13 Şubat 2009
Sayı: SİKB 2009/06

  Kızıl Bayrak'tan
  Sınıf hareketinin yönü ve iradi müdahale
  Kapitalist krize karşı onbinler Kadıköy’de buluşuyor!
NATO: Emperyalist saldırganlığın
vurucu gücü!
İzmir’de kapitalist krize karşı sempozyum...
Kurtiş’te direniş kazandı!
İşçi ve emekçi hareketinden…
  Grev ve direnişlerle sınıf dayanışmasını yükseltelim!
  BDSP yaklaşan yerel seçimlere ilişkin programını açıkladı…
  Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu seçim bildirgesi...
  Krize karşı faaliyet ve eylemlerden…
  Revolverli sakar olamayan gençlik
Yüksel Akkaya..
  Gün geçtikçe inandırıcılığını yitiren yalanlar!
  Türkiye Kyoto’yu imzaladı…
  Kadın işçilerin sendikalarda örgütlenmesinin önemi
  Emperyalistler arası ilişkilerde yeni dönem
  Gerici güç odaklarının Filistin sorununa “ilgisi”…
  Bir kez daha yerel seçimler üzerine; ya da ilkeli duruş mu, günübirlik şaşkınlık mı? M. Can Yüce
  Yeni döneme başlarken… - Ekim Gençliği
  Bültenlerden...
  Ocak ayı rakamları
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Komünistler, 7 Şubat günü İstanbul’da Mecidiyeköy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdikleri basın toplantısı ile seçim bildirgelirini açıkladılar, sınıfın bağımsız sosyalist adaylarını tanıttılar.

Yerel seçimlere kısa bir zaman dilimi kaldı. Komünistler seçimlerde düzeni ve sistemi teşhir eden, devrim ve sosyalizm mücadelesini büyütme çağrısı yapan seçim faaliyeti yürütecekler. Yanı sıra emekçi kitlelere düzen içi alternatifler ve çözümler önererek boş hayaller yayan ve beklentiler oluşturan reformist liberal sol kesimleri de teşhir edecekler.

Özellikle sistemin bu kadar teşhir olduğu böylesine önemli bir süreçte devrimci kitle hareketi yaratmak için tüm imkanlardan yararlanmak gerekmektedir. Mevcut tabloda sol siyasal güçlerin konumu bundan fazlasıyla uzaktır. Bu sınıf devrimcilerine daha fazla görev ve sorumluluk yüklemektedir.

Komünistler kriz ortamının yarattığı imkanlara yaslanarak yerel seçimleri devrimci baharı yaratmanın zeminine çevirmeye çalışacaklar. Asıl olarak krizin işçi ve emekçi kitlelerde yarattığı hoşnutsuzluğu açığa çıkarmaya, mevcut tepkiyi eylemli bir hatta akıtmaya çalışacaklar. Yerel seçimlerden 8 Mart’a, Newroz’dan 1 Mayıs’a tüm gündemlere kadar tüm gelişmelere bu yaklaşım üzerinden müdahale edecekler.

Bu temel yaklaşım ışığında seçim startını vermiş bulunuyoruz. Açıktır ki bundan sonrası için yoğun bir süreç sınıf devrimcilerini beklemektedir. Devrimci baharı yaratma hedefiyle tüm gelişmelere krizin ortaya çıkaracağı imkanları büyütme hedefiyle yüklenecek olan sınıf devrimcileri sistematik, kararlı, dinamik bir çalışma yürütmek için bugünden tüm hazırlıklarını tamamlamalıdırlar. Devrimci baharı kazanmanın yolu bugünden hem politik, hem pratik, hem de örgütsel olarak önümüzdeki sürece hazırlanmaktan geçmektedir.

Bu dönem atılacak adımlar, yaratılacak mevziler hem devrimci baharı yaratmada hem de geleceğe anlamlı kazanımlar bırakacak, zorlandığımız bir dizi alanda deneyim kazandıracak, önemli bir mesafeyi geride bırakmamızı sağlayacaktır.

Yerel seçimlere bu bütünlük içerisinde bakmak ve buna uygun hazırlıkları zaman yitirmeden tamamlamak tüm çalışma alanlarının önündeki en temel görev ve sorumluluk olarak durmaktadır.

***

Aylık Sosyalist Gençlik Dergisi Ekim Gençliği’nin 15 Şubat-15 Mart tarihli 114. sayısı çıktı. Derginin yeni sayısını Eksen Yayıncılık bürolarından ve kitapçılardan temin edebilirsiniz...