26 Aralık 2008 Sayı: KB 2008/50
(EG ÖS 229)

  Kızıl Bayrak'tan
   2008: Dünyada ve Türkiye’de bir dönem kapanırken...
  2008 yılı rejimin Kürt sorunundaki çözümsüzlüğünü bir kez daha ortaya koydu…
DİSK’in krize karşı “Emek cephesinin sesi”ni büyütme, mücadeleyi yükseltme çağrısı üzerine…
TİB-DER’den iş cinayetleri protestosu…

Yemekhane işçileriyle dayanışma gecesi…

Kot işçileriyle
dayanışma büyüyor!
  İşçi ve emekçi hareketinden…
  Kriz ve devrimci mücadelenin sorunları
  Kriz ve sınıf hareketi...
  Gençlik hareketinden…
  Gençliğin faaliyetlerinden…
  Kriz üzerine Emekçi Kadın Komisyonları sözcüsü ile konuştuk...
  19 Aralık katliamı ülke genelinde lanetlendi!
  Fransa’da gençlik “reform paketi”ni protesto etti
  “Özür diliyorum” kampanyası üzerine...
M. Can Yüce
  Eral Eren anmalarından…
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Devrimci ve sosyalist basına yönelik baskı ve yasaklar devam ediyor. Sosyalizm İçin Kızıl Bayrak gazetesinin ardından Kızıl Bayrak gazetesine de bir ay süreyle yayın durdurma kararı verildi. Gazetemize yönelik hukuk terörünün gerekçesi ise bir önceki ile aynı.

Sosyalizm İçin Kızıl Bayrak gazetesi 2008/44 sayılı, 7 Kasım 2008 tarihli sayısında yeralan Türkiye Komünist İşçi Partisi‘nin yurtdışında gerçekleştirilen 10. yıl etkinliği haberi, bu etkinlikte yapılan konuşmalar ve etkinliğe gönderilen mesajlar ve TKİP Merkez Yayın Organı Ekim‘den iktibas yapılan “TKİP 10. Yıl Bildirgesi” nedeniyle susturulmak istenmişti.

Şimdi ise Kızıl Bayrak gazetesinin yayını, Sosyalizm İçin Kızıl Bayrak gazetesi ile aynı gazete olduğu, yazı işleri müdürünün aynı şahıs olduğu ve yönetim adresinin aynı yer olduğu gerekçesiyle bir ay süreyle durduruldu.

Bugüne kadar devletin uyguladığı sistematik baskı ve terör, yasaklar ve kapatmalar devrimci basını susturamadı. Bundan sonra da susturamaz. Sınıfın, devrimin ve sosyalizmin sesi bugün olduğu gibi yarın da gerçekleri ifade etmeye devam edecek.

Kızıl Bayrak susmadı, susmayacak!

***

Yeni bir yılı daha karşılamaya hazırlanırken 2008’in son ayları sınıf hareketi açısından umut vereci bazı gelişmelere sahne oldu. Süreci, talepleri, sonucu ne olursa olsun biz dizi yerde gerçekleşen eylem, direniş ve işgaller önümüzdeki dönem sınıf ve kitle hareketi açısından yeni bir döneme işaret etmektedir.

En son Singer’de gerçekleşen fabrika işgali önümüzdeki dönem işten atma saldırısına karşı işçilerin başvuracağı mücadele yöntemlerine veri sayılmalıdır. Keza irili-ufaklı birçok fabrikada işçiler sendikal örgütlenme hakkına ve işten atmalara karşı eylem ve direnişe geçmiş durumdalar. Gebze’deki metal fabrikalarında yaşanan işten atma saldırısına karşı işçiler tetikte beklemektedir.

Kapitalizmin krizi arttıkça ve yıkıcı sonuçları işçi ve emekçi kitleleri sarsmaya başladıkça sınıf kitlelerindeki tepkinin daha yoğunlaşacağını, mücadelenin büyüyeceğini bugünden görmek mümkündür.

2008 yılı aynı zamanda sınıf hareketi açısından olumsuz deneyimlerin de yaşandığı bir yıl oldu. Metal TİS’leri sürecinde sona gelindi. Türk Metal çetesi bir kez daha metal işçilerine açıktan ihanet etti. Brisa’da sendikal bürokrasi işçileri yarı yolda bıraktı vb. Ancak sendikal ihanet çetelerinin işçi sınıfının çıkarlarına sırt çevirerek sermayeye hizmette kusur etmemelerinin hesabını işçi sınıfı mutlaka soracaktır.

Keza 25 Aralık günü sonuçlanması beklenen asgari ücret görüşmeleri de ciddi herhangi bir tepkiye konu olmadı.

Ancak tüm bu olumsuz gelişmeler gelişmekte olan sınıf ve kitle hareketini gölgeleyemez. Zira kapitalizm bir kez daha tüm vahşiliği ve acımasızlığı ile işçi ve emekçilere azgınca saldırmaya hazırlanmaktadır. Her etkinin sınıf cephesinden bir tepkiye konu olacağı açıktır.

Önümüzdeki yıla sınıf hareketinin damgasını vurması ve 2009’un mücadele yılı olması dileğiyle tüm yoldaşlarımızın, okurlarımızın ve dostlarımızın yeni yılını şimdiden kutluyoruz…

* * *

Hatırlatma: Yılbaşından dolayı dağıtım ve kargo işlerinde yaşanacak muhtemel sorunlardan kaynaklı olarak gazetemizin 2 Ocak 2009 tarihinde çıkması gereken sayısı 9 Ocak 2009 tarihinde çıkacak. Okurlarımız yeni yılın ilk sayısını bu tarihte temin edebilirler...