Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Ocak 2004
Sayı: 68
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Gençlik geleceği için savaşacak!
  İÜ gençliği mücadelede kararlı...
  İÜ'de soruşturma karşıtı eylemlerden...
  Ankara polisinden ailelere işbirlikçilik teklifi
  Mücadelemiz kazanıncaya kadar sürecek!
  YÖK Yasa Tasarısı'nda son durum...
  Gözaltı, tutuklama, soruşturma ve baskılar bizi yıldıramaz!
   YTÜ'de soruşturma terörü sürüyor!
  Sanal üniversiteler Türkiye'de!
  Sahte demokrat Ayhan Alkış!
  28 Aralık Ankara... Gençlik sözünü söyledi!
  Kampanya ve 28 Aralık çalışmamız
  Osmangazi Üniversitesi'nde faşist ÖGB terörü...
  Soruşturmalar kapsamlı bir saldrının parçasıdır
  Üniversitelerde "cadı avı"!
  Soruşturma ve tutuklama terörünün bilançosu
  Reformizm, tasfiyecilik ve gençlik hareketi
  Idrak halkının direnişi güçlenerek sürüyor!
  19 Aralık katliamı ülke genelinde eylemlerle protesto edildi...
  Gençlik 19 Aralık'ı eylem ve etkinliklerle lanetledi...
  İstanbul Liseli Gençlik Platformu Girişimi'nin faaliyetleri...
  Kocaeli Liseli Gençlik Platformu'ndan...
  MİT'in yeni sorgu odaları: Liseler
  Anadolu Liseli Gençlik Platformu Bülteni'nden...
  Onbeşler kemalist burjuvazi tarafından katledildi...
  Direnişin çocukları...
  Kommer'in arabasının yangını hala söndürülemiyor!
  Kavel'den Zonguldak'a ilmek ilmek örülen direniş...
  Demokratik Gençlik Hareketi neyi savunuyor!
  Ararat filmi sinemalarda gösterilmeyecek!
  Okurlardan, yoldaşlardan... 
 
YTÜ öğrencilerinin açıklaması...

Baskılar bizi yıldıramaz!

AB kriterlerinin tatlı masalına rağmen demokrasinin daha çok uzağında olduğumuzu üniversite öğrencileri yakın olarak yaşıyor. İstanbul Üniversitesi’nde okullarını işgal eden ve fakülteler arasındaki geçişi kapatan polisi protesto eden öğrenciler daha soruşturma safhasında okula alınmıyor, Çukurova Üniversitesi’nde onlarca öğrenciye soruşturma açılıyor, Osmangazi Üniversitesi’nde öğrenciler ÖGB’ler tarafından dövülüyor ve kelepçeleniyor ve Ankara’da öğrenciler tutuklanıyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yıldız Teknik Üniversitesi’nde de muhalif sesler kısılmak isteniyor, üzerlerindeki baskının dozajı giderek artıyor. 22 Ekim günü öğrenciler tarafından düzenlenen şenlikle başlayan soruşturma terörü dalgası, kapsamı genişleyerek devam ediyor. Bir yandan şenliksoruşturmalarına yeni soruşturmalar eklenirken, öte yandan polis şenlikle ilgili bir kovuşturma başlatıyor.

Herşeyden önce bu saldırı dalgasının gerisinde YÖK ve YÖK Yasa Tasarısı üzerinden sürdürülen tartışmalar ve hesaplar vardır. Kendilerinin de daha önceden belirttiği gibi, asıl korkuları “öğrencilerin sokağa inmesi ve başka yollara sapması”dır. Öğrencilerin daha önceki Yasa Tasarısı’nı Kızılay Meydanı’nda verdiği cevaptan korkanlar üniversitelerde demokrasinin kalan kırıntılarına da saldırmaktadır. Herkes bilsin ki, bizler onların sandığı kadar kolay teslim olmayacağız. Üniversitelerimizin satılması anlamına gelen ve rektörleri patron ve biz öğrencileri müşteri haline getirecek bu yasaya karşı tüm gücümüzle karşı koyacağız. (...)

Bu soruşturmalar geri çekilene kadar başka eylemlerle mücadelemize devam edeceğiz. Baskılar bizi yıldıramaz!

- Soruşturma terörü durdurulsun ve halihazırda açılmış tüm soruşturmalar geri çekilsin!

- YÖK kalkacak, polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürleşecek!

