8 Şubat '03
Sayı: 06 (96)


  Kızıl Bayrak'tan
  Savaş hükümeti iş başında!
  MGK savaş için gerekli son hazırlıkların tamamlanması emrini verdi...
  MGK toplantısından yalan ve ihanet çıktı!
  Türk devleti ve medyası dört elle sarıldı...
  Amerikancı medya saldırının ön saflarında koşuyor...
  Kıbrıs’ta görüşmeler neden tıkandı?
  Küçükçekmece’de emperyalist savaş karşıtı eylem...
  Kamu işçilerinin TİS süreci başladı...
  Özelleştirmede son perde
  AKP hükümeti kamuda saldırı hazırlıklarını tamamlıyor...
  Kirli savaşa ve sendikal ihanete karşı savaşalım!
  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve görevlerimiz
  Ciddiyetsizliğin son perdesi/7
  Irak saldırısı, TC ve KADEK...
  Yapı Yol Sen Genel Başkanı Cengiz Faydalı ile konuştuk...
  Esenyurt Savaş Karşıtı Platform’un bildirisi...
  Emperyalizm gençliğe saldırıyor!
  ‘68’de denize döktük...
  Emperyalist saldırganlığa ve savaşa karşı
  “Derin devlet”in savcısı SİP-TKP’nin “ılımlı sol” kimliğini tescil etti
  ABD’nin savaş arabasına bağlanma kararı çoktan verilmişti...
  Irak kolay lokma olmayacak
  Kirli savaşları da, bölgemizdeki ABD üslerini de istemiyoruz!
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Küçükçekmece’de emperyalist
savaş karşıtı eylem...

Emek Platformu’nun yerelliklerde kurmaya başladığı platformlara bir yenisi daha eklendi. Savaş Karşıtı Platform, EP Küçükçekmece bileşenlerinin çağrısı üzerine yapılan toplantıya sendikalardan Genel-İş 9 No’lu Şube Başkanı ve işyeri temsilcileri, Lastik-İş, Birleşik Metal, KESK temsilcileri, BDSP, Sefaköy İşçi Kültür Evi, TAYAD, Ekmek ve Adalet, Proleter Devrimci Duruş, muhtarlar, köy dernekleri (Kars, Tunceli, Tokat, Sinop), ÖDP, CHP, SHP, SİP-TKP (gözlemci olarak) katıldı. Yapılan toplantıda bu çalışmanın asıl ayağını Emek Platformu’nun oluşturduğu, ona paralel bir çalışma içerisine girileceği ifade edildi. Fakat bunun, öneriler doğrultusunda farklı araç ve eylemliliklerin olmayacağı anlamına gelmediği, aksine buna açık olunduğu belirtildi. Ne yapabiliriz tartışmalarından çıkan sonuç ise, öncelikle 6 ubat Perşembe günü basın açıklaması yapılması ve bu eyleme dönük özel sayılar çıkartılmasıydı.

Basın açıklamasından bir gün önce platform bileşenleriyle Sefaköy’ün merkezinde dağıtımla beraber basın açıklamasına çağrıda bulunuldu. Her kurum özel sayıların dağıtımını yaptı. BDSP ve Sefaköy İşçi Kültür Evi’nin birlikte yaptığı semt pazarı dağıtımında oldukça olumlu tepkiler alındı.

6 Şubat Perşembe günü ise kitle saat 11:30’da eylem yeri olan Kirazlı Sokak’ta toplanmaya başladı. 12:00’ye doğru alkışlarla başlayan eylemde “Amerikan askeri olmayacağız!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Irak halkı yalnız değildir!”, “Sınıfa karşı sınıf savaşı!”, “Emperyalist savaşa değil sağlığa bütçe!” sloganları atıldı. Eylemde “Emperyalist savaşa değil, eğitime ve sağlığa bütçe!”, “İşçiler birlik, halklar kardeş olmalı!”, “Amerikan askeri olmayacağız!” yazılı dövizler taşındı. Genel-İş Sendikası’na bağlı belediye işçilerinin katılımı göze çarpıyordu. Eyleme yaklaşık 150 kişi katıldı. Eylem boyunca canlı bir hava hakimdi.

KESK temsilcisinin okuduğu basın açıklamasında; savaşın açlık, sefalet, daha fazla sömürü olduğu vurgulandı ve herkesi bu savaşa karşı çıkmaya çağrıldı.

Eylemin ardından platform bileşenleri değerlendirme yaptılar. Küçükçekmece’de ilk defa böylesi eylemde biraraya gelinmiş olmasının oldukça olumlu olduğu noktasında herkes hemfikirdi. Daha iyi bir kitle çalışması ile daha geniş bir katılımın gerçekleştirilebileceği konuşuldu. Çalışma günü olmasına rağmen gerçekleşen katılım olumluluk olarak değerlendirildi.

BDSP çalışanları/SefaköyEsenyurt’ta emperyalist savaşa karşı eylem ve etkinlikler...

Bu savaşı biz engelleyebiliriz!

-Esenyurt Emperyalist Savaş Karşıtı Platform iki haftadır meşaleli yürüyüş eylemleri yapıyor. 25 Ocak günü gerçekleştirilen ilk eyleme 50’ye yakın insan katıldı. Yürüyüş esnasında çevrede oturan halk balkonlara, pencerelere çıkarak alkışlarla destek verdi. Onları “halkımız saflara, hesap sormaya” sloganıyla yürüyüşe davet ettik.

