Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Ocak 2004
Sayı: 68
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Gençlik geleceği için savaşacak!
  İÜ gençliği mücadelede kararlı...
  İÜ'de soruşturma karşıtı eylemlerden...
  Ankara polisinden ailelere işbirlikçilik teklifi
  Mücadelemiz kazanıncaya kadar sürecek!
  YÖK Yasa Tasarısı'nda son durum...
  Gözaltı, tutuklama, soruşturma ve baskılar bizi yıldıramaz!
   YTÜ'de soruşturma terörü sürüyor!
  Sanal üniversiteler Türkiye'de!
  Sahte demokrat Ayhan Alkış!
  28 Aralık Ankara... Gençlik sözünü söyledi!
  Kampanya ve 28 Aralık çalışmamız
  Osmangazi Üniversitesi'nde faşist ÖGB terörü...
  Soruşturmalar kapsamlı bir saldrının parçasıdır
  Üniversitelerde "cadı avı"!
  Soruşturma ve tutuklama terörünün bilançosu
  Reformizm, tasfiyecilik ve gençlik hareketi
  Idrak halkının direnişi güçlenerek sürüyor!
  19 Aralık katliamı ülke genelinde eylemlerle protesto edildi...
  Gençlik 19 Aralık'ı eylem ve etkinliklerle lanetledi...
  İstanbul Liseli Gençlik Platformu Girişimi'nin faaliyetleri...
  Kocaeli Liseli Gençlik Platformu'ndan...
  MİT'in yeni sorgu odaları: Liseler
  Anadolu Liseli Gençlik Platformu Bülteni'nden...
  Onbeşler kemalist burjuvazi tarafından katledildi...
  Direnişin çocukları...
  Kommer'in arabasının yangını hala söndürülemiyor!
  Kavel'den Zonguldak'a ilmek ilmek örülen direniş...
  Demokratik Gençlik Hareketi neyi savunuyor!
  Ararat filmi sinemalarda gösterilmeyecek!
  Okurlardan, yoldaşlardan... 
 
Gençlik katliamı eylem ve etkinliklerle lanetledi...

19 Aralık’ı unutmadık, unutturmayacağız!

İstanbul Üniversiteleri:

“Devrim şehitleri ölümsüzdür!”

İstanbul’da yaklaşık bir hafta boyunca birçok üniversitede etkin ve yaygın bir şekilde 19 Aralık çalışmaları yapıldı. İstanbul Üniversitesi’nin çeşitli kampüslerinde, YTÜ’de, İTÜ’de ve daha sınırlı bir şekilde Marmara Üniversitesi’nde afişler, panolar ve etkinliklerle 19 Aralık Beyazıt eylemine hazırlanıldı.YTÜ’de bir hafta boyunca asılan pankart, hazırlanan duvar gazeteleri ve şehit resimleri ile çalışma sürdürüldü. 18 Aralık’ta yapılan etkinliğe yaklaşık 25 öğrenci katıldı. Öğrenciler ertesi gün Beyazıt’ta yapılacak basın açıklamasına çağrıldı.

19 Aralık günü saat 13:00’de öğrenciler Beyazıt Meydanı’ndaydı. Eylem içerden ve dışardan olmak üzere iki koldan gerçekleştirildi. Üniversite içinden ve Beyazıt otobüs duraklarından aynı anda “Katil devlet hesap verecek!”, “Devrim şehitleri ölümsüzdür!” vb. sloganları ve “19 Aralık’ı unutmadık, unutturmayacağız! Devrimci tutsaklar teslim alınamaz!” pankartı ile hareket eden öğrenciler Beyazıt Meydanı’nda buluştu. Okunan basın açıklamasında 19 Aralık faşist katliamı lanetlendi, hiçbir gücün devrimci iradeyi teslim alamayacağı vurgulandı. Atılan sloganlardan sonra Beyazıt ve Hernepeş marşları söylenerek eylem kapı önünde bitirildi. Eylemi Ekim Gençliği’nin de içinde bulunduğu devrimci siyasetler düzenlediler. Eyleme 250 öğrenci katıldı.

Çukurova Üniversitesi...

“Katil devlet hesap verecek!”

Sermaye devletinin 19 Aralık ‘00 tarihinde 20 cezaevine birden saldırarak 28 devrimciyi katleden kanlı yüzünü teşhir etmek amacıyla Ekim Gençliği, Özgür Gençlik, DÖP, Kaldıraç ve Adana Gençlik Derneği olarak ortak etkinlik düzenledik.

17-18 Aralık günleri R1 kantinine ölüm orucu ve 19 Aralık katliamında şehit düşen devrimcilerin resimleri asıldı. Ayrıca R1 kantininin duvarına “19 Aralık katliamını unutmadık! Direniş sürüyor!” pankartı asıldı. 17 ve 18 Aralık etkinliklerine çağrı niteliğindeki afişler okulda yaygınca yapıldı.

17 Aralık günü R1 kantininde katliamla ilgili bir konuşma yapıldı. Devrim şehitleri için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından “Diri diri yaktılar!” filmi gösterildi. 18 Aralık eylemine çağrı yapılarak anma bitirildi.

