4 Mayıs'02
Sayı: 17 (57)


  Kızıl Bayrak'tan
  Dünyada ve Türkiye'de 1 Mayıs
  Geleceğimizi kazanmak için ihanet barikatını yıkalım!
  İstanbul'daki kutlamalar üzerinden 1 Mayıs'ın gösterdikleri
  1 Mayıs'ın sunduğu verilerden yararlanmasını bilmeliyiz
  İstanbul'da 1 Mayıs haber ve yorumları...
  "Milli birlik" değil, sınıfın birlik ve dayanışma isteği öne çıktı!..
  Ankara'da 1 Mayıs ve gençlik
  İşçi ağırlıklı 25 bin kişilik katılım
  Son yılların en coşkulu ve kitlesel 1 Mayıs'ı...
  Zor dönemin bilinçli, inançlı ve soluklu devrimcileri.../2
  İllerde 1 Mayıs...
  Türk-İş Başkanlar Kurulu eylem takvimi açıkladı...
  Dünyada 1 Mayıs...
   Filistin'de son gelişmeler
   Filistin halkı direnmeye devam ediyor
   Kürdistan devrimi ile Türkiye devrimi üzerine düşünceler...
   Deniz, Yusuf, Hüseyin yaşıyor... Direniş geleneği sürüyor...
   Yaşayacaksan onun gibi yaşa, öleceksen onun gibi öl!..
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Dünyada 1 Mayıs...

Milyonlarca işçi ve emekçi alanlara çıktı!

2002 1 Mayıs’ı, emperyalist savaş ve saldırganlığın boyutlandığı, işçi sınıfı ve emekçilerin ekonomik-sosyal kazanımlarına, demokratik hak ve özgürlüklerine yönelik saldırıların yoğunlaştığı koşullarda kutlandı. Tüm dünyanın işçi ve emekçileri, “İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü” 1 Mayıs’ta alanlara aktılar, sermayeye karşı mücadele şiarlarını yükselttiler. ABD emperyalizmi, yıkım savaşları ve siyonist İsrail devletinin Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırılar ve ırkçılık protesto edildi.

Rusya’da 1 Mayıs gösterilerine yüzbinlerce işçi ve emekçi katıldı. Moskova’daki gösterilerde 250 bin kişi alanları doldurdu. Orak-çekiçli bayraklar, Marks, Engels, Lenin portreleri taşındı. KP’nin çağrısıyla gerçekleşen gösteride ücretlerin ve emekli maaşlarının arttrılması talebi yükseltildi, hükümet istifaya çağrıldı.

Küba’nın başkenti Havana’da 1 Mayıs her yıl olduğu gibi görkemli bir kitlesel gösteriyle kutlandı. Fidel Kastro başkentteki Devrim Meydanı’nda konuşma yaptı. Bir milyonu aşkın katılımla Küba tarihinin en kitlesel gösterisi gerçekleşti.

İtalya’da geçtiğimiz haftalarda faşist Berlusconi hükümetine karşı milyonlarca kişinin katıldığı eylemler ve genel grevin ardından bu kez 1 Mayıs’ta alanlar işçi ve emekçilerle kucaklaştı. 1 Mayıs kutlamalarına faşist hükümetin çalışma yasasında yapmayı planladığı değişikliğe karşı protestolar rengini verdi. Ülke genelinde 2 milyon işçi ve emekçinin katıldığı büyük kitle gösterileri düzenlendi. Roma’da 600 bin kişilik büyük bir gösteri gerçekleşirken, Bologna, Torino, Milano ve Napoli vb. onbinlerce kişilik gösterilere sahne oldu.

Güney Kore’de de onbinlerce işçi ve emekçi 1 Mayıs’ta alanlardaydı. G.Kore’nin mücadeleci geleneğe sahip proletaryası bu 1 Mayıs’ta da özelleştirmelerin derhal durdurulması, ücretlerde kesinti yapılmadan haftalık çalışma süresinin 5 güne düşürülmesi, ücret artışı ve sendikacılara karşı sürdürülen devlet terörüne son verilmesi taleplerini yükseltti. G. Kore’nin 9 kentinde yapılan yürüyüşlere 100 binin üzerinde işçi katıldı. Yürüyüşlere çağrıyı Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonu yaptı. Sendika konfederasyonu Mayıs ayı içinde ücret artışı talebiyle greve gideceklerini açıkladı.

