10 Temmuz 2015
Sayı: KB 2015/27

Tek seçenek birleşik devrimdir!
Düzen hükümetsiz, ancak başsız değil!
İncirlik üssü için ABD’yle kirli pazarlık
Savaş ve saldırganlık histerisi sürüyor!
Yargıtay Karadağ davasına itirazı reddetti
Yeni sendikayla yeniyi yükseltmeye! - B. Çağ
Yeni sendika sermaye ve uşaklarına yanıttır
B/S/H Fabrika Kurulu: Yeni sendika için görev başına
Arçelik LG'de üretimi durduran işçilere polis saldırdı
Trakya Döküm’de üretim durdu!
Hema’da işçiler hakları için üretimi durdurdu
BYUAŞ grevi ve Belediye-İş'in satışı!
İşçi sınıfı hakkını Faruk Çelik’e helal etmeyecek!
Manisa’da 15 tarım işçisi katledildi
Metal işçileri yeni sendikayı kurdu!
Metal işçileri yeni sendikayı selamladı
Almanya'da farklı iş kollarında grevler
Referandum sonuçları ve reformist Syriza'nın Troyka dansı!
Syriza'dan ırkçı siyonist rejimle işbirliği
Devrimci gençlik yaz kampında buluştu!
DGB-DLB 2015 Yaz Kampı'na katılanların izlenimleri
Liselilerden polis tacizlerine yanıt
Düzen mahkemelerinin "iyi hal" rezaleti
Kadın tutsakların hücrelere sevk planına protesto
Greif Direnişi: Sınıf hareketinin devrimci geleceği!
Kamu emekçilerinin yaz kampı başarıyla gerçekleşti
Hozan Serhad: Müzikten mücadeleye uzanan uzun yol
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Yeni sendika sermaye ve uşaklarına yanıttır

 

Bizler Reno’dan, Ford’dan, Tofaş’tan, Arçelik’ten, Delphi’den, Valeo’dan, Çemtaş’tan, Cansan’dan, Farba’dan, Arçelik’ten, Borusan’dan ve daha pek çok fabrikadan işçileriz. Hakları ve onurları için tarih yazan metal işçileriyiz. Sırtımıza kene gibi yapışan, kanımızı sülük gibi emen, ücretlerimizden kesilen aidatlarla saltanatlar kuranlardan kurtulduk. Haklarımızı söke söke aldık.
Bugün burada bu onurlu mücadelemizi tarihi bir adımla taçlandırıyoruz. Yeni sendikamızda, Türkiye Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası’nda gücümüzü birleştiriyoruz.”

Metal işçileri yaptıkları coşkulu açıklamayla yeni sendikalarının kuruluşunu ilan ettiler. Metal işçilerinin bu coşkusu ayları bulan haklı ve onurlu bir direnişin tarihine dayanıyor. Kurdukları sendikayla ücretli kölelik zincirlerini parçalama mücadelesinde önemli bir silaha kavuşacaklardır.

Emeğin onurlu direnişi

Kapitalist tekellerin çok yönlü, uluslararası saldırısına maruz kalan metal işçileri sendikal ihanetin en katmerlisini de bu kavgada görüp yaşadılar. Kendi öz örgütlenmelerini sağladıkları, dayanışmalarını gerçekleştirdikleri oranda bu saldırıları boşa çıkardılar. Sermayenin uluslararası saldırılarına işçilerin birliğiyle cevap verdiler. Burjuvazinin dizginsiz saldırılarına karşı durabilmek için işçilerin birlik ve örgütlü olmalarının dışında başka bir seçeneklerinin olmadığını bu kavganın sıcak ateşi içerisinde kendi öz deneylerinin bir ürünü olarak yaşayıp öğrendiler.

Sermayenin daha çok kazanmak için işçinin ve onun ailesinin günlük yaşamını olduğu gibi geleceğini de sefalet çukuruna atmaktan geri kalmadığını gördüler. Acımasız ve azgınca saldırılarla karşı karşıya kaldılar. Burjuvazi sınıf kiniyle saldırarak yüzlerce işçiyi haksız yere ve kendi yasalarını da çiğneyerek işten attı. Böylece metal işçilerine boyun eğdirip onları satılmış sendikacılara mahkum ederek, yeni sendikal örgütlenme arayış ve çabalarının yolunu tıkamaya çalıştı. Burjuvazinin çok yönlü saldırısına karşı göğüs göğüse çarpışarak yol alan metal işçileri girdikleri yoldan dönmediler. Metal işçileri bahar aylarında başlayan direnişlerinin deneylerini de kuşanarak sınıfsal birliklerini ileri bir aşamaya taşıdılar. Yeni mücadeleci bir sendikanın kuruluşunu ilan ederek bu azgın saldırıları cevapladılar. Türkiye Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası’nın kuruluşunu cüretle ilan ettiler.

