15 Nisan 2016
Sayı: KB 2016/15

Direnişi büyütelim, 1 Mayıs’a hazırlanalım!
Taksim ısrarı, yaşamı saran yasak zincirini kırma iradesidir!
Taksim, 1 Mayıs meydanıdır!
1 Mayıs öncesinde işçi toplantıları
Devrimci 1 Mayıs faaliyetleri
“İşçilerin birliği halkların kardeşliği için 1 Mayıs’ta alanlara!”
Kastaş’ta direniş devam ediyor
Yeni Çeltek’te işçiler sözü aldı direnişi sonlandırdı
Metal işçilerinin gerçek kurtuluşu sınıfa karşı sınıf mücadelesindedir!
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
Alevi sorunu ve Alevi hareketi
Sermaye düzeni şiddet, yozlaşma, yolsuzluk sarmalında
Çürüme öylesine derin ki...
Baş verilse de, baş eğilmeyecek!
Suriyeli kadınlar Türkiye’de “kuma” olarak satılıyor
Tacizlere, baskıya, sömürüye karşı ses ver, diren!
Dünü ve bu günü ile kadın sorunu
Off-shore belgeleri: Hırsızlık, yolsuzluk düzeninin aynası
Libya iç çatışmalar, yağma, yoksulluk, sefillik girdabında
Yağma ve sömürü üzerine kurulu zenginlik
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kastaş direnişine destek kampanyası

 

İzmir Çiğli’deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde işten atılmalarının ardından direnişe başlayan Kastaş işçisi kadınlar, fabrikanın önündeki direnişin üçüncü haftasını geride bıraktı. Direnişçi işçiler, taleplerini işçi ve emekçilere taşımak için imza kampanyası başlattılar. Hem hazırladıkları föylerle hem de internet üzerinden başlattıkları kampanyayla emekçilerden taleplerinin altına imza atmalarını istiyorlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilmek üzere hazırlanan imza metninde şu ifadeler yer alıyor:

İşçi sınıfı ve emekçilere dönük saldırılara her geçen gün bir yenisinin eklendiği günlerden geçiyoruz. Siyasal iktidar uyguladığı politikalarla bir yandan ülkeyi kan gölüne çevirirken öte yandan bizi kölece çalışma ve yaşam koşullarına mahkum etmektedir. Azgın sömürü, ağır ve yıpratıcı çalışma koşulları, güvencesizlik yetmezmiş gibi; kıdem tazminatı hakkımız gasp edilmeye çalışılmakta, kiralık işçilik adı altında biz işçileri modern köleler haline getirecek uygulamaların önü açılmaktadır.

Bu politikalar ilk önce kadın işçileri vurmakta; mobbing, taciz, ucuz ve yedek iş gücü olarak görülmek, aynı işi yaptığı halde daha az ücret almak, aşağılanmak vb. cinsel ezilmişliğin getirdiği sorunlara bir de yeni hak gaspları eklenmektedir.

İzmir Çiğli AOSB’de direnişe geçen Kardelen Yoğungan ve Sonay Tezcan tam da bu saldırı ve sorunlara karşı direnişe geçmiş, böylece kadın işçilerin yaşadığı sorunlara bir kez daha dikkat çekilmesini sağlamışlardır. Bizler bu iki kadın direnişçinin yanında olduğumuzu ilan ederken, öte yandan aşağıdaki taleplerin yerine getirilmesi için tüm ilgilileri göreve çağırıyoruz.

1-Eşit işe eşit ücret!

2-Her fabrikaya kreş!

3-Fabrikalardaki işçilere dönük baskılara son verilsin!

4-Mobbing ve taciz uygulamalarının failleri ve sorumluları cezalandırılsın!

5-Bu tür uygulamaların açığa çıkarılması için bütün fabrikalar, işçi örgütleri tarafından oluşturulacak bağımsız bir heyetin denetimine açılsın!

6-Sömürüye, baskıya, mobbinge ve tacize  karşı mücadele eden, bu yüzden işten atılan Kastaş işçileri Sonay Tezcan ve Kardelen Yoğungan’ın iş hakları iade edilsin, talepleri karşılansın, baskı ve mobbing politikalarının uygulayıcısı olan formen ve genel müdürün işine son verilsin!

7-Sendikal örgütlenmenin önündeki bütün engeller kaldırılsın!

8-Kıdem tazminatının gaspı, kiralık işçi bürosu, yarı zamanlı çalışma vb. uygulamalara bütün hukuksal zeminleriyle birlikte son verilsin.

9-İşyerinde, okulda, sokakta toplumsal yaşamın her alanında kadın erkek eşitliği!”

