Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Ocak 2004
Sayı: 68
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Gençlik geleceği için savaşacak!
  İÜ gençliği mücadelede kararlı...
  İÜ'de soruşturma karşıtı eylemlerden...
  Ankara polisinden ailelere işbirlikçilik teklifi
  Mücadelemiz kazanıncaya kadar sürecek!
  YÖK Yasa Tasarısı'nda son durum...
  Gözaltı, tutuklama, soruşturma ve baskılar bizi yıldıramaz!
   YTÜ'de soruşturma terörü sürüyor!
  Sanal üniversiteler Türkiye'de!
  Sahte demokrat Ayhan Alkış!
  28 Aralık Ankara... Gençlik sözünü söyledi!
  Kampanya ve 28 Aralık çalışmamız
  Osmangazi Üniversitesi'nde faşist ÖGB terörü...
  Soruşturmalar kapsamlı bir saldrının parçasıdır
  Üniversitelerde "cadı avı"!
  Soruşturma ve tutuklama terörünün bilançosu
  Reformizm, tasfiyecilik ve gençlik hareketi
  Idrak halkının direnişi güçlenerek sürüyor!
  19 Aralık katliamı ülke genelinde eylemlerle protesto edildi...
  Gençlik 19 Aralık'ı eylem ve etkinliklerle lanetledi...
  İstanbul Liseli Gençlik Platformu Girişimi'nin faaliyetleri...
  Kocaeli Liseli Gençlik Platformu'ndan...
  MİT'in yeni sorgu odaları: Liseler
  Anadolu Liseli Gençlik Platformu Bülteni'nden...
  Onbeşler kemalist burjuvazi tarafından katledildi...
  Direnişin çocukları...
  Kommer'in arabasının yangını hala söndürülemiyor!
  Kavel'den Zonguldak'a ilmek ilmek örülen direniş...
  Demokratik Gençlik Hareketi neyi savunuyor!
  Ararat filmi sinemalarda gösterilmeyecek!
  Okurlardan, yoldaşlardan... 
 
28 Aralık Ankara...

Gençlik sözünü söyledi!

Genç komünistler, aylardır yoğun bir biçimde sürdürdükleri “Irak’ta işgalci, okulda müşteri olmayacağız!” başlıklı kampanya çalışmalarını güçlü bir finalle Ankara’da noktaladılar. 28 Aralık günü ülkenin dörtbir yanından gelen genç komünistler 100 bin mücadele sözü ile düzenin karşısına dikilerek, emperyalist işgal ortaklığı ve YÖK yasa tasarısı hesaplarını boşa çıkarmak için söz veren gençliği harekete geçireceklerini ortaya koydular. Şimdi sırada daha güçlü eylemlerle düzene geri adım attırmak var; genç komünistler tüm güçleriyle buna hazırlanıyorlar.

Hazırlıklar ve adım adım
gençlik buluşması

Aylardır geniş ve yoğun bir çalışmaya konu ettikleri kampanyanın her adımında coşku ve kararlılıklarını ortaya koyan genç komünistler, kampanyanın finali olan bu eylem ve etkinliğe de aynı irade ile hazırlandılar. Ülke çapında öğrenci gençliği hedef alan baskıların yoğunlaştığı bir dönemde düzene en anlamlı yanıtı vererek böyle bir eylem gerçekleştirdik. Kış koşulları, yılbaşı tatili, diğer teknik sorunlar kararlılığımızla aşıldı ve kampanyamızı başarıyla noktaladık. Çalışmamızın sürdüğü tüm illerde haftalar öncesinden büyük bir coşkuyla sürdürülen hazırlıklar, 28 Aralık’ta Ankara’da görkemli bir buluşmayla taçlandırıldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara’da sabırsız bir bekleyiş ve telaş vardı. Türkiye’nin her yanından yoldaşlarımız gelecek ve Ankara’da konuğumuz olacaklardı. Sabahın oldukça erken saatlerinde bekleyiş başladı. Bir sorunla karşılaşmadan şehre ulaşmışlar mıydı, beklediğimiz yeri bulabilecekler miydi?