Endonezya’da onbinlerce kişi 1 Mayıs’ta sokaklara çıkarak, 1 Mayıs’ın resmi tatil olmasını, ücretlerin artırılmasını, çalışma koşullarının düzeltilmesini talep ettiler. Başkent Cakarta’da 5 bin kişi yürüdü.

Japonya’da başkent Tokyo’da işten atılmalar protesto edildi. Ayrıca Japonya’nın onlarca kentinde yüzbinlerce işçi alanları doldurdu.

Avustralya’da 1 Mayıs onbinlerce kişinin katıldığı gösterilerle kutlandı. Başkent Sydney’de uzun süredir dünya gündemine giren sığınmacılara karşı sürdürülen insanlık dışı uygulamaları protesto eden göstericiler polisle çatıştı.

Yunanistan’da başta başkent Atina olmak üzere diğer kentlerde onbinlerce işçi, emekçi ve genç sokaklara çıktı. Gösterilerin en büyüğü Atina’da gerçekleşti. GSEE İşçi Federasyonu ve sol partilerin çağrısıyla gerçekleşen gösteriler anti-emperyalist eylemlere dönüştü. Gösterilerde ABD emperyalizmi ve İsrail protesto edildi. Bush ve Şaron’un maketleri yakıldı.

Bangladeş’de onlarca kentte 1 Mayıs kutlandı. Başkent Dakka’daki 1 Mayıs gösterisine kadın işçiler yoğun bir katılım gerçekleştirdiler. Bangladeş’te özellikle 11 Eylül sonrasında, Amerikan emperyalizmine ucuz mal üreten tekstil işletmeleri kapanmış, yüzbinlerce kadın işçi işten atılmıştı.

Filipinler’de de bu yılki 1 Mayıs işbirlikçi başbakana ve Amerikan emperyalizmine karşı protestoların yükseltildiği gösteriler olarak kutlandı. 15 bin kişi Manila’daki Başkanlık Sarayı önünde hükümeti ve ABD'nin askeri varlığını protesto etti. “Terörle mücadele” adı altında Amerikan ordusu ve gizli servis uzmanları güneydeki islamcı gruplara karşı savaşta Filipin ordusunu eğitmek üzere Filipinler’de bulunuyor.

Bulgaristan’daki 1 Mayıs gösterilerinde NATO ve İMF protesto edildi. Sofya’daki eyleme 10 bin kişi katıldı.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da sendikaların düzenlediği yürüyüşe 2 bin kişi katıldı.

Hırvatistan’da başkent Zagrep’te sendikanın çağrısını yaptığı 1 Mayıs gösterisine 10 bin kişi katıldı. İşçiler, hükümetin işçi haklarını kısıtlama yönünde iş yasasında yapmayı planladığı değişiklikleri protesto ettiler.
Ukrayna’da hükümet 1 Mayıs’ta sol grupların çağrısını yaptığı gösterilerde protesto edildi. Kiev’de iki bin kişilik bir gösteri yapıldı.

Filistin’de İsrail işgali ve saldırılarına rağmen, geleneksel olarak her yıl kutlanan 1 Mayıs bu yıl da kutlandı.

K. Kore’de 1 Mayıs onbinlerce işçi ve gencin katıldığı resmi bir tören ile kutlandı.

Malezya: Başkent Kuala Lumpur'da bin civarında tarım işçisi, ücretlerinin arttırılması talebiyle gösteri yaptı. Polis göstericilere saldırdı.

Kamboçya'da bin işçi, başkent Phnom Penh’de, çalışma saatlerinin azaltılması, ücretlerinin artırılması ve çalışma mahkemesi kurulması istemiyle gösteri yaptı.

