4 Mayıs'02
Sayı: 17 (57)


  Kızıl Bayrak'tan
  Dünyada ve Türkiye'de 1 Mayıs
  Geleceğimizi kazanmak için ihanet barikatını yıkalım!
  İstanbul'daki kutlamalar üzerinden 1 Mayıs'ın gösterdikleri
  1 Mayıs'ın sunduğu verilerden yararlanmasını bilmeliyiz
  İstanbul'da 1 Mayıs haber ve yorumları...
  "Milli birlik" değil, sınıfın birlik ve dayanışma isteği öne çıktı!..
  Ankara'da 1 Mayıs ve gençlik
  İşçi ağırlıklı 25 bin kişilik katılım
  Son yılların en coşkulu ve kitlesel 1 Mayıs'ı...
  Zor dönemin bilinçli, inançlı ve soluklu devrimcileri.../2
  İllerde 1 Mayıs...
  Türk-İş Başkanlar Kurulu eylem takvimi açıkladı...
  Dünyada 1 Mayıs...
   Filistin'de son gelişmeler
   Filistin halkı direnmeye devam ediyor
   Kürdistan devrimi ile Türkiye devrimi üzerine düşünceler...
   Deniz, Yusuf, Hüseyin yaşıyor... Direniş geleneği sürüyor...
   Yaşayacaksan onun gibi yaşa, öleceksen onun gibi öl!..
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Adana’da 1 Mayıs’a 15 bin emekçi katıldı...

Son yılların en coşkulu ve kitlesel 1 Mayıs’ı...

Adana’da yıllardır kutlanan 1 Mayıs’ların en kitlesel ve coşkulu olanıydı 2002 1 Mayıs’ ı. Yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Çalışma gününe denk gelmesine rağmen katılımdaki kitlesellik Adana için önemliydi. Sınıf cephesinden de katılım diğer yıllara göre daha kitleseldi.

1 Mayıs günü Mimar Sinan’da toplanan kitle başlama saatinden önce yürüyüşe geçti. Yürüyüşün önünde Türk-İş temsilcileri vardı. Ardından ise Tek Gıda-İş Sendikası’na bağlı TEKEL işçileri kendilerini ifade eden pankartlarıyla yerlerini aldılar.

İki ayrı koldan başlayan yürüyüşün diğer kolunda DİSK’in 1 Mayıs pankartının ardından pankartlarıyla Mensa ve Bossa işçileri, arkasından da Genel-İş Konut İşçileri Şubesi ve Seyhan Belediyesi işçilerinin örgütlü olduğu 2 No’lu Şube yerlerini aldı. Genel-İş’in ardından Tüm Emekli-Sen de “Sefalet ücretine hayır!” pankartıyla mitingteki yerini aldı.

TMMOB, ÇHD gibi demokratik kitle örgütlerinin de pankart açarak katıldığı yürüyüş boyunca “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”, “İşçi memur elele genel greve!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Emperyalist savaşa hayır!”, “Her yer Filistin her yer direniş!”, “Filistin halkı yalnız değildir!”, “Katil Şaron Filistin’den defol!”, “Hepimiz inadına Filistinliyiz!”, “Faşizme karşı omuz omuza!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!”, “Gençlik gelecek gelecek sosyalizm!”, “Devrimci tutsaklar onurumuzdur!”, “Zafer direne emekçinin olacak!” sloganları atıldı.

Mitingin belirlenen saatten önce başlamasıyla işçiler alana erken vardılar. Alana girildiğinde Enternayonal Marşı’nın çalınmasıyla 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. En son kortej 13.30 da alana geldiğinde DİSK’e bağlı işyerlerinden işçilerin neredeyse tamamı alanı terketmişti. Bundan dolayı bu işçiler ile kitlenin öteki bölümü buluşamadı. Tekel işçileri ve TÜMTİS ise kürsüye yakın yerde konumlandılar ve sonuna kadar dağılmadılar.

Tekel işçileri “Tekel halkın malıdır, kapatılamaz”ın yanısıra, İMF ve İsrail karşıtı sloganlar attılar. TÜMTİS üyeleri ise mitinge aileleri, çocukları coşkularıyla katılmışladı.

DİSK’e bağlı Mensa işçileri her 1 Mayıslar’da olduğu gibi alanda yerlerini aldılar. Katılımları bu yıl diğer yıllara oranla düşüktü, buna karşın oldukça coşkululardı. Bossa’nın katılımı geçmişe göre düşüktü.

