03 Eylül 2005
Sayı: 2005/35 (35)


  Kızıl Bayrak'tan
  Ters tepen oyunlar ve büyüyen korkular
  Genelkurmay Başkanı'nın 30 Ağustos açıklamaları üzerine
   İncirlik yürüyüşü
  İncirlik yürüyüşü ve destek eylemleri
  Batman'da 20 bin kişi Hasan İş'i uğurladı
Özelleştirme tekelleşmeye hizmet ediyor
Kamuda toplu görüşme oyunu bitti
  Demokratikleşme paketlerinden yeni saldırılar çıkıyor
  Ekim Gençliği; Yeni döneme güçlü bir başlangıç için!
  TİSK:Sendikaya dost(!), işçi sınıfına düşman!
  "Sen 'sen' ol" ihanete geçit verme
  Ümraniye İşçi Kurultayı faaliyetlerinden...
  Küçükçekmece İşçi Kurultayı çalışmaları
  Sınıf çalışmasının sorunları ve kurultay çalışması
  Irak işgalindeki başarısızlık gizlenemiyor
  İşgalciler Irak'ı kaosa sürüklüyor

  Filistin direnişini bitirme planları tutmayacak

  Dünya Katolik Gençlik Günü ve gösterdikleri
  AKP H ükümeti "ucuz konut" adı altında emekçileri kandırıyor
  Türkiye'de aydın olmak!
  İçi boşaltılan kavramlar: Savaş ve barış!
  Düzene mahkum olmaktansa düzenin mahkumu olmak yeğdir
  Genç komünistlerin deneyimlerinden
  Bültenlerden / GOP İşçi Bülteni
  Emniyet gençleri "sevmeye" çağırıyor...
  İspanya'nın kızıl karanfili; Garcia Lorca
  Basından: Savaş bitiyor / Y. Türker
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

İncirlik yürüyüşü ve destek eylemleri...

“İşgalci ABD topraklarımızdan defol!”

İstanbul: “İşgale değil, direnişe destek”

Irak'ta İşgale Hayır Koordinasyonu, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Belediye-İş İst. 2 No'lu Şube, Tuzla Deri-İş, BES İstanbul 1 No'lu Şube, Emekli-Sen İstanbul 1 No'lu Şube, Maya ve ÇEM-DER tarafından düzenlenen İncirlik yürüyüşü, 26 Ağustos günü başladı. Yürüyüşün başlama noktalarından biri olan İstanbul'da da 26 Ağustos sabahı bir basın açıklaması yapılarak yürüyüşçüler uğurlandılar.

120 yürüyüşçü ve onları uğurlamak için gelen yaklaşık 150 kişi önce Galatasaray Lisesi önünde buluşarak bir basın açıklaması yaptı. İncirlik Üssü'ne yürüme gerekçelerinin ve emperyalizmin halklara uyguladığı zulmün anlatıldığı açıklamanın ardından kitle, otobüslerin beklediği Tepebaşı TUYAP istikametine doğru yürüyüşe geçti. “İncirlik Üssü kapatılsın!” pankartının taşındığı yürüyüş boyunca, “Katil ABD, işbirlikçi AKP!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “İşgale değil, direnişe destek!”, “Katil ABD Ortadoğu'dan defol!” sloganları atıldı. Tepebaşı'nda yürüyüşçülerin otobüslere binmeleriyle eylem son buldu.

Kızıl Bayrak/İstanbul

Ankara: “Kahrolsun emperyalizm, yaşasın mücadelemiz!”

İncirlik Üssü'nün kapatılması talebiyle İstanbul'dan yola çıkan eylemciler, önceden belirlenmiş güzergahtan geçerek Gebze, İzmit, Bursa, Eskişehir, son olarak da 27 Ağustos günü Ankara'ya uğradılar. Ankara'ya Samsun ve Trabzon'un yanısıra Dersim'den de otobüslerle gelenler oldu. Gelenler Toros Sokak'ta karşılandı. Kitlenin toplanmasının ardından yol trafiğe kapatılarak yürüyüşe geçildi. Polisin, yolun kapatılmasına izin vermeyeceğini ifade etmesine karşılık kararlı bir tutum sergilendi.

Kortejin en önünde İstanbul'dan gelen ortak pankartı açıldı. Ardından ise Ankara ve diğer illerden gelenler sırasıyla ortak pankartlarını açtılar. Yürüyüş sırasında “İşgalci ABD Ortadoğu'dan defol!”, “İşgalci ABD ülkemizden defol!”, “İncirlik Üssü kapatılsın!”, “Kahrolsun emperyalizm, yaşasın mücadelemiz!” sloganları coşkuyla atıldı. Abdi İpekçi Parkı'na gelindikten sonra ortak basın metni okundu. İşçi ve emekçiler yürüyüşe destek olmaya çağrıldı. Ardından İdilcan Müzik Topluluğu marşlarını seslendirdi. Eyleme yaklaşık 500 kişi katıldı.