İspanya’daki gösterilerde işçiler, işsizlik ödeneği ilgili yapılmak istenen değişiklikleri protesto ettiler. Madrid’deki gösteriye 60 bin kişi katıldı.

İngiltere’de emperyalist savaş ve özelleştirmeler 1 Mayıs’ta öne çıkarılan şiarlardı. Londra’da sendikaların ve sol grupların çağrısıyla iki ayrı gösteri düzenlendi. Sendikaların eylemine onbinin üzerinde işçi katıldı. 7 bin civarında göstericinin “Direnişi küreselleştir!” şiarıyla gerçekleştirdiği eylemde faşist tırmanış da protesto edildi.

Fransa: Fransa’daki 1 Mayıs kutlamaları büyük anti-faşist kitle gösterilerine dönüştü. Ülke genelinde 2 milyon işçi ve emekçi alanlara aktı. Gençlik de gösterilere yoğun bir katılım gösterdi. Paris’teki dev gösterinin yanısıra Marsilya, Strasbourg, Lille, Lyon, Bordeaux ve diğer kentlerde gösterilere bir milyona yakın gösterici katıldı. “Irkçılık ve faşizme karşı hep birlikte!” ve “Non Pasaran!” gösterilerin ortak sloganı olurken, sömürüye ve savaşa karşı şiarlar haykırıldı.

Almanya’da 1 Mayıs 500 kent ve kasabada kutlandı. 1 Mayıs kutlamalarına ülke genelinde 500 bin kişi katıldı.

Almanya’da bu yılki gösterilerin yönünü, yoğun katılım ve şiarlarıyla metal işçileri çizdi. Metal sektöründe süren toplu işgörüşmelerinin tıkanması sonucu Metal Sendikası 3 bölgede grev oylamasına gitmiş ve sandıktan %90’lara varan “greve evet” oyu çıkmıştı. Önümüzdeki günlerde greve gidecek olan metal işçileri 1 Mayıs’ta kararlılıklarını sergilediler. Metal sektörünün ağırlıklı olduğu kent ve eyaletlerde, bu yılki 1 Mayıs’a katılım son derece yoğun oldu. Örneğin MAN, BMW, Siemens gibi fabrikaların bulunduğu Bavyera eyaletinde yapılan 180 gösteriye 100 binin üzerinde işçi katıldı. Metal işçilerinin taleplerinin yanında emperyalist savaş, işsizlik, temel hak ve özgürlüklere karşı girişilen hak gaspları da protesto edildi.

Bu yıl ırkçı faşistlerin 1 Mayıs’ta birçok kentte özellikle provokasyon amacıyla düzenlediği ve ancak polis koruması altında bir araya gelebildikleri gösteriler, bu kentlerde faşizme karşı binlerce anti-faşistin direnişiyle karşılandı. Faşist gösteriler bazı kentlerde militan protestolarla engellenirken, bazı kentlerde polis anti-faşistlere saldırarak yüzlerce kişiyi gözaltına aldı.Berlin’de 1 Mayıs değişik gösteri ve
etkinliklerle kutlandı...

15 bin işçi sermayenin saldırılarına karşı yürüdü

Dünya işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs Berlin’de onbinlerce insanın katıldığı gösterilerle kutlandı.

Almanya’da bu yıl yapılan 1 Mayıs gösterilerine damgasını vuran, metal ve elektirik endüstrisi sektöründe IG Metal Sendikası’nın sürdürmekte olduğu uyarı grevleri oldu. Sendikaların % 6.5 zam istemine yanaşmayan sermaye cephesi 6 Mayıs’tan itibaren sendikaların almış olduğu grev kararına karşı lokavt saldırısını gündeme getirmiş durumda.

Öte yandan, bir süreden beri Almanya’nın birçok kentinde ve bu arada Berlin’de, sosyal hakların gaspına karşı toplumun değişik kesimleri tarafından protesto eylemleri gerçekleştirilmekte. Önümüzdeki günlerde ise inşaat sektöründe yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamasından dolayı uyarı grevleri başlayacak.