İlk gelen İstanbul oldu. Birçoğunu hiç tanımadığımız yoldaşlara hasretle sarıldık. Belki daha önce hiç karşılaşmamıştık, ama aynı kavganın, aynı gelecek özleminin ateşiyle yüreklerimiz birlikte ısınmıştı. İşçi sınıfının büyük tarihsel kavgasının ve bugün 100 bin kavga sözünün ortak taşıyıcılarıydık. Sarılmalar ve ardından başlayan sıcak sohbet... Bu arada Edirne ve Adana’dan yoldaşlarımız da gelmişlerdi. Kahvaltının ardından salona indik. Samsun ve Trabzon’dan yoldaşların otobüsleri de gelmişti.

Tatlı bir telaşı paylaşarak salonu hazırlamaya başladık. Pankartlar asılıyor, kürsü hazırlanıyor, ses düzeni ve projektör kontrol ediliyor, müzik grupları son hazırlıklarını yapıyordu. Herkeste mutlu bir heyecan, herkes bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Böylece geçen iki saatin ardından etkinlik başladı.

Emperyalistlerin Ortadoğu’daki,
sermayenin üniversitelerdeki işgaline hayır!

Etkinliğimiz, panelle başladı. İlk sözü alan Ankara Üniversitesi’nden Mustafa Coşkun oldu. ABD emperyalizminin yönelimleri, Irak’ta süren işgal, direniş ve emperyalist dünya sisteminin geleceği üzerine ilgiyle dinlenen bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın sonunda özellikle emperyalist-kapitalist sistemin güncel yönelimleri ve geleceği üzerine sorulan sorular ve yapılan yorumların ardından söz sırası Sibel Özbudun hocamızdaydı. Son derece canlı örneklerle neo-liberal eğitim politikalarını ve sonuçlarını anlatan Sibel Özbudun, YÖK yasa tasarısı gibi bir saldırıyı püskürtmenin önemini vurguladı ve bunun sadece gençliğin değil toplumun emekçi kesimlerinin görevi olduğunu vurguladı.

Hocalarımızın ardından söz sırası temsilci yoldaşımızdaydı. O da saldırılara değinildi ve bu saldırıların gençliğin geleceğine yönelik olduğunu söyledi. İşgal ve yasa tasarısına kısaca değinerek, sürdürülen soruşturma-kovuşturma teröründen bahsetti ve bunların gençliği teslim almaya yetmeyeceğini vurguladı. Kampanya sürecine de değinen yoldaşımız, böylesi bir dönemde böyle bir çalışmaya cüret etmenin ve başarmanın haklı gururunu taşıyan genç komünistlerin önümüzdeki dönem sorumluluklarına vurgu yaptı.

Alkışlarla biten panelin ardından etkinlik programına geçildi. Sunucu yoldaşın devrim davasında şehit düşen tüm devrimciler için saygı duruşuna çağırması üzerine 200’den fazla yumruk bir anda havaya kalktı ve 200’den fazla dil hep beraber; “Ölenler, dövüşerek öldüler/Güneşe gömüldüler/Vaktimiz yok onların matemini tutmaya/Akın var güneşe akın/Güneşi zaptedeceğiz/Güneşi zaptı yakın!” dizelerini haykırdı.

Ardından sahne türküleriyle şenliğimize coşku katan Yaren Müzik Topluluğu’na bırakıldı. Özellikle Ermenice, Gürcüce türküleriyle dünyanın tüm renklerini etkinliğimize katan Yaren’den dostlar, büyük bir beğeniyle karşılandılar. Yaren’in ardından Mamak İşçi Kültür Evi şiir topluluğunun hazırlamış olduğu şiir dinletisi ilgiyle ve sık sık alkışlarla kesilerek dinlendi. Özellikle Zafere On Yıldız başlıklı şiirin içinde geçen “Herşey Yeni Ekimler için!” dizesi sürekli ve coşkulu alkışlarla kesildi. Şiirlerin ardından gençlik eylemlerinin fotoğrafları ile yapılan dia gösterimi başladı. Sovyetler Birliği Marşı’nın fon olarak kullanıldığı dia gösterimi, özellikle Ankara 6 Kasım fotoğrafları ve İstanbul Üniversitesi’nde Ekim Devrimi ve Parti eyleminin fotoğrafları sırasında doğa çıkan coşkulu alkışlarla sürdürüldü. Dia gösteriminin ardından Grup YÖN sahneye çıkarak kısa bir dinleti sundu. Grup YÖN’ün türküleri eşliğinde çekilen halaylar aslında bir parça yarım kaldı. Etkinliğin sonuna gelinmişti. Vakit sorunu nedeniyle YÖN’ün hazırladığı tüm parçaları dinleyememiştik. Ancak şimdi sırada onca zamandır sabırsızla beklediğimiz eylemimiz vrı.

