultay çalışması
  Irak işgalindeki başarısızlık gizlenemiyor
  İşgalciler Irak'ı kaosa sürüklüyor

  Filistin direnişini bitirme planları tutmayacak

  Dünya Katolik Gençlik Günü ve gösterdikleri
  AKP H ükümeti "ucuz konut" adı altında emekçileri kandırıyor
  Türkiye'de aydın olmak!
  İçi boşaltılan kavramlar: Savaş ve barış!
  Düzene mahkum olmaktansa düzenin mahkumu olmak yeğdir
  Genç komünistlerin deneyimlerinden
  Bültenlerden / GOP İşçi Bülteni
  Emniyet gençleri "sevmeye" çağırıyor...
  İspanya'nın kızıl karanfili; Garcia Lorca
  Basından: Savaş bitiyor / Y. Türker
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Küçükçekmece İşçi Kurultayı çalışmalarından...

Haklarımızı kazanmak için birleşelim, İşçi Kurultayı'nda buluşalım!

Sınıf hareketinin durgun olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bir takım mevzi direnişler ve kısmi eylemler dışında işçi sınıfı en hareketsiz dönemlerinden birini yaşıyor. İşte tam da böylesi bir süreçte sınıf devrimcileri olarak yerellerde işçi kurultay hedefi ile çalışmamızı sürdürüyoruz.

Bugün fabrikalar temelinde örgütlenmenin zorluğu ve imkanların sınırlılığı ortada. Tüm zorluklara rağmen sektörlerde ve fabrikalarda sınıf çalışmasında derinleşerek ve yoğunlaşarak, ileri işçileri sürecin içine katmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Kurultayın anlamlı bir adım olduğunu düşünüyoruz. Yaşanan ortak sorunların aktarılması, deneyimlerin özümsenmesi, mücadele yöntemlerinin ve çözemlerinin tartışılması ile mücadelenin yeni bir evreye sıçratılması hedeflerimiz arasında. Bugün sınıfın en temel ihtiyacı birleşik militan direnişlerin örgütlenmesidir.

Bulunduğumuz bölgelerde fabrika komitelerini oluşturmak, komiteleri ortaklaştırmak, hem kurultayın çalışmalarını yaygınlaştırmak, hem de fabrikalarda taban örgütlülükleri yaratmak gerekiyor. Kurultay çalışmasını bu bilinçle ele alıyoruz. Belirlediğimiz hedefleri asgari düzeyde de olsa gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kurultayı da bu bakışla örgütlemek için ilk adımlarımızı attık. Öncelikle çeper güçlerimizle bir toplantı gerçekleştirdik. Kurultayın politik hedefleriyle pratik sürecinin nasıl olması gerektiği üzerine tartışma yürüttük. 24 kişinin katıldığı toplantının ardından çalışmamızı başlattık.

Hemen ardından ileri öncü işçiler ile çeper ilişkilerimizden oluşan ve bu çalışmayı merkezi olarak örgütleyecek bir üst komite oluşturduk. Üst komite düzenli olarak toplantılar yaparak disiplinli bir şekilde Kurultay'ı örgütlemeye, çeşitli önerilerle çalışmayı zenginleştirmeye çalışıyor.

İlk olarak geniş bir işçi pikniği hedefi koyduk. Pikniği Kurultay çalışmasının ilanı olarak düşünüyoruz. Bu arada Kurultayı ilan edecek bir deklarasyon metni kaleme aldık. 20 bin bildiriyi sanayi siteleri ve havzalarındaki 100 fabrikaya dağıtmayı planlıyoruz.

Üst komite Kurultay giderlerini karşılamak amacıyla bir fon oluşturdu. Böylece çalışmanın sahiplenmesini sağlayacak bir adım atmış oldu. Aynı zamanda tiyatro ve belgesel gibi görsel araçlarla sınıf kitlelerine gitmeyi düşünüyoruz.

Sektörel alanlar ve kurultay süreci

Tekstil:

Kurultay çalışmasının başında gerçekleştirdiğimiz tekstil işçileri pikniği ile sektörel çalışmanın başlangıcına imza attık. 80 kişilik bir katılımla gerçekleşen pikniğimiz farklı sektörlerden işçilerin gelmesiyle de zenginleşti. Politik bir atmosferde pikniğimizi gerçekleştirdik. Ardından daha az sayıda işçiyle bir toplantı yaparak kurultay çalışmasını tartıştık. 18 işçinin katıldığı toplantıda Kurultay'ın ön sürecinde başlayacak ve sonrasında da devam edecek olan sigortasız çalışmaya karşı bir çalışma başlatma kararı aldık. Toplantıda tekstil sektörünün yaşadığı sorunları, örgütsüzlüğü tartıştık. Herkesin kendini bir şekilde ifade etmesi çalışmamızı güçlenirdi.

Tekstil çalışması, İkitelli, Güneşli, Yenibosna, Halkalı, Sefaköy, Beşyol, Şirinevler'deki tekstil fabrikalarını tespit ederek buralara yönelmeyi ve genişlemeyi hedefliyor.

Kurultay çalışması bölgedeki işçileri bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi hedefliyor. Fakat bu süreç aynı zamanda bir iç eğitimi de zorunlu kılıyor. Programa tabii eğitim seminerleri ile artı değer, meta, işgücü, sınıf bilinci gibi konuları tartışmayı hedefliyoruz.