Almanya’da işçi ve emekçiler 1 Mayıs’a işte bu atmosfer içerisinde girdiler.

Sendikalar daha önceki yıllarda değişik kollardan başlattıkları 1 Mayıs yürüyüşlerini, bu yılın elverişli ortamını da değerlendirerek tek bir alandan başlattılar. Düzenlenen gösteriye yaklaşık 15 binin üzerinde işçi ve emekçi katıldı. Mitingte 6 Mayıs’tan itibaren yapılacak grevlere ilişkin konuşmaların yanı sıra, Naziler’in düzenledikleri eylemler de sert şekilde eleştirildi. Almanya ve Avrupa’da faşizme geçit verilmeyeceği, Fransa’da Le Pen’ci faşist harekete karşı sokaklara dökülen Fransalı sınıf kardeşleriyle dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.

Berlin’de sendikaların düzenlediği yürüyüşün yanı sıra birçok başka etkinlik de gerçekleşti. Otonom grupların ve anti-faşist çevrelerin 15 yıldan beri geleneksel hale getirdikleri “Devrimci, kızıl 1 Mayıs” gösterilerine de binlerce insan katıldı. Bu çevreler bu yıl düzenlenen 1 Mayıs yürüyüşünde siyonist İsrail devletinin Filistin halkına karşı giriştiği hunharca saldırı karşısında fikir ayrılığına düştüler. İçlerinden bazı grupların İsrail devletini desteklememesinden dolayı herbiri ayrı yürüyüşler düzenlediler.

Geleneksel olarak 15 yıldan bu yana yapılan bu gösterilerde çatışmalar yaşanır, birçok insan yaralanır ve birçok insan da gözaltına alınır. Bu yıl da aynı olaylar yaşandı. Polis bu gösterilerin provokasyona müsait oluşunu iyi değerlendirerek, ortamını bizzat yaratarak saldırır ve ardından da bu durumu demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasının bir aracına dönüştürür. Ayrıca bu çevreleri kamuoyuna devrimci ve hatta “komünist” olarak göstererek yaygın bir karalama kampanyası başlatır. Tablo bu yıl da aşağı yukarı aynı çerçevede seyretti.

Sıraladığımız etkinliklerin yanı sıra PDS’in (Demokratik Sosyalizm Partisi) düzenlediği şenliğe de değişik uluslardan binlerce insan katıldı.

BİR-KAR olarak 1 Mayıs faaliyetimiz, bir süreden beri yürütmekte olduğumuz savaş karşıtı kampanyamızla üst üste geldi. Bu, bizim için ayrıca ek bir yoğunlaşmayı gerektiriyordu. Bu bilinçle hareket ederek 1 Mayıs öncesinde emperyalist savaşa karşı materyallerimizi ve hem de 1 Mayıs’a materyallerimizi yaygınca kullandık.

DETUDAK bileşenleriyle devrimci tutsaklarla dayanışma standları açtık. Sendikaların düzenlediği yürüyüşe katıldıktan sonra PDS’nin düzenlediği şenliğe de katılarak enformasyon standı açtık. Standımız ilgiyle karşılandı. Burada yaygın bildiri dağıtımının yanı sıra gazete satışı gerçekleştirdik. Bu tür etkinliklerde yeterli materyallerin olması durumunda standların son derece işlevli olduğunu özellikle belirtmek istiyoruz. Yürüyüşte ayrıca diğer devrimci yapılarla birlikte devrimci tutsaklarla dayanışma pankartı açtık.

BİR-KAR/BerlinFrankfurt’ta 1 Mayıs...

Binlerce kişi faşizme ve
sermayenin saldırılarına karşı yürüdü

Bu yıl bölgemizdeki 1 Mayıs kutlamasına gergin bir havada girildi. Günler öncesinden Alman faşistlerinin 1 Mayıs günü Frankfurt’ta yürüyüş izni için başvurdukları basın üzerinden kamuoyuna yansıtıldı. Ancak polisin izin verip vermeyeceği kesin değildi. 1 Mayıs’a iki gün kala faşistlerin yürüyüşüne izin verildiği yine basın tarafından duyuruldu. Alman polisi hem ortamı gerginleştirmek-provoke etmek, hem de katılımı bölmek için böyle bir oyuna başvurdu.

