28 Kasım 2014
Sayı: KB 2014/47

Sermaye düzeninin zorbalığı sökmeyecek!
Tecrit ve sansüre karşı ortak mücadele
“Yayın yasağı yok hükmünde”
Rojava kantonları IŞİD tehdidi altında
Sağlıkta dönüşüm fiyaskosu!
İşçiye mezar, babasına lastik ayakkabı!
BirGün ve Evrensel’in turnusol kağıdı: Ülker reklamı - T. Kor
‘74 Ülker işgali yol gösteriyor!
Diplomalı işsizlik gerçeği!
MESS dayatmalarına karşı fabrika eylemleri
“Benim gibi isyan eden yüzlerce işçi var”
İzmir’de DEV TEKSTİL tanıtım toplantısı
Karayolu işçisinin iradesi sendikal bürokrasiyi aşmaya yetmedi
Fabrika ile barikat arasında
Devrim için devrimci parti, devrimci sınıf!
TKİP’nin 16. kuruluş yıldönümü etkinliği
16. yıl etkinliğine parti örgütlerinden mesajlar
Ferguson’da büyük öfke!
İntifada ruhu ezilmek isteniyor!
Gebze’de liseliler Oğuzhan Çalışkan için buluştu!
“Şiddete karşı mücadelede vardık, varız, varolacağız!”
EKK’dan 25 Kasım etkinlikleri
Burjuvazinin nüfusunu planlama değil, kökünü kurutma savaşı - Z. Eylül
“İnsan nasıl insan oldu” - Evrim Erdoğdu*
TKİP militanı Alaattin Karadağ mezarı başında anıldı
Basına sansür, tutsaklara tecrit!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

TKİP’nin 16. kuruluş yıldönümü etkinliği...

Coşkulu, devrimci ve asgari bir başarının ifadesi bir etkinlik gerçekleştirdik

 

Yurtdışındaki komünistler olarak, partimizin 16. yılını, Almanya’nın Wuppertal kentinde yapılan “Kavel’den Greif’a... İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!” şiarlı bir etkinlikle selamladık.

Gecenin temel şiarı ve gerekçesi

Gündemde IŞİD adlı ölüm makinesinin Kobane’ye dönük saldırısı ve buna karşı ortaya konan destansı direniş vardı. Buna rağmen etkinliğimizin şiarını “Kavel’den Greif’a, işçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!” olarak belirledik. Bunu gece çağrımızda şöyle gerekçelendirmiştik:

Bu şiarı son derece anlamlı buluyoruz ve parti olarak fazlasıyla önemsiyoruz. Zira, bu şiar, insanlığın ve dünyamızın bugünkü en temel ve en acil ihtiyacını vurgulamakla kalmıyor, bu ihtiyacın karşılanmasına önderlik edebilecek biricik sınıfın, işçi sınıfının er-geç bunu başaracağına duyulan güçlü devrimci inancı da dile getiriyor.

Dünya işçileri ve ezilen halkları bugün döne döne ölüm ve acıdan, sınıfsal ve ulusal her türden kölelikten ve karanlıktan kurtulamıyorsa, bunun temel nedeni kapitalist sınıfa karşı işçilerin birliğinin ve emperyalizme karşı ezilen halkların devrimci temelde kader birliğinin henüz kurulamamış olmasıdır. Bir diğer ifadeyle, en temel sorun toplumun emekçilere önderlik etme yeteneğine sahip yegane sınıfı olan işçi sınıfının devrimci hazırlıksızlığı, olayların seyrini devrime doğru büyütememesi ve kendisiyle birlikte ezilen halkların da yegane kurtuluş yolu olan sosyalizm için mücadeleyi yükseltememiş olmasıdır.

Biliyoruz ki, sosyalizm sömürünün, baskının, yoksulluğun, aşağılanmanın, gelecek güvencesinden yoksunluğun pençesinde kıvranan işçi sınıfı ve emekçiler için yaşamsal bir ihtiyaçtır. İşçi ve emekçilerden öte, tüm bir insanlık bugünkü kapitalist emperyalist barbarlık düzeninden kurtulacaksa eğer, bu ancak sosyalizm sayesinde olabilir ve sosyalizm sayesinde olacaktır. Kapitalist emperyalizmin işçi ve emekçilere, ezilen halklara hazırladığı felaketli sondan kurtulmanın bunun dışında bir yolu, bundan başka bir olanağı yoktur.

Geçtiğimiz yılı büyük Haziran Direnişi ile karşılamıştık. Onu küçük ama kararlı bir dizi işçi direnişi ve ardından da Greif Direnişi izledi. İşçiler, İstanbul/Hadımköy’de kurulu bu fabrikayı işgal ettiler. Fabrika işgali tam 60 gün sürdü. Partimizin yılları bulan emeğinin ürünü bu direniş, sınıf hareketinde yeni bir dönemi başlattı, tıpkı 60’lı yıllardaki Kavel direnişi gibi sınıf hareketinde derin bir iz bıraktı. Ve bir kez daha, bundan böyle önümüzdeki yılların, sosyal sınıf mücadelelerinin damgası vuracağı bir dönem, yeni kalkışmanın da işçi sınıfının Haziran’ı, bir başka söyleyişle, proletarya sosyalizmi dönemi olarak yaşanacağına olan inancımızı güçlendirdi.”