Topkapı metal ve matbaa sektörleri:

Bu sektörlerde de Kurultay çalışmasını başlattık. 16 işçinin katıldığı bir gezi düzenleyerek ön sürecini tartıştık. Metal sektöründeki üç ayrı fabrikada üç ayrı toplantı gerçekleştirdik. Matbaa sektörüne yönelik bir toplantı yaptık. Yanısıra daha dar ve politik güçlerle Topkapı eksenli bir toplantı gerçekleştirerek önümüze bir takım hedefler koyduk. Öncelikle kurultayın örgütlenme sürecine işçilerin aktif katılımının önemini tartıştık. Çalışmamızı daha hedefli bir kitleyle gerçekleştireceğimizi dile getirdik ve sözkonusu sektörlerde çalışmayı organize edecek bir yürütme seçmek amacıyla piknik örgütlemeyi kararlaştırdık.

Metal ve matbaa işçileri kendi sorunları çerçevesinde taleplerini belirleyerek piknikte tartışmak amacıyla çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar sonucunda bir özel sayı çıkarmayı hedefliyoruz.

Genç İşçi Bülteni ve kurultaya müdahale

Bültenimiz uzun bir zamandır periyodik olarak çıkıyor. Sınıf çalışmamızın güçlenmesinin bir aracı olarak iyi bir işleve sahip. Bülteni de Kurultay çalışmasını güçlendirecek tarzda değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bu doğrultuda bültenimizi süreç boyunca etkili bir biçimde kullanacağız.

Anket çalışmasını semtlerde ve fabrikaların öğle paydoslarında yapmaya başladık. Oldukça olumlu tepkiler aldık. Dağıtımlarımızı emekçi semtlerine de ulaştırmayı düşünüyoruz. Bu doğrultuda 4 ayrı emekçi semti belirledik. Ayrıca işçi-emekçi semtlerinde sınırlı da olsa anketlerimizi yapıyoruz.

3 Eylül günü saat 18:00'de Şirinevler Meydanı'nda basın açıklaması yaparak Kurultay çalışmasını kamuoyuna duyuracağız.

Kurultay sürecini tabana doğru yaymayı, her düzeyden işçiyi bu çalışmanın bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Çalışmamıza bu bilinçle başladık ve güçlü adımlarla ilerliyoruz.

Küçükçekmece-Topkapı İşçi Kurultayı çalışanları

-----------------------------------------------------------------------------------

İşçi ve emekçilere çağrımızdır:

Sömürüye ve sefalete dur demek için birleşelim!

İşçi Kurultayı'na güç verelim!

Arkadaşlar!

Bizler tekstil, metal, gıda, petro kimya, lastik, matbaa vb. işkollarında çalışan sınıf bilinçli, öncü işçileriz. Değişik fabrika ve sektörlerde benzer kölelik koşullarını yaşadığımız için biraraya geldik.

Sigortasız, sendikasız, iş güvencesinden yoksun, azgınca sömürü koşullarında çalışıyoruz. Fazla mesailer yüzünden gün yüzü göremeyen arkadaşlarımız var. Gün boyu köle gibi çalışmamıza rağmen ücretlerimizi dahi çoğu zaman gününde alamıyoruz. Sorunlarımızı tek tek dile getirdiğimizde ise kapı dışarı edilmekle tehdit ediliyoruz.

Sendikalaştıkları için bizlerden nispeten daha iyi şartlarda çalışan sınıf kardeşlerimiz de sendikal ihanete uğradıkları için mevcut haklarını koruyamıyor ve kullanamıyor. Özelleştirme saldırısı ile işçi sınıfının zorlu mücadelelerle kazandığı haklar gaspediliyor. Seka, Seydişehir, Ereğli, Tekel, Telekom'da yaşananlar bunlardan birkaçı.

Patronlar kârlarına kâr katmak, daha fazla sömürmek için hiçbir engel istemiyor. Bir yandan yeni iş yasalarıyla bizlere kölece çalışma koşulları dayatırken diğer yandan da kendi yasalarını dahi çiğnemekten geri durmuyorlar. Tüm bu saldırıları gerçekleştirirken ortak hareket ediyor, örgütlü bir sınıf olarak davranıyorlar.

Peki ya bizler? Yaşadığımız kölelik koşulları, sefalet ücretleri kaderimiz mi? Elbette değil. Unutmayalım ki arakadaşlar bizler 15-16 Haziranlar'ı, Tariş, Kavel vb. direnişleri yaratan bir sınıfın üyeleriyiz. O halde bizler ne yapmalıyız?

Sayımız milyonları bulduğu halde dağınık, güvensiz ve örgütsüz olduğumuz için güçsüzüz. Birlik ve beraberlikten yoksun olduğumuz için ortak sorunlarımızla ayrı ayrı boğuşuyor, umutsuzluğa kapılıyoruz.

Bizler öncü işçiler olarak bölgemizde bir İşçi Kurultayı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ortak sorunlarımızı tartışmak, ortak çözümler üretmek amacıyla kurultay hazırlık çalışması başlatıyoruz. Kıraç-Esenyurt'ta, Gaziosmanpaşa'da, Tuzla'da, Ümraniye'de, Kartal-Pendik'te, Tuzla tersanelerde de ortak sorunlar yaşayan işçi kardeşlerimiz biraraya gelerek ortak çözümler üretmeye çalışacaklar. Yani yalnız değiliz.

İşçi Kurultayı'nın başarıyla gerçekleşmesi için tüm işçi kardeşlerimizin destek vermesi gerekiyor. Tüm işçileri İşçi Kurultayı'nı birlikte örgütlemeye, söz ve karar sahibi olmaya, mücadele kürsüsü olarak kullanmaya çağırıyoruz. Birlik, mücadele ve dayanışma için görev başına!

İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!

Küçükçekmece, Yenibosna-Güneşli, Topkapı

İşçi Kurultayı Hazırlık Komitesi