 

 

 

 

Ege İşçi Birliği direnişçilerle buluştu

 

Metal, petrokimya ve tekstil işçileri Ege İşçi Birliği’nin çağrısı ile 8 Nisan’da Kastaş direniş çadırında toplandı. İşçilerin vardiyalardan ve mesailerden çıkıp gelmesi ile birlikte direniş çadırında kısa bir işçi forumu yapıldı. İlk olarak Kastaş direnişçileri süreçlerini anlatarak Kastaş patronunun sömürü politikalarına karşı nasıl bir yol izlediklerini anlattı. Ardından sırasıyla fabrikalardan ve atölyelerden gelen işçiler söz aldı.

Kocaer, Gürmak, Doğuş Vana, İlk İnşaat işçilerinin de söz almasıyla direniş çadırı direnişin kürsüsü haline geldi. Doğuş Vana işçisi birlik ve dayanışmaya vurgu yaparak direnişin hep yanında olacaklarını belirtti.

Ege İşçi Birliği sözcüsü Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde sömürü, baskı ve onursuzlaştırma politikalarına karşı bayrak açan iki kadın işçiyi selamladıktan sonra Dost Cam direnişinden de bahsetti ve sözü Dost Cam direnişçisine bıraktı.

Dost Cam direnişçisi de süreçlerini anlatarak sendikal örgütlenmede işten çıkartılan arkadaşlarına sahip çıkmak için “Arkadaşım yoksa üretim de yok” dediklerini ve kazanana kadar direneceklerini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Son olarak Ege İşçi Birliği, Dost Cam direnişçilerinin de ziyaret edilmesini kararlaştırdı ve Dost Cam direnişçilerini alkışlar ve sloganlar eşliğinde ziyaret etti. Burada birlik adına yapılan konuşmada direnişler ve dayanışmanın önemi vurgulandı. Yeni Çeltek Maden Ocağı’nda direnen işçiler de selamladı.

Ziyarette konuşma yapan Kastaş direnişçisi, Dost Cam direnişinin de kendi direnişleri olduğunu ve birlikte direnerek birlikte kazanacaklarını söyledi.

 

 

 

 

Genel-İş’ten Kastaş direnişine ziyaret

 

İzmir Çiğli’deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Kastaş’ta ağır çalışma koşulları ile müdür ve formenlerin taciz ve mobbingine karşı çıkarak örgütlenme çağrısı yaptıkları için işten atılan iki kadın işçinin fabrika önündeki direnişleri üçüncü haftasını geride bıraktı.

Direnişin 18. gününde direniş çadırını DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube ve üye işçiler ziyaret etti. Yüzü aşkın belediye işçisinin yer aldığı ziyaret için fabrikanın bulunduğu sokağın başında toplanan işçiler, direniş alanına kadar sloganlar ve ıslıklarla yürüyüş yaptılar. Direniş çadırının etrafında toplanarak direnişi hep birlikte atılan sloganlarla selamladılar.

Ziyaret sırasında söz alan Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, Kastaş fabrikasının yaptığı hukuksuzlukları teşhir ederek, “sendikal örgütlenme insani bir haktır ve önüne geçmek suçtur” dedi ve kadın işçilerin mücadelesinin mücadeleleri olduğunu vurguladı.

Kastaş direnişçisi Sonay Tezcan, sınıf dayanışması gösteren işçilere teşekkür etti. Tezcan, “Tüm kadın işçilerin sesi olmak için direniyoruz. Burada yaşananlar daha fazla ya da daha az her fabrikada yaşanıyor. Biz buna dur diyeceğiz. Şimdiye kadar Kastaş patronu işten attığı işçileri kıdem tazminatı vermeden göz yaşları içinde çıkarttı. Bize de aynısını yapacağını zannedenlere direnişimizle en iyi cevabı veriyoruz” dedi.

Direnişçi işçi Kardelen Yoğungan da direnişin taleplerini sayarak, “Örgütlediğimiz imza kampanyası tüm kadın işçilerin taleplerinden oluşuyor. İmza kampanyamızı çalıştığınız sokaklarda, mahallenizde yaymanızı istiyoruz. Göstermiş olduğunuz dayanışma için teşekkür ediyoruz” dedi.

Dayanışma eylemi boyunca Kastaş direnişçilerinin sözü defalarca coşkulu sloganlarla kesildi. Kastaş fabrikasında çalışan işçiler de camlardan dayanışma eylemini merak ve ilgiyle takip ettiler.  

Ayrıca imza metinleri işçiler tarafından imzalandı. Genel-İş üyesi işçiler, imza metinlerinden örnek alarak imza kampanyasını büyüteceklerini dile getirdiler.

 
§