Ve 1 Mayıs kutlamaları planlandığı gibi de oldu. Alman anti-faşistleri ve devrimci çevreler, faşistleri yürütmemek için bir gün öncesinden yürüyüş güzergahında nöbet tutmaya başladılar. Sabahın erken saatelerinde ise bin kişilik kitle, nöbet tutan beşyüze yakın kitle ile buluşamadan polis barikatıyla karşılaştı. Alman faşistleri yürümeyi göze alamayarak dağıldılar. Ancak, gerginlik ve güçlerin bölünmesi kaçınılmaz oldu.

Alman işçi sendikaları ve yerli-yabancı sol parti ve örgütlerin katıldığı 1 Mayıs yürüyüşü geçen yıl başlanılan yerden başlayarak kentin en merkezi meydanlarından biri olan Römerplatz’a kadar sürdü. Yürüyüşe 5 bini aşkın bir kitle katıldı. Gerek yürüyüş güzergahında gerekse miting alanında, Alman faşistlerinin yürüyüşünü protesto eden ve ırkçılığa karşı atılan sloganlar ağırlıktaydı. Ayrıca, metal sektöründe yaşanan toplusözleşmelerin tıkanmasından dolayı genel greve gidilmesi 1 Mayıs mitingine katılımı artırmıştı. 10 binin üzerinde işçi ve emekçi mitinge katıldı. Miting geç saatlere kadar sürdü.

Biz Frankfurt BİR-KAR olarak 1 Mayıs’a günler öncesinden hazırlandık. Öncelikle bölgedeki güçlerimizle toplantı yaptık. Bildiri, pul ve afiş çalışmasına günler öncesinden başladık. Yaygın pul ve afişleme yaptık. Ev ziyaretlerine yöneldik. Çevre ilişkilerimizi ve dostlarımız 1 Mayıs’a katmak için hepsini ziyaret ettik. Pankartlarımız ve şiarlarımızla 1 Mayıs yürüyüş ve mitinginde yerimizi aldık. Buradan da 1 Mayıs ve Filistin’e ilişkin iki ayrı bildirimizi yaygın olarak dağıttık.

Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın sosyalizm!

BİR-KAR/FrankfurtKöln’de 1 Mayıs

Dünya ölçüsünde azgınlaşan emperyalist saldırganlık ve savaş, ekonomik, sosyal ve demokratik haklara yönelik ağır saldırılar bu 1 Mayıs’ı daha bir önemli kılıyordu.

Köln BİR-KAR olarak 1 Mayıs’a bu bilinçle hazırlandık. Önceki yıllara nazaran daha yoğun bir politik-pratik faaliyet yürüttük. Varolan savaş karşıtı kampanyamızı Nisan ortalarından itibaren 1 Mayıs hazırlık çalışmaları ile birleştirdik.

Öncelikle Köln’ün belli başlı bölgelerini BİR-KAR imzalı 1 Mayıs afişlerimiz ile donattık. Elimizdeki bir miktar afişi 1 Mayıs’a bir gün kala yürüyüş güzergahına yaptık. Yine bu süreç boyunca savaş karşıtı ve Filistin sorunu ile ilgili bildirilerimizle birlikte 1 Mayıs’a ilişkin binlerce bildiri dağıttık. 1 Mayıs’a iki gün kala Köln/BİR-KAR imzalı 1 Mayıs çağrılarını dağıttık. Her zaman olduğu gibi, halk pazarlarında, meydanlarda, posta kutularına, savaş karşıtı gösteriler-toplantılarda, binlerce işçinin çalıştığı Ford fabrikasının önünde, savaşı ve siyonist barbarlığı teşhir amaçlı bildirilerimizi dağıttık. Yanısıra savaş karşıtı pullar ile 1 Mayıs pullarını kullandık.

