6 Mart 2015
Sayı: KB 2015/09

Üniversitelerde artan faşist saldırganlığa karşı mücadele
En zenginler listesi açıklandı!
Bir korkunun itirafı
Gelenek AKP ile sürüyor
Özgecan’ları da Pozantı ve Şakran’ı da unutma!
‘Meclisten geçer, sokaktan geçmez!’
‘Umutsuzluk yerine inanç ve yaratıcılık’
Polis devletine karşı birleşik mücadeleye!
MİB MYK Mart Ayı Toplantısı Sonuçları
DEV TEKSTİL’in kuruluş süreci tamamlandı
Yerel bültenlerde baharın devrimci çağrısı
Kafkas Şeker’de kıyım ve direniş!
Divan işçileri mücadeleyi sürdürüyor
Kadın sosyalizmle özgürleşir!
Özgecan eylemleri ışığında 8 Mart - S. Soysal
Ukrayna'da kriz büyüyor
Filistin'e teslimiyet dayatılıyor!
Ortadoğu ve emperyalistler arası çatışma - A. Destan
Dünya işçi ve emekçi eylemlerinden...
Münster'de Kürt sorunu ve seçimler paneli
EÜ öğrencileri saldırıyı anlattı
DGB mücadeleyi meclislerle örüyor!
DLB devrimci faaliyeti büyütüyor
Edebiyatın çınarı sonsuzluğa uğurlandı
Patron sendikaları hesap verecek!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

DEV TEKSTİL’in kuruluş süreci tamamlandı

 

Devrimci sınıf sendikacılığı çizgisinde faaliyetlerini sürdüren Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası’nın yasal kuruluş süreci tamamlandı. Tekstil işçileri DEV TEKSTİL’e bundan sonra internet üzerinden de üye olabilecekler.

5 No’lu dokuma, hazır giyim ve deri işkolundaki DEV TEKSTİL’e, e-devlet şifresiyle de üye olunabilecek.

Sendikaya üye olmak isteyen işçiler, turkiye.gov.tr adresi üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na (ÇSGB) girip ‘İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri’ bölümünü tıklayarak sendikaya üyeliklerini internet üzerinden yapabilecekler.

DEV TEKSTİL, bağlı bulunduğu işkolunun yanı sıra tüm işkollarından işçilerin örgütlenmesi ve mücadeleyi büyütmesi için kapılarını işçilere açıyor.

Sendika, tekstil işçilerine şu çağrıyı yapıyor:

Kölece çalışma ve yaşam koşullarına karşi fiili-meşru mücadeleyi büyütelim!

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası’nın yasal kuruluş süreci tamamlandı. Sınıf sendikacılığı anlayışının terk edildiği, “işçi” sendikalarının patron sendikaları gibi işlediği bir dönemden geçiyoruz. Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası böylesi anlayışlara karşı işçi sınıfının mücadelesini büyütmek için yola çıktı.
DEV TEKSTİL başta tekstil patronları, ihanetçi işbirlikçi sendikal anlayışlar olmak üzere işçi sınıfının bütün düşmanlarına karşı bir bayrak olarak yükselecektir. İşçi sendikalarının başına çöreklenmiş sendika ağalarına ve onların temsil ettiği anlayışlara karşı da amansız bir mücadele vermek DEV TEKSTİL’in görevlerinden biridir. İşkolu farkı gözetmeksizin ulaşılan bütün işçilerin fabrika komiteleri/ meclisleri biçiminde örgütlenmesini sağlayarak kendi işkollarındaki sendikalara üye olmasını sağlamak için de hareket edecektir. Sendikaların başına çöreklenmiş bürokratları buralardan kovmak ve sendikaları gerçek sahipleri olan işçilere teslim etmek için böylesi bir bakışla hareket etmek elzemdir.

DEV TEKSTİL kuruluş ilkeleri bu sömürü düzenine sığmayan bir anlayışı temsil etmektedir. Şanlı Greif işgalinin yarattığı değerler üzerinden yükselen DEV TEKSTİL’in pusulası fiili-meşru mücadele anlayışıdır. Bunun ifadesi olan “devrimci sınıf sendikacılığı”dır. Bunun içindir ki aslolan fabrikalarda işçilerin öz iradesine dayanan örgütsel zeminler yaratmaktır. DEV TEKSTİL de bu amacın bir aracı olacaktır. Bu anlayışla hareket etmeyi temel mücadele hedefi olarak önüne koymaktadır. Bu doğrultuda hareket ettiği için karşı karşıya kalacağı her türlü saldırıyı göğüsleme iradesi gösterecektir.

