11 Haziran 2005
Sayı: 2005/23 (23)


  Kızıl Bayrak'tan
  Uşak takımı Bush’un huzuruna çıktı
  TÜSİAD uşaklık politikasında “pürüz”
istemiyor
  Faşist saldırılar yoğunlaşıyor
  İstanbul Üniversitesi’nde faşist
saldırılar sürüyor
  SES ve Eğitim-Sen eylemlerinin ardından
  DİSK uyuşturucuya karşı mücadele
ederek uyuşturacak!
  Asgari ücret yüksekmiş!
  Eğitim-Sen eylemlerinden
  SES eylemlerinden
  Seydişehir işçisi sesini duyurmak
için yol kesti
  GİMAS grevi üzerine
  Özelleştirme saldırısına karşı
ortak eylem
   Güney Kürdistan sorunu üzerine
tamamlayıcı düşünceler/3
(Orta sayfa)
  Cumhurbaşkanı ve başbakan arasındaki atama tartışmaları
  Kaçırarak, tehdit ederek yıldırmayı
başaramayacaklar!
  İnsanı aletin egemenliğinden işçi
sınıfının devrimci eylemi kurtaracak!

  Halk ayaklanmasının yeni bir örneği: Bolivya

  Mesa’nın istifa ettiği gün
  Filistin seçimleri ertelendi
  Onbinlerce Kürt Suriye yönetimini hedef aldı
  Fransa’da sosyal yıkım saldırıları sürüyor
  “Koma Komalên Kürdistan” üzerine
  Bültenlerden/KEB
  Bültenlerden/İMES
  Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

SES'in Ankara yürüyüşü...

“Sağlık haktır, satılamaz!”

Sosyal Güvenlik Reformu ve Genel Sağlık Sigortası'na karşı 30 Mayıs'ta İzmir'den yola çıkan sağlık emekçileri 3 Haziran'da Ankara'ya ulaştılar. Yürüyüş kolunda yeralan sağlık emekçileri Numune Hastanesi önünde bildiri dağıtıp, sağlık hakkının gaspıyla ilgili konuşma yaptılar. Sağlık çalışanlarını, hastaları ve yakınlarını mücadeleye çağırdılar.

Dağıtımdan sonra Hacettepe Hastanesi'ne yürüyen sağlık emekçilerini Ankaralı emekçiler sloganlarla karşıladı. Yaklaşık 600 sağlık emekçisi “Sağlık haktır, satılamaz!”, “Herkese kaliteli ücretsiz sağlık!”, “Parasız eğitim, parasız sağlık!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Direne direne kazanacağız!” sloganları eşliğinde Abdi İpekçi Parkı'na kadar yürüdü. Burada SES Genel Başkanı Köksal Aydın emekçilere seslendi. Köksal İMF direktifleriyle yürütülen Genel Sağlık Sigortası'nın ve Sosyal Güvenlik Reformu'nun sağlığın paralı hale getirilmesi anlamına geldiğini, bu yasal düzenlemelere karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Aylar öncesinden gündeme gelen Genel Sağlık Sigortası'nın sağlık emekçilerinin karşı duruşuyla ertelendiğini ifade eden Köksal, mücadelenin geri adım attırılıncaya kadar devam edeceğini belirtti. Sözalan KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul da sağlıktaki özelleştirmelerden bahsetti ve 4 Haziran'da yapılacak Eğitim-Sen mitingine çağrı yaptı. Bu çağrıya “Eğitim-Sen susturulamaz!” “Eğitim-Sen kapatılamaz!” sloganları eşlik etti.

Kızıl Bayrak/Ankara

-------------------------------------------------------------------------------------------

Urfa'da Eğitim-Sen eylemi...

“Yaşasın örgütlü mücadelemiz!”

4 Haziran günü Eğitim-Sen'in kapatılma kararıyla ilgili olarak Urfa'da bir miting gerçekleştirildi. Antep, Mardin, Şırnak, Siirt, Maraş Diyarbakır ve Kilis illerinden eğitim emekçileri Fuar Caddesi Su Meydanı'nda biraraya geldiler. Saat 15.00'te başlaması gereken miting gecikmeli başladı. “Anadil haktır, engellenemez!”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz!”, Eğitim-Sen kapatılamaz!” sloganları sıklıkla atıldı.

