10 Temmuz 2015
Sayı: KB 2015/27

Tek seçenek birleşik devrimdir!
Düzen hükümetsiz, ancak başsız değil!
İncirlik üssü için ABD’yle kirli pazarlık
Savaş ve saldırganlık histerisi sürüyor!
Yargıtay Karadağ davasına itirazı reddetti
Yeni sendikayla yeniyi yükseltmeye! - B. Çağ
Yeni sendika sermaye ve uşaklarına yanıttır
B/S/H Fabrika Kurulu: Yeni sendika için görev başına
Arçelik LG'de üretimi durduran işçilere polis saldırdı
Trakya Döküm’de üretim durdu!
Hema’da işçiler hakları için üretimi durdurdu
BYUAŞ grevi ve Belediye-İş'in satışı!
İşçi sınıfı hakkını Faruk Çelik’e helal etmeyecek!
Manisa’da 15 tarım işçisi katledildi
Metal işçileri yeni sendikayı kurdu!
Metal işçileri yeni sendikayı selamladı
Almanya'da farklı iş kollarında grevler
Referandum sonuçları ve reformist Syriza'nın Troyka dansı!
Syriza'dan ırkçı siyonist rejimle işbirliği
Devrimci gençlik yaz kampında buluştu!
DGB-DLB 2015 Yaz Kampı'na katılanların izlenimleri
Liselilerden polis tacizlerine yanıt
Düzen mahkemelerinin "iyi hal" rezaleti
Kadın tutsakların hücrelere sevk planına protesto
Greif Direnişi: Sınıf hareketinin devrimci geleceği!
Kamu emekçilerinin yaz kampı başarıyla gerçekleşti
Hozan Serhad: Müzikten mücadeleye uzanan uzun yol
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Büyük direniş tarihi adımla taçlandı...

Metal işçileri yeni sendikayı kurdu!

 

"Onurlu mücadelemizde tarih bir adım attık! Metal işçilerinin gözü aydın!

Türkiye Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikamızı kurduk!

MESS-Türk Metal ittifakına karşı ayağa kalkan metal işçileri, büyük direnişin fabrikalarda biriktirdiği mücadele gücünü birleştirdi, yeni sendikayı kurdu.

Bir dizi fabrikadan işçilerin katılımıyla bir süredir çalışmaları yürütülen yeni sendikanın ilanı 3 Temmuz’da yapıldı. Türkiye Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası’nın kuruluşu ilan edildi.

Sendikanın Kurucular Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bizler Reno’dan, Ford’dan, Tofaş’tan, Arçelik’ten, Delphi’den, Valeo’dan, Çemtaş’tan, Cansan’dan, Farba’dan, Arçelik’ten, Borusan’dan ve daha pek çok fabrikadan işçileriz. Hakları ve onurları için tarih yazan metal işçileriyiz. Sırtımıza kene gibi yapışan, kanımızı sülük gibi emen, ücretlerimizden kesilen aidatlarla saltanatlar kuranlardan kurtulduk. Haklarımızı söke söke aldık. 

Bugün burada bu onurlu mücadelemizi tarihi bir adımla taçlandırıyoruz. Yeni sendikamızda, Türkiye Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası’nda gücümüzü birleştiriyoruz. 

Çünkü artık sırtımızdan geçinip bizi satan sendikaları istemiyoruz. 

Çünkü artık sözümüzü hiçe sayan, ağzımızı açtığımızda işten attıran sendika beylerine boyun eğmek istemiyoruz. Onlar sefa sürsün diye aidat ödemek istemiyoruz. Çocuklarımızın rızkını onlara yedirmek istemiyoruz. 

Sendikamızın temellerini büyük direnişimizin içinde attık. Büyük engellerle ve zorluklarla karşılaştık ama yılmadık. Bütün metal işçisinin dört gözle beklediği adımı attık. 

Paramız, pulumuz, otellerimiz katlarımız yok. Olmasını da istemiyoruz. Çünkü yeni sendikayı nasırlı ellerimizle kuruyoruz. Tek amacımız ezilen, horlanan, hakları çalınan metal işçisinin birliğini sağlamak, hırsızlara ve beylere karşı tek yumruk olmaktır. 

İnsanca yaşanılır çalışma ve yaşam içindir mücadelemiz. Nasırlı ellerimizle şekil verdiğimiz yeni sendikamızda hiçbir patronluğa izin vermeyeceğiz. Sendikamızda yönetici ücretleri işyerinde alınan ücreti geçemeyecek. İşçiler beğenmediği yöneticiyi istediği zaman görevden alabilecek. Sendikamız ağalarının, beylerinin değil, doğrudan işçinin yönettiği, her kademesinde söz ve karar hakkına sahip olduğu bir sendika olacak. Sendikamızın işyeri temsilciliğinden genel merkez yöneticiliğine kadar tüm kademeleri doğrudan işçilerin oylarıyla seçilecek. Sendikamız ne bir holding ne de beylere çiftlik olacak. Sendikamızda aidatlar iki saatlik ücreti geçmeyecek. Tüm gelir ve giderler işçilerin denetimine açık olacak. Sendikanın gelirleri sadece ve sadece işçiler için kullanılacak. 

Bugün attığımız bu adımla, 26 Nisan’da, 5 Mayıs’ta 15 Mayıs’ta büyük tarihi mücadeleler veren metal işçisinin emeği güvenceye alınmış oluyor.

