11 Ekim'03
Sayı: 2003 (03)


  Kızıl Bayrak'tan
  Amerikan jandarmalığını kabul etmeyeceğiz!
  Irak'ta işgal taşeronluğu, içerde işçi ve emekçilere yönelik saldırılar
  Emperyalistlere ve işbirlikçilerine karşı Irak halkının direnişini destekleyelim!
  Savaş ve işgal karşıtı eylemlerden...
  Tezkere geçti... Sıra işgale ortak olmaya geldi!
  İşbirlikçi takımı hesap verecek!
  Savaş ve işgal karşıtı eylemlerden...
  Türk-İş ağası S. Kılıç ihanetlerine devam ediyor...
  Fanset işçileriyle ve sendikacılarla konuştuk...
  Sınıftan haberler...
  Savaşa karşı mücadelenin yeni dönemi
  45 milyano sürdürülen eğitim...
  Ekim Gençliği'nin çalışmalarından...
  Özgürlük için kalemiyle savaşan Filistinli bir aydın: Edward W. Said
  İzmir Eğitim-Sen şubeleri toplantısı...
  Petrol-İş Genel Kurulu yapıldı...
  İsrail savaş uçakları Suriye'yi bombaladı...
  Bir tezkere ve sonrası...
  Bültenlerden...
  Ölen işçi bir babanın ardından...
  İmparatorun gemisine yakıt olmayalım
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Adana’da savaş karşıtı eyleme polis saldırdı...

“Çıktıysa tezkere meclis gitsin askere!”

Tezkerenin çıkmasıyla Adana Savaş Karşıtları Platform tarafından 9 Ekim’de bir eylem gerçekleştirildi. Dörtyol’dan başlayarak kaldırımdan yapılan yürüyüş AKP binası önüne kadar sürdü. AKP il binasının önüne gelindiğinde E5 trafiğe kapatılmaya çalışıldı. Sermayenin korumaları kitleye saldırarak birçok kişiyi yaraladı. Polisin bu tutumuna karşı kitlenin duruşu iyiydi. Daha sonra kitle polise taş atarak savunmaya girdi. Polislerden birçoğu atılan taşlarla yaralandı. Kitle daha sonra çarşıda sloganlarla bir süre daha eylemi devam ettirdi. Eylemde 12 kişi gözaltına alındı. Haberin yazıldığı sıralarda alınanlar hala gözaltındaydı.

Eyleme katılım 70 kişi civarındaydı. Eylemde “Çıktıysa tezkere meclis gitsin askere!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “Irak halkı yalnız değildir!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Baskılar bizi yıldıramaz!” sloganları gür bir şekilde atıldı.

Kızıl Bayrak/Adana7 Ekim Trabzon: "ABD askeri olmayacağız!"

DİSK, KESK, TMMOB, TTB'nin çağrısıyla 7 Ekim günü AKP il binası merkezi önünde bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada; Irak'a asker gönderme konusu gündemden çıkartılana kadar meşru ve demokratik direnme hakkının gereklerinin yerine getirileceği, böyle bir girişimin halkı ABD askerlerine siper etmek, emperyalist işgali meşrulaştırmak çabalarına destek vermek ve bölge halkları arasında yeni düşmanlıklar yaratmak anlamına geleceği belirtildi. Eğer siyasi iktidar bu kararından vazgeçmezse kitlesel eylemliliklerin sürdürüleceği, gerekirse üretimden gelen gücün kullanılacağı söylendi.

Kitleselliği ve coşkusuyla dikkat çeken eylemde "ABD askeri olmayacağız!", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek!", "Kahrolsun ABD emperyalizmi!" sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak okurları/Trabzon7 Ekim İstanbul: “İşgale değil direnişe destek!”

7 Ekim günü tezkerenin meclis gündemine gelmesi nedeniyle planlanan eylemlerden biri de AKP İstanbul il binası önünde yapıldı.

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin çağrısı ile AKP il binası önünde toplanan 300 işçi ve emekçi Irak’a asker gönderme hazırlıklarını protesto ederek “Irak’ta Amerikan jandarmalığına hayır!” dedi. KESK Şubeler Platformu pankartının açıldığı eylemde sık sık “Tezkereye geçit vermeyeceğiz!”, “Katil ABD, işbirlikçi AKP!”, “Çıkarsa tezkere, meclis gitsin askere!” sloganları atıldı.

Eyleme katılmak üzere Perpa güzergahından yürüyüşe geçen yaklaşık 200 eylemcinin yürüyüşü ise polis barikatı ile engellendi. Polis barikatının kaldırılmaması üzerine Perpa otoparkına geçen kitle açıklamasını burada gerçekleştirdi. Engellemeyi “Emekçiye değil işgalciye barikat!” sloganları ile protesto eden kitle sık sık “Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”, “Katil ABD, işbirlikçi AKP!”, “İşgale değil direnişe destek!” sloganlarını attı. Eyleme genç komünistler “Irak’ta işgalci, okulda müşteri olmayacağız!” pankartı ile katıldılar. Alanda yoğun olarak BDSP kuşlaması yapıldı. Komünistler dışında eyleme HÖC, Halkevleri, Öğrenci Koordinasyonu, EMEP, SDP, ESP ve Özgür-Der katıldı.

