Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Ocak 2004
Sayı: 68
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Gençlik geleceği için savaşacak!
  İÜ gençliği mücadelede kararlı...
  İÜ'de soruşturma karşıtı eylemlerden...
  Ankara polisinden ailelere işbirlikçilik teklifi
  Mücadelemiz kazanıncaya kadar sürecek!
  YÖK Yasa Tasarısı'nda son durum...
  Gözaltı, tutuklama, soruşturma ve baskılar bizi yıldıramaz!
   YTÜ'de soruşturma terörü sürüyor!
  Sanal üniversiteler Türkiye'de!
  Sahte demokrat Ayhan Alkış!
  28 Aralık Ankara... Gençlik sözünü söyledi!
  Kampanya ve 28 Aralık çalışmamız
  Osmangazi Üniversitesi'nde faşist ÖGB terörü...
  Soruşturmalar kapsamlı bir saldrının parçasıdır
  Üniversitelerde "cadı avı"!
  Soruşturma ve tutuklama terörünün bilançosu
  Reformizm, tasfiyecilik ve gençlik hareketi
  Idrak halkının direnişi güçlenerek sürüyor!
  19 Aralık katliamı ülke genelinde eylemlerle protesto edildi...
  Gençlik 19 Aralık'ı eylem ve etkinliklerle lanetledi...
  İstanbul Liseli Gençlik Platformu Girişimi'nin faaliyetleri...
  Kocaeli Liseli Gençlik Platformu'ndan...
  MİT'in yeni sorgu odaları: Liseler
  Anadolu Liseli Gençlik Platformu Bülteni'nden...
  Onbeşler kemalist burjuvazi tarafından katledildi...
  Direnişin çocukları...
  Kommer'in arabasının yangını hala söndürülemiyor!
  Kavel'den Zonguldak'a ilmek ilmek örülen direniş...
  Demokratik Gençlik Hareketi neyi savunuyor!
  Ararat filmi sinemalarda gösterilmeyecek!
  Okurlardan, yoldaşlardan... 
 
İstanbul Liseli Gençlik Platformu Girişimi’nin faaliyetleri...

Mücadele bayrağını yükseltme zamanıdır

İstanbul Liseli Gençlik Platformu Girişimi olarak uzun zamandır yaptığımız hazırlıkların ardından kendimizi liselilere tanıtma çalışmalarına başladık.

Liselilerin Sesi Bülteni’nin çıkışından sonra içinde bulunduğumuz ve bulunmadığımız, ama politik yönden önemli olan liselerde bildirilerimizi dağıttık, pullarımızı yaptık. İki hafta boyunca Kadıköy’deki Dershaneler Sokağı, Ertuğrul Gazi Lisesi, Hacı Hatice Bayraktar Lisesi, Maltepe Ticaret Lisesi olmak üzere dört okula bildirilerimizi dağıttık. Bu dağıtımlar oldukça ilgi çekti. Dağıtım sırasında bizi görüp bildiri almak için yön değiştirenler, bizimle temasa geçmek isteyenler oldu. Liselilerin ilerici-devrimci yapılara sıcak yaklaştıklarını gözlemledik. 1500’ü aşkın bildiri kullandık. Bildirimizle İLGP’nin ne olduğunu, neden var olması gerektiğini anlattık.

“Şimdi mücadele bayrağını yükseltme zamanı” şiarıyla başlayan bildirimize gösterilen ilgi, biz liseli genç komünistleri oldukça motive etti. Çalışmamızın sonuçlarını daha dağıtım bitmeden almanın sevincini yaşıyorduk. Bildiri dağıtımları sürerken, İLGP-G’nin çıkarttığı Liselilerin Sesi bülteninin kapağını pul olarak kullanmaya karar verdik. Pullarımızı okul içlerine, okul kapılarına, okul çevrelerine, öğrenci geçiş noktalarına yaygınca yaptık. Kartal Endüstri Meslek Lisesi, Kartal Lisesi, Kartal Süleyman Demirel Lisesi, Maltepe Ticaret Lisesi, Ertuğrul Gazi Lisesi, Kurtköy Lisesi, Hacı Hatice Bayraktar Lisesi bugüne kadar pullarımızın yapıldığı okullar.

Bu çalışmamızla İLGP’nin ön sürecini başlatmış olduk. İLGP’nin hedefi, liselileri temel sorunları üzerinden harekete geçirme perspektifiyle hareket eden, okul zeminine dayanan bir çalışmayla şekillenecek olan bir oluşum. Bu iddiamıza uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Pratikte eksiklerimizi adım adım aşıyoruz, çalışmamız giderek oturuyor.

Çalışmalarımız İLGP’nin kuruluş safhasında daha yaygın ve daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Okullarda bülten ve bildirilerimizi daha yaygın dağıtacak, öğrencilerin görebileceği her yere afişlerimizi yaygınca yapacağız. Bugünkü çalışmanın birikimlerini en iyi biçimde değerlendirirek yarınlara taşıyacağız. Çalışma açısından bir ivme ve istikrar yakalamış durumdayız. Şimdi bu başarıyı şekillendirme ve büyütme zamanıdır. Şimdi mücadele bayrağını yükseltme zamanıdır.

İLGP GirişimiEğitimdeki saldırılar son şeklini alıyor

Düzen her geçen gün işçi ve emekçi çocuklarının eğitimleri önünde engel teşkil eden duvarı yükseltmeye devam ediyor. Yönetmelikte yer alan “Eğitim parasızdır” ibaresinin kaldırılması ve eğitimi tamamen özelleştirecek olan YÖK Yasa Tasarısı gibi çok ciddi saldırılarla karşı karşıyayız.

Bütün bu saldırıların temeli nedeni, işçi ve emekçi çocuklarının okumasını zorlaştırmak, devlet okullarını ve üniversitelerini tam anlamıyla ticarethaneye dönüştürmektir.

“Eğitim parasızdır” ibaresinin yönetmelikten kaldırılması ile, ilk ve ortaöğretim okullarında zaten adım adım paralı eğitim hedeflenmektedir.

Yeni YÖK Yasa Tasarısı’yla öğrenciler müşteri, üniversiteler işletme haline getiriliyor.

Devlet okullarının kendi gelirlerini sağlaması ve özel okullara dönüştürülebilmesi mümkün kılınıyor. Devlet okullarında eğitimin kalitesi son derece düşürülürken, özelleştirilen okullarda parası olanlar daha iyi eğitim alabilecekler.

Eğer gençlik çok iyi bir birlik oluşturamazsa bütün bu saldırılar amacına ulaşacak, bizim açımızdan çok ağır yıkımlara yol açacaktır.

İLGP Girişimi olarak sorumluluklarımızı biliyor ve bunun gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Liseli gençleri sorunlarına karşı İLGP Girişimi saflarında örgütlenmeye çağırıyoruz.

İLGP Girişimi