19 Nisan '03
Sayı: 15 (105)


  Kızıl Bayrak'tan
  1 Mayıs'ta mücadeleyi yükseltelim!
  Özelleştirme, taşeronlaştırma ve kölelik yasasına karşı 1 Mayıs'ta alanlara!
  Gerici diktatörler ve diktatörlükler halkı temsil edemezler!
  Yağma ve talan emperyalizmin özüdür
  Emperyalist saldırganlığın yeni hedefi Suriye!
  Irak halkı emperyalist işgal ve talana boyun eğmiyor!
  Emperyalist saldırganlık ve işgale karşı gösteriler sürüyor...
  Kan koklayıp kâr kokusu alan leş kargaları!..
  Emperyalizmle işbirliğinin sonu özgürlük değil, utanç verici bir köleliktir!
  Emperyalist savaş kartışı eylemlerden...
  Kamuda TİS süreci başladı...
  Emperyalizme karşı mücadelenin engelleri ve bağımsız devrimci sınıf çizgisi
  Savaş medyası işbaşında!
  Kim bu üç-beş insan!
  İstanbul Sendikalar Birliği toplantısı üzerine...
  ESK toplantısı yapıldı
  Bir PETKİM işçisinden çağrı: Özelleştirmeye karşı mücadeleyi yükseltelim!
  Hatice Yürekli yoldaşın anısına...
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemlerden...
  Devrimci kimlikte ısrar ve kimlikte erozyon!..
  Acele polis aranıyor
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan

Irak’ta emperyalist işgal hareketı talan, yağma ve katliamlar eşliğinde sürüyor. En son 4 büyük Kentte (Necef, Bağdat, Basra, Musul) ABD karşıtı kitlesel protestolar düzenlendi. İşgalci askerlerin açtığı ateş sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi. Buna rağmen Irak halkı işgalcilere öfke ve tepkilerini ifade etmekten geri adım atmış değil. Çünkü Irak halkı teslimiyeti ve işgali kabul etmiş, sindirmiş değil.

İşgalcilerin hiç ummadıkları kadar kolay bir şekilde Bağdat’a girmelerinin üzerindeki sır perdesi hala da aralanmadı. BAAS rejiminin yönetici takımının canları karşılığında direnişi ve Irak halkını sattıklarına ilişkin yorumlar gittikçe ağırlık kazanıyor.

İhanetin sağladığı imkanlarla Bağdat’a kolayca girenler, şimdi kendilerine hizmet edecek bir uşak takımını oluşturma ve halka beğendirme arayışları içindeler. Bu işin hiç de umdukları kadar kolay olmayacağını daha şimdiden gördüler. Çünkü, Irak halkı işgalcilere olduğu kadar bu uşaklara karşı da büyük bir tepki duyuyor. Kimilerini infaz ediyor, kimilerine sürgün yolunu gösteriyor, kimilerini ise aşağılayıcı kampanyalara konu ediyor.

Emperyalist haydutlar daha Irak’ta katletikleri masum insanların cesetleri soğumadan Suriye’ye tehditler savurmaya başladılar. Üstelik aynı iğrenç yalanlar ve demagojik iddiaları kullanarak. Yaklaşan 1 Mayıs’ta işçi sınıfının ve dünya halklarının emperyalist barbarlığa, kapitalist sömürü düzenine karşı öfkesini gür bir şekilde haykırması onlara verilecek en iyi yanıt olacak. Bu barbarlığa son vermek için işçi sınıfı ve emekçi dünya halkları birlik, mücadele ve dayanışma bayraklarını ellerinden hiç düşürmemelidir…