Gece öncesi
az çok doyurucu bir ön çalışma yürüttük

Gece çalışmasının başarısının bu şiarın anlamını ve önemini emekçilere anlatılmasına bağlı olduğunun altını çizerek yola koyulduk.

Yaklaşık bir ay süren gece çalışması sırasında binlerce afiş ve el ilanı tükettik. Çalışma yürüttüğümüz ülke ve kentlerin en işlek meydan ve sokaklarını, ilerici ve devrimci kurumların panolarını bu materyallerimizle donattık. Bu çerçevede, başta geceye ev sahipliği yapacak olan kent ve çevre kentler olmak üzere, her yerde az çok doyurucu bir çalışma kapasitesi ortaya koyduk.

Öte yandan, her defasında yaptığımız gibi bu yılki gece çalışması sırasında da, devrim ve sosyalizm vurgusu yapan, kararlı ve tok biçimde emekçilere bu hedefleri gösteren partimiz için vazgeçilmez olan sloganlarda ve yine bir vazgeçilmezimiz olan komünizme ait sembollerde ısrar ettik. Kızıl renklerden yine taviz vermedik. Bir kez daha, emekçilerin karşısına kızıl renklerle, parti, sınıf, devrim ve sosyalizm şiarları ve üzerinde komünizme ait sembollerin olduğu materyallerle çıktık. Kimi kentlerde her zamanki gibi, yoğun biçimde duvarlara asılan bu materyallerimizin emekçilerin dikkatini çektiğini ve dahası, sergilendiği zaman tok ve ilkeli duruşumuzun emekçilerde sempati yarattığını söyleyebiliriz.

İşe başlarken, gece çalışmasının salt pratik bir koşuşturma olmadığını, bir siyasal kitle çalışması olduğunu ve böyle yürütülmesi gerektiğini belirtmiştik. Aslolanın materyal tüketmek olmayıp, emekçilerle bire bir temas olduğunu, başarının da bununla geleceğinin altını çizmiştik. Çalışmadaki başarı ölçüsünün de emekçi evlerini ziyaret olduğunu vurgulamıştık. Yeterince olmasa da, bunu yapmaya çalıştık. Özellikle etkinliğin yapılacağı kent ve çevresinde çok sayıda emekçi evini ziyaret ettik. Bu ziyaretler sırasında tok bir biçimde işçi ve emekçilere, sınıfsal, ulusal, dinsel, cinsel ve mezhepsel tüm sorunların çözüm gücünün emekçi sınıfları da etrafında birleştirmiş işçi sınıfı ve kurtuluşun da ancak ve ancak sosyalizmle olanaklı olduğunu anlattık. Yine Kobanê gündeminin de tetiklemesi ile partimizin Kürt sorunu, Kobanê direnişi, “çözüm süreci”, IŞİD, emperyalist saldırganlık ve savaş, devrimci çözüm vb. konularındaki görüşlerini açıklama fırsatı bulduk. Hararetli tartışmalar yaptık. Politik kimi toplantılara, konferanslara katılma imkanı bulduk, bu aynı şeyleri oralarda da anlattık. Bu vesilelerle gecemizin şiarını daha etraflıca anlatma imkanı da bulduk. Bu dönemde yapılan yürüyüş ve mitingler, çeşitli çevrelerin düzenlemiş olduğu etkinlikler ve düğünler, propaganda materyallerimizin dağıtımı ve etkinliğe dönük çağrı yapmamızın bir başka imkanı oldu.

Güçlerimizin ve imkanlarımızın, bundan kaynaklı olarak da çalışmamızın zayıf olduğu yerlerin dışındaki çalışma alanlarında geçen yıllardan daha iyi bir çalışma kapasitesi ortaya konulduğunu söyleyebiliriz. Daha planlı, daha hedefli, daha organize ve daha gayretliydik. Ancak, yurtdışı toplamında, çevremizi ve emekçileri etkinliğe katmak konusundaki sıkıntıların sürdüğü de bir gerçektir ve hala aşılmayı bekliyor.

Devrimci, coşkulu ve asgari bir başarının ifadesi bir etkinlik gerçekleştirdik

Oldukça hareketli ve yoğun bir çalışmanın ardından etkinliğin yapılacağı güne geldik.

Etkinlik salonunu, başta ana sahnesi olmak üzere, üzerinde komünist hareketin en temel şiarlarının yazılı olduğu pankart, poster ve komünizme ait sembollerle boydan boya kızıla boyadık. Bu ise, daha baştan heyecan yaratıcıydı ve devrimci bir atmosferin oluşmasına yol açtı. Bunun kendisi, gecede sunulan çalışmaların yarattığı heyecan ve coşku ile birleşti ve geceye zaman zaman oldukça coşkulu bir atmosferin hakim olmasını sağladı. Sık sık parti sloganları haykırıldı.

