18 Nisan 2008 Sayı: SİKB 2008/16

  Kızıl Bayrak'tan
  Birleşik, kitlesel ve devrimci bir
1 Mayıs’a doğru!..
  Onurumuz ve geleceğimiz için
1 Mayıs’ta alanlara!
301. Madde üzerine koparılan fırtına düzen hukukunun faşist özünü gizliyor...
“İstihdam paketi”nin yeni hediyesi:
Sosyalist Kamu Emekçileri’nden ilerici-öncü kamu emekçilerine çağrı:
SSGSS karşıtı eylemler...
  Mevsimlik işçilerin ‘ölüm mevsimi’!..
  İşçi ve emekçi hareketinden...
  TKİP II. Kongresi kapanış konuşması... / 2
  Hatice Yürekli yoldaşın anısına...
  Büyükçekmece 2. İşçi Kurultayı... .
  1 Mayıs faaliyetlerinden...
  İzmir Liseli Gençlik Platformu kuruldu!
  Gençlik hareketinden…
  Kapitalizm açlığı dayatıyor,
halklar ayaklanıyor!
  Dünyadan…
  Toplum cinnetin eşiğinde!
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

1 Mayıs’a sayılı günler kaldı ancak devrimci ve ilerici güçler cephesinde 1 Mayıs’a yönelik hazırlıklar henüz yeterince güçlü yürütülmüyor. Kuşkusuz böyle bir tablonun oluşmasında çeşitli etkenler rol oynuyor.

İstanbul’da oluşturulan Devrimci 1 Mayıs Platformu erken bir tarihte 1 Mayıs’ı gündemine aldı ve çeşitli girişimler başlattı. Erken bir tarihte kamuoyuna yönelik yayınladığı bir deklerasyon metni ile birleşik, kitlesel ve devrimci bir 1 Mayıs’ın örgütlenmesi çağrısı yaptı. Bu çerçevede değişik kesimlerle toplantılar gerçekleştirdi. Fakat bu girişimler gerekli sonuçları yeterince yaratamadı. Ardından DİSK, KESK ve Türk-İş üçlüsünün İstanbul’daki 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlayacakları açıklaması ilerici ve devrimci güçler içerisinde bir bekleyiş havası yarattı. Herkes sendikaların atacağı adımları beklemeye başladı.

DİSK, KESK ve Türk-İş üçlüsü, geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki ilerici ve devrimci kurum, platform ve örgütlerle yaptığı toplantıda 1 Mayıs’ın ortak kutlanması konusundaki planını açıkladı. Ancak bu plan her sene önümüze sürülen plandan farklı bir yönü yoktu. Bir kez daha sendikaların belirlediği ve diğer güçlerin önüne sürdükleri bir plan sözkonusuydu. Bu plan, bu biçimiyle kabul edilmez. Nitekim İstanbul’daki Devrimci 1 Mayıs Platformu bunu kabul etmeyeceğini açıklamış bulunuyor. Aynı zamanda Adana’da oluşturulan Devrimci 1 Mayıs Platformu da kamuoyuna yaptığı bir yazılı açıklama ile 1 Mayıs’ın ortak örgütlenmesi yönünde çeşitli taleplerin yeraldığı bir deklerasyon yayınladı. Bu çaba ve girişimleri muhtemeldir ki diğer kentlerdeki girişimler izleyecektir.

Tüm yerellerde, bu çabaların güçlendirilmesi yönünde bugünden hızlı ve güçlü adımlar atılmalıdır. Devrimci güçler, 1 Mayıs’ın kitlesel ve devrimci bir atmosferde kutlanması için bir an önce harekete geçerek etkin bir rol oynamalı ve inisiyatif göstermelidir.

Bazı devrimci ve ilerici güçler ile sendikalar, bu yılki 1 Mayıs’ın İstanbul Taksim’de kutlanması yönünde çağrı yapmış bulunuyorlar.

Sınıf devrimcileri tek 1 Mayıs çağrısının dışında kalarak bulundukları tüm kentlerdeki 1 Mayıs kutlamalarına katılacaklardır. Farklı güçlerin Taksim çağrısı yaptığı bir durumda ise, sınıf devrimcileri bulundukları tüm kentlerde, Taksim çağrısının dışında kalan tüm ilerici ve devrimci güçlerle ortak hareket ederek birleşik, kitlesel ve devrimci bir 1 Mayıs’ın örgütlenmesi çabasında etkin ve inisiyatifli bir rol oynamalıdırlar.

Her yerelde yaygın ve etkili bir seslenme ve propaganda çalışması yürüterek işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’ta iş bırakarak alanlara çıkması için seferber olmalıdırlar. Geçtiğimiz haftalarda sosyal yıkım saldırılarına karşı alanlara çıkarak tepki ve öfkelerini haykıran onbinlerce işçi ve emekçinin, 1 Mayıs’ta da alanlara çıkarak sosyal yıkım saldırılarına geçit vermeyeceklerini sermaye sınıfına ve onun hizmetindeki hükümete gösterebilmeli, yıkım yasaları geri çekilene kadar mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ilan etmelidirler.