03 Eylül 2005
Sayı: 2005/35 (35)


  Kızıl Bayrak'tan
  Ters tepen oyunlar ve büyüyen korkular
  Genelkurmay Başkanı'nın 30 Ağustos açıklamaları üzerine
   İncirlik yürüyüşü
  İncirlik yürüyüşü ve destek eylemleri
  Batman'da 20 bin kişi Hasan İş'i uğurladı
Özelleştirme tekelleşmeye hizmet ediyor
Kamuda toplu görüşme oyunu bitti
  Demokratikleşme paketlerinden yeni saldırılar çıkıyor
  Ekim Gençliği; Yeni döneme güçlü bir başlangıç için!
  TİSK:Sendikaya dost(!), işçi sınıfına düşman!
  "Sen 'sen' ol" ihanete geçit verme
  Ümraniye İşçi Kurultayı faaliyetlerinden...
  Küçükçekmece İşçi Kurultayı çalışmaları
  Sınıf çalışmasının sorunları ve kurultay çalışması
  Irak işgalindeki başarısızlık gizlenemiyor
  İşgalciler Irak'ı kaosa sürüklüyor

  Filistin direnişini bitirme planları tutmayacak

  Dünya Katolik Gençlik Günü ve gösterdikleri
  AKP H ükümeti "ucuz konut" adı altında emekçileri kandırıyor
  Türkiye'de aydın olmak!
  İçi boşaltılan kavramlar: Savaş ve barış!
  Düzene mahkum olmaktansa düzenin mahkumu olmak yeğdir
  Genç komünistlerin deneyimlerinden
  Bültenlerden / GOP İşçi Bülteni
  Emniyet gençleri "sevmeye" çağırıyor...
  İspanya'nın kızıl karanfili; Garcia Lorca
  Basından: Savaş bitiyor / Y. Türker
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

22 ilden yola çıkan işgal karşıtları emperyalizme ve kirli politikalarına karşı yürüdü...

“İncirlik Üssü kapatılsın!”

Başta ABD olmak üzere emperyalist haydutlar dünyayı kana bulamaya devam ediyor. GOP projesi çerçevesinde emperyalist saldırganlık tırmanıyor. Bugüne kadar işgalcilerin 100 bini aşkın sivili, binlerce direnişçiyi katletmesine tanık olduk. Emperyalist barbarlığa ve saldırganlığa karşı Irak'ta ve Ortadoğu'da direnen halklar işgalcileri topraklarından kovmak için mücadelelerine devam ediyorlar.

ABD emperyalizmine bölgede taşeronluk yapan işbirlikçi ve uşak takımı ise sayısız katliamın destekçisi durumundadır. Başta İncirlik Üssü olmak üzere birçok üssü ABD'nin hizmetine sunmuştur.

ABD emperyalizmini teşhir etmek, direnen halkların mücadelesini sahiplenmek amacıyla başlatılan “İncirlik Üssü kapatılsın!” yürüyüşü İstanbul Galatasaray Postanesi önünde yapılan basın açıklaması ile başladı. 26 Ağustos günü yaklaşık 150 kişinin katıldığı basın açıklamasının ardından İstiklal Caddesi'nde yapılan yürüyüş sonrası TRT binası önünde bekleyen otobüslere binildi.

Yürüyüşün ilk durağı olan Gebze'ye doğru yola çıkıldı. Gebze'de eski öğretmen evinin önünde başlayan yürüyüş sırasında trafiğin tek tarafı kapatıldı. Cumhuriyet Meydanı'na gelindiğinde Gebze'den katılımcı arkadaşların hazırladığı basın açıklaması okundu. Ardından alkışlar ve sloganlar eşliğinde yeni yürüyüşçülerin de katılımıyla İzmit'e doğru yola çıkıldı. 120 kişiyle İstanbul'dan başlayan yürüyüş geçtiği her yerde biraz daha büyürken coşkulu ve kararlı bir atmosfer daha da güçleniyordu.

İzmit'e vardığımızda biz karşılayan arkadaşların da katılımıyla sayımız 200'e ulaşmıştı. Merkez Bankası önünde başlayan yürüyüş,. “İşgale değil direnişe destek ver!”, “İncirlik Üssü kapatılsın!”, “İşgalci ABD topraklarımızdan defol!” sloganlarıyla sürdü. İnsan Hakları Parkı'nda yapılan basın açıklamasıyla son buldu. Ardından otobüslere binilerek Bursa'ya gitmek üzere yola çıkıldı.

