15 Nisan 2016
Sayı: KB 2016/15

Direnişi büyütelim, 1 Mayıs’a hazırlanalım!
Taksim ısrarı, yaşamı saran yasak zincirini kırma iradesidir!
Taksim, 1 Mayıs meydanıdır!
1 Mayıs öncesinde işçi toplantıları
Devrimci 1 Mayıs faaliyetleri
“İşçilerin birliği halkların kardeşliği için 1 Mayıs’ta alanlara!”
Kastaş’ta direniş devam ediyor
Yeni Çeltek’te işçiler sözü aldı direnişi sonlandırdı
Metal işçilerinin gerçek kurtuluşu sınıfa karşı sınıf mücadelesindedir!
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
Alevi sorunu ve Alevi hareketi
Sermaye düzeni şiddet, yozlaşma, yolsuzluk sarmalında
Çürüme öylesine derin ki...
Baş verilse de, baş eğilmeyecek!
Suriyeli kadınlar Türkiye’de “kuma” olarak satılıyor
Tacizlere, baskıya, sömürüye karşı ses ver, diren!
Dünü ve bu günü ile kadın sorunu
Off-shore belgeleri: Hırsızlık, yolsuzluk düzeninin aynası
Libya iç çatışmalar, yağma, yoksulluk, sefillik girdabında
Yağma ve sömürü üzerine kurulu zenginlik
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

1 Mayıs öncesinde işçi toplantıları

 

1 Mayıs’a sayılı günler kala, devrimci sınıf çalışması yürütülen alanlarda işçi toplantıları düzenlendi.

Esenyurt’ta metal işçileri buluştu

Öncü metal işçileri İstanbul Esenyurt’ta gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Metal İşçileri Birliği, metal fırtınası süreci, sınıfa dönük saldırılar, 1 Mayıs ve ne yapmalı başlıkları tartışıldı.

Toplantı sunumlar ve sunumlar üzerinden yapılan tartışmalarla devam etti. Sunumlarda Metal İşçileri Birliği’nin ne olduğu, nasıl bir mücadele programıyla hareket ettiği, sendikalara bakışı, Bursa’da patlayan metal fırtınası süreci ve dersleri, kıdem tazminatının kaldırılması, kiralık işçi büroları ve 1 Mayıs üzerine tartışmalar yürütüldü.

Tartışmalar, fabrikalarda yaşanan gelişmeler üzerine paylaşımlarla devam etti.

DEV TEKSTİL’den 1 Mayıs söyleşisi

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL), “1 Mayıs’a yürürken kıdem tazminatımızın gaspına, düşük ücretlere, kiralık işçi bürolarına karşı mücadeleyi örüyoruz” şiarıyla 10 Nisan’da DEV TEKSTİL İzmir Temsilciliği’nde söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşi öncelikle kısa bir giriş konuşması ile başladı. İçinden geçmekte olduğumuz günlerde işçi sınıfının önünde siyasal ve sınıfsal birçok soruna dikkat çekilerek 1 Mayıs öncesinde bir araya gelmenin önemi vurgulandı. Açılış konuşmasının ardından 1 Mayıs’ın tarihçesini ve Türkiye’de 1 Mayıs süreçlerini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Söyleşi, bir işçinin neden 1 Mayıs’a katılmak gerektiği ve 1 Mayıs’ta işçi sınıfının taleplerinin neler olması gerektiği üzerine yaptığı sunumla başladı. Sunumda 1 Mayıs’ın salt bir bayram değil, bir mücadele günü olduğu vurgulanarak, tarihsel olarak kazanılmış olan bu günde alanlarda olmanın önemi anlatıldı.

Sunumun ardından söz katılımcılara bırakıldı. Tartışmalarda burjuvazinin çok çeşitli araçlarla sınıfa saldırdığı bunun karşısında ise örgütlenmekten başka bir seçeneğin olmadığı noktası öne çıktı.

Kastaş direnişçilerinin de katıldığı söyleşide kadın işçilerin yaşadıkları sorunlar ele alındı. Kastaş direnişçileri kendi süreçlerini ve bunla bağlantılı olarak kadın işçilerin örgütlenmesi önündeki hem engelleri hem de örgütlenmelerinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu anlattılar.