Eğitim-Sen Genel Sekreteri Emirali Şimşek yaptığı konuşmada, kapatmanın haksız bir karar olduğu üzerinde durdu. Kirli savaşa düzen cephesinden her türlü katkıyı sağlayan bir partinin genel başkanı olduğu halde, Deniz Baykal'ın yaşananlar karşısında sessiz kalmasına da tepki gösterdi!

Mitinge yaklaşık 4 bin emekçi katıldı.

Kızıl Bayrak/Antep

-------------------------------------------------------------------------------------------

Edirne sağlık emekçilerinin basın açıklaması...

GSS ile sağlık hakkı gaspediliyor!

Sağlık emekçileri 28-29 Mayıs günü Edirne'nin çeşitli yerlerinde masalar açarak ve Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bildirileri dağıtarak, insanları sağlık haklarına sahip çıkmaya ve 30 Mayıs günü yapılacak olan basın açıklamasına katılmaya çağırdılar. Sağlık emekçileri 30 Mayıs günü Selimiye Devlet Hastanesi (eski adıyla SSK Hastanesi) önünde GSS'ye karşı bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Açıklamada, GSS'nin sağlık hakkını gaspettiğini, SES olarak buna karşı yürüttükleri mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladılar. Yaklaşık 70 kişinin katıldığı basın açıklamasına KESK ve DİSK'e bağlı sendikalar, Ekim Gençliği, TÜÖP, SDG, SGD, TÜÖD, EMEP ve Trakya Dayanışma Derneği destek verdi. Basın açıklamasında, “Sağlık haktır satılamaz!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganları atıldı.

Ekim Gençliği/Edirne

-------------------------------------------------------------------------------------------

Antakya SES'ten açıklama...

“Herkese eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık ve sosyal güvenlik hakkı!”

3 Haziran günü Antakya İl Sağlık Müdürlüğü önünde SES tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya yaklaşık 75 kişi katıldı. SES Hatay Şubesi Genel Sekreteri yaptığı açıklamada Eğitim-Sen'in kapatılmasına tepki gösterdi ve şunları söyledi:

“Mevcut sağlık koşullarına, AKP hükümetinin İMF dayatması sahte reform tasarılarına karşı 30 Mayıs'ta İzmir'den başlatıp, 30 Mayıs Manisa'da, 31 Mayıs Balıkesir'de, 1 Haziran Bursa'da, 2 Haziran Eskişehir'de sürdürdüğümüz yürüyüşümüzü bugün Ankara'da sağlık bakanlığı önünde şimdilik bitiriyoruz. Yürüyüşümüz ve ülkemizin dört bir yanından gösterdiğimiz tepkiler sonucu iktidar, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası yasa taslağını meclis komisyonundan geri çekmiş, alt komisyona havale etmiştir. Evet bu mücadelemizle iktidarın bu geniş çaplı saldırısı kısmen de olsa durdurulmuştur. Ancak biliyoruz ki, uygun bir fırsatını bulduğunda bunu tekrar gündeme getirecektir. Bundan dolayı sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının iş güvencesi ve yeterli düzeyde ekonomik geliri için, herkese eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık ve sosyal güvenlik hakkı için; hep birlikte mücadelemizi yükseltmeye ve geleceğimizi korumaya, yani büyük yürüyüşümüzü sürdürmeye davet ediyoruz.”

Kızıl Bayrak/Antakya

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sağlık haktır satılamaz!

SES Edirne Şubesi 3 Haziran günü Edirne Postanesi önünde Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada Genel Sağlık Sigortası ile sağlık hakkının gaspedileceği, yurttaşın müşteri, sağlık çalışanının tüccar, sağlık alanının ticarethane olacağı, SES olarak bu saldırılar karşısında sessiz kalınmayacağı ve mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamaya diğer sendikalar, kitle örgütleri ve öğrenci gençlik de destek verdi.

Ekim Gençliği/Edirne