Kızıl Bayrak/Ankara

Bursa: “Yaşasın devrimci dayanışma!”

“İncirlik Üssü”ne yürüyoruz!” eylemi için İstanbul'dan hareket eden yürüyüş kolu 26 Ağustos günü akşam saatlerinde Bursa'ya ulaştı. Fomara AKP İl Başkanlığı önünde karşılanan kitleyle birlikte burada bir açıklama yapılarak S. Garaj Bursaray İstasyonu önüne kadar yüründü.

200 kişinin katıldığı eylemde “Katil ABD Ortadoğu'dan defol!”, “Yaşasın devrimci dayanışma!” sloganları atıldı. Gerek yürüyüş boyunca gerekse alanda coşku üst seviyedeydi. Görselliğine ve coşkusuna kurulan ses sisteminin etkisi de eklenince halkın eyleme ilgisini oldukça arttı. Yapılan basın açıklamasının ardından türküler ve halaylarla eylem sona erdi.

Eylem sonrası konaklamak için Bursa Temel Haklar Derneği ve BATİS'in olduğu binaya gidildi. Verilen yemeğin ardından insanlar tüm sıcaklıklarıyla söylenen türküleriyle, halaylarıyla ve sohbetleriyle çaylarını yudumladılar. Sabah erkenden verilen kahvaltının ardından Bursa'dan katılanlarla birlikte otobüslere binilirek Eskişehir'e hareket edildi.

Kızıl Bayrak/Bursa

Adana: “İşgalci ABD topraklarımızdan defol!”

İncirlik yürüyüşünün başlayacağı 26 Ağustos günü Adana Şakirpaşa Havaalanı önünde bir basın açıklaması yapıldı. Koordinasyon bileşenleri ve BDSP tarafından yapılan basın açıklamasında, “İşbirlikçi ve işgalci politikaların en belirginleştiği durumlar üslerdir. İncirlik Üssü'dür. Son olarak Şakirpaşa Havaalanı'nın da NATO'ya tahsis edileceği açıklanmıştır. Ülkemizin stratejik politik konumu gereği kanlı planların tamamlayıcısı rolü arttırılmak ve yeni üsler açılmak istenmektedir. Bizler emperyalizme, işgale ve devletin baskıcı ve işbirlikçi politikalarına karşı çıkanlar ülkenin birçok ilinden il il büyüyen konvoyumuzla büyüyen öfkemizle yürüyeceğiz” denildi. Eylem “Katil ABD Ortadoğu'dan defol!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Gün gelecek, devran dönecek, ABD halklara hesap verecek!”, “İşgalci ABD topraklarımızdan defol!” sloganlarıyla sona erdi.

Kızıl Bayrak/Adana

Antakya: “Katil ABD Ortadoğu'dan defol!”

26 Ağustos günü Irak'ta İşgale Hayır Koordinasyonu bileşenleri ve BDSP tarafından saat 12:30'da Ulus Alanı'nda bir basın açıklaması düzenlendi. Yaklaşık 30 kişinin katıldığı açıklamada, “Bugün İncirlik Üssü'ne yürüyüşümüzün birinci günü. Biz de Antakya Irak'ta İşgale Hayır Koordinasyonu ve BDSP olarak bu yürüyüşe katılarak açlığın, yoksulluğun ve katliamların sorumlusu olan emperyalizme karşı sessiz kalmayacağımızı tüm dünyaya haykıracağız” denildi. Eylem boyunca sık sık “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Katil ABD topraklarımızdan ve Ortadoğu'dan defol!”, “Katil ABD, işbirlikçi AKP!” sloganları atıldı. Açıklama sonrası Ulus Alanı ve civarında bildiri dağıtımı yapıldı.

BDSP/Antakya

Trabzon: “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”

“İncirlik Üssü kapatılsın!“ yürüyüşünün çalışması Trabzon'da da yürütüldü. Çalışmalarımızı imza kampanyasıyla başlattık. İmza standı için Meydan Parkı'na başvuru yapılmasına rağmen meydanın “6-10 Nisan'daki linç girişimlerinden kaynaklı yasaklı” olduğu söylenerek izin verilmedi. Biz de sahilde Kanuni Parkı'nda açtık. Standımız 20-26 Ağustos tarihleri arasında açık kaldı. Halktan olumlu tepkiler aldık. Ayrıca imza standında bülten dağıtımı da yapıldı.

20 Ağustos günü Meydan Parkı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirdik. “İncirlik Üssü kapatılsın” pankartının açıldığı eyleme 20 kişi katıldı. Ayrıca Uzun Sokak ve Maraş Caddesi'nde bildiri dağıtımı yapıldı. 26 Ağustos günü yapılan basın açıklaması ile yürüyüşe destek verildi. Eylemde “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “İncirlik Üssü kapatılsın!” sloganları atıldıktan sonra otobüsün kalkacağı yere kadar, Emperyal Caddesi boyunca önlüklerimizle, konuşmalarımızla bildirilerimizi dağıttık.

Ekim Gençliği/Trabzon