13 Mart 2009
Sayı: SİKB 2009/10

  Kızıl Bayrak'tan
  2009 Newrozu’na giderken...
  İMF-TÜSİAD yıkım programlarına karşı mücadeleyi yükseltelim!
ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın Ankara ziyareti…
BDSP’nin seçim çalışmalarından…
BDSP bürolarının açılışlarından…
  Direnişlerden...
  Hüseyin Temiz yoldaşı kaybettik...
  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü alanlarda kutlandı...
  8 Mart etkinliklerinden…
  İşçi ve emekçi hareketinden…
  Yurtdışında 8 Mart kutlamalarından....
  Gençlik hareketinden…
  Kapitalizm ve su sorunu
  Dünyadan
  Neler oluyor? -
M. Can Yüce
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Yayına hazırlandığımız saatlerde acı bir haber ile sarsıldık. Bir yoldaşımızı yitirmiştik. Hüseyin Temiz yoldaşımızı... Bir süredir kanser tedavisi gören yoldaşımız 11 Mart akşam saatlerinde yaşamını yitirdi..

Kısa bir yaşamdı O’nunkisi... Ama bu yaşama çok şey sığdıran bir yürek ve bilinçti Hüseyin yoldaş. O davasına ölümüne bağlı ve her türlü bedeli göze alan bir yiğit devrimciydi. Uzun soluklu, direngen, inatçı ve sabırlı bir mücadelenin neferiydi. Ve Partisi’ne ve devrim davasına bağlıydı. Bu bağlılığını yaşamın her anında tereddütsüzce ortaya koymuştu. Devrim davasının bu topraklarda ete-kemiğe bürünmesi için büyük bir coşku, heyecan ve enerji ile yıllarca çalıştı bir sıra neferi olarak... Hüseyin yoldaş, her şeyden önce bu topraklarda sınıf devrimciliğinin bilincini ve ruhunu taşıyordu. Duruşuyla, pratiğiyle ve eylemli tutumu ile hep bu çizginin temsilcisi ve taşıyıcısı oldu. Bu çizginin sınıf ve emekçi kitleler içinde hayat bulması için sabırla, inatla, dirençle çalıştı. Uğrunda büyük bedeller ödeyerek ve nice fedakarlıkları göze alarak büyütmeye çalıştığı devrim davasının bu topraklarda zafere ulaşması en büyük arzusuydu.

O’nun bu arzusunu, geride bıraktığı yoldaşları, dünya proletaryası mutlaka tamamlayacaktır. Buradan yoldaşımıza tüm devrimci duygularımızla son kez “Hoşçakal” diyoruz... “Devrimciler ölmez, devrim davası yenilmez!”

***

2009 Newrozu’na Kürt halkına yönelik bir dizi sinsi planın yürürlüğe konulmaya çalışıldığı günlerde giriyoruz. Düzen güçleri bir yandan TRT-Şeş gibi sözde açılımlarla Kürt halkını yanına çekmeye çalışırken diğer yandan Kürt çocuklarını polise taş attığı gerekçesiyle onlarca yıllık hapis cezalarına çarptırıyor. Yerel seçimlerde Kürt halkı AKP saflarına çekilmeye çalışılarak Kürt özgürlük mücadelesi dizginlenmek ve düzen içi kanallara hapsedilmek isteniyor.

Tüm bu koşullar önümüzdeki Newroz’a ayrı bir önem biçiyor. 2009 Newrozu düzen cephesinin tüm bu saldırılarına ve sinsi planlarına Kürt halkı cephesinden verilmiş bir yanıt olacak. Eğer Kürt halkı özgürlük talebi için alanları doldurur ve mücadele enerjisini açığa çıkartırsa bu düzen cephesi açısından seçim öncesi alınmış bir yenilgi olacaktır.

Yaklaşan Newroz ile birlikte sınıf devrimcilerine de önemli görevler düşmektedir. Sınıf devrimcileri Kürt halkının isyan ve özgürlük çığlığı olan Newrozlar’a katılmalı, “Özgürlük, eşitlik, gönüllü birlik!” şiarını Newroz alanlarında haykırmalıdır.

***

Düzenin seçim oyunu tüm hızıyla sürerken sınıf devrimcileri de düzenin seçim oyununu bozmak ve tek kurtuluşun devrimde olduğunu haykırmak için tüm güçlerini seferber etmiş durumdalar. Örülen çalışmayla hem yalancı düzen partileri hem de sahte umutlar yayan liberal-reformist güçler teşhir ediliyor.

Seçim gündemli çalışmalarımız düzen güçlerini rahatsız etmiş olacak ki kurumlarımıza ve yoldaşlarımıza yönelik devlet terörü de artıyor. Seçim faaliyetimizi bu saldırıların teşhirini de içerecek şekilde sürdürmeli ve saldırıya uğrayan kurumlarla dayanışmayı yükseltmeliyiz.

İvmelenen seçim faaliyetimizi gerek günlük site, gerekse haftalık yayın üzerinden yansıtmak da bu süreçte büyük bir önem taşıyor. Bu konuda tüm yoldaşlarımızın gerekli sorumluluğu yerine getireceklerini biliyoruz.

***

Aylık Sosyalist Gençlik Dergisi Ekim Gençliği’nin 15 Mart-15 Nisan tarihli 115. sayısı çıktı. Derginin yeni sayısı Eksen Yayıncılık bürolarından ve kitapçılardan temin edilebilir.