12 Kasım 2005 Sayı: 2005/44 (44)

  Kızıl Bayrak'tan
  Sınırlı bir isyanın egemenlerin yüreğine saldığı korku..
  Sermaye devletinin fiili anayasasının özü...
  EKS iş başında!
  Çocuk yurtlarındaki şiddet burjuva devletinin aynasıdır
  Bu düzenin özü ve ruhu şiddettir!
TEKEL'de özelleştirmeye karşı mücadelenin kaderi işçilerin elinde
Özelleştirme gündeminden...
  Fransa banliyölerinde "öteki"lerin isyanı
  Paris'te isyan ama Komün'ü hatırlamadan /Yüksel Akkaya
  AB Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu açıklandı
  TMY Tasarısı Karşıtı Birlik Kuruldu
  Devrimci Demokratik Yapılar Arası Diyalog ve Çözüm Platformu kuruldu
  Güne yükleniyor, geleceğe hazırlanıyoruz; "İşçi sınıfı savaşacak sosyalizm kazanacak!"/ Orta sayfa
  "İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!" gecesi yapıldı
  Geceye gelen mesajlardan...
  Geceye gelen dayanışma mesajlarından
  Büyük Ekim Devrimi'ni doğru anlamak /Sosyalist Şoreşger
  Beyaz Saray'dan yükselen pis kokular; Savaş kundakçıları birbirine düştü
  Bush "Amerika Devletleri Zirvesi"nde hüsrana uğradı
  Emperyalist-siyonist gericiliğin "İran kompleksi" derinleşiyor
  Suriye; Gerici saldırganlığı durdurmanın yolu anti-emperyalist direniştir
  Ümraniye İşçi Kurultayı hazırlıklarımız güçlenerek sürüyor!
  Pendik, Kartal, Maltepe İşçi Kurultayı çalışmaları
  Ümraniye İşçi Kurultayı çalışmaları devam ediyor
  Basından/ "Vagon raydan çıkıyor"mu?
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Paris'te 2 gencin ölümünün ardından patlak veren olaylar yayılarak devam ediyor. Avrupa'nın merkezinde patlak veren “getto isyanı” Fransız ve Avrupa burjuvazisinin yüreğine korku salmaya yetti. Oysaki bu isyana yön veren ne devrimci bir parti, ne de devrimci bir program ve çizgi var ortada. Bu sınırlardaki bir isyan hareketi bile, emperyalist merkezlerin derin bir kaygı ve korku duymalarına yetti.

Kapitalizm onyıllardır milyonlarca işçi ve emekçiye açlık, yoksulluk, isşizlik, sefalet ve geleceksizlik dışında bir yaşam sunmuyor. İşçi ve emekçilerin yaşamları gün geçtikçe katlanılamaz bir hal alıyor. Bu durum sadece şu ya da bu ülkede yaşanmıyor. Başta kapitalist ülkeler olmak üzere tüm dünyada bu olgu inkar edilemez bir gerçeğe dönüşüyor.

‘89 çöküşünün ardından “tarihin sonu”nu ilan edenler çok zaman geçmeden bunun büyük bir yanılgı olduğunu gördüler. Bugün Ortadoğu'dan Kafkaslar'a, Latin Amerika'dan Avrupa'ya, kısaca tüm dünyayı saran yeni bir mücadeleler ve devrimler döneminin başladığına tanıklık etmektedir.

Tıpkı 20. yüzyılın başında Rusya proletaryasının önderliğinde başlatılan Büyük Ekim Devrimi'nin açtığı yeni mücadeleler ve devrimler dönemi gibi. İnsanlık, bugün kapitalist barbarlık düzenine karşı büyük bir öfke ve tepki duyuyor. Küreselleşmenin yarattığı sefalete karşı ayağa kalkmaya hazırlanıyor.

Ekim Devrimi'nin 88. yılının kutlandığı bugünlerde, milyonlarca işçi ve emekçi için “Ya barbarlık ya sosyalizm!” şiarı dışında bir başka bir seçenek bulunmuyor.

***

Öğrenci gençlik günlerdir değişik kentlerde YÖK karşıtı protesto eylemleri gerçekleştiriyor. Ne yazık ki, bu protesto eylemleri parçalı ve dağınık bir tablo sunmaktan ileri gidemedi. Kuşkusuz bu dağınıklık ve parçalılık bugünkü sınıf ve kitle hareketinin mevcut tablosundan ayrı düşünülemez. Ancak yine de bu tabloyu zayıflatan temel etkenlerden biri de gençlik hareketinin devrimci siyasal öznelerinin politik tutumları ve izledikleri pratik hattır. Bu tutum dar grupçu ve ben merkezli bir çizginin ifadesidir. Grupsal kaygıların ve çıkarların yön verdiği pratikler kaçınılmaz olarak bu sonuçları üretmek durumunda kalacaktır.

Yine de YÖK protestolarının bir dizi kentte gerçekleştirilmesi ve devletin kolluk güçlerinin saldırılarına kararlı bir tutumla yanıt verilmesi anlamlıdır.

7 Kasım günü Ankara'daki gösteriye yapılan saldırı sonucu gözaltına alınan öğrencilerden 20'si tutuklandı. Bu saldırı, bir kez daha, sermaye devletinin öğrenci gençliğin hak alma mücadelesine karşı soruşturma, gözaltı ve tutuklama terörüyle karşılık verdiğinin göstergesidir.

***

Ekim Gençliği'nin Kasım ‘05 tarihli 88. sayısı çıktı. Okurlarımız Ekim Gençliği'nin 88. sayısını Yaysat bayileri, kitapçılar ve bürolarımızdan temin edebilirler.

Ekim Gençliği dergisi onuncu yayın yılını geride bırakıyor. Genç komünistler 10. yayın yılı vesilesiyle bir kampanya örgütlemeyi planlamış bulunuyorlar. Bu kampanya çalışmasının ardından merkezi bir 10. yıl şenliği düzenlenecek.

Genç komünistler, son yıllarda gençlik çalışmasında önemli mesafeler aldılar. Bu adımların daha güçlü ve köklü kazanımlarla birleştirilmesi gelinen yerde artık bir zorunluluktur. Genç komünistlerin bunu başaracaklarından kuşku duymuyoruz.

***

Hatırlatma: Sayfalarımızdaki yazı sıkışıklığından dolayı bu hafta 6 Kasım eylem ve değerlendirme yazılarına yer veremiyoruz. Önümüzdeki sayı yayınlayacağız.