31 Temmuz 2015
Sayı: KB 2015/29

Topyekûn savaşa karşı birleşik direniş!
Emperyalizme, işbirlikçilerine ve gericiliğe karşı birleşik mücadele!
İçeride ve dışarıda devlet terörü!
Kürt halkına karşı kirli ittifak
İncirlik emperyalist koalisyona açılıyor
Kiminle barışacağız?
Birlikte direnelim! - D. Baran
KESK taleplerini ve eylem takvimini açıkladı
Yeni sendika ve metal işçilerinin görevleri
Sermayenin savaşına karşı sınıf savaşı! - B. Çağ
MİB MYK Ağustos ayı toplantısı
Arçelik LG işçileri mücadeleye devam ediyor!
İş cinayetleri durmuyor
“Engels’in adı ve yaşamı her işçi tarafından bilinmelidir!” - V. I. Lenin
Zulmünü arttıran sistemin karşısına birliğimizin gücüyle çıkıyoruz
DGB Yaz kampı başarıyla gerçekleştirildi: Artık daha güçlüyüz!
Almanya’da kitlesel ve öfkeli protestolar
Filistin’de binler Ahmed Saadat’a saldırıyı kınadı
DAF’ta TİS ve grev
İstanbul’da sınıf devrimcilerine polis operasyonu
“Bizim kararlılığımızla boy ölçüşemeyecekler”
Bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır!
Günay Özarslan’a kitlesel uğurlama
Operasyon saldırısı ve Suruç katliamı protesto edildi
Suruç katliamı raporu açıklandı
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

KESK taleplerini ve eylem takvimini açıkladı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 2016-2017 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi taleplerini ve eylem programını 28 Temmuz’da Ankara’daki Mülkiyeliler Birliği’nde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Basın toplantısında açıklama yapan KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, kamu emekçilerinin maaşlarına yapılacak zam oranlarının şimdiden belli olduğunu belirterek “AKP’nin hazırladığı 2015-2017 Orta Vadeli Mali Plan’da 2016 ve 2017 yılları için yüzde 5 ile 7 arasındaki bir zam oranı öngörülmektedir” dedi.

Hükümetin kurulmadığını ve programının açıklanmadığını da ifade eden Özgen, bu nedenle toplu sözleşme görüşmelerinin Eylül ya da Ekim aylarına alınmasını talep ettiklerini söyledi.

Talepler

Özgen, Toplu Sözleşme görüşmeleri taleplerini şöyle sıraladı:

* Bugün itibariyle en düşük maaş alan kamu emekçisi (13. derecenin 1. kademesindeki hizmetli), maaş + ek ödeme olarak toplam 2323 TL almaktadır. Konfederasyonumuzun hesaplamalarına göre dört kişilik bir aile için Temmuz 2015 itibariyle kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç bu miktar 2900 TL’ye yükseltilmelidir.

2900 TL, AKP iktidarı boyunca en düşük maaş alan kamu emekçisinin reel kayıpları ve enflasyon karşısındaki maaşının erimesine denk gelen %25 artışa karşılık gelmektedir.

Bununla birlikte kamu emekçilerine kira yardımı olarak aylık 395 TL, aile/eş yardımı aylık 290 TL, çocuk yardımı 232 TL, asgari ücret tutarında yılda iki ikramiye ve ulaşım için aylık abonman bilet ücreti ödenmelidir.

* 4688 sayılı yasa ILO NORMLARINA ve AİHM kararlarına göre düzenlenerek, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı tanınmalıdır.

* Özelleştirilmeler durdurulmalıdır. Sözleşmeli, taşeron esnek kuralsız çalışma yasaklanmalı, 4/b, 4/c kadroya alınmalı, herkese güvenceli iş ve gelecek sağlanmalıdır.

* Ayrımsız tüm çalışanları kapsayan yeni bir İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasası yapılmalı, Meslek hastalıkları tanımlanmalıdır.

* Kamu ve özel sektör dâhil tüm çalışanların ücretlerinin asgari ücret tutarındaki kısmı vergiden muaf tutulmalı, üzerindeki miktar için vergi kesintisinin en alt sınırına sabitlenmelidir.

* Tüm ek ödemeler emekliliğe ve emekli aylığına yansıtılmalıdır. Çalışanlara verilen promosyon tüm emeklilere de verilmelidir.

* Anayasa Mahkemesi'nde kazandığımız otuz yılı aşan hizmetler için ikramiye ödenmesi kararının ilgili tarihten önce emekli olanları da kapsayacak şekilde yasal düzenleme yapılmalıdır.