Görkemli bir yürüyüşle Yüksel’e

Salondan disiplinli bir biçimde çıkan genç komünistler yürüyüşe geçtiler. Kurtuluş’tan Yüksel’e kadar hiç susmayan sloganlarıyla yürüdüler. Kortejin önünde Marks, Engels ve Lenin ile Habip, Ümit ve Hatice yoldaşların resimleri taşınıyordu. Peşisıra kızıl bayraklardan oluşan bir sel... “Irak’ta işgalci, okulda müşteri olmayacağız!”, “Gençlik Parti’ye, devrime, sosyalizme!” diye haykırıyorduk. Ankara’nın en işlek caddesi boyunca sloganlarımızı haykırarak yürüdük. Bu arada çevreden ilgiyle izleniyorduk. Yanımıza yaklaşanlar, bizi selamlayanlar, desteklediklerini söyleyenler, hatta bizimle birlikte yürüyenlerle birlikte Yüksel Caddesi’ne çıktık. Burada bir halka oluşturarak yarım kalan halaylarımıza devam ettik.

Ardından bir yoldaşımızın kısa bir konuşması ile yeniden kortejlerimizi oluşturduk ve basın açıklamasını okumak üzere Sakarya Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçtik. “Marks, Engels, Lenin, yaşasın devrim ve sosyalizm!”, “Emperyalistler, işbirlikçiler; 6. Filo’yu unutmayın!”, YÖK yasası geçmeyecek!” sloganları ile Sakarya Caddesi’ne vardık. Burada yine sık sık sloganlarla kesilen basın açıklaması okundu. Ardından marşlarımızı söyleyerek, sürekli artan bir coşkuyla, Ankara’nın soğuk kışını ısıttık. Devamında öğrenci gençliğin mücadelesine yönelik artan saldırılardan bahsedildi ve İstanbul’dan, Adana’dan, Eskişehir’den ve Ankara’dan hakkında soruşturma açılan, okulun ortasında işkence gören, tutuklanan yoldaşlarımız kısa konuşmalar yaptılar. Bu konuşmalar da “Soruşturmalar, tutuklamalar, baskılar, bizi yıldıramaz!”“Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!” sloganları ile karşılandı.

Eylemin sonunda bir yoldaşımız kampanyamızın anlamını bir kez daha vurgulayarak gelecek dönemde daha güçlü bir mücadele çağrısı yaptı; “Mart’ta bir kez daha Ankara’da Kızılay’da buluşmak, yasa tasarılarını, soruşturmalarını başlarına çalmak üzere şimdilik ayrılıyoruz. Mücadeleyi her yerde sürdüreceğiz, çünkü biz genç komünistiz, Yeni Ekimler’in Partisi’nin genç neferleriyiz!” diyerek eylemi sona erdirdiğinde, hepimizde Parti’ye verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğu ve gururu ile yoldaşlarımızdan ayrılmanın burukluğu vardı.

Yoldaşlarımızla vedalaştık. Ama ayrılığımız uzun sürmeyecekti, Mart’ta yeniden Ankara’da buluşacaktık. O zaman daha güçlü olmalıydık. O güne kadar daha fazla çalışmalıydık, Partimizin güvenine layık olmalıydık. İşte 28 Aralık tarihimize böyle yazıldı.

28 Aralık’tan geleceğe:
Mücadele sürüyor, sürecek!

Genç komünistler yorucu ve bir o kadar da anlamlı bir mücadele dönemini geride bırakmışlardır. İşgal ortaklığına ve YÖK yasa tasarısına karşı ilk duyarlılıkların oluşturulması ile başlayan kampanya çalışması anlamlı bir biçimde noktalanmıştır. Bu süreç boyunca bizler birçok ilki de hep birlikte yaşadık. Bu ilklerden biri kuşkusuz tek başımıza yaptığımız merkezi eylemdi. Böyle bir sürecin ardından elde ettiklerimizi burada sıralamanın gereği yok elbette. Ancak özellikle büyük bir deneyim bıraktığını söylemeliyiz. Bütün bir kampanya çalışması boyunca ve merkezi eylemimiz sırasında birçok eksiğimiz olduğu da ortadadır. Bu eksiklikleri gidermek daha güçlü bir örgütsel yapıya kavuşmak için çalışmalarımıza dört elle sarılmalıyız.

