4 Ocak 2008 Sayı: SİKB 2008/01

  Kızıl Bayrak'tan
   İşbirlikçi burjuvazi yeni yıla içe ve dışa dönük saldırılarla başladı!..
  Kürt halkı kudurgan bir şovenizmin kıskacında bir yılı daha geride bıraktı...
2007 sermayenin yoğun saldırıları ile geçti!
2008 mücadele yılı olacak!
“Herkese sağlık güvenli gelecek” için
genel grev–genel direnişi tabanda örelim!
Sınıf hareketinde birleşik mücadelenin
artan önemi ve büyüyen olanaklar
  SSGSS saldırısına karşı eylemler...
  Cevizli Tekel işçilerinden özelleştirme saldırısına tok yanıt!
  Asgari ücret belirlendi...
  Nereye gidiyoruz?
Yüksel Akkaya
  Kurultay sonrasında mücadelenin ve örgütlenmenin yeni bir dönemine doğru... !
  İşçi ve emekçi hareketinden...
  Emekçi Kadın Komisyonları 10 Şubat’a hazırlanıyor... .
  Gençlik hareketinden...
  Dünya’dan...
  Doğanın yıkımının nedeni kapitalizmin kâr hırsıdır!..
  4 Ocak ‘96 / Ümraniye: Devrimci tutsaklar saldırıyı tok bir direniş şiarı ile karşıladılar...
  Bir rahibin bedeninde şan–şöhret aramak...
  Yeni bir yıla girerken...
M. Can Yüce
  Yeni yıla emeğin hakkıyla
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

2007, dünyada ve Türkiye’de sermayenin işçi ve emekçilere yönelik kapsamlı saldırılar yönelttiği bir yıl oldu. Ancak işçi ve emekçiler bu saldırıları yanıtsız bırakmadı.

2007 yılının son haftaları sınıf hareketinde belli eylemlere ve direnişlere tanık oldu. İşçi ve emekçiler sermayenin saldırılarına karşı çeşitli eylemlerle tepki ve hoşnutsuzluğunu dışavurdular.

2008’de de bu mücadele eğiliminin giderek güçlenmesinin nesnel zemini büyüyor. Zira sermayenin sosyal yıkım ve özelleştirme saldırıları her geçen gün mücadele dinamiklerini güçlendiriyor. Sınıf ve emekçi kitlelerinin harekete geçtiği bir döneme doğru ilerliyoruz. Sınıf hareketinde birleşik mücadelenin artan önemi ve büyüyen olanaklar sürece daha etkin ve örgütlü bir müdahaleyi zorunlu kılıyor.

Sınıf devrimcileri açısından 2008 yılını daha da önemli ve anlamlı kılan farklı nedenler de bulunmaktadır. Komünist hareketin ideolojik çizgisinin sınıf zeminiyle daha sağlam temellerde birleştiği bir dönem olmalıdır bu.

Komünist hareket için 2007 yıl bu açıdan anlamlı bazı adımların atıldığı bir yıl oldu. Bunun hiçbir biçimde yeterli olmadığı açıktır. Ancak 2007 yılında katedilen mesafe 2008 yılının başarısının da zeminine işaret ediyor. Sınıf devrimcileri için 2008 yılı sınıf hareketinde somut mevziler kazandıkları, sınıf kitleleri içinde kök saldıkları ve sınıfın öncü güçlerini kendi ekseninde birleştirdikleri bir yıl olmalıdır.

Böyle bir süreci başarıyla geride bırakabilmek için atılması gereken bazı temel adımlar olduğu da bilinmektedir.

Komünist hareketin ideolojik çizgisinin marksist klasikler temelinde daha derinlikli bir biçimde bilince çıkartılması ve aynı zamanda bu çizginin kendi sınıf zeminde maddi bir kuvvete dönüştürülmesi çabasının somut sonuçlarla birleştirilmesidir.

Komünist hareket için 2008 yılı, kendi zemininde bu kuvvetin açığa çıkarıldığı bir yıl olmalıdır.

Komünist hareket artık sınıf partisi olma iddiasını ete-kemiğe büründürdüğü bir mücadele yılına girmiş bulunuyor.

* * *

Geçen haftaki sayımızda dağıtım sorunu ile ilgili bir duyuru yapmıştık. Önümüzdeki sayı ile birlikte Yaysat kanalıyla gazetemizin dağıtımının artık mümkün olmadığını açıklamıştık. Bu durum kesinleşmiş bulunuyor. Yaysat, gazetemiz de içinde olmak üzere onlarca devrimci yayının dağıtımını talep ettiği fahiş dağıtım bedelinden dolayı imkansızlaştırmıştır.

Bu sonuç çalışanlarımıza ve okurlarımıza yeni görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Gazetemizin elden dağıtımını daha da yaygınlaştırmak, yeni satış noktaları bulmak ve dağıtım ve satış hedeflerini büyütmektir. Gazetemizin kitlelere ulaşmasının önüne çıkan bu engeli aşabilmeli, bu durumu gazetemizi daha güçlü sahiplenmenin bir vesilesine çevirebilmeliyiz. İşte bunu başardığımız zaman karşımıza çıkan bu türden engellerin hiçbir değerinin olmadığı kanıtlamış olacağız.