Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Ocak 2004
Sayı: 68
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Gençlik geleceği için savaşacak!
  İÜ gençliği mücadelede kararlı...
  İÜ'de soruşturma karşıtı eylemlerden...
  Ankara polisinden ailelere işbirlikçilik teklifi
  Mücadelemiz kazanıncaya kadar sürecek!
  YÖK Yasa Tasarısı'nda son durum...
  Gözaltı, tutuklama, soruşturma ve baskılar bizi yıldıramaz!
   YTÜ'de soruşturma terörü sürüyor!
  Sanal üniversiteler Türkiye'de!
  Sahte demokrat Ayhan Alkış!
  28 Aralık Ankara... Gençlik sözünü söyledi!
  Kampanya ve 28 Aralık çalışmamız
  Osmangazi Üniversitesi'nde faşist ÖGB terörü...
  Soruşturmalar kapsamlı bir saldrının parçasıdır
  Üniversitelerde "cadı avı"!
  Soruşturma ve tutuklama terörünün bilançosu
  Reformizm, tasfiyecilik ve gençlik hareketi
  Idrak halkının direnişi güçlenerek sürüyor!
  19 Aralık katliamı ülke genelinde eylemlerle protesto edildi...
  Gençlik 19 Aralık'ı eylem ve etkinliklerle lanetledi...
  İstanbul Liseli Gençlik Platformu Girişimi'nin faaliyetleri...
  Kocaeli Liseli Gençlik Platformu'ndan...
  MİT'in yeni sorgu odaları: Liseler
  Anadolu Liseli Gençlik Platformu Bülteni'nden...
  Onbeşler kemalist burjuvazi tarafından katledildi...
  Direnişin çocukları...
  Kommer'in arabasının yangını hala söndürülemiyor!
  Kavel'den Zonguldak'a ilmek ilmek örülen direniş...
  Demokratik Gençlik Hareketi neyi savunuyor!
  Ararat filmi sinemalarda gösterilmeyecek!
  Okurlardan, yoldaşlardan... 
 
Sanal üniversiteler Türkiye’de!

“Neyin mümkün olmayacağını söylemek zordur, çünkü dünün hayali bugünün ümidi ve yarının gerçeğidir.” R. H. Goddard.... YTÜ’nün uzaktan eğitim ile ilgili internet sayfasına giriş yaptığınızda, o dönemde sermaye için“dünün hayali” olan uzaktan eğitim uygulaması, tıpkı özdeyişe gönderme yapar bir biçimde, sermayenin üniversiteleri yeniden yapılandırma sürecinin“umud”u olmuş durumda. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün ilk uzaktan erişimli dersi ‘ŞEHİR PLANLAMASINDA YOĞUNLUK’ 2003-2004 öğretim yılında seçme ders olarak açılmıştır” denilerek, bu uygulama coşkuyla selamlanıyor.

Dersin içeriği ise şöyle anlatılıyor: “Bu çalışmada kentleşme olgusunun ya da nüfus ve işgücü yığılmalarının toplumsal-ekonomik-kültürel ve politik neden ve sonuçlarına girilmeden toprak kullanma kararlarını mekana indirgeyen yoğunluk ve türevlerinin oluşturdukları yapılaşma ilişkilerinin ya da ters bir anlatımla yönetmeliklerde tanımlanmış yapılaşma biçimlerinin bu ölçütlerle ilişkilerinin üzerinde durulacaktır.” İnsanın en doğal ihtiyacı olan iletişim ve sosyalleşme olgusu, tam da onlardan beklenebileceği gibi, konu olarak dışta tutuluyor.

Genç komünistlerin, “Neoliberal saldırıların anayasası; GATS ve eğitim alanında saldırı” başlıklı yazısında ise, örnekleri ile şöyle anlatılıyor bu uzaktan eğitim:

“Bir başka örnek ise tamamen sanal bir kampüs olan Western Governers Üniversitesi. Bu üniversite İBM, AT&T, Cisco ve Microsoft gibi tekellerin desteği ile kurulmuş. Üniversitedeki dersler başka bazı üniversitelerdeki öğretim görevlileri tarafından hazırlanıyor ve internet aracılığıyla öğrencilere sunuluyor. Bu sanal üniversite öğrencileri ile internet dışında bir bağlantı kurmuyor. Öğretmenleri devre dışı bırakan bu eğitim tarzı daha fazla kâr amacıyla yaygınlaştırılmaya çalışılıyor.” (Bkz: Ekim Gençliği, sayı: 52 *)

İnternet sitesinde dersle ilgili açıklamalara da yer verilmiş. Dönem sonu ortalamanıza ara sınav notları %40, ödev notu ise %60 oranında etki yapıyor. Dönem ortalaması notu %60 oranında etkide bulunurken final sınavı notu ise %40 oranında etki edecek ve toplamı etkileyecek. Derse katılım da çok çarpıcı bir şekilde ifadelendirilmiş; öğrencilerin “live chat ve forum ortamındaki aktiflikleri” ders notu verilirken gözönünde tutulacak. İşte kapitalizmin eğitimcisiz eğitim anlayışı, işte kapitalizmin kâr hırsının insanın özneleşmesini nasıl da önemsizleştirdiğinin çarpıcı bir örneği.

http://www.kizilbayrak.de/ekimgencligi/2002/52/sayfa_15.html)

Ekim Gençliği/YTÜYemek ve kantin fiyatları düşürülsün!

Yıldız Teknik Öğrencileri olarak Maslak Hazırlık Kampüsü’nde başlatılan yemekhane ve kantin fiyatları ile ilgili kampanya, yapılan toplantılar ve alınan kararlarla sürüyor. Yapılan toplantılarda yemekhane ve kantin fiyatları ile ilgili bir dilekçe hazırlanması kararlaştırıldı. Yaklaşık 3 bin dilekçe topladık. Bu süreçte tüm öğrencilerin yemek ve kantin fiyatlarından ne kadar rahatsız olduğunu da görmüş olduk. Dilekçeler Maslak ve Davutpaşa kampüslerinde ve Merkez Kampüs’te toplandı. Bu dönem sonunda toplanan dilekçeler rektörlüğe sunulacak. Öğrenciler ikinci dönem için boykot da dahil birçok mücadele yöntemini tartışmaya başladılar.

YTÜ Ekim Gençliği