Emeğin enternasyonal dayanışması

Metal işçilerinin bahar aylarında başlayan direnişleri ve bu direnişlerin ürünü olarak ortaya çıkardıkları örgütlenme biçim ve mücadele araçları sermaye sistemine karşı mücadelede önemli deneyleri içeriyorlar. Kapitalist üretimin uluslararasılaşmasının sonuçlarını ve sermayeye karşı mücadelede bunun ne anlama geldiğini kendi öz deneyleriyle gördüler. Burjuvazinin uluslararası saldırısının doğrudan hedefi oldular. Metal direnişi buna karşılık uluslararası alanda da sınıf kardeşlerinden önemli bir destek buldu. Onların sesi ve taleplerinin haklılığı kıtaları aşarak bant başındaki işçi kardeşleriyle buluştu. Başta Renault, Ford ve Fiat olmak üzere otomotiv tekellerinin önleri, işçi ve sendika toplantıları bu haklı direnişi duyuran cesur, yürekli ve enternasyonalist işçi kardeşlerinin eylemlerine ve açıklamalarına sahne oldular. Burjuvazinin azgın, karanlık ve saldırgan birliğine karşı işçilerin kardeşliğe dayanan enternasyonal birliklerinin örülmesinin önemli deneylerini ortaya çıkardılar. 

Yeni sendikanın ilke ve amaçları uluslararası bir anlama sahiptir.

Metal işçilerinin sürdürdükleri mücadele sürecinin deneyimlerini yeni mücadeleci bir sendika kurma aşamasına kadar taşımaları yerel olduğu kadar uluslararası bir öneme de sahiptir. Yalnız Türkiye’de değil, kapitalist ülkelerdeki sendika yönetimlerinin ezici çoğunluğu da bürokratlaşıp yozlaşarak, burjuvazinin elinde kendi krizlerini yönetmenin ve işçilerin öfkesini bastırmanın basit aletlerine dönüşmüşler. Reel ücretlerdeki düşüş, iş koşullarının kötüleşmesi, iş yasalarında burjuvazinin lehine yapılan yasal değişiklikler, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, üretimi başka ülkelere taşıma tehdit ve şantajları, kitlesel işten atmalar gibi saldırılar işçi sınıfına karşı burjuvazinin uyguladığı uluslararası saldırı politikası olarak uygulanıyorlar. İşçilerin mücadele araçları olması gereken sendikalar, buraları nemalanma ve sınıf atlama araçları olarak gören bürokratik sendika ağaları elinde içten içe çürüyerek işlevsiz hale getirildiler. Sendikalar burjuvazinin saldırılarına karşı bir eylem planı ve direniş hattı ortaya koymadılar, koyamadılar. Metal direnişi süreci, bu saldırılara karşı ancak işçilerin inisiyatif ve öz örgütlenmelerine dayanarak karşı konulabileceğini kanıtladı. Ancak bu dinamikler üzerine oturan sendikal örgütlenmelerle işçilerin sendikal birliğini sağlayıp sermayenin azgın saldırısına karşı, karşı saldırıya geçebiliriz. Bu bakımdan metal işçilerinin kuruluşunu ilan etikleri yeni, mücadeleci bir sendikanın kuruluşu sermaye cephesine karşı verilmiş en iyi bir cevaptır.

Deneylerimizi uluslararasılaştırarak
kavgamızı güçlendirmeliyiz

Türkiye metal işçilerinin mücadele deneyleriyle elde ettikleri bu başarıyı uluslararası platformlarda tanıtarak bunu uluslararası bir başarıya dönüştürmek ve işçi sınıfının uluslararası mücadele birliğini adım adım sağlamak için bütün olanaklarımızı ortaya koymalıyız.  

Türkiye Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası Kurucular Kurulu'ndan arkadaşlarımızı bu yürekli ve sınıflarına karşı sorumlu davranışlarından dolayı yürekten kutluyoruz. Bu yolda yalnız değilsiniz.

Bu vesileyle siz dostlarımızı 14-18 Ekim 2015 tarihlerinde Almanya’nın Stuttgart kentinde yapılacak olan Otomotiv İşçilerinin 1. Uluslararası Kongresi’ne katılarak deneyimlerinizi diğer ülkelerin işçileriyle paylaşarak, işçi sınıfının mücadelesinin uluslararası mücadele birliğinin sağlanmasına katkıda bulunmanız için davet ediyoruz.

ICOG üyesi A. Reçber


 
§