31 Ekim 2008 Sayı: SİKB 2008/43

  Kızıl Bayrak'tan
   Ekim Devrimi’nin 91. yılında sosyalizm güncel, Yeni Ekimler ve Partisi
yakıcı bir ihtiyaçtır!
  Patronlarla Amerikancı AKP hükümetinden saldırı sinyalleri…
Ekonomik kriz ve sendikaların tutumu
Devlet terörü tırmanıyor!

Metal TİS’lerinde son durum ve görevlerimiz...

İşçi emekçi haraketinden…
  Kadın çalışmasının önemi ve sorunları…
Yüzü kitlelere dönük etkin bir İşçi ve emekçi kadın çalışması hedeflenmelidir!
  Kapitalizmin krizi ve emekçi kadınlara yansımaları...
  Kot taşlama mı, işçi mezarlığı mı?
  Hesabı tersane işçileri soracak!
  Genç-Sen Genel Kurulları yapıldı...
  İtalya, Yunanistan ve Fransa kaynıyor!
  Sınıfın manifestosu, manifestonun sınıfı: Buluşamayan nehirler mi? - Yüksel Akkaya
  Durum ve gelişmelerin yönü…- M. Can Yüce
  Kapitalizmin krizi ve işçi sınıfı / 2
Volkan Yaraşır
  Mamak İşçi Kültür Evi 8. mücadele yılını bir etkinlikle kutladı!
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Sermaye devleti kirli savaşı, faşist baskı ve terörü tırmandırmaya devam ediyor. Tüm olgular buna işaret ediyor. Hazırlıklar buna uygun yapılıyor. Devletin tepesinde peşpeşe çeşitli zirveler gerçekleştiriliyor. Tahkimat sürdürülüyor. Devlette zaafiyet olarak tespit edilen tüm boşluklar yasal mevzuatta değişiklikler yapılarak tamamlanıyor. Kısaca zorlu bir döneme hazırlanıyor sermaye devleti.

Bu zorlu süreci katmerleştiren bir başka veri ise yaşanan kapitalizmin krizdir. Bu kriz kapitalizmin merkezlerinde dalga dalga büyüyen ve nereye varacağı kestirilemeyen bir sürece dönüşmüş bulunuyor. Kapitalizmin genelleşen krizi ile birlikte sermaye düzenin yaşadığı yapısal sorunlar, bu krizi daha da ağırlaştırıyor. Gitgide büyüyen toplumsal ve sosyal sorunlar, patlama dinamiklerini altan alta büyütüp keskinleştiriyor. Servet-sefalet kutuplaşmasının derinleşmesi, yoksulluğun genelleşmesi, işsizliğin kitleselleşmesi mücadele dinamiklerini büyütüyor. Ancak bu tablonun kendisi kendiliğinden bir devrimci mücadele kanalı yaratmayı sağlamıyor. Bu mücadele dinamiklerini ve birikimini devrimci iktidar mücadelesinin güçlü dayanaklarına dönüştürebilmek, devrimci bir sınıf hareketinin yaratılmasını zorunlu kılıyor. Ancak böyle bir hareket sınıflar mücadelesi sahnesine çıkmayı başarabilirse, devrimci iktidar mücadelesi başarılı bir çizgi de gelişebilir. Bunun yolu ise, sınıfla devrimci temellerde birleşmeyi başarabilmekten geçiyor.

Sınıf devrimcileri, bugün her zamankinden daha enerjik, daha yoğun, daha planlı ve hedefli bir çalışmayla sınıfa yönelebilmeli, sınıf içinde derin ve sağlam kökler salabilecek bir temel yaratabilmelidirler. Bugün yaşanan tüm zorluklara ve güçlüklere rağmen sınıf kitlesi ile buluşabilmenin imkanları ve zeminleri büyüyüp güçlenmektedir. Yeter ki, bu imkanları ve zeminleri sınıfı devrimcileştirme çabasında etkin bir şekilde kullanabilelim.

Sınıf devrimcilerinin son metal TİS’lerine müdahalelerinin açığa çıkardığı sonuçlar buna işaret ediyor. Bu sayımızda orta sayfadan yayınladığımız BDSP’li Metal İşçileri Temsilcisi ile yaptığımızı ropörtaj bunu gösteriyor.

Metal işçilerine yönelik etkili bir müdaheleyi her yönüyle sürdürebilmenin koşulları olgunlaşıyor. Metal işçileri TİS’lere müdahale ederek haklarını kazanmanın ve korumanın kararlılığı içindedirler. Bu süreci büyütmenin ve yıllardır metal işçilerinin ensesinde poza pişirmeyi sürdüren Türk Metal çetesinin ihanetini parçalamanın tam zamanıdır. Metal işçileri bu yola girmiştir. Gerisi yapılacak devrimci bir müdahalenin başarısı ile sağlanabilir.

Sınıf devrimcileri görev ve sorumluluklarına bu gözle bakabilmeli, “güne yüklenmeli ve geleceği kazanabilmeli”dirler.

* * *

Liselilerin Sesi dergisinin Ekim 2008 tarihli 24. sayısı çıktı. Okurlarımız Liselilerin Sesi dergisinin yeni sayısını Eksen Yayıncılık bürolarından ve kitapçılardan temin edebilirler.