Hazırlıklarımızı materyallerin yaygın kullanımı ile sınırlamadık. 1 Mayıs’a anlamlı bir katılım sağlamak için ilişkilerimizi bire bir 1 Mayıs’a yönelttik, bu yönlü çaba sarfettik.

1 Mayıs günü pankartlarımız, dövizlerimiz, bayraklarımız ve materyallerimizle alanda yerimizi aldık.

Bu 1 Mayıs’a geçen yıla göre katılım daha fazla oldu. Türkiyeliler neredeyse Almanlar’dan daha fazla bir katılım sağladılar.

Kortejimizde yaklaşık 70 kişi yürüdü. Çeşitli fabrikalarda çalışan taraftarlarımız da sendika kortejlerinde yürüyüşe katıldılar.

Yürüyüşte 1 Mayıs’la ilgili sloganların yanısıra en çok savaş karşıtı ve Filistin’le dayanışmayı ifade eden sloganlar ve Ölüm Orucu’na ilişkin sloganlar atıldı.

Alana girerken attığımız “Marx, Engels, Lenin, Yaşasın Marksizm-Leninizm!” ve “Yaşasın TKİP!” sloganları kitledeki coşkuyu arttırdı.
Toplam 3 bin civarı bir kitlenin katıldığı miting konuşmalar ve müzikle sona erdi.

BİR-KAR/KölnBielefeld’de 1 Mayıs...

Bielefeld’deki yürüyüş ve mitinge yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Mitingte demokratik ve sosyal haklara dönük saldırıların ve savaşın teşhir edildiği konuşmalar yapıldı.

Dünyanın gözleri önünde Filistin halkını katleden siyonist İsrail devleti ile dayanışma içinde olduğunu arsızca haykıran 15 kişilik bir grubun yürüyüşü provoke etme çabalarını boşa çıkardık, miting alanına sokmadık.

Yürüyüşe BİR-KAR imzalı “Filistin halkı kazanacak!” ve “Emperyalist saldırganlığa karşı dayanışmaya!” pankartlarıyla katıldık. Alanda 1 Mayıs ve Filistin’le dayanışma bildirilerimizi dağıttık ve devrimci tutsaklarla dayanışma amaçlı bağış topladık.

BİR-KAR/BielefeldStuttgart’ta 1 Mayıs

İşçi sınıfı, emekçiler ve dünyanın ezilen halkları bu yılki 1 Mayıs’ta emperyalist barbarlık ve savaşa, sosyal hakların gaspına ve kısıtlamalara karşı alanlarda taleplerini dile getirip, öfkelerini haykırdılar. Burjuvazi, emperyalist savaş ve krizleri bahane ederek, işçi ve emekçilerin sosyal haklarını bir bir gasp ediyor. Binlerce işçi kapı dışarı ediliyor. Irkçılık hortlatılıyor.

Bu yılki 1 Mayıs tüm dünyada olduğu gibi Almanya’da da işçi ve emekçilerin gündemindeydi. Son yılların en kalabalık ve kitlesel 1 Mayıs yürüyüş ve mitinglerine sahne oldu. Stuttgart’ta DGB'nin düzenlediği yürüyüşte coşku fazlaydı. Değişik uluslardan binlerce işçi ve emekçi yürüdü.

Bu yılki 1 Mayıs faaliyetimizi savaşa karşı yürüttüğümüz kampanyanın gündemiyle birleştirdik. Savaş karşıtı kampanyamızın önden sürüyor olması 1 Mayıs çalışmamız için önemli bir imkan oldu. Kampanya süresi boyunca çeşitli materyaller kullandık. 1 Mayıs’a 10 gün kala çalışmamızı daha da yoğunlaştırdık. Çeşitli pratik faaliyetlerin yanı sıra gruplar halinde ev ziyaretleri yaparak, 1 Mayıs’a katılmaları için çağrıda bulunduk.

BİR-KAR/Stuttgartİsviçre/Basel’de 1 Mayıs...

“Emperyalizm baskı, sömürü ve
savaş demektir!”

