5 Haziran 2015
Sayı: KB 2015/22

Metal hareketinde kritik günler
“Emeğin Hukuku Kurultayı” ile emeğe saldırı
Metal işçisi sermayenin kölesi, Türk Metal’in askeri olmayacak!
Türk Traktör grevinin ardından...
ICOG heyeti ile konuştuk
Metalde geri dönüş yok
Sermayenin yedek lastiği: Çelik-İş
MİB’li bir işçi Birleşik Metal-İş’e soruyor!
“MİB’li ol güçlü ol!”
Dönemin ruhu, işgal, grev, direniş!
Petkim’de direniş sona erdi
"Artık bürokrasiyle hesaplaşma ve hak kazanımı dönemine giriyoruz!"
Sağlıkçılar: Yastayız yetti artık!
Maden işçisi satış sözleşmesine öfkeli
Bir dönemin sonuna doğru
Emekçilere "Tek yol devrim" çağrısı
Emekçi kadınların talepleri seçim sandıklarına sığmaz!
Çözüm ne seçimde ne mecliste
Haziran Direnişi eylem ve etkinliklerle selamlandı
Koç sermayesinin “acıklı” hikayesi - R. U. Kurşun
Gerçekler saldırılarla gizlenemez!
Bir savaşın en acı tanıkları: Kadınlar
Hapishanelerde çocuklara işkence yapılıyor
Yeni sendika için hazırlanan tüzük taslağı tartışmaya açıldı
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Yeni sendika için hazırlanan tüzük taslağı tartışmaya açıldı...

Var mı böyle sendika!

 

Metal İşçileri Birliği, büyük metal hareketi içerisinde gündemleşen yeni sendikaya dair bir taslak tüzük yayınladı. Taslakta sendikanın amaç ve ilkeleriyle ilgili bölümde şunlar ifade ediliyor;

Madde 2) Sendikanın Amacı ve İlkeleri:

Sendika ağalığına karşı büyük direnişiyle tarih yazan metal işçileri tarafından kurulan .... Sendikası, metal ve otomotiv işçilerine insanca bir yaşam ve çalışma koşulları sağlamak için mücadele eder.

Bunun için şu ilkeleri benimser:

1- Hak ve çıkarları için metal işçisini birleştirir.

2- Sömürüye karşı demokratik yöntemleri ile fiili-meşru mücadeleyi örgütlemeyi esas alır.

3- Yaşadığı sorunların çözümü için metal işçisinin örgütlenmesini sağlar.

4- Üyeleri başta olmak üzere, bütün işçi ve emekçilerin sosyal, kültürel, ekonomik, dayanışmasını benimser. Dayanışma kültürünün yaygınlaşması için çaba sarf eder.

5- Örgütlü olduğu kuruluşlarda planlama, uygulama, koordinasyon, denetleme vb. gibi işin tüm aşamalarında işçilerin söz, karar ve yetki sahibi olması için mücadele eder.

6- Kadını ikinci cins gören anlayışlara karşı mücadele eder.

7- Yasal ve yasa dışı biçimde çocuk işçi çalıştırılmasını önlemek için mücadele eder.

8- İnsan onurunu zedeleyen her türlü çalışma koşullarının ortadan kaldırılması için mücadele eder.

9- Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları Bildirgesi, ILO Anayasası ve Sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı ile diğer çok taraflı sözleşmelerden doğan hakları da kullanarak, Anayasa ve yasaların işçi sınıfından yana değiştirilmesi için mücadele eder.

10- Sınıf dayanışmasının gereklerini yerine getirir. Bu amaçla işçi ve emekçilerin ulusal ve uluslararası düzeyde birliğini sağlamayı hedefleyen adımlar atar.

11- Sendikada tam bir işçi demokrasisini esas alır. Bütün üyelerin; söz, yetki, karar hakkını kullanması için çalışır. Sendikada hiçbir patronluğa izin vermez. Bu bağlamda ..... sendikası aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.

12- Toplu sözleşmelerde hiçbir sözleşme maddesi işçinin onayı alınmadan yürürlüğe giremez.

13- Ücretli olarak çalışan sendika yöneticilerinin normal aylık ücretleri, sendikaya kayıtlı işçilerin aldığı en yüksek ücret ve yan ödemeler toplamından fazla olamaz. 2 dönem aynı görevi yapan yöneticiler 3. dönem için aday olamazlar.

14- İşyeri sendika temsilciliklerine, o işyerinde üye işçilerin, kendi aralarında sandık kurarak seçecekleri işçiler atanır. İşyerindeki üye çoğunluğunun istemi ile iş yeri sendika temsilcilerini yenilenmek zorunludur. İşyeri temsilcileri fabrika kurullarının aldığı kararları hayata geçirmek için çalışma yürütmek zorundadır.

15- Sendikanın bütün organlarına seçimle gelinir. Sendika amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmayan yöneticiler, temsilciler yahut sendikanın herhangi bir kurulunda görev alan kişiler, konumlarını kişisel çıkar için kullanma eğilimi içerisine girenler, işçi sınıfının çıkarlarına ters düşen hareket etme eğilimi gösterenler Genel Kurul yada seçim dönemi beklenmeksizin, seçmeye yetkili kurul üye çoğunluğunun kararı ile geri çağrılır.

16- Fabrikalarda yaşanan sorunlara karşı işçi sınıfı mücadelesi tarihinden süzülüp gelmiş mücadele yöntemleri ve araçları olduğu gibi ya da geliştirilerek kullanılır. Fabrikalar için kullanılan araç ve yöntemler sanayi havzası, bölge, kent ve ülke genelinde yürütülecek mücadeleler için de uygulanılır.

17- Sendika amaç ve ilkelerine bağlı kalmak kaydı ile fabrikalarda; Fabrika Kurulları, şube genelinde; Şube Meclisi, ülke genelinde; Genel Meclis karar hakkına sahiptir.

18- Sendikanın idari ve mali denetimi bütün üyelere açıktır. Bunun için tüm harcamalar düzenli olarak fabrikalardaki üyelerin görebileceği noktalara asılarak duyurulur.

***

Madde 31) Sendika Üyelik ve Dayanışma Aidatı:

1- Sendikanın ekonomik olarak, zorunlu giderlerini karşılayıp ayakta kalabilmesi ve güçlü olup üyelerine daha fazla hizmet sağlayabilmesi için, aylık üyelik ve dayanışma aidatı; 2 saatlik ücret tutarıdır.

 
§