DİSK “Yaşasın 1 Mayıs” yazılı bayrakları, sloganları ve coşkulu katılımları ile dikkat çekiyordu. Bu yıl 1 Mayıs’a özel önem veren Genel-İş’e bağlı Seyhan Belediye çalışanları sınıfına yakışır bir katılım gerçekleştirdiler. Temizlik çalışanlarının çoğunluğu alandaydı. 700 kişilik bir katılımla, disiplin, sloganları sahiplenen tutumlarıyla ve coşkularıyla, 1 Mayıs’ı anlamına uygun bir şekilde kutladılar.

Kamu emekçileri platformu pankartının arkasında kendi taleplerini haykıran kamu emekçileri arasında Eğitim-Sen ağırlıklı konumdaydı.

HADEP en kitlesel katılımı sağlayan partiydi. HADEP düzene yaklaşmasına rağmen, Kürt emekçilerinin attığı sloganlar ve duruşları, mücadele dinamiklerini halen boğulamadığını göstermekteydi. Düzen partilerinden İP ve CHP de belirli bir katılım sağlamışlardı.

Çukurova Üniversitesi öğrencileri “Emperyalist savaşa, YÖK yasa tasarısına, soruşturmalara hayır!” ve “Paralı eğitime ve paranın egemenliğine hayır!” pankartları arkasında kendilerini ifade ettiler. Paralı eğitim, YÖK yasa tasarısı, emperyalist savaş, Filistin, hücrelerle ilgili sloganlar sıklıkla atıldı. Kendilerini farklı pankartlar, gruplar arkasında ifade etseler de mitinge gençliğin yoğun katılımından bahsetmek mümkün.

Komünistler ise “Emperyalist savaşa, İMF programlarına, baskı ve teröre hayır/Adana Öncü İşçi Platformu Girişimi” pankartı altında eylemdeki yerlerini aldılar. Attıkları sloganlarla, duruşlarıyla, 1 Mayıs’ın anlamına ve önemine uygun tutum sergilediler. Mitingin genelindeki coşku bizim kortejimize de hakimdi. Şapkalarımız ve dövizlerimiz korteji daha da renklendiyordu.

Mitingde ağırlıklı olarak İMF, savaş ve hükümet karşıtı sloganlar atılıyordu.

SY Kızıl Bayrak/Adana1 Mayıs’ta işçiler ve kamu emekçileri ile konuştuk...

“Her günü 1 Mayıs yapmak için ileri!”

- Sermaye devleti içerde işçi ve emekçilerin mücadelesine, dışarda ise emperyalizmle işbirliği içinde ve onların çıkarları doğrultusunda ezilen dünya halklarına karşı saldırgan bir tutum içinde. Bu anlamıyla, birlik, dayanışma ve mücadele günü olan bu 1 Mayıs tarihsel anlamına ve özüne yakışır bir şekilde kutlandı mı?

- Bu 1 Mayıs geçen yıllara oranla daha kitlesel ve daha coşkulu geçti. Bu da işçi ve emekçiler sorunlarına daha fazla duyarlı olduğunu gösteriyor. Bu, bundan soraki 1 Mayıslar’ın özüne ve anlamına yakışır bir biçimde kutlanacağının da göstergesidir. 1 Mayıs’ın kitlesel ve coşkulu geçmesindeki diğer önemli etken ise, emperyalist savaş ve İMF yıkım programlarının kitleler üzerindeki yakıcı etkisidir. Bu 1 Mayıs aracılığıyla işçi ve emekçilere sesleniyorum “Her günü 1 Mayıs yapmak için ileri!”

- Ben Tekel’de mevsimlik işçi olarak çalışıyorum. Sorunlarımızı dile getirmek ve kadrolu olabilmek için 1 Mayıs’ta alanlara çıktık. Eylem coşkulu geçiyor. Herkesin birbiriyle kaynaştığı güzel bir ortam oluştu. Her günümüzün böyle birlik ve dayanışma içinde olmasını istiyorum.

-Tekel’de işçi olarak çalışıyorum. Taleplerimizi 1 Mayıs’ta alanlara taşımak için geldik.

-TÜMTİS kortejinde yürüdüm. Buraya gelirken arkadaşlar herhangi bir olay çıkacak kaygısıyla çok gergindi. Ama bir şey olmadı. Herkes birbiriyle kaynaşmış ve ortak yaşadıkları sorunları dile getirmiş oldular. Bu dayanışma ruhu ve ortak hareket etmek çok güzel.