Basel'de bu yıl 1 Mayıs her yıl olduğu gibi Messe (Fuar) Meydanı’nda başladı. 1 Mayıs öncesi BİR-KAR, Revolutionäre Aufbau, TKİP ve bazı başka İsviçreli gruplarla bir araya gelerek, 1 Mayıs’ta ortak hareket etme kararı aldık. Kortejin en önünde taşımak üzere, Almanca, “Emperyalist savaşın barışına hayır! Baskısız, sömürüsüz, sınıfsız bir dünya için!” sloganının yazılı olduğu oldukça büyük bir pankart hazırladık.

Kortejimizde ortak pankartların yanı sıra Almanca “Bütün ülkelerin işçileri birleşin!-TKİP” pankartı, emperyalist savaşı lanetleyen Almanca BİR-KAR pankartı ve “Emperyalizm baskı, sömürü ve savaş demektir- TKİP” imzalı pankart ve dövizler taşındı.

Yürüyüş öncesinde ortak el ilanlarının yaygın dağıtımını yaptık. BİR-KAR’ın 1 Mayıs ve siyonist İsrail’in Filistin işgalini protesto eden Almanca ve Türkçe bildirilerini yaygın bir biçimde dağıttık. Yine aynı içerikli pulları yaygın bir biçimde yaptık. Yürüyüş öncesinde hem BİR-KAR ve hem de BİR-KAR'ın içinde yer aldığı güç birliği olarak etkin bir çalışma yürütüldü.

Bu çabanın sonuçları kendisini alanda ortaya koydu. Kortejimize katılım geçen yıllara oranla oldukça kalabalıktı. Örneğin geçen sene güç birliği kortejinde ancak yüzü aşkın bir katılım yeralırken, bu yıl bu sayı üçyüzün üzerindeydi. Bir minibüsün üzerine yerleştirilen ses cihazlarımızla yürüyüş boyunca hem yürüyüş kortejine ve hem de seyreden kitleye sesimizi daha rahat duyurabildik. Yürüyüş boyunca Almanca konuşmalar yapıldı ve bildirilerden pasajlar okundu. Alana Almanca Enternasyonal Marşı’nı ses cihazlarıyla gür bir biçimde seslendirerek, sloganlar eşliğinde girdik.

Miting alanında daha önceden hazırladığımız Bush maketi protestolar eşliğinde yakıldı. Havanın yağmurlu olmasına rağmen, yürüyüşe katılım geçen yıllara oranla daha fazlaydı. Üç bini aşkın katılımcının olduğu yürüyüş oldukça coşkuluydu.

BİR-KAR/BaselCenevre’de 1 Mayıs...

Savaş karşıtlığının öne çıktığı gösteriye
5 bin kişi katıldı

1 Mayıs’a önden ciddi bir hazırlıkla başladık. 1 Mayıs afişlerimizi şehrin önemli yerlerine, yürüyüş güzergahına ve yürüyüş bitiş noktasına yapıştırdık. Fransızca 1 Mayıs bildirilerimizin zamanında elimize ulaşması sonucu yaygın bir dağıtım gerçekleştirdik. 3 bin adet 1 Mayıs bildirisi, 1500 adet savaş karşıtı bildirinin hepsini tükettik. Yaygın bir materyal kullanımı ve etkili propaganda olanağını yarattık böylece. 1 Mayıs gününe tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olarak girdik.

İsviçre tarihinde de kanlı bir 1 Mayıs günü var. 1932 yılında Cenevre’deki 1 Mayıs kutlamaları kanlı bir kitlesel katliama sahne olmuştu. Pilan Pale Meydanı’nda askerlerin ve polislerin kitle üzerine ateş açması sonucu 13 işçi yaşamını yitirmiş, 65 işçi de yaralanmıştı.