Eylemde “Emperyalist savaşa hayır!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “Kahrolsun emperyalizm!”, “Tüm NATO üsleri kapatılsın!”, “İşçiler birlik, halklar kardeş olmalı!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Irak halkı yalnız değildir!” sloganları coşkulu bir şekilde atıldı. Ertesi gün Beyazıt’ta yapılacak kitlesel basın açıklamasının duyurulmasının ardından eylem sona erdirildi. Eylem bittikten sonra hayli kalabalık bir jandarma birliği bölgeye geldi. Jandarmalar uzun bir süre siren çalarak mahallede devriye gezdiler, ortamı terörize ettiler.

Platform ikinci meşaleli yürüyüşü 1 Şubat günü gerçekleştirdi. Bu kez öncekinden daha yaygın bir kitle çalışması gerçekleştirildi. Birçok eve gidildi, kahvelerde insanlarla konuşuldu ve eyleme çağrıldı. Emekçiler anlatılanları büyük bir ilgiyle dinlediler.

Eyleme bu kez 80 kişi katıldı. Halkın çevreden verdiği destek bu kez de eksik olmadı. Yürüyüş, “Kahrolsun emperyalizm!”, “ABD Ortadoğu’dan defol!” sloganlarının atılmasının ardından 8 Şubat’ta yapılacak bir sonraki eyleme çağrıyla sona erdi.

Esenyurt Savaşa Karşı Platform belli sorunlara rağmen eylemlerine devam ediyor. 8 Şubat’ta yapılacak meşaleli yürüyüşün dışında 9 Şubat’ta AKP ve CHP önüne siyah çelenk bırakılması ve 16 Şubat’ta da emperyalist savaşa karşı geniş katılımlı bir etkinlik yapılması eylem programında yeralıyor. Bu arada hazırlanan bir bildiri emekçi semtlerinde olabildiğince yaygın dağıtılacak.

Sınıf devrimcileri olarak platformun çalışmalarına etkin bir şekilde katılıyoruz. Aynı zamanda savaşa karşı bağımsız siyasal faaliyetimizi de yürütüyoruz. “Emperyalist savaşa geçit yok!” başlıklı bildirimizi metal, tekstil ve petro-kimya sektörlerindeki birçok fabrikaya ulaştırdık. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla bildirilerimiz büyük bir ilgiyle karşılandı. Özellikle sabah saatlerinde yaptığımız servis dağıtımlarında konuştuğumuz işçilerin ezici bir çoğunluğu savaşa karşı olduklarını belirttiler.

Bu savaşı ancak biz engelleyebiliriz. Bu savaşı ancak işçi ve emekçilerin örgütlü mücadelesi engelleyebilir. Sınıf devrimcileri olarak bu bilinçle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

BDSP Çalışanları/EsenyurtBingöl’de savaşa hayır mitingi...

Dünyada ve ülkede savaşa karşı tepkiler giderek artıyor. Diğer illerde olduğu gibi Bingöl’de de Emek Platformu tarafından 2 Şubat günü “Savaşa Hayır Mitingi” gerçekleştirildi.

Mitinge bir gün öncesinden izin verildi ve KESK bileşenleri çalışmalarına başladı. Emek Platformu’nda yeralan diğer konfederasyon ve sendikalar hiçbir çalışma yapmadılar. Kısa süre içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda mitinge 300 civarında bir katılım sağlandı.

Mitinge Eğitim-Sen, SES, BES, Tarım Orkam-Sen, İHD ve DEHAP katıldı. Şehrin tek caddesi olarak bilinen Genç Caddesi’nde sendika, parti ve derneklerden çıkan emekçiler postahane önündeki miting alanına doğru slogan atarak yürüyüşe geçtiler. Kitlenin iki katı kadar olan polis, özel tim ve sivil polis barikatından üst aramaları yapılarak miting alanına girildi.

Mitinge demokrasi ve barış şehitleri adına bir dakikalık saygı duruşuyla başlandı. İlk konuşmacı olan Eğitim-Sen Şube Sekreteri; ABD’nin Ortadoğu’nun tüm kaynaklarını silah ve petrol tekellerinin denetimi altına almayı hedeflediğini, savaşın sonuçlarının insanlık için çok kötü olacağını, bölgede bir zamanlar savaş ortamının yaşandığını söyleyerek, “savaşın tahribatının giderilmesinin ne kadar zor olduğunu bu bölgenin insanı olarak biz biliyoruz” dedi. Savaşa, F tipi cezaevlerindeki tecrit ve izolasyona, tüm anti-demokratik uygulamalara hayır diyerek konuşmasını tamamladı.

Tarım Orkam-Sen Yönetim Kurulu üyesi ise, ABD’nin savaş çığırtkanlığıyla neyi hedeflediği ve savaşın sonuçları üzerine konuştu. Filistin, Hiroşima, Nagazaki, Halepçe ve Vietnam’dan örnekler vererek, savaş karşıtı sözlerle konuşmasını bitirdi. Son olarak BES Yönetim Kurulu Üyesi ABD emperyalizmine ve savaşa karşı tepkileri dile getirdi.

Miting başlamadan önce ve miting esnasında atılan “Savaşa hayır, barış hemen şimdi!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “ABD defol, bu memleket bizim!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Savaşa değil halka bütçe!”, “Savaşa değil sağlığa bütçe!”, “Savaşa değil eğitime bütçe!”, “Yeni bir Halepçe istemiyoruz!” sloganları ve kürsüden okunan bir şiirden sonra “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganları atıldı. Davul zurna eşliğinde halaylar çekildi. Savaşa karşıyız diyen CHP ve AKP’yi mitinge katılmadıklarından dolayı teşhir eden konuşmayla miting bitirildi.

SY Kızıl Bayrak okuru/Bingöl