YTÜ ÖğrencileriAnkara polisinden ailelere işbirlikçilik teklifi

6 Kasım’da Kızılay’da en meşru haklarını savunan ve polisin saldırısına uğrayan öğrencilere karşı devletin politikasından bahsetmiştik. Türkiye genelinde süren terör harekatı Ankara’da özellikle tutuklamalar olarak yaşanmıştı. Tutuklanan ya da hakkında arama kararı çıkarılan arkadaşlarımız polis tarafından rahatsız edilmeye devam ediliyor.
Öğrencilerin ailelerine Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut Karaaslan imzasıyla resmi mektuplar gönderilerek işbirlikçilik teklif ediliyor. Bu mektuplarda 6 Kasım’da Kızılay’da yapılan eylemlerin izinsiz olduğu söyleniyor. Acaba Emniyet Müdürlüğü günler öncesinden her yere afişleri asılan, basına çağrı faksları çekilen bir eylemin korsan olduğunu mu düşünüyor? Ya da artık basın açıklamaları için resmi başvurularda bulunmak, izin almak mı gerekiyor? Elbette hayır, ama ailelerimizi böyle sözcüklerle tedirgin etmek için özellikle böyle tanımlamalar yapılıyor.

Mektup şöyle sürüyor: “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kanunsuz eylem ve olaylara karışmaları üzücüdür. Üniversite öğrencisi olan çocuğunuzun ileride daha vahim olaylara karışmaması ve istemediğimiz üzücü sonuçlara meydan verilmemesi temennimizdir.”

Gençlerimiz hiç de onların geleceğinin teminatı değildir. Ardından söylenen “daha vahim olaylarla” kastedilen, tutuklamaların yetersiz kaldığı yerde devreye sokulan kaybetme-katletme operasyonları olmasın! Yani Emniyet Müdürlüğü resmi bir yazıyla ailelerimizi gelecekte gerçekleştirebileceği gayrı resmi terör eylemlerine karşı uyarıyor, tehdit ediyor.

Yazı aileyi çocuğuna “ikaz ve uyarılar” yapması için tavsiyelerle sürüyor. Kendi baskı aygıtlarını evlerimize taşımak isteyenlerin yapacakları da budur. Yazı boyunca tedirgin edildiği sanılan aileye burada ‘dostça’ yardım teklif ediliyor. Eğer siz bunları yapamıyorsanız, biz yaparız, deniliyor.

Açıkça işbirlikçilik teklif edilen ailelerimiz bu onursuzca isteklere karşı uyanık olmalıdırlar. Kendisi bataklığa battıkça yanına başkalarını da çekmek isteyen bu haramilere hakettikleri yanıt verilmelidir. Haklı olan ve geleceği temsil eden bizleriz, bu kirli oyuna alet olmamaları için ailelerimizi uyarmalıyız. Ankara’da bu yazı gönderilen okurlarımızın aileleri bu yazıyı bir hakaret ve aşağılama olarak algıladılar ve polisin bu tacizleri sürdüğü takdirde suç duyurusunda bulunacaklar. Çocuklarının devrimci onurunu paylaşan aileler böyle hareket ediyorlar.Yaptık! Yine yaparız!

YTÜ’de anket sonuçları açıklandı

YTÜ öğrencileri yaklaşık bir ay önce başlattıkları “Biri bizi Soruşturuyor!” kampanyasını bir basın açıklaması ile sonlandırdılar. 6 Ocak Salı günü Beşiktaş merkez kampüste biraraya gelen öğrenciler yaklaşık 2 bin kişi ile yaptıkları anket çalışmasının sonuçlarını basına ve öğrencilere duyurdular.

Eylem saat 12:00’de orta kantin önünde hazırlanan skeçin oynanması ile başladı. Skeçte “Soruşturanları soruşturuyoruz!” diyerek öğrencilerden oluşan bir soruşturma kurulu oluşturuldu. Soruşturma kurulu tek tek temsili rektörü, genel sekreteri, özel güvenlik birimlerini ve polisi soruşturdu. Hazırlanan oyun yemekhanede İşletme Fakültesi kantininde ve orta kantinde oynandı. “YÖK’e, işgale, zamlara HAYIR! Soruşturmalar geri çekilsin!” şiarlı YTÜ Öğrencileri imzalı pankartla tüm okulu dolaşan öğrenciler ardından ana kapı önünde bir basın açıklaması yaptılar.

Basın açıklaması ve eylem süresince, “Soruşturmalar geri çekilsin!”, “YÖK’e hayır!”, “YÖK yasası geri çekilsin!”, “Soruşturmalar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldırmaz!”, “İşgale değil eğitime bütçe!” gibi birçok slogan atıldı. Daha sonra orta kantin önünde çekilen halayla eylem bitirildi.

Ekim Gençliği/YTÜ