Bizler 100 bin gencin sözünü Ankara’ya taşıdık. Ama Ankara’daki sözler bundan ibaret değildi. Bizler, 200 genç komünist orada bir başka sözün taşıyıcısıydık aynı zamanda. O söz Parti’ye verilmiş sözdür, o söz devrim davası için verilmiş sözdür. Bugün gerçekleştirdiklerimizin bize verdiği güvenle söylüyoruz: Gençlik sözünün arkasındadır!

Ekim Gençliği28 Aralık Ankara etkinliğine gönderilen mesajlardan...

Sözümüzün arkasındayız: “Irak’ta işgalci,
okulda müşteri olmayacağız!”

Emperyalist-kapitalist sistem dünya işçi sınıfı ve emekçilerine pervasızca saldırıp yoksulluk, savaş ve açlık anlamına gelen cehennem gibi bir yaşama onları mahkum ediyor. Burjuvazi tüm dünyayı kendi sınıfının çıkarları için kasıp kavururken kendi yoz, çürümüş kültürünü emekçi sınıflara dayatarak, onları kötürümleştirmeye çalışıyor.

Emekçi sınıfın bir parçası olan gençliğin tüm saldırılara karşı verdiği mücadele, geleceğin sınıfsız-sömürüsüz dünyasına ulaşmamızda önemli bir halkadır. Emperyalizm Ortadoğu ve dünya halklarına azgınca saldırırken, ülkemiz gençliğini de bu saldırılarına alet etmeyi planlarken, Ekim Gençliği’nin “Irak’ta işgalci, okulda müşteri olmayacağız!” kampanyasıyla buna yanıt vermesini son derece anlamlı buluyoruz. Ekim Gençliği’ni yürüttüğü bu çalışmada destekliyor ve selamlıyoruz.

İşçi Kültür Evleri

Gençliğin eğitim hakkını elinden almaya çalışan, kanını emperyalistlere pazarlamaya çalışan sermaye düzeninin saldırıları bitmek bilmiyor. Bütün bu kirli oyunlar ve yürüttüğü soruşturma, tutuklama, baskı ve terör karşısında gençlik bugün önemli bir adım attı. Gençlik sermaye düzeninin bu kirli hesapları karşısında “Irak’ta işgalci, okulda müşteri olmayacağız!” diyerek tok bir yanıt verdi. Topladığı 100 bin mücadele sözü öğrenci, işçi ve emekçilerden aldığı destekle bu sözün sahibi olduğunu haykırdı, ispatladı. Gençlik 4 ay boyunca yürüttüğü eylemlerle 6 Kasım’da alanlarda sergilediği tavırla sözünün arkasında olduğunu gösterdi. Bu eylemlerde, sonrasında gelen soruşturmalar ve tutuklamalar da şunu gösterdi: “Biz söz&ul;müzün arkasındayız! Irak’ta işgale, işgal ortaklığına, paralı eğitim saldırısına izin vermeyeceğiz. Çabalarınız boşunadır, bizi durduramadınız, durduramayacaksınız!”

Bugün ülkenin dört bir yanından gelen dostlarımızla, yoldaşlarımızla birlikte verdiğimiz bu söz ve yürüttüğümüz mücadele adına en devrimci duygularımızla merhaba diyoruz. Bu çalışmada ve bu etkinlikte katkısı geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Ankara Ekim Gençliği

Emperyalist-kapitalist sistem tüm dünyayı kan gölüne çevirmeye devam ediyor. İnsanlığı açlığa, yoksulluğa, işsizliğe ve sefalete mahkum ediyor. Bu saldırıları işçi ve emekçiler bulundukları her alanda mücadeleyle karşılıyor. Gençlik de bu saldırılardan payına düşeni alıyor. Neo-liberal politikalarla eğitim hakkımız elimizden alınmaya çalışılıyor. Irak’taki işgalde asker yapılmaya çalışılan gençler bu kanlı planları bozacaklarının işaretlerini veriyorlar. Geleceğe ve geleceğin sosyalizm olacağına olan inanç ve güvenle genç komünistlerin “Irak’ta işgalci, okulda müşteri olmayacağız!” şiarıyla 4,5 aydır yürüttükleri ve 100 bin imzayla taçlandırdıkları mücadeleyi destekliyoruz. Tüm genç komünistleri selamlıyoruz.

