24 Temmuz 2015
Sayı: KB 2015/28

Suruç’ta katleden sermaye devletidir
IŞİD: Emperyalistlerle suç ortaklarının kanlı yüzü!
Suruç’ta katliam: 31 ölü, onlarca yaralı...
TKİP, katliamı lanetlemeye ve devrimci dayanışmayı büyütmeye çağırıyor
Toplumsal muhalefetten katliama tepki açıklamaları
Suruç katliamı ülke genelinde protesto edildi
Suruç şehitleri uğurlandı
Halkların birleşik devrimci direnişini büyütmeye!
Yolsuzluk pisliğini devrim temizler!
Polis cinayetlerine ‘tahrik’ teşviki
Katliamcılık bu devletin mayasında var - H. Fırat
Şanlı mücadelemiz 3. ayı geride bıraktı!
Direnişler karşısında devlet taarruzda!
“Türk Metal çetesinden hesap sor, istifa et!”
Karayollarında taşeron köleliği sürüyor!
DEV TEKSTİL Genel Kurulu gerçekleştirildi
Birleşik Metal-İş seçenek midir?
BYUAŞ işçilerinden Nihat Yurdakul’a sorular
Ağır ve uzun çalışma koşulları, düşük ücretler
Krize karşı devrim, kapitalizme karşı sosyalizm
Avrupa’da Suruç katliamı lanetlendi!
Cudi yandı, devlet görmedi
Her şeye karşın hayatının son saatlerine kadar yazan şair: Vaptsarov
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

BYUAŞ işçilerinden Nihat Yurdakul’a sorular

 

Bakırköy Belediyesi’ne bağlı BYUAŞ şirketinde çalışan işçiler 28 günlük grevin Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul tarafından kapalı kapılar ardından sonlandırması ve sonrasında sendikanın yetkisinin düşmesi üzerine Yurdakul’a neden bir açıklama yapmadığını sordu. BYUAŞ işçileri yaptıkları açıklamada grevlerinin 28. gününde, yetkisi olmamasına rağmen Bakırköy Belediye Başkanı ile tutanak tutarak grevi sonlandırmasının ortaya çıkaracağı bu sonucu, işçilerin grev kararlılığını heba edeceğini Yurdakul’un bilerek mi yoksa bilmeyerek mi yaptığını sordu. Asıl olarak da sendikanın yetkisinin düşmesine karşı kendilerine bir açıklamanın neden yapılmadığını sordular. BYUAŞ işçilerinin açıklamasını sunuyoruz...

Basının ve Tüm Kamuoyunun Dikkatine,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 29.08.2014 tarih ve 71106642/103/15534 sayılı “Yetki Belgesi” ile Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube, Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan temizlik, kreş, danışma, cankurtaranlık, sağlık ve büro işlerinde, alt işveren görevi yapan BYUAŞ (Bakırköy Yapı İnşaat Ulaşım Hizmetleri A.Ş) ile Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili kılınmıştır.

Ancak yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, üst işvereni Bakırköy Belediyesi olan BYUAŞ ile anlaşma sağlanamaması nedeniyle, Belediye-İş, 27.02.2015 tarihinde grev kararını ilan etmiş ve 21.03 2015 tarihinde de greve çıkmıştır.

Grevin 28. gününde, Belediye-İş Genel Başkanı Sayın Nihat Yurdakul, Bakırköy Belediye Başkanı Sayın Bülent Kerimoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve TİS görüşmelerini yürüten Belediye-İş 2 Nolu Şube Başkanı, başkan yardımcısı ve işyeri temsilcilerinin bulunmadığı bu kapalı kapılar ardındaki görüşmede, Yüksek Hakem Kurulu’na gönderilmek üzere uyuşmazlık tutanağı imzalanmış ve grev sonlandırılmıştır.

17.04.2015 tarihinde imzalanan bu uyuşmazlık tutanağında, İşveren tarafı olarak Sayın Op. Dr. Bülent Kerimoğlu’nun, sendika tarafı olarak da Sayın Nihat Yurdakul’un isimleri yer almaktadır.

Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığı’ndan 23.06.2015 tarihinde çıkan kararda; 17.04.2015 tarihli uyuşmazlık tutanağında işveren tarafı olarak imzası bulunan Belediye Başkanı’nın, temsil ve ilzama yetkili olmadığı, Özel Hakeme başvurma yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle, dosyanın oybirliği ile reddine karar verildiği bildirilmektedir.