Bugün tekstil işçileri sendikal örgütlenme alanında patronlaşmış “işçi” sendikalarına muhtaç değildir. Artık DEV TEKSTİL var. Tekstil işçileri başta olmak üzere bütün işçi ve emekçileri DEV TEKSTİL’le ifade edilen mücadele anlayışını fabrikalarda ete-kemiğe büründürmeye, İşgal Grev Direniş silahını sermayeye karşı daha güçlü doğrultmaya davet ediyoruz.

Yaşasın işçilerin birliği!

İşgal, grev, direniş!

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL)
4 Mart 2015

 

 

 

 

GOP’ta Greif belgeseli gösterimi

 

Greif işgalini anlatan ‘İşgal 60 Uzun Gün’ adlı belgeselin ilk gösterimi 1 Mart akşamı Gaziosmanpaşa’da Eğitim Sen İstanbul 4 No’lu Şube binasında gerçekleştirildi.

Gösterime başlanmadan önce söz alan BDSP temsilcisi, Greif işgali gibi işçi sınıfı mücadelesine değer katan mücadeleleri en geniş işçi ve emekçilere taşımanın önemine vurgu yaparken Greif işgalinin sadece patrona karşı değil, sendikal bürokrasiye ve taşeron sistemine bir başkaldırı olduğunu belirtti. Yaklaşık bir buçuk saat süren belgesel ise katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Belgesel fabrikalara taşınmalı”

Birçok fabrikadan işçilerin de katıldığı belgesel gösteriminin ardından söyleşi gerçekleştirildi. Belgesel gösterimine katılanlar belgesel üzerine değerlendirmelerde bulundular. Olumlu tepkilerin yansıdığı söyleşide ‘80 öncesi mücadele içerisinde yer alan eski bir işçi ise belgeseli izlerken çok duygulandığını ifade etti. Sol hareketin sınıfa yabancılaştığı böylesi dönemlerde Greif gibi işçi eyleminin yaşanmasının kendisini umutlandırdığını ve mutlu ettiğini söyleyen işçinin ardından başka bir işçi de “Belgeseli izledikten sonra çalıştığım işyerinde bir şeyleri değiştirebileceğimize olan inancım arttı” diye konuştu. Söyleşide birçok işçi de söz alarak görüşlerini ifade ettiler. Söz alan işçiler belgeseli ulaşılabilen herkese izlettirmek gerektiğini vurguladılar. Özellikle fabrikalara belgeseli taşıma ihtiyacı dile getirildi.

Yeni Greif'ler yaratma çağrısı

Greif işgalcilerinden Emel Özyön de söyleşi kısmında katılımcıların sorularını yanıtladı. İşgal sürecinde işçilerin nasıl değiştiğinden ve bilinçlendiğinden bahseden Özyön, işgalin kendilerinin dünyaya bakışını köklü olarak değiştirdiğine değindi. Söyleşi yeni Greif’ler yaratmanın gerekliliğine vurgu yapılarak sonlandırıldı.

Kızıl Bayrak / Gaziosmanpaşa


 

 


Ümraniye’de fabrikalara sesleniş

 

Ümraniye’de İşçi Bülteni’nin son sayısı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde Çelik-İş’in örgütlü olduğu Gamak, Öz Gıda-İş’te örgütlü olan UNO, Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlü olan ABB’nin yanı sıra ENTES, Armsan ve Greif fabrikalarına ulaştırıldı. İMES C Kapısı’nda yapılan dağıtım sırasında işçiler kıdem tazminatının gaspına karşı mücadeleye çağrıldı. Faaliyet sırasında sefalet ücretleri ve kıdem tazminatı üzerine sohbet eilen işçilerin bu süreci merakla izledikleri gözlemlenirken, örgütlü mücadelenin önemi vurgulandı.

Ayrıca Divan direnişi de işçilere duyurularak, sınıf dayanışmasını büyütme çağrısı yükseltildi.


 
§