31 Ocak'04
Sayı: 2004 (18)


  Kızıl Bayrak'tan
  ABD gezisinin ardındaki gerçekler
  NATO zirvesi Haziran'da İstanbul'da toplanıyor!..
  "Gizli" İncirlik kararının gösterdikleri
  Sermayenin kriz korkusu
  Suçlu "beyaz felaket" değil kapitalizmdir!
  Kâr düzeninin kar sefaleti
  Gençlik alanlarda...
  TMMOB Genel Kurulları yapılıyor...
  Kamu Reformu ve Kürt hareketinde liberal beklentiler
  Yerel seçimler ve sosyal-reformist solun aldatıcı manevraları
  Saldırılar, yerel seçimler ve devrimci görevler
  Toprağın Belediyeleştirilmesi ve Belediye Sosyalizmi
  Bir sosyal-reformistin düzen içi arayışları
  Osmanlı'nın çeteci-katliamcı geleneği kokuşmuş burjuva cumhuriyetle sürüyor
  İşgal karşıtı direniş güçleniyor!
  Siyonistler kan ve yolsuzluk içinde yüzüyor...
  Emperyalist Davos Zirvesi'nin emekçiler ve ezilen halklar için anlamı
  Çürüyen kapitalizmin ruhu Davos
  Dünya Sosyal Formu'nun ardından...
  Bültenlerden...
  Kalıcı olan sadece çıkarlar
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Kızıl Bayrak'tan

Önümüzdeki süreç, yoğunluğu giderek artacak bir faaliyeti de zorunlu kılan yoğun bir gündemle yüklü. Bu aynı süreçte, birbiriyle doğal bağlantılı biçimde, bir yandan yerel seçimler, diğer yandan baharın kendi özel gündemi ve devamında gerçekleşecek NATO zirvesi üzerinden, etkin, kapsamlı, sistemli bir faaliyet yürütmek gerekiyor.

NATO zirvesi listenin en sonunda yer almasına rağmen, süreç boyunca ve diğer gündemlerle içiçe ele alınması, güncel her gelişme vesile edilerek teşhir edilmesi ve daha önemlisi, bu faaliyet sürecinde adım adım hazırlığı sürdürülmesi gereken güçlü protesto eylemlerine konu edilmesi gerekiyor. Türkiye’nin devrimci baharı, emperyalist NATO’nun İstanbul’da toplanmasını zora sokacak bir hazırlığın da imkanına dönüştürülebilmeli.

Tahmin edileceği gibi, İstanbul toplantısının önemi, sadece NATO’nun emperyalizmin vurucu gücü olmasından kaynaklanmıyor. Türk devletinin bu saldırganlık paktı içinde üstlendiği (ve üstlenmeye hazırlandığı) roller de, Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halkları açısından oldukça tehlikeli bir önem arzediyor. Bu rol kapsamında Türkiye emekçileri, dün, Uzak Asya’dan Balkanlar’a bir dizi ülke halklarının karşısına çıkarıldı. Yarın, yakın komşularının karşısına dikilmek isteniyor. NATO ve ABD tarafından “ön cephe ülke” ilan edilen Türkiye, ABD emperyalizminin “Büyük Ortadoğu” macerasının ucuz piyonu yapılmak isteniyor.

Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerini, ABD emperyalizmi ve NATO’nun, Türk sermaye devletine biçtiği bu rolün anlam ve önemi ile yönelttiği tehdiler konusunda aydınlatmak, kendilerine, Türkiye halklarına ve komşu halklara karşı görev ve sorumluluklarını hatırlatmak, bu sorumluluğun bir gereği olarak NATO toplantısının engellenmesine yönelik mücadeleye katılımlarını örgütlemek, dönemin öne çıkan devrimci görevlerinin başında geliyor. Bu amaçla, seçim faaliyetlerinden de, devrimci baharın peryodik etkinliklerinden de yararlanmak gerekiyor. Örneğin, bu yılki 1 Mayıs’ın ana hedeflerinden birini, NATO toplantısına karşı eylem ve etkinliklerin oluşturması gerekiyor.

***

Yerel seçimler üzerine her bölgeden gelişmelerin düzenli biçimde ele alınıp değerlendirilebilmesi için, tüm okurlarımızın, bulundukları bölgelerdeki gelişmelerin haber, yorum, gözlem, deneyim ve röportajlarını gazetemize düzenli olarak aktarmalarını bekliyoruz.

***

Yayınımıza, bayram tatili nedeniyle 1 hafta ara vereceğiz. Şubat’ın ikinci haftasında yeniden görüşmek üzere tüm yoldaşlara ve okurlarımıza başarılı çalışmalar dileriz.