Emeğine sahip çıkmanın yolunun örgütlü mücadele ile mümkün olduğunun bilincinde olan BYUAŞ işçileri olarak, Sayın Nihat Yurdakul’ a soruyoruz;

1. Öncelikle umutla girdikleri 28 günlük bir grevden sonra, Yüksek Hakem Kurulu’ndan beklemedikleri bir kararın çıkması sonucunda, emekleri heba olmuş duygusu yaşayan işçilere, bir bilgilendirme açıklaması dahi yapmamış olmanızın gerekçesini, sendikal mücadelede yıllardır faaliyet gösteren biri olarak nasıl açıklıyorsunuz?

2. Yüksek Hakem Kurulu’ndan çıkan red kararında, Belediye Başkanı’nın, temsil ve ilzama yetkili olmadığı gerekçesi; İşveren tarafı olarak “sadece” belediye başkanının buna yetkili olmadığı anlamına gelmez mi? Yani yetkili işveren olarak BYUAŞ'ın muhatap alınması durumunda, uyuşmazlık görüşmelerinin devam edebileceğine işaret etmez mi? Dolayısı ile sendikanın yetkisinin devamı ile ilgili de bir sorun bulunmadığını göstermez mi?

Bu anlamda, yetkisi süren sendika, görüşmelerin, yetkili işveren tarafı ile yeniden başlatılması konusunda girişimde bulunamaz mı? Bu konunun açıklığa kavuşturulması konusunda bir şey yapılmıyor olması rahatsızlığı arttırmaktadır.

3. Sendikal mücadelede yıllarını geçirmiş bir kişi olarak son derece deneyimli olan Sayın Nihat Yurdakul, uyuşmazlık tutanağı imzalanırken, Belediye Başkanı’nın, işveren adına yetkili olup olamayacağı konusunda bir tereddüt yaşamış mıdır, yaşamış ise neden imzalamış ve grevi sonlandırmıştır, yaşamamışsa, bunun, Türkiye işçi sınıfının sendikal mücadelesinde gösterilmiş ciddi bir zaaf olarak anılacağı düşüncesine katılmakta mıdır?

4. Ancak bundan sonrası için, Sayın Nihat Yurdakul tarafından yürütülecek iyi bir hukuksal mücadele planı, bu zaafla ilgili kuşkuların giderilebilmesine yardımcı olabilecektir.

Aynı zamanda, bundan sonraki süreçte, grevi sonlandırılmış işçilerin, neler yaşayacaklarına ilişkin içinde bulundukları kuşkulu ve tedirgin bekleyişlerine cevap olabilmesi için de bu hukuk mücadelesinin bir an önce başlatılmasının, bir borç olarak algılanmasını diliyoruz.

Bakırköy Belediyesi BYUAŞ İşçileri

 

 

 

 

 

İzenerji’de toplu sözleşme imzalandı

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait İzenerji şirketi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu sözleşme sürecinde anlaşma imzalandı.

Taraflar arasında 6 aydır devam eden görüşmeler sonucunda ücretlerde yüzde 14,5 artış, sosyal haklar ve ikramiyelerde ise yüzde 20’ye varan artış üzerine anlaşmaya varıldı.

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Taner Şanlı basın açıklaması yaparak TİS’in imzalandığını duyurdu. Şanlı, belediyenin son teklifinden sonra işyerlerindeki tüm birimlerde sözleşmenin imzalanıp imzalanmaması ile ilgili oylamalar yapıldığını, işçilerinin çoğunun kararının greve çıkmama ve TİS'in imzalaması yönünde olduğunu öne sürdü. Oylamanın ardından belediye ile sözleşme imzalandığını söyledi.

Toplu sözleşmenin imzalanmasından önce gazetemize bilgi veren işçiler, kendilerinin greve çıkmak istediklerini ancak sendikacıların işçileri ‘greve çıkmama’ yönünde ikna etmeye çalıştıklarını söylemişlerdi. İşçilerin bu tutum üzerine sendikacılarla tartışmalar yaşandığını anlatmaları ise imzalanan sözleşmeden işçilerin memnun kalmadığını gösterdi.

Kızıl Bayrak / İzmir

 
§