Ankara BDSP çalışanları

Gençliğe yöneltilen saldırılar günbegün artarken kampanyamızla yükselttiğimz mücadelenin coşkusuyla yeni döneme ve tüm yoldaşlara merhaba! Partimizin çağrısına yanıt vermek çabasındaki biz genç komünistler, yürüttüğümüz kampanyayla artık geleceğe daha yakınız. Geleceği hep beraber kucaklamak dileğiyle.

Liseli Genç Komünistler

Ağustos ayında başlattığımız kampanyamız, işçi-emekçilerin de desteğini alarak bugünlere ulaştı. Bugün biz, desteğini aldığımız onbinlerin sesiyiz. Genç komünistler “Irak’ta işgalci, okulda müşteri olmayacağız!”, şiarını üniversitelerden emekçi semtlere, emekçi semtlerden fabrikalara taşıyarak politik faaliyetlerini yeni bir aşamaya sıçrattı. Yeni YÖK Yasa Tasarısı arifesinde faşist baskıların, soruşturma terörünün yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Bizler partinin kızıl bayrağını, kavgayı öğrendiğimiz yoldaşlarımız gibi doruklara taşımanın iradesini ortaya koyuyoruz, koyacağız. Sözümüzü tutmanın onuruyla etkinliğimizi selamlıyoruz.

İstanbul’dan Genç Komünistler

Düzenin, toplumun her kesimine dönük saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Bu saldırılar karşımıza YÖK Yasa Tasarısı, soruşturma terörü vb. olarak çıkarılmaktadır. Biz biliyoruz ki, tüm bu saldırılar birleşik, örgütlü bir mücadeleyle alanlarda parçalanacaktır. Bu çerçevede bugünkü programınızın anlamı büyüktür.

Özverileriyle, emekleriyle bu imkanı sağlayan genç komünistlere teşekkür ediyoruz. Bizlere düşen, partinin tüm genç komünistlere olan çağrısını büyütüp, mücadelemizi sınıf mücadelesiyle birleştirip zafere taşımaktır.

Ekim Gençliği/Trabzon

Emperyalizmin dünya halklarına karşı başlatmış olduğu saldırıları günbegün artmaktadır. Genç komünistler, böylesi zor bir dönemde, bu saldırıları püskürtme görevinin bilincindedirler. Bu anlamda başlatmış olduğumuz kampanyamızı tüm yetersizliklerimize rağmen Samsun’dan güçlendirmeye çalıştık. Samsun Ekim Gençliği olarak kampanya sürecinde yakaladığımız ivmeyi daha ileri bir düzeye sıçratmak görevi ve bilinciyle, kampanyamızın sonuna gelirken şunu söylüyoruz: Söz veriyoruz, önümüzdeki dönemde daha güçlü olup geleceği kazanacağız.

Ekim Gençliği/Samsun

Aylarca yürüttüğümüz kampanyamızın bitişi olan bu etkinlik ve çalışmamızın geldiği yer, komünist gençlik için önemli bir aşamadır. Soruşturmalarla, tutuklamalarla gençliği teslim almaya, yalıtmaya çalışan sisteme karşı gençliği sosyalizm mücadelesine kazanmak biz genç komünistlere düşüyor. Partimize layık olmak ve partimizin bayrağını göndere çekmek için sonuna kadar savaşacağız.

Ekim Gençliği/Adana

(Ayrıca, Özgür Eğitim Platformu, Trakya Üniversitesi Öğrenci Platformu, Adana Liseli Gençlik Platformu Girişimi, Adana Öncü İşçi-Emekçi Platformu, Şakirpaşa İşçi Kültür Evi, Çanakkale Ekim Gençliği, Kayseri Ekim Gençliği tarafından da destek mesajları gönderilmiş ve etkinlikte okunmuştur...)