16 Şubat '02
Sayı: 07 (47)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist savaş örgütü NATO dağıtılmalıdır!
  Sınıf ve emekçi eylemlerinin gösterdikleri
  Ortadoğu'da yeni bir saflaşmaya doğru
  Sorunları aşmak devrimci bir mücadele programı etrafında kenetlenmekle mümkündür
  KESK genel kurulları...
  Çalışmamızın politik kazanımları
  Gelişmeler ve güncel sorunlar
  Haramilerin saltanatını yıkacağız!
  Kazanmak için örgütlenmeye davet!
  Sorunlarımız ve çıkarlarımız ortaktır
  Yeni YÖK tasarısı...
  15 Şubat ve sonrası...
  Mamak İşçi Kültür Evi'nin etkinlikleri sürüyor...
  Dövüşken gözlerin yolunda (Habip Gül'e...)

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
KESK genel kurulları...

Eğitim-Sen 4 No’lu Şube...

Genel Kurul 3 Şubat’ta tarihinde gerçekleşti.

Kurul öncesinde yüksek öğrenim yasasına ve paralı eğitime hayır talebi ile imza kampanyası düzenleyen öğrencilere sivil polisler müdahale etti. Daha sonra seçimlerle ilgili “Devrimci Platform” imzasıyla metin dağıtan eğitim emekçilerinin isimleri de sivil polislerce alındı.

Genel Kurul demokrasi mücadelesinde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşu ile başladı. Ardından Şube Başkanı açılış konuşmasını yaptı.

Geçmiş dönem aklandıktan sonra delegeler söz aldılar. Konuşmalarda; olması gereken mücadele hattına geri dönülmesi, eğitim çalışmalarının üyelere ulaştırılması, toplu görüşmenin toplu sözleşmeye dönüştürülmesi, grev hakkından vazgeçilmemesi gerektiği üzerine vurgular yapıldı. Sendikal Birlik bileşenlerinden birinin sendikanın ‘Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmadığı’ yönündeki konuşması ortamı gerginleştirdi. Bunun üzerine sendikanın hiçbir partinin arka bahçesi olmadığı vurgulandı.

Yönetime HADEP ile DSD’nin ortak listesi, Emek Hareketi, Devrimci Platform, Sosyalist Kamu Emekçileri ve Sendikal Birlik’in listeleri aday oldu.

Kurula; “Eşit-parasız-demokratik-anadilde eğitim ilkesine işlerlik kazandırılması için basınç oluşturma”, “İşyerlerinde sendika odalarının oluşturulması”, “Sendika çalışanlarına sigorta yaptırılması”, “Emek Platformu’nun yerel ayaklarının oluşturulması, platformda KESK’in motor güç haline getirilmesinin hedeflenmesi”, “Sendikaların fiili-meşru mücadele hattını yasaya rağmen yürütmesi”, “Ortak çalışanlar yasasının çıkarılması için çalışma yürütme”, “F tipi cezaevleri ve F tipi yaşama karşı mücadele yürütme ve ‘3 kapı 3 kilit’ önerisinin desteklenmesi ve bu konuda KESK’in de basınç oluşturması”, “312. maddenin kaldırılması için mücadele edilmesi”, “1 Mayıs ve 8 Mart’ın tatil günü ilan edilmesi için çalışma yürütülmesi”vb. önergeler sunularak oybirliğiyle kabul edildi. Sendikal Birlik’in sunduğu “Eğitim-Sen’in 24 Kasım öğretmenler gününü kabul etmesi ve öğretmenin cumhuriyeti koruma görevini yerine getirmek zorunda olduğu” yönlü önergesi reddedildi.

Daha sonra adayların konuşmasına geçildi. Yönetime DSD-HADEP ortak listesinden 6 (4 DSD, 2 HADEP), devrimci platformdan ise bir kişi seçildi.

(SY Kızıl Bayrak/İstanbul)

BES 1 ve 2 No’lu şubeler...

2 Şubat’ta BES 2 No’lu (Ulus) Şubesi Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Dört listenin yarıştığı genel kurulda yönetimi Taban İnisiyatifi ile HADEP’in ortak listesi kazandı. HÖP, EMEP, ÖDP ve Sendikal Birlik (CHP-İP)’in listeleri ise yönetime aday diğer listelerdi. Kurulda anadilde eğitimle ilgili önerge verilmesi üzerine gerginlik yaşandı.

BES 1 No’lu Şube Olağan Genel Kurulu ise 9 Şubat günü yapıldı. Üç ayrı listenin yönetime aday olduğu genel kurulda son ana kadar oldukça yoğun kulis faaliyetleri yaşandı. HADEP ve Taban İnsiyatifi’nin oluşturduğu listeye karşı Sendikal Birlik’in oluşturduğu liste son anda anahtar listeden çekilerek ÖDP-EMEP-HÖP’ün oluşturduğu ortak listeye dahil oldu. Son anda çekilen listeden dolayı seçimin sonucunu değiştirecek bir ittifak gerçekleştirilmiş oldu. Yönetime iki CHP, bir EMEP, bir ÖDP ve üç Taban İnisiyatifi’nden olmak üzere 7 kişi seçildi.

