15 Mart '03
Sayı: 10 (100)


  Kızıl Bayrak'tan
  Savaşa karşı sınıf savaşını yükseltelim!
  Amerikancı generaller sayesinde Türkiye işgal ediliyor!
  Sermaye ordusu ve hükümeti ABD emperyalizmine hizmette sınır tanımıyor...
  Siirt seçimlerinin gösterdikleri
  BM’nin Kıbrıs planı rafa kaldırıldı
  Kitlesel işçi kıyımları başladı...
  Bıçakçılar fabrikası işçileri bıçak sırtında!
  İstanbul Sendika Şubeleri toplantısı üzerine...
  İstanbul Sendika Şubeleri toplantısı yapıldı
  İstanbul Sendika Şubeleri toplantısında işyeri ve şube temsilcilerinin yaptığı konuşmalardan...
  “Emperyalist savaşa geçit vermeyeceğiz!”
  Dünya egemenliğine oynayan ABD emperyalizmi yenilmeye mahkumdur!
  Savaşın getirdiklerine farklı bir bakış
  Emperyalist savaş karşıtı eylemler sürüyor...
  ABD-İngiliz savaş koalisyonunun sahtekarlığı belgelendi
  Filistin emperyalist/siyonist kıskaç altında
  İşgale karşı durma ve ulusal bir stratejide buluşmanın sorunları
  8 Mart etkinliklerinden...
  8 Mart etkinliklerinden...
  Fildişi Kıyısı'nda iktidar mücadelesi ve emperyalist müdahale
  Anadolu Yakası İşçi-Emekçi Platformu Girişimi bülteninden...
  Esenyurt İşçi Bülteni'nden...
  DİSK Bölge Temsilciler Kurulu yapıldı
  "Irak fayı" küresel depremi tetikler mi?
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
DİSK Bölge Temsilciler Kurulu yapıldı

8 Mart günü Dünya Emekçi Kadınlar Günü alanda kutlanırken aynı saatlerde Sürmeli Oteli’nde DİSK Çukurova Bölge Temsilciler Kurulu toplantısı yapılıyordu. Süleyman Çelebi 8 Mart’ı kadınlara karanfil dağıtarak otel lobisinde kutladı.

Kurultay bir basın açıklamasıyla başladı. Basın metninde iş güvencesi yasası ve iş yasa tasarısı ile ilgili tek bir cümle dahi yoktu. Toplantıya yöneticilerin ve temsilcilerin dışında katılım olmadı. Toplantıda bir iki yönetici, yasa tasarısına karşı bugüne kadar sessiz kalındığını, yasa tasarısının içeriği hakkında bugüne kadar bilgilendirilmediklerini dile getirdi. Çelebi kapanış konuşmasında yasa tasarısıyla ilgili bilgilendirme yaparken bu saldırıya karşı bir şey yapamayacaklarını, güçsüz olduklarını bir eylem programı oluştursalar dahi sınıfın bu konuda duyarsız olduğunu dile getirdi.

Türk-İş ve Hak-İş’i kastederek diğer konfederasyonların yasa tasarısı karşısındaki tutumlarını eleştirdi. Bu konfederasyonlardan birisinin “kıdem tazminatı fonuna” takıldıklarını, diğerinin ise arabuluculuk misyonunu üstlendiklerini söyleyerek eleştirdi. İş güvencesi yasasının yürürlüğe girme tarihinin ertelenmesinin kendilerine zaman kazandırdığını, bu süre içerisinde yasa tasarısına karşı eyleme geçeceklerini ifade etti. Mart ayının ikinci haftası DİSK’e bağlı bütün sendika temsilcilerini Ankara’ya çağırarak bir salon toplantısı yapacaklarını belirtti. Bir şube başkanının “neden işçileri de çağırmıyorsunuz?” sözüne sinirlenen Çelebi tabanı süreçlere katma niyetinde olmadığını göstermiş oldu.

Yasa tasarısı hakkında kendi şube ve yöneticilerini dahi bilgilendirmeyen DİSK yöneticilerinin bu konuda bilinçli bir tutum içinde oldukları ortadadır. Bölge toplantısından sonra tüm şubelere sendikalar kanunu, grev ve lokavt kanunu ve iş kanunu yasa tasarısını ve DİSK’in çekincelerini ifade eden bir metni ancak gönderdi.

Bölge toplantısında DİSK’e bağlı işyerlerinden topluca işten çıkartılan işçiler ise hiç gündeme gelmedi. Oysa BOSSA’lardan ve MENSA’dan onlarca işçi işten atılmıştı. Bölge toplantısının hemen ardından BOSSA 4’den 25 işçi işten atıldı ve sendika yöneticileri ise hala suskun.

SY Kızıl Bayrak/AdanaAdana DİSK Bölge Başkanlığı’ndan
basın açıklaması

12 Mart 2003 günü DİSK Bölge Başkanlığı tarafından Yeni İş Yasa Tasarısı’nın meclise sevkedilmesiyle ilgili basın açıklaması gerçekleştidi. DİSK’e bağlı sendika şube yöneticileri ve temsilcileri İnönü Parkı’nda toplanarak SSK Bölge Temsilciliği’ne kadar sloganlarla yürüdüler. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı basın açıklamasını DİSK Bölge Temsilcisi Yusuf Yürekli okudu. Açıklamada iş yasa tasarısının, sendikalar yasası, toplu sözleşme yasası ve grev yasası ile birlikte ele alınması gerektiği belirtildi. AKP’nin sermaye yanlısı politikaları eleştirilerek iş yasa tasarısına karşı mücadele edileceği vurgulandı.

SY Kızıl Bayrak/Adana