15 Mart '03
Sayı: 10 (100)


  Kızıl Bayrak'tan
  Savaşa karşı sınıf savaşını yükseltelim!
  Amerikancı generaller sayesinde Türkiye işgal ediliyor!
  Sermaye ordusu ve hükümeti ABD emperyalizmine hizmette sınır tanımıyor...
  Siirt seçimlerinin gösterdikleri
  BM’nin Kıbrıs planı rafa kaldırıldı
  Kitlesel işçi kıyımları başladı...
  Bıçakçılar fabrikası işçileri bıçak sırtında!
  İstanbul Sendika Şubeleri toplantısı üzerine...
  İstanbul Sendika Şubeleri toplantısı yapıldı
  İstanbul Sendika Şubeleri toplantısında işyeri ve şube temsilcilerinin yaptığı konuşmalardan...
  “Emperyalist savaşa geçit vermeyeceğiz!”
  Dünya egemenliğine oynayan ABD emperyalizmi yenilmeye mahkumdur!
  Savaşın getirdiklerine farklı bir bakış
  Emperyalist savaş karşıtı eylemler sürüyor...
  ABD-İngiliz savaş koalisyonunun sahtekarlığı belgelendi
  Filistin emperyalist/siyonist kıskaç altında
  İşgale karşı durma ve ulusal bir stratejide buluşmanın sorunları
  8 Mart etkinliklerinden...
  8 Mart etkinliklerinden...
  Fildişi Kıyısı'nda iktidar mücadelesi ve emperyalist müdahale
  Anadolu Yakası İşçi-Emekçi Platformu Girişimi bülteninden...
  Esenyurt İşçi Bülteni'nden...
  DİSK Bölge Temsilciler Kurulu yapıldı
  "Irak fayı" küresel depremi tetikler mi?
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Sefaköy İKE 8 Mart çalışması;

Emekçi kadınlar sınıf kavgasında yerini alacak!

Şubat ayında başlayan 8 Mart çalışması, İşçi Kültür Evi Kadın Komisyonu’nun ısrarlı çalışması sonucu belli bir başarıya ulaştı. Bir aya yayılan bir zaman dilimi içinde seminerler, etkinlikler ve toplantılar düzenledik. Anket çalışmasıyla geniş bir tarama yaptık. Sistematik ve biribirini besleyen faaliyetlerle bu alanda yeni bir adım attık. Elbette eksik ve yeteriz kaldığımız konular da oldu. Fakat bu olumsuzluklar ısrarımızı, coşkumuzu köreltmedi. Mitinge yakın bir tarihte İşçi Kültür Evleri imzalı özel sayımızı dağıttık. Dağıtımlar esnasında olumlu tepkiler aldık. Böylece 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yüzlerce işçi-emekçinin, ev kadınlarının gündemine soktuk.

Eylem günü eyleme katılan kadınlarımızın özelde ayrı ayrı nedenleri vardı. Kimi işçi-emekçi olan kadınlarımız sınıfsal bir bakışaçısıyla oradaydı. Kapitalist sisteme karşı haykırıyordu: “Eşit işe eşit ücret!”, “İşçi sınıfı savaşacak sosyalizm kazanacak!”. Oğlu askere giden analar vardı ve onlar “ABD emperyalizmine hayır!”, “ABD askeri olmayacağız!”ı haykırıyordu.

Çocukları işkence görmüş, katledilmiş, cezaevlerinde hücrelere karşı yükseltilen direniş bayrağını alarak ölümsüzleşenlerin anaları ise “Anaların öfkesi katilleri boğacak!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!” sloganlarını haykırıyordu.

Hem cinsel ve sınıfsal sömürüyü hem de ulusal baskıları birarada yaşayan Kürt kadınları ise “İşçiler birlik, halklar kardeş olmalı!”, “Ulusal sınıfsal, cinsel sömürüye son!” şiarıyla kortejde yerini almıştı.

Evde çalışan, çocukların bakımı ve ev işlerinin kölesi haline getirilen kadınlarımız da alandaydı. “Kadın olmadan devrim olmaz, devrim olmadan kadın kurtulmaz!”, “Kadın erkek el ele mücadeleye!” sloganlarını alanda hep beraber haykırdık. O gün hep bir ağızdan atılan şu slogan ortak noktamız, ortak özlemimmizi ifade ediyordu. “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Kurtuluş devrimde, kurtuluş sosyalizmde!” diye haykırıldı.

İKE olarak “Kadın olmadan devrim olmaz, devrim olmadan kadın kurtulmaz!” pankartımızla yürüdük. Fularlarımız, dövizlerimiz, Rosa, Clara, Krupskaya ve Ölüm Orucu Şehidi Hatice Yürekli yoldaşımızın resimleriyle girdik alana. Mitingin uzun sürmesi ve yorgunluk çoşkumuzu etkilemedi. Çalışmamızın iyi bir sonuç vermesi hepimiz açısından iyi bir moral kaynağı oldu. Daha güçlü 8 Martlar emeğimizin ve mücadelemizin ürünü olacak.

