4 Mayıs'02
Sayı: 17 (57)


  Kızıl Bayrak'tan
  Dünyada ve Türkiye'de 1 Mayıs
  Geleceğimizi kazanmak için ihanet barikatını yıkalım!
  İstanbul'daki kutlamalar üzerinden 1 Mayıs'ın gösterdikleri
  1 Mayıs'ın sunduğu verilerden yararlanmasını bilmeliyiz
  İstanbul'da 1 Mayıs haber ve yorumları...
  "Milli birlik" değil, sınıfın birlik ve dayanışma isteği öne çıktı!..
  Ankara'da 1 Mayıs ve gençlik
  İşçi ağırlıklı 25 bin kişilik katılım
  Son yılların en coşkulu ve kitlesel 1 Mayıs'ı...
  Zor dönemin bilinçli, inançlı ve soluklu devrimcileri.../2
  İllerde 1 Mayıs...
  Türk-İş Başkanlar Kurulu eylem takvimi açıkladı...
  Dünyada 1 Mayıs...
   Filistin'de son gelişmeler
   Filistin halkı direnmeye devam ediyor
   Kürdistan devrimi ile Türkiye devrimi üzerine düşünceler...
   Deniz, Yusuf, Hüseyin yaşıyor... Direniş geleneği sürüyor...
   Yaşayacaksan onun gibi yaşa, öleceksen onun gibi öl!..
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
İzmir’de 1 Mayıs...

İşçi ağırlıklı 25 bin kişilik katılım

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da toplanma yerleri farklı farklı alanlardaydı. Türk-İş Alsancak’tan, DİSK Basmane’den, KESK, DKÖ’ler ve devrimci gruplar Konak’tan hareket ettiler. Saat 12:00’de başlayan yürüyüşle Alsancak Gündoğdu Meydanı’na girdiler.

Toplam katılım içerisinde belli bir yoğunluğu işçiler oluştururken, bu katılımın en büyük kısmını DİSK kitlesi oluşturmaktaydı. Bu 1 Mayıs’ta DİSK kitleselliği ve coşkusuyla ön plana çıktı. Özellikle Genel-İş ve Birleşik Metal daha ön plandaydı. Türk-İş ise oldukça cılız bir katılım sergiledi. KESK geçmiş yıllara oranla bu yıl oldukça zayıf bir katılım sergilemesine rağmen bu kortejden ileri düzeyde sloganlar atıldı. Birleşik Metal-İş korteji de ileri sloganların atıldığı bir yürüyüş koluydu.Türk-İş’e bağlı sendikalar içinde göze çarpan TÜMTİS oldu.

Reformist sol partilerden HADEP en kitlesel korteji oluştururken, bine yakın kişiden oluşan kortejleriyle EMEP ile İP onu arkadan izlemekteydi.

İstiklal Marşı’yla açılıp Onuncu Yıl Marşı’yla kapanan 1 Mayıs mitinginde ortalara doğru 1 Mayıs şehitleri için saygı duruşu yapılıp Enternasyonal okundu. Mitingte “Yaşasın 1 Mayıs!”, “Filistin halkı yalnız değildir!”, “Kahrolsun İMF, bağımsız Türkiye!”, “Faşizme karşı omuz omuza!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “1 Mayıs Şehitleri ölümsüzdür!”, “İşçi memur el ele, genel greve!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!”, “Zindanlar boşalsın tutsaklara özgürlük!” vb. sloganlar atıldı.

Bu 1 Mayıs’ta en göze çarpan işçi kortejlerinden biri de Birleşik Metal’in kortejiydi. Sınıf devrimcileri olarak bizler de bu kortejde yerimizi aldık. “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Yaşasın 1 Mayıs!”, “Emperyalist haydutluğa, kapitalist sömürüye karşı yaşasın işçilerin birliği halkları kardeşliği!” pankartları taşıdık. Ayrıca çocukların taşıdığı “Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler!” pankartlarıyla üç işçi ve güçbirliği figürlerinin ve çeşitli sloganların yazılı olduğu mavi önlükler, şapkalar ve dövizlerle yürüyüşteki yerimizi aldık. Görselliği ve coşkusuyla öne çıkan korteje çevreden yoğun bir ilgi gösterildi, izleyenler alkışlarla destek verdi. Atılan sloganlarsa şunlardı: “Kurtuluş yoktek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın sosyalizm!”, “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “İşçi-memur elele, genel greve!”, “Filistin halkı yalnız değildir!”, “Her yer Filistin, hepimiz Filistinliyiz!”, “Zindanlar yıkılsın tutsaklara özgürlük!”, “Tecriti kaldırın ölümleri durdurun!”, “İçerde dşarda hücreleri parçala!”, “Sınıfa karşı sınıf, Düzene karşı devrim, kapitalizme karşı sosyalizm!”, “İşçi sınıfı savaşacak sosyalizm kazanacak!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!”. Bu sloganların bir kısmını DİSK kortejiyle birlikte attık.

Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı bu yılki 1 Mayıs’ta gençliğin katılımı geçen yıla nazaran bu yıl oldukça düşüktü.

İzmir’den komünistlerİzmir 1 Mayıs’ından notlar...

- 25 bin kişilik bir katılımı bulan bu yılki 1 Mayıs’ta alana damgasını vuran işçi kortejleriydi. 2 saatlik iş bırakarak gelen Belediye-İş üyelerinin alandan ayrılmasıyla, alandaki işçi katılımı büyük oranda DİSK’e kaldı.

- KESK 1 Mayıs öncesi sadece salon afişleri yaptı. Alandaki varlığıyla da bu hazırlıksızlığını gösterdi. Sayısal azlığına rağmen ileri sloganlar emekçiler cephesinden daha çok kamu emekçilerinden duyuluyordu.

- DİSK alanda ve yürüyüşteki duruşuyla da geçen yıllardan daha hazırlıklı olduğunu gösteriyordu.

- Öğrenci kortejleri bu sene geçen yıla oranla daha cılızdılar. Buna rağmen 500 kişilik kortejiyle İzmir Öğrenci Koalisyonu göze çarpıyordu.

- Reformist sol partiler katılım açısından geçen yıla göre bu sene çok fazla bir farklılık göstermediler. Bazılarının geçen yıla göre bir zayıflama yaşadıkları söylenebilir. ÖDP düşük bir katılım sağlarken HADEP kitlesel olarak katılmıştı.

- Mitinge çevre illerden de katılımlar oldu.İzmir’de 1 Mayıs çalışması...

Etkili ve yaygın bir faaliyet yürüttük

Tüm dünyada işçi sınıfı ve emekçi halklara saldırıların arttığı bir döneme denk gelen bu yılki 1 Mayıs ezilenler açısından ayrı bir öneme sahipti.

İzmir cephesinde 1 Mayıs öncesi çalışmalar geçen seneye oranla daha güçlü olsa da, toplamda ciddi bir yetersizlik taşımaktaydı. İşçi sendikaları her zamanki gibi çalışmaları son birkaç güne sığdırdılar. Bu çalışmalar afişle sınırlı kaldı. İşyerlerine, üyelerine dönük bir faaliyet örgütlemediler. 1 Mayıs öncesi DİSK, Belediye-İş, Türk-İş yaygın bir şekilde afişleme yaptılar. Birleşik-Metal ise merkezi düzeyde iş güvencesi talebiyle yürüttüğü kampanyayı oldukça geniş bir alana taşıdı. İzmir’in her yerinde yaygın bir afişleme yaptılar. Sendikaların 1 Mayıs öncesindeki çalışmaları alandaki kitleselliklerine de yansıdı.

Komünistler olarak bu yılki 1 Mayıs’a yoğun bir çalışma temposuyla girdik. Kapsamlı bir faaliyet örgütlemeye çalıştık. Faaliyetimizi iki yönlü örgütledik. Bir yönü kitle çalışması, diğer yönü ise pratik faaliyetleri içeriyordu. Bu çalışmaları içiçe ve birbirini güçlendirecek bir tarzda sürdürdük. Çeşitli araç, etkinlik ve materyal kullandık.

1 Mayıs’a çağrı bildirilerimiz binlerce emekçiye ulaştırıldı. Buca, Bornova, Menemen, Çiğli ve Karşıyaka bölgelerinde yaygın afişlemeler yapıldı. İzmir İşçi Bülteni yürüttüğümüz çalışmaya ayrı bir güç verdi. Bültenlerin büyük bölümü bire bir dağıtımlarla tüketildi. İşçilerle birlikte okundu, bülten üzerinden sohbetler edildi. Bülten ayrıca Menemen ve Çiğli’deki servis duraklarında ve servislerde de dağıtıldı. Bülten dağıtımında işçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştık.
Bunların dışında önümüze koyduğumuz bir dizi etkinlik vardı. Ancak teknik aksaklıklardan kaynaklı istediğimiz düzeyde gerçekleştiremedik. Bu süreçte önümüze koyduğumuz film gösterimi boşa düştü. Üç ayrı bölgede 1 Mayıs eksenli piknik gerçekleştirdik. Pikniğe katılımda belli bir düzeyi yakalamayı başardık. Piknik etkinlikleri çalışmamıza ayrı bir güç ve moral kazandırdı. Bunun sonuçları alana da yansıdı. Katılan insanlar oldukça memnun kaldıklarını belirterek, yeni pikniklerin düzenlenmesi yönünde taleplerde bulundular.