Kendilerini Taban İnisiyatifi olarak tanımlayan grup devrimci kamu emekçilerinden oluşmaktadır. BES 2 No’lu Şube seçimleri sonucunda EMEP, ÖDP ve Sendikal Birlik, bir sonraki hafta yapılacak olan BES 1 No’lu Şube’nin seçimlerinde aynı sonuçla karşılaşmamak için yoğun bir kampanya yürüttüler. Taban İnisiyatifi ve HADEP’in oluşturduğu ittifak için “bölücü PKK’li” şeklinde ifadeler kullandılar. BES şubelerinin hücre karşıtı eylemlere yönelik desteğini onaylamadıklarını söylediler.

(SY Kızıl Bayrak/Ankara)Belediye-İş 2 No’lu Şube...

9 Şubat günü gerçekleşen genel kurul şube başkanı Hasan Gülüm’ün konuşması ile başladı. Ardından Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul uzun bir konuşma yaptı. Yurdakul seçim kavgalarından arınıp sınıf için sisteme karşı bir genel kurul yapmak gerektiğini, 2.5 yıl önce göreve geldiklerini ve alınlarının açık olduğunu vurguladı. Sanki 2000 yılında belediye işçilerinin grevini satanlar onlar değildi. Daha sonra Belediye-İş’in Ankara’da beş yıldızlı hastane yaptırdırdıklarını, hasta üyelerin yararlanacağını söyledi. Böylece SSK’nın tasfiye edilmesine karşı mücadele vermeyeceklerini de önden belirtmiş oldu. Ayrıca dinlenme tesisleri ve 10 katlı bir Belediye-İş binası yaptırmayı da planlıyorlardı. Kısacası sınıfın mücadelesi için elle tutulur tek bir şey söylenmedi.

Delegelerin konuşmalarında ise mücadele isteği öne çıkıyordu. Bazı delegeler F tipi hapishanelerin kapatılması ve düşünce suçlularının serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Konuşmalardan sonra Avcılar Belediyesi’nden aday Ali Tarakçı bir konuşma yaptı. Tarakçı’nın samimiyetsiz konuşması eski yönetimi suçlamaktan öteye gidemedi. H. Gülüm’ün cevap niteliğindeki konuşmasının ardından oylamaya geçildi. H. Gülüm tekrar şube başkanı seçildi.
Belediye-İş 2 No’lu Şube kongresi işçi sınıfı mücadelesi ve sorunlarının dile getirilmediği, çözüm önerilerinin tartışılmadığı bir kurul oldu.

SY Kızıl Bayrak/İstanbulTüm Bel-Sen ulaşım hakkı için eylem yaptı

11 Şubat’ta Ulus Heykel’i önünde Tüm Bel-Sen’e üye zabıtalar ücretsiz ulaşım kartlarının ellerinden alınmasına karşı eylem yaptılar. Eyleme yaklaşık 500 zabıta katıldı.

“Yaşasın örgütlü mücadelemiz”/Tüm Bel-Sen imzalı pankartının açıldığı eylemde; “Verilmiş hak geri alınmaz!”, “Bizler insanca onurlu yaşamak istiyoruz!”, “Toplu taşım hakkımız engellenemez!” dövizleri açıldı. Ulus’tan Kızılay’a kadar yürünmesi planlanmıştı, ancak sendika yönetiminin geri tutumu nedeniyle yürüyüş gerçekleşmedi.

Eylem saat 16:30’da Güvenpark’ta tekrar toplanılmak üzere bitirildi. Kızılay’a yürünmemesi zabıtalar tarafından tepkiyle karşılandı. Akşam Güvenpark’ta ise yönetim tarafından bu kitleyle Kızılay’a yürünemeyeceği vurgulandı. Yeterince baskı oluşturulamadığı için yine dağılmak durumunda kalındı. Sık sık “Direne direne kazanacağız!”, “Ulaşım hakkımız engellenemez!”, “Susma kimliğine sahip çık!”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz!” sloganları atıldı.

Bu arada saat 16:30’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde de toplanılmıştı. Şube yönetiminden ve zabıtalardan oluşturulan 8 kişilik bir komisyon taleplerini dile getirmek ve toplantıya katılmak için içeriye gönderildi. Bu arada Tüm Bel-Sen 2 No’lu Şube Başkanı dışarıya çıkarak bir konuşma yaptı. İçeride bulunan tüm siyasi parti temsilcilerinden destek istediklerini, onların da bunun için çaba harcayacaklarını belirttiklerini, bu hakkın bir günlük bir mücadeleyle elde edilemeyeceğini, haklarını alana kadar mücadele edeceklerini, zabıtaların artık dağılmaları gerektiğini söyledi. Buradaki eyleme 150 kişil katıldı. “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Ulaşım yoksa çalışma da yok!”, “İMF defol bu memleket bizim!”, “Ulaşım hakkımız söke söke alırız!” sloganları atıldı. (SY Kızıl Bayrak/Ankara)