Her yıl bu katliamı protesto etmek için bu amaçla bu alanda bir anma yapılıyor. 1 Mayıs kutlamaları buradan başlıyor. Bu yılki anmaya biz de katıldık. Bu eylemden sonra BİR-KAR, ADH ve Halkevi olarak Cenevre Garı’nda bir saate aşkın süren bir gösteri gerçekleştirdik. Gösterinin amacı Türkiye cezaevlerinde 1,5 yıldır süren Ölüm Orucu’nda şehit düşen 90 devrimciyi anmak ve olayı duyurmaktı. 90 devrimcinin resimlerini büyük bir pankarta bastık ve altına da “Devrim, sosyalizm ve insanlık uğurunda 90 siyasi tutuklu yaşamını yitirdi!” ile “Emperyalizme ve siyonizme karşı hepimiz Filistinli olacağız!” yazılı iki pankart açtık. Eylem esnasında sözlü propaganda yaptık ve yaygın bildiri dağıttık.

Daha sonra yürüyüş saat 14:30’da başladı. Biz de pankartlarımızla, kızıl bayraklarımızla ve savaş karşıtı afişlerlerimizi kullanarak hazırladığımız dövizlerle birlikte, Cenevre için hayli anlamlı olan 30 kişilik bir kitleyle alanda yerimizi aldık.

“Yaşasın 1 Mayıs!”, “Kapitalizm savaş demektir!”, “Kahrolsun emperyalist savaşlar, yaşasın enternasyonal dayanışma!”, “Kahrolsun kapitalizm, yaşasın sosyalizm!” vb. sloganlarımızı gür ve coşkulu bir şekilde haykırdık. Bu yıl daha çok savaş karşıtı, sosyal haklar ve işsizlik sigortasındaki kısıtlamalar, iş yerlerinin kapatılması ve özelleştirimeler ile ırkçılığı teşhir eden pankartlar ağırlıktaydı.

Mitinge 5 bine yakın bir katılım vardı. Havanın oldukça kötü ve yağışlı olması katılımı olumsuz yönde ekledi. Sonuç olarak bu yıl bizim için, gerek 1 Mayıs ön hazırlık çalışmalarımız bakımından, gerekse de 1 Mayıs günü gösterdiğimiz çaba bakımından anlamlı ve dikkate değerdi.

Yaşasın enternasyonal dayanışma!
Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm!

BİR-KAR/CenevreParis’te faşizme karşı görkemli 1 Mayıs

Mayıs’da Fransa tarihinde az rastlanır bir katılıma tanık oldu. Bunun nedeni kuşkusuz 21 Nisan seçimlerinin sonuçlarıydı. Faşist lider Le Pen’in seçimlerde ikinci tura kalması Fransız halkı tarafından on gündür kitlesel gösterilerle protesto ediliyor. Faşizme karşı yükselen bu tepki 1 Mayıs’ta doruğa ulaştı, 1 Mayıs oldukça kitlesel bir katılımla kutlandı. Sloganlar, pankartlar, dövizler özellikle faşizmi ve temsilcisi Le Pen’i hedef alıyordu.

Paris’te sendikaların ve sol partilerin çağrısıyla gerçekleşen 1 Mayıs’a yüzbinlerce kişi katıldı. Sendikalar katılımın 900 bin-1 milyon civarında olduğunu iddia ediyorlar. Burjuva basın da bu rakamın gerçeği yansıttığını kabul etmek zorunda kalıyor.

Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı ile Ulusal Meydan arasında gerçekleşti. Fakat beklenmedik bir katılım sözkonusu olduğu için, kitle birçok kola bölünmek zorunda kaldı. Yürüyüş saat 13.00’de başladı. En son kortejler ancak saat 21.00’e doğru Ulusal Meydan’a gelebildiler.

Paris’in dışında yaklaşık 400 kentte yapılan gösterilere de bir milyona yakın insan katıldı. Bazı kentlerde oldukça yüksek katılımlar gerçekleşti. Grenoble’da ve Lyon’da 50 bin, Toulouse’da 45 bin, Marsilya’da 40 bin, Bordeaux’da 38 bin, Rennes’de ve Nantes’da 35 bin, Strasbourg’da 15 bin kişlik kitle gösterileriyle faşizmi lanetledi.

BİR-KAR/Paris