Yaygın bir şekilde afişleme yapan reformist partilerin dışında diğer devrimci güçler de geçmiş yıllara nazaran daha iyi bir pratik faaliyet yürüttüler.

İzmir’den komünistlerSivas’ta 1 Mayıs...

“Savaşa, tecrite, paralı eğitime hayır!”

KESK’e bağlı sendikaların düzenlediği 1 Mayıs Sivas’ta kutlandı. Biz de öğrenciler olarak 1 Mayıs’ta yerimizi aldık.

KESK’e bağlı sendikalar Eğitim-Sen’in önünde buluşularak miting alanına doğru yürüyüşe geçti. Miting alanına yaklaşıldığında sloganlar eşliğinde TÖDEF, Atılım, Ekim Gençliği, Alınteri olarak, “Savaşa, tecrite, paralı eğitime hayır” ortak pankartımız açıldı. Ayrıca yürüyüşte “Yaşasın 1 Mayıs!” yazılı bayraklar; “YÖK’e hayır”, “Yaşasın 1 Mayıs”, “Soruşturmalar durdurulsun”, “Eğitim hakkımız engellenemez”, “İntifada sürüyor Filistin direniyor” vb. yazılı dövizler açıldı.

Mitinge Eğitim-Sen, SES, BTS, Enerji-Yapı Yol Sen, EMEP, ÖDP, İP, Halkevleri pankartlarıyla katıldılar. Yurtsever öğrenciler “Barış yaşamın rengidir” yazılı pankartla katıldı. Eylemde yoğun polis ablukası vardı.

Miting 1 Mayıs şehitleri için yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşundan sonra “Devrim şehitleri ölümsüzdür!” sloganı atıldı, “Özgür tutsak” marşı okundu.

Öğrenciler, sendika ağalarını ve ÖO’nda 90 şehide rağmen süren sessizliği protesto etmek amacıyla ağızlarına siyah bez bağlayarak 5 dakikalık bir oturma eylemi yaptılar.

Mitingte “Yaşasın devrimci 1 Mayıs!”, “Paralı eğitime hayır!”, “Tasarı gasptır geçit vermeyeceğiz!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!”, “Kahramanlar ölmez halk yenilmez!”, “Kurtuluş devrimde, kurtuluş sosyalizmde!”, “İşçi sınıfı savaşacak sosyalizm kazanacak!”, “Birlik, mücadele, zafer!”, “Katil Şaron Filistin’den defol!” vb. sloganları atıldı.

Mitingte sendikacılar tarafından 1 Mayıs’ın anlam ve önemini belirten konuşma yapıldıktan sonra miting marşlar, halaylar ve zılgıtlar eşliğinde sona erdi. Eyleme yaklaşık 700 kişi katıldı.

SY Kızıl Bayrak okurları/SivasBursa’da 1 Mayıs...

Mitinge 3 bin işçi ve emekçi katıldı

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs bu yıl Bursa’da yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Zafer Parkı’nda toplanan kitle Gökdere Meydanı’na doğru sloganlar ve alkışlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüş esnasında ve alanda sık sık “İçerde dışarda hücreleri parçala!”, “Yaşasın ölüm orucu direnişimiz!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Katil Şaron Filisti’nden defol!”, “Kahrolsun İMF, kahrolsun emperyalizm!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!” sloganları atıldı. Sanatçıların da katıldığı ve yaklaşık 3 saat süren eylem, halaylar ve türkülerle son buldu.

Çalıştığımız alan korteji yürüyüş esnasında düzenli ve kalabalıktı. Sloganlarımızın coşkulu bir şekilde atıldığı kortejimizde eylem alanına girildikten sonraki düzensizlik ve bizim müdehale etme eksikliğimiz nedeniyle kortej bozuldu. Bölünmelerin olması ve alanda insanların sohbete başlaması kortejimizde coşkunun azalmasına sebep oldu. Fakat alanda attığımız sloganlara diğer grupların ve sendikaların eşlik etmesi kortejimizin biraz daha toparlanmasını sağladı.

SY Kızıl Bayrak okurları/Bursa