03 Eylül 2005
Sayı: 2005/35 (35)


  Kızıl Bayrak'tan
  Ters tepen oyunlar ve büyüyen korkular
  Genelkurmay Başkanı'nın 30 Ağustos açıklamaları üzerine
   İncirlik yürüyüşü
  İncirlik yürüyüşü ve destek eylemleri
  Batman'da 20 bin kişi Hasan İş'i uğurladı
Özelleştirme tekelleşmeye hizmet ediyor
Kamuda toplu görüşme oyunu bitti
  Demokratikleşme paketlerinden yeni saldırılar çıkıyor
  Ekim Gençliği; Yeni döneme güçlü bir başlangıç için!
  TİSK:Sendikaya dost(!), işçi sınıfına düşman!
  "Sen 'sen' ol" ihanete geçit verme
  Ümraniye İşçi Kurultayı faaliyetlerinden...
  Küçükçekmece İşçi Kurultayı çalışmaları
  Sınıf çalışmasının sorunları ve kurultay çalışması
  Irak işgalindeki başarısızlık gizlenemiyor
  İşgalciler Irak'ı kaosa sürüklüyor

  Filistin direnişini bitirme planları tutmayacak

  Dünya Katolik Gençlik Günü ve gösterdikleri
  AKP H ükümeti "ucuz konut" adı altında emekçileri kandırıyor
  Türkiye'de aydın olmak!
  İçi boşaltılan kavramlar: Savaş ve barış!
  Düzene mahkum olmaktansa düzenin mahkumu olmak yeğdir
  Genç komünistlerin deneyimlerinden
  Bültenlerden / GOP İşçi Bülteni
  Emniyet gençleri "sevmeye" çağırıyor...
  İspanya'nın kızıl karanfili; Garcia Lorca
  Basından: Savaş bitiyor / Y. Türker
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Kürt halkı haklı ve meşru mücadelesine ve direniş geleneğine sahip çıkmaya devam ediyor. Bu nedenle sermaye devletinin imha ve inkara dayalı politikaları boşunadır. Bu politikalar sonuçsuz kalmaya mahkumdur.

Kürt halkı sömürgeci sermaye devleti ile çatışıyor. Kitlesel gösteri ve eylemlerle gerilla cenazelerine sahip çıkıyor. Beşeri ve Nusaybin'de gerçekleşen onbinlerin serhildan gösterileri bunun kanıtıdır.

Kürt halkı yıllardır sahte barış umutlarıyla sersemletildi, beklenti içine sokuldu. Ancak bu beklenti ve umutların gerçekleşmesi mümkün değildir. Zira onyıllara dayalı katı bir imha ve inkar politikası üzerine kurulu sömürgeci sermaye devleti gerçeği bu bekletini ve umutların gerçekleşmesinin önündeki en temel engeldir. Bu engel yıkılıp aşılmadan ve yerle bir edilmeden Kürt halkının kendi siyasal geleceğini belirlemesi olanaklı olmayacaktır.

Kürt halkının ulusal eşitlik ve özgürlük istemlerine kavuşmasının yolu, teslimiyet ve tasfiyeciliğe dayalı çizgiden koparak ilerlemesine bağlıdır. Aynı zamanda kaderini Türkiye işçi ve emekçilerinin kaderiyle birleştirmesine... Eşitlik, özgürlük, gönüllü birlik ancak böyle bir çizgide yürünerek kazanılabilir.

***

Sınıf devrimcilerinin İstanbul'un çeşitli bölgelerinde bir süre önce başlattıkları yerel işçi kurultayı çalışmaları hız kazanarak devam ediyor. Çalışma giderek daha somut bir içerik kazanıyor, ete-kemiğe bürünüyor. Kuşkusuz bugünkü sınıf hareketinin geri ve durgun tablosu, bu yönlü müdahaleleri zora sokan bir nesnelliği de barındırıyor içinde. Ancak nesnellik planındaki zorluk ne olursa olsun, sınıf devrimcileri sistemli ve planlı bir müdahaleyle hedefledikleri sonuçları asgari düzeyde yaratmayı başaracaklardır.

***

Genç komünistlerin önümüzdeki günlerde gerçekleştirecekleri “Faşizme karşı gençlik buluşması” yeni bir mücadele döneminin başlagıcında ileriye doğru atılan önemli bir adım olacaktır. Yeni bir döneme güçlü bir hazırlıkla girmenin ve yeni dönemi kazanmanın yakıcı ihtiyacı bu adımı zorunlu kılıyor. Genç komünistler, yeni döneme bunun bilinci ve ruhuyla hazırlanıyorlar.