* Her yıl olduğu gibi bu yıl da gece programına sade bir içerik hakimdi. Tümüyle kendi çalışmamızın eseri olan gece programı, temel şiarının içeriğine uygun olarak hazırlanmıştı. Dikkate değer olan ve taraflı tarafsız herkes tarafından dile getirilen ise, bu kez sunucularından, salon görevlilerine, slogan atmakla görevlendirilenlerden yemek satışı yapanlara dek herkesin tatmin edici disiplinle çalışması ve bu anlama gelmek üzere gecenin organizasyonundaki başarıydı.

Bunun dolaysız sonucu olarak, program sunucular tarafından gerçekten de planlandığı gibi ve hiçbir aksamaya uğratılmadan akıcı biçimde sunuldu. Bu ise gecenin başından sonuna dek katılımcılar tarafından, yerlerinden kalkmadan, gözle görülür bir ilgiyle, dikkatle ve heyecanla izlenmesini sağladı. Bu, başka çevrelerin etkinliklerinde rastlanılmayan bir durumdu ve başarıyı koşulladı. Hiç kuşkusuz, gecede çalışmalarını sergilemek için sahne alan grupların sahnedeki duruşları, toklukları ve çalışmalarını başarı ile sunmalarının bundaki payı büyüktü.

Gece programı her zamanki gibi esas olarak kendi öz çalışmamızın ürünlerinden oluşuyordu ve yine kendi güçlerimiz tarafından sergilendi. Farklı olan, sahne alan her grubun, çalışmalarını bu kez amatör bir ruhla, ama, gerçekten de profesyonelce sergilemeleriydi. Bu ise kendiliğinden heyecan yarattı, anında alkışlarla karşılandı, coşkulu sloganların atılmasını tetikledi. Gecenin niteliğini arttıran bir rol oynadı.

* Etkinlik Kobanê direnişinin gündeme oturduğu bir dönemde gerçekleştirildi. Doğal olarak bu vesileyle Kobanê direnişi ve Kürt halkıyla dayanışma çağrısı yapıldı, emperyalist saldırganlık ve savaşa dikkat çekildi, bu çerçevede Türkiye ve Ortadoğu’nun emekçi halklarının karşı karşıya oldukları tehlikelere değinildi ve merkezinde işçi sınıfımızın olduğu, direnen halkların birleşik devrimci direnişi için seferberliğin yakıcı bir ihtiyaç olduğunun altı çizildi. Bunun yakıcı bir görev ve sorumluluk olduğu vurgulandı. Fakat bunun yanısıra, toplumun ve insanlığın geleceği olan devrimci sınıfa, işçi sınıfına ve Kürt sorunu da dahil, tüm temel toplumsal sorunların yegane çözümü olan devrime ve sosyalizme kuvvetli bir vurgu yapıldı. O kadar ki, başta gecenin konuşması olmak üzere, gecede sergilenen her şeyin eksenine bu kuvvetli bakış oturtuldu. Geceyi devrimci ve anlamlı hale getiren en önemli özellik de buydu.

Bu arada, Kavel’den Greif’a, Türkiye işçi sınıfının ‘60-’70’li yıllarını hatırlatan ve Greif işgali ile geldiği yere işaret eden, parti, sınıf, devrim ve sosyalizm temel vurgusunu yineleyen sinevizyon, oldukça anlamlıydı, işçi sınıfımızın tarihine derin izler bırakan Greif Direnişi'nin devrimci anılarını yeniden hatırlattı, salonda belirgin bir coşkuya neden oldu.

Partimizin misyonu ve ayrıdedici konumuna yapılan vurgularsa tüm salon tarafından “Yaşasın TKİP!” sloganı ile karşılandı.

* Geceye TKP/ML, MKP, MLKP, DEV-GENÇ, Kaldıraç, Proleter Devrimci Duruş ve Anadolu Federasyonu ile yerli devrimci partilerden MLPD de katılıp standlar açtılar. Ayrıca MLKP, MKP, PDD, MLPD ve Filipin Komünist Partisi gönderdikleri mesajlarla geceyi selamladılar.

Yine her yıl olduğu gibi bu yıl da, başta İstanbul ve Ankara İl örgütleri olmak üzere, partimizin ülke örgütleri ve TKİP dava tutsakları oldukça anlamlı mesajlar gönderdiler. Geceyi selamlayan her mesaj salonda heyecana yol açtı, alkış ve devrimci sloganlarla karşılandı.

Sonuç yerine

Bu yılki parti etkinliğimiz katılımdaki nispi zayıflık dışında her bakımdan başarılı bir etkinlik oldu. Ortaya koyduğumuz çalışma kapasitesi ve gecede sergilenen başarılardan hareketle, herkesin beğenisini kazanan bir etkinlik gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz.

TKİP-Yurtdışı Örgütü

(www.tkip.org sitesinden alınmıştır…)

 
§