Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Ocak 2004
Sayı: 68
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Gençlik geleceği için savaşacak!
  İÜ gençliği mücadelede kararlı...
  İÜ'de soruşturma karşıtı eylemlerden...
  Ankara polisinden ailelere işbirlikçilik teklifi
  Mücadelemiz kazanıncaya kadar sürecek!
  YÖK Yasa Tasarısı'nda son durum...
  Gözaltı, tutuklama, soruşturma ve baskılar bizi yıldıramaz!
   YTÜ'de soruşturma terörü sürüyor!
  Sanal üniversiteler Türkiye'de!
  Sahte demokrat Ayhan Alkış!
  28 Aralık Ankara... Gençlik sözünü söyledi!
  Kampanya ve 28 Aralık çalışmamız
  Osmangazi Üniversitesi'nde faşist ÖGB terörü...
  Soruşturmalar kapsamlı bir saldrının parçasıdır
  Üniversitelerde "cadı avı"!
  Soruşturma ve tutuklama terörünün bilançosu
  Reformizm, tasfiyecilik ve gençlik hareketi
  Idrak halkının direnişi güçlenerek sürüyor!
  19 Aralık katliamı ülke genelinde eylemlerle protesto edildi...
  Gençlik 19 Aralık'ı eylem ve etkinliklerle lanetledi...
  İstanbul Liseli Gençlik Platformu Girişimi'nin faaliyetleri...
  Kocaeli Liseli Gençlik Platformu'ndan...
  MİT'in yeni sorgu odaları: Liseler
  Anadolu Liseli Gençlik Platformu Bülteni'nden...
  Onbeşler kemalist burjuvazi tarafından katledildi...
  Direnişin çocukları...
  Kommer'in arabasının yangını hala söndürülemiyor!
  Kavel'den Zonguldak'a ilmek ilmek örülen direniş...
  Demokratik Gençlik Hareketi neyi savunuyor!
  Ararat filmi sinemalarda gösterilmeyecek!
  Okurlardan, yoldaşlardan... 
 
YTÜ’de soruşturma terörü sürüyor!

YTÜ’de öğrenci şenliğine katılanlar hakkında açılan soruşturma terörünü öğrenciler bir kampanya ile karşıladılar. Kampanya çerçevesinde yapılan eylemlerde rektörlüğün anti-demokratik uygulamaları protesto edildi.

Açılan soruşturma sadece şenlikle sınırlı değil. Sivil polislerin bir arkadaşımızı taciz etmesi üzerine, tacizci polislerin etrafı çevrilerek sloganlarla protesto edilmişti. Ayrıca öğrenciler rektörlüğe dilekçe vererek polisler hakkında soruşturma açılması talebinde bulunmuşlardı. Ancak rektörlük, bırakalım polisler hakkında soruşturma açmayı, olayın hemen arkasından 16 arkadaşımıza daha soruşturma açtı.

En son 4 öğrenciye 19 Aralık katliamı ile ilgili afiş ve şehit resimlerini asmaktan, 2 öğrenciye İÜ açılış töreninde Alemdaroğlu’nu protesto etmekten, 3 yoldaşımıza Ekim Devrimi ve Parti haftasında duvar gazetesi açmaktan soruşturma açıldı. Soruşturma saldırısı bununla da sınırlı kalmadı; 4 arkadaşımız hakkında açılan soruşturma hem gülünçlüğü hem de hukuksuzluğu ile öne çıkıyor. Soruşturma gerekçesi olarak “Yasadışı Kızıl Bayrak gazetesinin tanıtım standı”nı açmak gösterildi. İşin ilginç yanı standın açıldığı gün ÖGB’lerin yanımıza gelip uyarmaya bile cesaret edememeleridir.

Kızıl Bayrak gazetesini illegal ilan etmeleri de kendi hukuklarını hiçe saydıklarının göstergesidir. Zira söz konusu olan legal bir gazetedir. İşçi ve emekçilerin devrimci kürsüsüdür. Aslında rektörlüğün bu soruşturmadaki amacı açıktır. Eylemlerde ve etkinliklerde öne çıkan komünist gençliği yıldırmaya dönük hesaplardır bunlar. Ama bizler işçi sınıfının devrimci çizgisi ve programı doğrultusunda mücadele eden devrimcileriz. Bu soruşturmalarınız olsa olsa içimizdeki devrim ve sosyalizm inancını daha da körükler.