Söyleşide son olarak 1 Mayıs hazırlıkları üzerinde duruldu. Ege İşçi Birliği tarafından örgütlenen 1 Mayıs pikniğinin duyurusu yapılarak piknik ve 1 Mayıs çalışmasını güçlü bir biçimde yapmanın önemine dikkat çekildi.

“İşçiler tartışıyor!”

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası Anadolu Temsilciliği ve Ümraniye Metal İşçileri Birliği, 1 Mayıs öncesinde işçi sınıfı ve emekçileri bekleyen saldırı yasalarına karşı 10 Nisan’da söyleşi düzenlendi.

Sendika binasında bir araya gelen işçiler, öncelikli olarak süreci değerlendirdi. Ardından işçi sınıfını bekleyen saldırı yasalarının kapsamına dair bilgilendirme yapıldı. İstihdam bürolarının nasıl çalıştığı anlatıldı ve işçilerin hiçbir iş güvencesinin kalmayacağı belirtildi. Bu krizin ve saldırı yasalarının sadece Türkiye’de değil pek çok ülkede farklı biçimlerde de olsa uygulanmaya çalışıldığına değinilerek Fransa örneği verildi. Saldırılara karşı işçilerin birlik olması ve örgütlenmesinin zorunluluğu vurgulandı.

Saldırı yasalarının ardından işçi sınıfının birlik, mücadele, dayanışma günü olan 1 Mayıs’a da bu saldırı yasalarını geri püskürtmek için güçlü ve ısrarlı bir şekilde hazırlanılması gerekliliği anlatıldı.

Farklı sektörlerden işçiler yaşadıkları örgütlenme deneyimlerini ve sorunlarını anlattılar. İşçiler tarafından yapılan konuşmalarda ısrarlı çalışmaların sonuç vereceğine ve öncü işçilerin misyonuna örnekler verildi. İşçi sınıfının üretimden gelen gücünü kullanmayı öğrendiğini ve eskisi gibi olmadığına dikkat çekildi.

GOP’ta işçi toplantısı gerçekleştirildi

GOP–Sultangazi İşçi Birliği 10 Nisan’da Rengin Sanat Merkezi’nde işçi toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda yapılan açılış konuşmasında içinden geçilen siyasal atmosfer ve sınıfı örgütlü bir sınıf olarak mücadeleye katmanın önemine değinildi. Yaşanan her türlü sorunun çözümünün devrimci bir sınıf hareketi yaratmakla mümkün olduğu ifade edilen konuşmada, Greif işgalinin ilkelerini bütün fabrikalara taşımanın önemli olduğu vurgulandı. Konuşmanın devamında  1 Mayıs’ın önemine değinildi ve Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğu, devletin yasaklamasının nedeninin işçi sınıfı ve ilericilerin iradelerini ve moral değerlerini yok etmek olduğu vurgulandı. Bunun için Taksim iradesini alan tartışması olarak gösterenlere ve devletin her türlü dayatmasına karşı 1 Mayıs’ı devrimci ve sınıfsal özüne uygun örgütlemenin önemi vurgulandı. Bunun bir ayağı olarak da 1 Mayıs’ı fabrikalara ve sanayi havzalarına taşımak gerektiği ifade edildi.

Konuşmanın ardından Greif işgalini anlatan belgeselin gösterimi yapıldı. Kısa bir ara verildikten sonra da söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide söz alanlar 1 Mayıs’ın önemini vurguladılar.

 

 

 

 

İnci Plastik patronu saldırganlığını arttırıyor

 

İnci Plastik’teki işçilerin direnişini kırmak için patron her türlü baskı ve saldırıyı gerçekleştirmeye devam ediyor. 7 Nisan günü saat 11.00 civarı yemek molası sırasında gerçekleşen eylem esnasında patron aracını işçilerin üzerine doğru hızlanarak sürdü. Samet Yıldırım isimli işçinin koluna çarpması sonucu kolundan yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra evine gönderilen işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Patronun saldırgan tutumlarından rahatsız olan işçiler patronun ve yönetimin keyif sürmesine tepkilerini ifade ediyorlar.

 
§