Kızıl Bayrak/İstanbul4 Ekim İskenderun:
“Yaşasın halkların kardeşliği!”

4 Ekim günü İskenderun’da, Antakya Demokrasi Platformu ile İskenderun Demokrasi ve Emek Platformu’nun “İşgale ortak olmayacağız” mitingi gerçekleşti. Mete Aslan Bulvarı’nda toplanan kitle buradan kortejler oluşturarak yürüyüşe geçti.

En önde İskenderun Demokrasi ve Emek Platformu pankartı taşındı. Ardından KESK Şubeler Platformu yürüdü. Önceki mitinglere göre KESK kortejinde göze çarpan bir artış vardı. KESK Mersin Şubeler Platformu da kitlesel bir katılım sağlamıştı. Tek işçi sendikası olan DİSK Genel-İş ise oldukça az bir sayıyla katıldı. Genel-İş kortejindekiler “Savaşa hayır, barış hemen şimdi!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!” ve “İşsizlik yoksulluktur!” yazılı önlükler giymişlerdi. Eyleme devrimci çevrelerin yanı sıra reformist sol partiler de katıldılar.

19 Aralık katliamı nedeniyle Antakya İHD’de yapılan açlık grevine katılan MKÜ-ÖDER başkanı hakkında açılan dava 3 Ekim günü sonuçlandı. Dernek başkanına yüklü bir para cezası verildi ve dernek kapatıldı. Bu olumsuzluk MKÜ-ÖDER’in eyleme az sayıda kitleyle katılmasına neden oldu.

Toplanma alanı olan Atatürk Bulvarı’na gelindiğinde demokrasi ve devrim şehitleri için saygı duruşunun ardından konuşmalar yapıldı. Ardından miting bitirildi.

Mitinge 750 kişi katıldı. Eylemde “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Tecridi kaldırın ölümleri durdurun!”, “Çıkarsa tezkere, Tayyip gitsin askere!”, “Savaşa hayır, barış hemen şimdi!”, “Bıji aşiti!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “ÖDER susmadı, susturulamaz!” sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak/İskenderunTezkere görüşülürken savaş karşıtları meclis önündeydi...

“Irak’a gitme kardeş kanı dökme!”

“Irak’a asker gönderme” tezkeresinin görüşüldüğü 7 Ekim günü saat 12:30’da TTB, TMMOB, KESK ve DİSK’in çağrısıyla AKP Genel Merkezi’nin 50 metre kadar ilerisinde 500 savaş karşıtı gösterici toplandı. Polis barikatıyla karşılaşan savaş karşıtları burada basın açıklaması yaparak sloganlarla meclise doğru yürüyüşe geçti. Meclisin Dikmen kapısına yakın bir yerde ikinci bir polis barikatıyla karşılaşan kitle bir süre yolu trafiğe kapatarak eylemini sürdürdü.

Bu sırada kitle ile polis arasında arabuluculuk yapmak ve oylamada ret oyu kullanacaklarını açıklamak üzere olay yerine gelen 10 CHP milletvekili de savaş karşıtlarının arasına katıldı. Eylemcilerle çevik kuvvet arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Milletvekillerinin de tartaklandığı arbededen sonra meclis kapısına doğru yürüyüşlerine devam eden savaş karşıtları, meclis önünde bekleyen küçük bir toplulukla buluştu. KESK Genel Başkanı Sami Evren’in burada yaptığı kısa bir açıklamadan sonra sloganlarla Güven Park’a doğru yürüyüşe geçildi. Burada meclise gönderilen temsilcileri bekleyen savaş karşıtları, Sami Evren’in açıklamasının ardından ertesi gün meclis önünde tekrar toplanmak üzere dağıldı.

Eylem boyunca “Irak’a gitme kardeş kanı dökme!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “Katil ABD işbirlikçi AKP!”, “Çıkarsa tezkere meclis gitsin askere!”, “Tayyip Irak’a oğlunu gönder!” sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak/Ankara7-8 Ekim İzmir: “Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”

İzmir’de KESK, DİSK, TTB ve TMMOB tarafından, 7-8 Ekim tarihlerinde, Irak’a asker gönderilmesine karşı eylemler yapıldı. İlk eylem 7 Ekim günü meclisin tezkereyi oyladığı saatlerde gerçekleştirildi. Saat 17:00’de Konak Sümerbank önünde toplanan yaklaşık 500 kişi buradan sloganlarla 1. Kordon yolunu kullanarak AKP il binasına yürüdü. KESK dışındaki sendika ve örgütler eyleme temsili düzeyde katılırken İzmir Savaş Karşıtı Platform da destek verdi.

İkinci eylem 8 Ekim günü yapıldı. Konak Sümerbank önünden saat 12:30’da başlayan yürüyüş, Konak’ın daha işlek caddelerinde devam etti. AKP il binası önünde yapılan basın açıklamasına KESK damgasını vurdu. Eyleme İzmir Savaş Karşıtı Platform da destek verdi. Yapılan açıklamada, “Bizler emekçileriz, savaşa karşı durmaya, emperyalizmle ve sömürü düzeniyle mücadele etmeye, barış içinde ve sömürüsüz bir dünyayı savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” denildi.

Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı eylemde, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “İşgale ortak olmayacağız!”, “İşgale değil direnişe destek!” sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak/İzmir