Ne baskılarınız, ne soruşturmalarınız bize engel olabilir! Komünist gençler mücadele yolunda kararlılıkla yürümeye devam edecekler! Politik-pratik çalışmalarımıza hiçbir güç engel olamayacak!

Ekim Gençliği/YTÜÇukurova Üniversitesi...

Soruşturma karşıtı çalışmalar sürüyor!

Çukurova Üniversitesi’nde en son soruşturma açılan yaklaşık 30 kişiden sonra, soruşturmaları protesto eden öğrenciler hakkında da soruşturma açıldı. Bu soruşturmalara karşı Ekim Gençliği, Özgür Gençlik, DÖB, BAGEH, Gençlik Derneği, ÖEP tarafından Soruşturma Karşıtı Öğrenci Komisyonu oluşturuldu. Komisyon YÖK’ü ve ÇÜ Rektörlüğü’nü teşhir amaçlı eylem ve etkinlikler düzenledi.

Faks çekme eylemi...

15 Aralık günü saat 12:30’da R1 kantininde eylem alkışlarla başladı. Daha sonra postaneye kadar yürünerek, postane önünde soruşturmaları protesto eden ve YÖK’ün kirli yüzünü teşhir eden bir basın açıklaması okundu. Eylemde basının yoğun ilgisi olmasından kaynaklı ÖGB basına müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra R1 kantinine kadar marşlar eşliğinde yüründü. Eylemde “Soruşturmalar geri çekilsin!”, “Baskılar bizi yıldıramaz!” vb. sloganlar atıldı.

YÖK’e, Başbakanlık’a, YTÜ, İÜ, AÜ rektörlerine soruşturmaları protesto eden birer faks çekildi. Eyleme yaklaşık 60 kişi katıldı.

Etkinlik...

16 Aralık saat 12:15’te bir etkinlik düzenledik. Etkinlikte önce bir müzik grubu yer aldı. Daha sonra YÖK’ün yaratmak istediği öğrenci tipini konu alan bir tiyatro oyunu sergilendi. Etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı.

Okulun her tarafına, karikatürlerin yeraldığı, soruşturmalara karşı birlik çağrısı yapan komisyon imzalı afişler asıldı.

Ekim Gençliği/AdanaSoruşturma terörüne ve YÖK Yasa Tasarısı’na yanıt!

Baskılar bizi yıldıramaz!

YÖK Yasa Tasarısı’nın açıklanacağı tarih olan 15 Aralık’ta tutuklama terörü ile yıldırılmaya çalışılan Ankara gençliği eylemdeydi. Günler öncesinden çerçeve yasayı açıklayacaklarını ilan eden sermaye devletinin sözcüleri, yasayı sessiz sedasız bir biçimde geçirmeye karar vermiş olacaklar ki, 15 Aralık’ta bir açıklama yapmadılar. Buna rağmen Ankara’da Ankara Gençlik Derneği, BAGEH, DGH, Devrimci Mücadeleci Gençlik, Ekim Gençliği, ÖEP, TÜM-İGD ve Yeni Demokrat Gençlik biraraya gelerek Yüksel Caddesi’nde bir basın açıklaması yaptılar.

YÖK Yasa Tasarısı’nın üniversitelerin sermayeye peşkeş çekilmesi anlamına geldiğinin söylendiği açıklamada, Ankara genelinde süren öğrencilere yönelik sürek avının gençliği yıldıramayacağı, aksine mücadelenin daha da yükseltileceği vurgulandı. Yaklaşık 80 kişinin katıldığı eylemde sık sık, “Soruşturmalar, tutuklamalar, baskılar, bizi yıldıramaz!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “YÖK, polis, medya, bu abluka dağıtılacak!” vb. sloganlar atıldı.

Ekim Gençliği/Ankara