Akşam saatlerinde Bursa'ya indiğimizde bizi 60 kişilik canlı bir kitle karşıladı. 250'ye ulaşan sayımızla Fomara Meydanı'ndaki kitleyle buluştuk. Buradan yine sloganlar ve marşlarla Osmangazi İstasyonu'na yürüdük. Ses düzeninin olması eylemi daha güçlendirdi. Basın açıklamasının ardından yürüyüşçü ve destekçilerle birlikte halaylar çektik, marşlar söyledik. Daha sonra gece konaklamak üzere Bursa'da bulunan kitle örgütlerine gittik. DKÖ ve sendikaların da destek verdiği eylem o kadar ilgi uyandırdı ki basın açıklamasının ardından çevredeki insanlardan “Allah bu AKP'nin belasını versin!” vb. tepkiler yükseldi. Halkın desteği bizi daha da heyecanlandırdı. Yürüyüşün verdiği tatlı yorgunlukla bir sonraki günü karşılamaya hazırlandık.

Sabah erken saatlerde Eskişehir'e varmak üzere yola çıktık. Sabah 10:30 gibi Eskişehir'e indiğimizde İzmir'den gelen işgal karşıtlarıyla buluştuk. Burada da bizi karşılayan dostlarla buluştuktan sonra Atatürk Lisesi'nin önünden yürüyüşe başladık. Yaklaşık olarak 45 dakika süren yürüyüş yeni katılımlarla daha canlı bir hal aldı. Adalar Migros'un önünde yapılan basın açıklamasında ülke topraklarının emperyalizmin kirli çıkarları için kullanılamayacağı vurgusu yapıldı. Kararlı olduğu kadar görsel açıdan da anlamlı bir görüntü sunan kitle halktan ilgi gördü. Sayısı giderek artan kitlede emperyalizme duyulan öfke ve nefret belirgindi.

Akşam saatlerinde Ankara'ya vardığımızda Karadeniz ve Dersim'den gelen işgal karşıtlarıyla buluştuk. Toros Sokak'ta başlayan yürüyüş Abdi İpekçi Parkı'na kadar sürdü. 200 kişiyle yapılan karşılamanın ardından yapılan basın açıklamasında bu ülke topraklarında verilen anti emperyalist mücadeleler hatırlatılarak mücadelenin süreceği vurgulandı. Yaklaşık 500 kişilik eylemin ardından İdilcan Kültür Merkezi müzik grubu bir dinleti sundu. Ardından yeni katılımların da verdiği coşkuyla Konya'ya doğru yola çıktık. Konya'daki katılımla beraber yürüyüşçülerin sayısı 400'e çıktı.

28 Ağustos sabahı Mersin'e vardığımızda Kara Yolları'nda işgal karşıtlarıyla buluşduk. Polisin engelleme tutumuna rağmen kararlı bir tavır alan kitlenin coşkusu daha da arttı. SES ve Emekli-Sen'in de destek verdiği eylem merkezi ve uzun denilebilecek bir güzergahta sürdü. Fiili bir miting olarak gerçekleşen eylem halkta büyük bir coşku yarattı. İnsanlar balkonlara, işyerlerinin önüne çıkarak işgal karşıtlarını alkışladı. AKP il binasının önünde basın açıklaması yapıldıktan sonra Mersin'den katılımlarla sayımız 500'e ulaştı. Adana'ya doğru hareket ettik.

Öğle saatlerinde Adana'ya vardık. Celal Bayar Köprüsü altında 200 kişilik kitle tarafından karşılandık. Burada İnönü Parkı'na doğru yola çıktık. Yol boyunca sloganlarımız hiç susmadı. Alkış ve marşlarla devam yürüyüş boyunca Adana halkını İncirlik Üssü'nü birlikte kapatmaya çağırdık. “Filistin'de intifada, Irak'ta direniş kazanacak!”, “İşgalcı ABD topraklarımızdan defol!” “İncirlik Üssü kapatılsın!”, “Kahrolsun emperyalizm, yaşasın mücadelemiz!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!” sloganlarının haykırıldığı eylemde coşku doruğu ulaştı.

Uzun bir süredir çalışmaları süren yürüyüşün sonuna yaklaşırken, kitledeki canlılık daha da artmıştı. Burada kısa bir dinlenme molası verdikten sonra İncirlik'e doğru yola çıktık.

Yaklaşık olarak 800 kişiyle İncirlik Üssü'ne 400 metre yaklaştıktan sonra ortak pankartımızı açarak yürüyüşe başladık. Trafiğin bir tarafını tamamen kapattık. Kolluk kuvvetlerinin “trafiği açın” ihtarlarına aldırış etmeden kararlı bir tavır sergileyerek İncirlik Üssü'ne doğru yürüdük. İncirlik Belediyesi'nin hemen girişine jandarma yoğun bir yığınak yapmıştı. Aynı zamanda İncirlik'in çevresi de çevik kuvvet tarafından korunuyordu. Jandarma barikatının önünde basın açıklaması yapmak üzere konumlandık.

