09 Mart '02
Sayı: 09 (49)


  Kızıl Bayrak'tan
  8 Mart'ın tarihsel anlamı ve güncel çağrısı
  Amerika Ortadoğu'dan defol!
  Herkese iş, tüm çalışanlara iş güvencesi!
  İşsizliğe çözüm sermayeden beklenemez
  Kürt halkını manevi yönden tümüyle bitirmek istiyorlar
  ABD tekellerine taşeronluk, sömürüde serbestlik!
  Sendikal ihaneti boşa çıkaralım!
  Eğitim-Sen Genel Kurulu ...
  "Emeğin korunması" uğruna mücadelenin anlamı ve önemi
  Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü coşkuyla kutladık
  Lenin'le kadın sorunu üzerine
  "Kadının asıl amacı sosyalizmi kurmak olmalıdır"
  Pişmanlık yasası!..
  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün düşündürdükleri...
  Afganistan'da başsız dolaşan gövdeler!
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan

Yaşadığımız bölgede ve ülkede hava gittikçe ısınıyor. Bölgeyi ısıtan etkenlerden biri kızıştırılan emperyalist savaş ve savaş tehdididir.

Emperyalizm bölgeyi tüm direniş odaklarından temizleme ve bölge üzerinde tam bir hakimiyet kurma azminde olduğunu göstermektedir. Filistin halkının direnişi, bir kez daha, en aşağılık katliamlarla boğulmaya çalışılıyor. Amerikan emperyalizminin her türlü desteğini de arkasına alan İsrail siyonizmi, Nazi zulmünü aratmayacak bir katliamcılıkla yükleniyor Filistin halkına.
Diğer yandan Amerika, bölgedeki iki ülkeyi, Irak ve İran’ı açık hedef göstererek, Irak’a yönelik saldırı hazırlıklarını günübirlik yayınlayarak, bölgenin semalarını, denizlerini, bölgedeki üslerini savaş araçlarıyla doldurarak bölge halklarını tehdit etmeyi sürdürüyor.

Fakat bölge, emperyalist saldırganlık ve savaş tehdidi dışında ve tam da ona karşı bir etken olarak bölge halklarının devrimci kalkışma yıldönümleri nedeniyle de ısınıyor. Ortadoğu’nun devrimci dinamikleri emperyalist saldırganlığı Newroz ateşleriyle karşılamaya hazırlanıyor. Ortadoğu’nun işçi sınıfı emperyalist savaş ve sömürünün karşısına 1 Mayıs’ın devrimci direngenliğini çıkarmaya hazırlanıyor.

Newroz ateşi zulme karşı direnişi simgeliyor. Ancak burada zulmü de direnişi de olağan, alışılmış kapsamlarının çok üzerinde düşünmek gerekiyor. Bazılarının umutlarını yitirip zulme boyun eğer duruma geldiği bir sırada yakılan ateştir Newroz. Böyle bir durumda bile zulmü ortadan kaldırmanın, zalimi yenmenin mümkün olduğunun kanıtı, bir bakıma tarihsel anıtıdır.

Bu gün de Amerikan emperyalizmi yenilmez ve güçlü gösterilmeye çalışılıyor. Amerikan uşakları tüm dünyayı bu güce boyun eğmeye, kendileri gibi köleleşmeye çağırıyor. Silahlarından, uçaklarından, bombalarından söz ediliyor.

Hiç biri Vietnam’ı hatırlamak istemiyor. Filistin’i görmek istemiyor. Oysa, Filistinli çocukların avuçlarındaki taşlar, anılan tüm silahların direniş ateşinin gücüyle erimek zorunda olduğunu kanıtlamaya yetiyor.

Devrimci baharı, Newroz’u ve 1 Mayıs’ı, ülkemizi ve bölgemizi emperyalist haydutlara dar etmenin olanaklarına çevirebiliriz, çevirmemiz gerekiyor. Tüm güçler ve olanaklar işçi sınıfının ve emekçi halkların emperyalist saldırganlık ve sömürüye karşı direniş potansiyelini açığa çıkaracak, ortak bir mücadele kanalına akıtacak şekilde seferber edilmelidir.

***

Düzeltme ve özür:

Gazetemizin 2002/07 nolu sayısında Belediye-İş 2 Nolu şube kuruluna ilişkin haberimizde bazı bilgi yanlışları bulunmaktadır. Düzeltir, özür dileriz.