Metal işçisi artık ne TM’ye geri dönecek ne de aidatlarına göz dikenlerin oyunlarına düşecek. Metal işçisi bu adımla birlikte 18 Nisan’da başladığı onurlu mücadelesini geleceğe taşıyacak. Metal işçisi bundan sonra sendikasıyla güçlü ve güvende olacak. Burada bütün metal işçisi kardeşlerimizi çatımız altında buluşmaya, birlikte tıpkı Mayıs ayında yaptığımız gibi, güzel ve mutlu günlere, omuz omuza yürümeye çağırıyoruz. Bugün yeni ve temiz bir yola çıktık. Bütün işçi kardeşlerimize hayırlı olsun. 

Türkiye Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası
Kurucular Kurulu”

 

 

 

 

 

 

Türkiye Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası'nın amacı ve ilkeleri!

Türkiye Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası, kuruluşunun ardından sendikanın amacını ve ilkelerini içeren temel maddelerini de deklare etti.

Türkiye Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası’nın amacı ve ilkeleri şu şekilde:

Türkiye Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası’nın amacı ve ilkeleri:

Madde 1- Sendikanın adı ve adresi

Madde 2- Sendikanın Amacı ve İlkeleri: Sendika ağalığına karşı büyük direnişiyle tarih yazan metal işçileri tarafından kurulan Türkiye Otomotiv ve Metal Sendikası, metal ve otomotiv işçilerine insanca bir yaşam ve çalışma koşulları sağlamak için mücadele eder. Bunun için şu ilkeleri benimser:

1. Hak ve çıkarları için metal işçisini birleştirir.

2. Sömürüye karşı demokratik yöntemleri ile fiili-meşru mücadeleyi örgütlemeyi esas alır.

3. Yaşadığı sorunların çözümü için metal işçisinin örgütlenmesini sağlar.

4. Üyeleri başta olmak üzere, bütün işçi ve emekçilerin sosyal, kültürel, ekonomik, dayanışmasını benimser. Dayanışma kültürünün yaygınlaşması için çaba sarf eder.

5. Örgütlü olduğu kuruluşlarda planlama, uygulama, koordinasyon, denetleme vb. gibi işin tüm aşamalarında işçilerin söz ve karar sahibi olması için mücadele eder.

6. Kadını ikinci cins gören anlayışlara karşı mücadele eder.

7. Yasal ve yasa dışı biçimde çocuk işçi çalıştırılmasını önlemek için mücadele eder.

8. İnsan onurunu zedeleyen her türlü çalışma koşullarının ortadan kaldırılması için mücadele eder.

9. Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları Bildirgesi, ILO Anayasası ve Sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı ile diğer çok taraflı sözleşmelerden doğan hakları da kullanarak, Anayasa ve yasaların işçi sınıfından yana değiştirilmesi için mücadele eder.

10. Sınıf dayanışmasının gereklerini yerine getirir. Bu amaçla işçi ve emekçilerin ulusal ve uluslararası düzeyde birliğini sağlamayı hedefleyen adımlar atar.

11. Sendikada tam bir işçi demokrasisini esas alır. Bütün üyelerin; söz yetki karar hakkını kullanması için çalışır. Sendikada hiçbir patronluğa izin vermez. Bu bağlamda ... aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.

12. Toplu sözleşmelerde hiçbir sözleşme maddesi işçinin onayı alınmadan yürürlüğe giremez.

13. Ücretli olarak çalışan sendika yöneticilerinin normal aylık ücretleri, işyerinde aldığı ücretten fazla olamaz. 2 dönem aynı görevi yapan yöneticiler 3. dönem için aday olamazlar.

14. İşyeri sendika temsilciliklerine, o işyerinde üye işçilerin, kendi aralarında sandık kurarak seçecekleri işçiler atanır. İşyerindeki üye çoğunluğunun istemi ile iş yeri sendika temsilcilerini yenilenmek zorunludur. İşyeri temsilcileri fabrika kurullarının aldığı kararları hayata geçirmek için çalışma yürütmek zorundadır.

15. Sendikanın bütün organlarına seçimle gelinir. Sendika amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmayan yöneticiler, temsilciler yahut sendikanın herhangi bir kurulunda görev alan kişiler, konumlarını kişisel çıkar için kullanma eğilimi içerisine girenler, işçi sınıfının çıkarlarına ters düşen hareket etme eğilimi gösterenler genel kurul yada seçim dönemi beklenmeksizin, seçmeye yetkili kurul üye çoğunluğunun kararı ile geri çağrılır.

16. Fabrikalarda yaşanan sorunlara karşı işçi sınıfı mücadelesi tarihinden süzülüp gelmiş mücadele yöntemleri ve araçları olduğu gibi ya da geliştirilerek kullanılır. Fabrikalar için kullanılan araç ve yöntemler sanayi havzası, bölge, kent ve ülke genelinde yürütülecek mücadeleler için de uygulanılır.

17. Sendika amaç ve ilkelerine bağlı kalmak kaydı ile fabrikalarda; fabrika kurulları, şube genelinde; şube meclisi, ülke genelinde; genel meclis karar hakkına sahiptir.

18. Sendikanın idari ve mali denetimi bütün üyelere açıktır. Bunun için tüm harcamalar düzenli olarak fabrikalardaki üyelerin görebileceği noktalara asılarak duyurulur.

***

Madde 31- Sendika Üyelik ve Dayanışma Aidatı:1)- Sendikanın ekonomik olarak, zorunlu giderlerini karşılayıp ayakta kalabilmesi ve güçlü olup üyelerine daha fazla hizmet sağlayabilmesi için, aylık üyelik ve dayanışma aidatı; 2 saatlik ücret tutarıdır.”

 
§