01 Ocak 2010
Sayı: SİKB 2010/01

 Kızıl Bayrak'tan
2010 düzenin çok yönlü sorunlarla boğuşacağı bir yıl olacak
2009’da işçi sınıfı hareketi
2009’da kamu emekçileri hareketi,
25 Kasım’la birlikte kıpırdanmaya başladı
Direnişteki TEKEL işçileri ile konuştuk
TEKEL direnişinden
Devrimci sınıf faaliyetlerinden
TÜRK-İŞ araştırması
açlığın arttığını gösterdi
İtfaiye işçisi
hakları için nöbette
Sosyalist Kamu Emekçileri’nden
açık çağrı
2009’da düzenin tablosundan yansıyanlar
Son çeyrek asrın
en kritik yılı: 2010
Polis terörüne çözümsüz çözüm önerisi: “Bağımsız” kolluk şikayet mekanizması
“Karadağ cinayeti ve
tüm siyasi cinayetler aydınlatılsın!”
İzmir’de kampanya faaliyetleri
Genç-Sen 3. Genel Kurulu’nun ardından
Gençliğin polis terörü ve cinayetlerine karşı eylemlerinden
Adana Ekim Gençliği ve Devrimci Liseliler Birliği’nden
mücadele çağrısı
YTÜ’de soruşturma ve
ceza karşıtı mücadele
İsrail’in vahşi Gazze saldırısı birinci yılında
BDSP’li tutsaklardan
Devrimci tutsaklardan
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Bir mücadele yılını daha geride bıraktık. Geride bıraktığımız yılı farklı yönleriyle değerlendirmek ve gelecek için sonuçlar çıkarmak mücadelenin ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı bir tutuma işaret etmektedir.

Bu sorumluluğunu bir gereği olarak geçen yılı değişik başlıklar üzerinden çeşitli değerlendirmelere konu ettik. Sınıf hareketi, Kürt hareketi, kamu emekçileri hareketi ve düzen cephesini ele alan değerlendirmelere bu sayımızda yer vereceğiz. Önümüzdeki sayımızda da başka bazı başlıkları ele almaya devam edeceğiz.

2010 yılına umutla giriyoruz. Bu iyimserliğimizi besleyen zemin ise işçi ve emekçi hareketindeki nispi canlanmadır. Kuşkusuz henüz sınırlı ölçüde ve devrimci bir önderlikten yoksun bir hareket var karşımızda. Ancak sermaye sınıfının saldırıları işçi ve emekçilerdeki öfke ve tepki büyümektedir. Sınıf ve emekçi kitlelerin hoşnutsuzluğu artmakta, mücadele isteği ve arayışı yoğunlaşmaktadır. Böyle bir tablo işçi ve emekçilerin tepkilerini dışa vurdukları ve eylemli bir tutumla birleştirdikleri bir sürece dönüşmektedir. Bu eğilim güçlenecektir.

2010 zorlu bir yıl olacaktır. Sermaye sınıfı tüm plan ve hedeflerini bu zorluklara göre oluşturmaktadır. 2010 sermaye için bir saldırı yılı olacaktır. Sermayenin temsilcilerinin yaptıkları tüm açıklamalar bunu göstermektedir.

2010 yılı işçi ve emekçiler için bir mücadele yılı olacaktır. 2009 yılının son günleri bunun böyle olacağını göstermiştir. Tekel direnişi, demiryolu ve itfaiye işçilerinin kararlı mücadelesi işçi ve emekçiler üzerinde politik-moral açıdan güçlü bir etki bırakmıştır. Şayet sendika bürokrasisi eliyle bu mücadele kırılmazsa, 2010 yılına direnmenin ve haklarını direne direne kazanmanın ruhuyla girilecektir. Bu ruhu güçlendirmek, işçi ve emekçilerin tepki ve hoşnutsuzluğunu örgütleyip yaygınlaştırmak devrimci bir sorumluluk olarak önümüzde durmaktadır.

Sınıf devrimcileri yeni yıla yoğun ve tempolu bir çalışma ile giriyorlar. Bu çalışmayı daha etkili ve sonuç yaratacak bir tarzda ileriye taşımak görevi önümüzde durmaktadır. 2010 yılının Parti ve devrim mücadelemizde bir sıçramanın zeminine dönüştürülmesi hedefi ancak buna uygun bir çabanın ortaya konulması ölçüsünde gerçekleşme imkanı bulacaktır.

Sınıf devrimcileri yeni yıla bu hedefleri kazanmak, devrim ve sosyalizm mücadelesinde kalıcı mevziler ve başarılar elde etmek bilinciyle adım atıyorlar.

Yeni yılın, mücadelemizi büyüttüğümüz ve daha güçlü adımlar attığımız bir yıl olması dileğiyle tüm okurlarımızın ve yoldaşlarımızın yeni yılı kutluyoruz..