İlk olarak “İncirlik Üssü kapatılsın!” şiarıyla başlattığımız yürüyüşün anlamını anlatan bir konuşma yapıldı. İncirlik Üssü'nün suç seceresi okundu. Sayısız katliam ve komplonun yapıldığı İncirlik Üssü'nün önünde yapılan basın açıklamasında şunlar söylendi,:

“Bizler 22 ilden yola çıkan emperyalistlerin işgalci politikalarına karşı halkların onurlu direnişinin gücünü ve tüm Ortadoğu ve dünyanın ezilen, sömürülen halklarının öfkesini kuşananlar yürüyüşümüzün 3. gününde İncirlik'teyiz. ABD'nin ve emperyalistlerin katliamcı saldırı üslerinden birisi olan İncirlik önüne doğru il il büyüyen konvoyumuzla geldik.

Geldik! İl il yürüyerek geldik. Çünkü biz 50 yıldır ölüm kusan Amerikan savaş silahlarını, Amerikan askerlerini, Amerikan üslerini istemiyoruz.

Geldik! Çünkü biz İncirlik Üssü kapatılsın istiyoruz.

Geldik! Hiroşima-Nagazaki'de, Afganistan'da, Filistin'de ve Irak'ta dünyanın pek çok yerinde katledilen binlerce insanın dudaklarından yükselen ‘Katil Amerika ülkemizden defol!' sloganını haykırmak için geldik.

Geldik! Çünkü biz emperyalistleri ülkemizde konumlandıran, işgale destek veren, yeni işbirlikçi politikalarla Şakirpaşa Havalimanı'nı NATO üssü haline getirenler ve İncirlik Üssü'nün kullanım alanını genişleterek emperyalist katliamcılığa yataklık edenlere karşı bu halkın da bir sözü ve gücü var demek için geldik.

İncirlik Üssü tarihi boyunca Ortadoğu halklarına ölüm kusan planların yapıldığı bir askeri Amerikan üssüdür.

Kendi onurumuz ve geleceğimiz için, dünyanın sömürülen ve ezilen halklarına çektirilen acılar için, daha iyi aydınlık ve özgür yarınlar için:

Katil Amerika ülkemizden defol! İncirlik üssü kapatılsın!”

Basın açıklamasının ardından katılımcılar kısa konuşmalar yaptılar. Genelde konuşmaların ana ekseninde bu mücadelelerin er veya geç başarıya ulaşacağı, aynı zamanda bu mücadelenin burada bitmediği ve emperyalistlerin son tahlilde yenilmeye mahkum olduğu vurgulandı.

Eylem sırasında bir kişi “Bu bayraklarla buraya gelmeyin, Türk bayraklarıyla gelin siz, PKK'lısınız” diyerek kitleyi provoke etmek istedi. Ancak kitlenin soğukkanlı tutumu bu provokasyonu boşa düşürdü.

Yürüyüş esnasında geçtiğimiz tüm illerde 30 ile 45 dakikayı bulan fiili eylemler gerçekleştirdik. Halkın ilgi odağı olduk. İllerde merkezi yerlere doğru gerçekleştirdiğimiz uzun yürüyüşler eylemin etki alanını da genişletmiş oldu. Aynı zamanda devrimci dayanışma ve eylem birlikteliğinin olumlu bir örneği oldu.

Yürüyüşe Irak'ta İşgale Hayır Koordinasyonu bileşenleri, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Belediye İş İstanbul 2 No'lu Şube, Tuzla Deri-İş, BES İstanbul 1 No'lu Şube, DİSK Emekli-Sen İstanbul 2 No'lu Şube, Mersin, Adana ve Antalya şubeleri, ÇEM-DER Genel Merkezi, ÇHD Genel Merkezi, Genel-İş 2 No'lu Bölge, Genel-İş 3, 7 ve Trakya Şubeleri, Genel-İş Adana Bölge Temsilciliği, DİSK Limter-İş, SES Mersin Şube, İzmir Belediye İş 4 No'lu Şube, Belediye-İş Adana Şube, Hava-İş Adana Şubesi, Tüm Bel-Sen Adana Şubesi ve Maya katıldı.

SODAP, ÇHD İstanbul Şubesi, Emekli-Sen İstanbul 1, 3 ve 4 No'lu Şubeleri, Tekstil-Sen, Filistin Halkı İle Dayanışma Derneği, KESK Antalya Şubeler Platformu destek verdi. Gözlemci olarak ise İHD İstanbul ve Mersin şubeleri katıldı.

BDSP/İstanbul