- Ben tarım işçisiyim. Katılım ve coşku çok iyi. Sorunlarımız çözülene kadar alanlarda olmalıyız. Adana gelecekte 1 Mayıs’ı daha güçlü bir şekilde katılarak kutlayacak. Yasaklar mücadelelerimiz sonucunda sona erecek. Bayramımız kutlu olsun.

- Ben bir kamu emekçisi olarak 1 Mayıs’ın birlik, dayanışma ve mücadele gününe uygun yaşadığıma inanıyorum. Umarım bu duyarlılık ve hareketlilik yaşamın her alanına yansır. Bu anlamda sorumluluk duyan herkes aynı duyarlılıkla hareket etmelidir. Haklıyız, kazanacağız.

- Her günü 1 Mayıs ruhuyla yaşayarak alanlara emek cephesinin sorunlarını taşımalıyız. Ancak bu şekilde sorunlarımızı duyurur ve çözüm üretebiliriz.

- Ben tekstil sektöründe çalışan bir işçiyim. Eylem genel olarak kitlesel ve coşkulu geçti. Mensa işçileri eyleme güçlü katılmışlardı. Bir de HADEP kitlesel gelmişti. Ama daha fazla işçi katılabilirdi.

TÜMTİS Sendikası YK üyesi Şehmuz Çelik: Miting umduğumdan iyi ve coşkulu geçiyor. TÜMTİS üyeleri olarak sorunlarımızı haykırmaya geldik. Sesimizi duyurmak için ailelerimiz ve çocuklarımızla birlikte geldik.

SY Kızıl Bayrak/AdanaYıllar sonra Antakya’da 1 Mayıs...

Üçbin kişilik coşkulu bir eylem

Hatay Demokrasi Platformu tarafından örgütlenen 1 Mayıs mitingi yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Antakya Kurtuluş Lisesi önündeki toplanan kitle kortejler oluşturarak yürüyüşe geçti. Sendikalar daha çok sendika isimlerinin yazılı olduğu pankartlarla alana çıktılar. Belediye-İş Sendikası “Yaşasın 1 Mayıs!” pankartı ve “Belediye işçisi köle değildir!” yazılı önlüklerle katıldı.

Alana varıldığında “demokrasi şehitleri” için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Eyleme coşku hakimdi. Emperyalist kuruluşlara, İMF güdümlü saldırılara duyulan tepki had safhadaydı. Emperyalist savaşa, Filistin’deki işgal ve katliama karşı öfke de yoğun bir biçimde dışa vuruyordu.

Bu yılki 1 Mayıs eylemine öğrencilerin katılımında da artış gözlendi. Öğrenciler akademik-demokratik istemlerini coşkuyla haykırdılar. YÖK yasa tasarısı karşıtı döviz ve pankartlar taşındı. Ayrıca YÖK=$ yazılı bir tabut parçalanarak yakıldı.

Alanda Demokrasi Platformu adına bir konuşma yapıldı. Konuşmada, emperyalist savaşa, Filistin’deki soykırıma, sosyal yıkım paketlerine, anadilde eğitime, F tipi cezaevlerine değinildi. Türk-İş adına yapılan konuşmada, İMF güdümlü sosyal yıkım paketlerinin sorumluluğu hükümete yüklenerek “hükümeti son kez uyarıyoruz” denildi. Bu konuşma işçilerden yoğun alkış aldı.

Eylemde sık sık “Kahrolsun İMF, bağımsız demokratik Türkiye!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!”, “Yaşasın 1 Mayıs!”, “Filistin halkı yalnız değildir!” sloganları atıldı. Devrimci kortejler tarafından atılan “Yaşasın ölüm orucu direnişimiz!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!”, “Üç kapı üç kilit açılsın, ölümler son bulsun!” vb. sloganlar işçi-emekçi kortejleri tarafından zayıf da olsa sahiplenildi.

Biz komünistler bu yıl, “Kahrolsun siyonist barbarlık- Kahrolsun emperyalizm-Filistin halkına özgürlük!/Filistin Halkıyla Dayanışma Platformu” yazılı pankartımızın arkasında yer aldık. Ayrıca 3 işçi amblemli, işçi sınıfının taleplerini öne çıkaran dövizler taşıdık.

1 Mayıs uzun yıllardan sonra Antakya’da ilk kez kutlanıyor. Antakya’nın sosyal yapısı düşünüldüğünde katılım daha fazla olabilirdi. Ancak miting tertip komitesinin tüm çalışmalarını son 1-2 güne sıkıştırması katılımı etkiledi.

SY Kızıl Bayrak/Antakya