* TİS sonuçlarından etkilenen emeklilerin de toplu sözleşme masasında temsiliyeti sağlanmalıdır.

* Kamu emekçilerine siyaset yapma yasağı kaldırılmalıdır.

*Ek ödemeleri düzenleyen 666 Sayılı KHK ile yaratılan ücret adaletsizliği ve mağduriyetler giderilerek, aynı unvanda farklı kamu kurumlarında çalışan tüm kamu emekçilerine eşit ücret ödenmelidir.

* Başta öğretmenler olmak üzere lisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek göstergeleri 3600’e, önlisans mezunu olanların 3000’e çıkarılmalı, ek gösterge adaletsizliğine son verilmelidir.

* Kadrolaşma, sürgün, rotasyon, soruşturma, mobbing, mülakat gibi ayrımcılık yaratan bütün uygulamalara son verilmelidir.

* İstihdam, terfi ve unvan değişikliklerinde cinsiyet eşitliği sağlanmalıdır.

* Kadın kamu emekçilerine; çalışma yaşamında uygulanan ayrımcılık, mobbing, baskı ve şiddete son verilmeli, uygulayanlar hakkında etkili cezai yaptırımlar getirilmelidir.

* En az 50 çalışanın bulunduğu işyerlerinde ücretsiz nitelikli anadilinde hizmet verecek kreş ve bakımevleri açılmalıdır.

* İdarenin kamu emekçileri üzerinde çeşitli yöntemlerle uyguladığı baskılar son bulmalı, ayrımcı politikalardan vazgeçilerek özgür örgütlenme ortamı sağlanmalıdır.

* Kamu hizmetleri herkese parasız, eşit, nitelikli, ulaşılabilir ve anadilinde olmalıdır. Kamu hizmetleri işletmecilik esaslarına göre değil, toplumsal fayda gözeterek sağlanmalıdır.

* AKP-MEMUR SEN Toplu Satış Sözleşmesi sonucu olarak kamu emekçilerinin 2014 yılı için alamadıkları enflasyon farkından kaynaklı kaybı karşılanmalıdır.”

Eylem takvimi

Özgen, toplu sözleşme süreci için planladıkları eylem takvimini ise şöyle açıkladı.

* Gücünü işyerlerinden ve örgütlü mücadeleden alan konfederasyonumuz 29 Temmuz Çarşamba günü işyerleri önünde yapılan basın açıklamalarıyla birlikte TİS masaları kuracaktır. İşyerleri önlerinde kurulacak TİS masaları 31 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecektir.

* İşyerinde çalışanlara ve merkezi yerlerde halka dönük ayrı ayrı bildiriler dağıtılacaktır.

* Kadın taleplerinin TİS masasında yok sayılmasını reddediyoruz. İşyerlerinde kadın TİS taleplerinin görünür ve etkin kılınması amacıyla işyerlerinde kurulacak TİS masalarından biri mor masa olacak ve özgün kadın taleplerimiz dillendirilecektir.

* Toplu sözleşme görüşmelerinin başlayacağı 3 Ağustos Pazartesi günü Çalışma Bakanlığı önünde yapılacak merkezi eylem için, KESK Genel Meclisi üyeleri, KESK’e bağlı sendikalarımızın şube ve temsilciliklerindeki yürütme, denetleme ve disiplin kurulu üyelerimiz başta olmak üzere tüm üyelerimiz Ankara’da olacaklardır.

 

 

 

 

Şişli’de belgesel gösterimi

 

Komşu Kapısı Maçka Dayanışma Derneği’nin 25 Temmuz Cumartesi günü düzenlediği etkinlikte, Greif Direnişi belgeselinin gösterimi ve söyleşi gerçekleştirildi. Dernek binasında gerçekleşen etkinlik Greif belgeselinin izlenmesiyle başladı.

Belgesel gösteriminin ardından Greif direnişçisi ve DEV TEKSTİL kurucularından Hüseyin Güvenç ile bir sendika çalışanının katıldığı söyleşi bölümüne geçildi. Katılımcıların Greif Direnişi’nin anlamı üzerine yaptıkları konuşmalarla, direnişin örgütlenmesi, iki aylık işgal süreci vb. sorular yanıtlandı. Güncel gelişmeler, savaş, saldırganlık, metal işçilerinin büyük direnişi üzerine de anlamlı tartışmaların gerçekleştirildiği söyleşi, sınıfın farklı bölüklerinin örgütlenmesi, son süreçte yaşanan deneyimler üzerine yapılan konuşmalarla noktalandı.

Kızıl Bayrak / İstanbul

 
§