18 Aralık günü R1’de etkinlik saygı duruşuyla başladı. Daha sonra “Grup Nisan Güneşi” kısa bir dinleti sundu. Eğitim Fakültesi önünde 28 şehidin fotoğrafının olduğu bir tabut taşındı ve “19 Aralık katliamını unutmadık. Direniş sürüyor!” pankartının açıldığı bir basın açıklaması yapıldı. Eylemde “Devrim şehitleri ölümsüzdür!”, “Katil devlet hesap verecek!” sloganları atıldı. Eyleme 50 kişi katıldı.

19 Aralık katliamına sessiz kalanlar da vardı. Eylem, R1 kantininde başlamasına rağmen burada stand açan Emek Gençliği, BAGEH, SİP-TKP eyleme katılmadı.

Hacettepe Üniversitesi...

“Devrimci tutsaklar onurumuzdur!”

18 Aralık günü Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü yurtlarında 19 Aralık katliamının yıldönümü nedeniyle bir anma düzenlendi.

Anmada basın açıklaması okundu. Açıklamada katliamın yalnızca toplumun en diri unsurları olan devrimcileri tecrit ve yoketme amaçlı değil, aslında tüm işçi ve emekçileri sindirmek amaçlı olduğu, saldırıların bugün de D tipi cezaevleriyle, keyfi gözaltı ve tutuklamalarla artarak devam ettiği vurgulandı. Devrim şehitleri için saygı duruşuyla etkinlik devam etti. Şiir dinletisinin ardından 19 Aralık katliamını anlatan bir film gösterimi sunuldu. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı etkinlik “Devrim şehitleri ölümsüzdür!”, “Devrimci tutsaklar onurumuzdur!” sloganlarıyla sona erdi.

Cebeci Kampüsü...

Eylem ve anma...

19 Aralık katliamının yıldönümünde Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde bir eylem gerçekleştirildi. Ekim Gençliği’nin de içerisinde olduğu çeşitli gençlik grupları tarafından örgütlenen eylem, teker teker fakülte ve kantinlerin gezilmesi ile başladı. Buralarda katliamın anlatılması ve eyleme çağrı yapılmasının ardından Eğitim Fakültesi önünde bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada 19 Aralık’ın bir katliam olduğu kadar aynı zamanda görkemli bir direniş de olduğu söylendi ve direnişin her yerde sürdürülmesi gereğine vurgu yapıldı. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı eylemin ardından Eğitim Fakültesi Kantini’nde bir anma yapıldı.

Anma, ‘96 Ölüm Orucu gazisi ve katliamı yaşamış olan tutsaklardan Eyüphan Başar ve Mehmet Güven’in katliamı ve direnişi anlatmasıyla başladı. Ardından Abdi İpekçi Parkı’nda direnişe destek eylemini sürdüren TAYAD’lı bir tutsak yakını söz aldı. Etkinlik, tiyatro gösterimi ve müzik dinletisi ile sürdü. 70’e yakın öğrencinin katıldığı anma etkinliği akşam yapılacak olan eyleme çağrıyla son buldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi...

“F tipi üniversite istemiyoruz!”

Katliam Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde de bir basın açıklaması ile lanetlendi.

19 Aralık günü saat 12:15’te yemekhanenin içinde alkış ve sloganlarla başlayan eylem yemekhanenin önünde okunan basın açıklamasıyla devam etti. Açıklamada sermaye devletinin tecrit politikası ve baskıları vurgulandı. Kolluk güçlerinin yoğun ablukası altında gerçekleştirilen basın açıklaması “F tipi üniversite istemiyoruz!”, “İçerde, dışarda hücreleri parçala!” vb. sloganlarla bitirildi.

Eylem beklenenden zayıf geçti. Eylemi tertip eden yapılar bile bütün kitlesini getirmemişti. Atılım çevresi ve dernekçi arkadaşların tutumu oldukça olumsuzdu. Eylemi devrimci siyasetlerle yapmak yerine EMEP gibi 19 Aralık katliamı sonrasında son derece samimiyetsiz bir tutum sergileyen reformist-liberal bir yapıyla örgütlemeyi tercih ettiler. Devrimcilerden eylemin yerini ve zamanını bile gizlediler. Eylemin zayıf geçmesinde bu tutum da rol oynadı.

Trakya Üniversitesi...

19 Aralık katliamı lanetlendi

Trakya Üniversitesi Tecrit Karşıtı Öğrenciler tarafından 19 Aralık günü Edirne SES Şube binasında yapılan açıklamayla 19 Aralık katliamı lanetlendi.

Ekim Gençliği, TÜÖP, DPG, DÜK, TÜ Öğrenci Koordinasyonu, DÖB, YDG, Edirne Gençlik Derneği ve DGH’nin örgütlediği basın açıklamasına Emek Gençliği de destek verdi. Basın açıklamasında tecridin insan hayatına olumsuz etkileri, devletin neden tecrit uygulamasına gereksinim duyduğu anlatılarak, “Tecrit bugün cezaevlerinde, üniversitelerde, fabrikalarda, kısacası yaşamın her alanında bize dayatılan politikalardır. Bütün bu politikalara rağmen her alanda uygulanan her türlü tecride karşı mücadelemiz sürüyor, sürecek.” denildi.