Ulusal, sınıfsal, cinsel sömürüye son!
Kadın olmadan devrim olmaz,
devrim olmadan kadın kurtulmaz!

Sefaköy İşçi Kültür Evi çalışanları8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...

Binler emperyalist savaşa ve
çifte sömürüye karşı yürüdü!..

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde İstanbul’da binlerce kişi, kadınların hak ve özgürlük talepleri ve emperyalist savaş karşıtı sloganlar eşliğinde yürüdü.

Sabah saatlerinden itibaren toplanan kitle saat 11:00 civarında Abide-i Hürriyet Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşün en önünde feminist kadın gurupları, reformist sol partiler, KESK’li kamu emekçileri ve kimi kadın kortejleri yeraldı. İşçi sendikalarından yalnızca Deri-İş Tuzla Şubesi ve Tez Koop-İş eyleme katıldılar. Onların ardından dernekler, devrimciler ve çeşitli gruplar alana girdiler. Komünistler yürüyüşe “Emperyalist savaşa, ulusal, sınıfsal, cinsel sömürüye karşı sınıf savaşı /BDSP” pankartları ile katıldılar. Genç komünistler ise “Emperyalist Savaş Karşıtı Platform”lar pankartları altında katıldılar.

Pankartlarda kadın sorunu ve emperyalist savaş birlikte işlenmişti. Femistlerin sloganları ise emperyalizmi değil erkekleri savaşın adresi gösterir nitelikteydi. Her zaman olduğu gibi kortejlerini yalnızca kadınlardan oluşturdular.

Miting oldukça uzun sürmesine rağmen genel olarak alana coşku hakimdi. Emperyalist savaşa ve AKP iktidarına karşı sloganlar yaygın bir şekilde atıldı. Miting saat 15:30’de bitirildi.

SY Kızıl Bayrak/İstanbulİzmir’de 8 Mart

Çeşitli kadın platformlarınca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Bornova’da yapılan bir mitingle kutlandı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı miting ve yürüyüşün en kitlesel korteji DEHAP’lı kadınlara aitti. “Savaşa değil emekçiye bütçe!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “ABD Ortadoğu’dan defol!”, “Her gün 8 Mart her gün mücadele!”, “Ulusal, sınıfsal, cinsel sömürüye son!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!” vb. sloganlarının atıldığı mitingte 8 Mart tertip komitesinin hazırladığı basın metni Türkçe ve Kürtçe okundu. Ayrıca bir tutsak annesi de kürsüden konuşma yaparak F tipine ve tecride değindi.

Mitinge pankartları ve dövizleriyle katılan kurumların bazılarıysa şöyleydi; Blok (DEHAP, SDP, EMEP), Bağımsız Kadın İnisiyatifi, KESK, EKB, ÖMP, ESP, Demokratik Kadın Hareketi, İşçi Köylü, HÖP, Çiğli İşçi Kültür Sanat Evi, TÜMTİS, Nakliyat-İş, Genel-İş 3 No’lu Şube.
Bornova Meydanı’nda katılımın az olduğu miting müzik dinletisi sonrası sona erdi.

SY Kızıl Bayrak/İzmirKırşehir’de 8 Mart:
“Kadınız, emekçiyiz, kazanacağız!”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlamak için Ahi Parkı’nda 150 kişinin katıldığı bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Eğitim-Sen ve DEHAP katıldı. Eğitim-Sen Kırşehir Şubesi Kadın Komisyonu üyesinin yaptığı açıklamada şunlar söylendi: “Dünyanın her tarafında savaş karşıtı hareketler çığ gibi büyürken, biz kadınlar, yıllardır çatışmaların ve ekonomik yaptırımların pençesinde mağdur edilen Ortadoğu halkları aleyhine ve ABD’nin çıkarına olacak savaşın karşısında barış, ölümün karşısında yaşamı savunuyoruz. Şiddetin, savaşların ve yoksulluğun ortadan kalktığı bir dünya kurmak için emek hareketinin ön saflarında mücadele veren biz kadınlar inanıyoruz ki, kadınlar özgürleşmeden toplumlar özgürleşemez...”

“Kadınız, emekçiyiz, kazanacağız!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Çıkarsa tezkere, meclis gitsin askere!” sloganları atıldı. Açıklamanın ardından Eğitim-Sen Şubesi’nde “Sürü” filmi ve “Eğitim-Sen’in tarihi” konulu filmler gösterildi.

Ayrıca DEHAP tarafından 300 kişinin katıldığı bir etkinlik düzenlendi.

SY Kızıl Bayrak/KırşehirGebze’de “Savaşa hayır” eylemi

Gebze Savaş Karşıtı Platform’un gerçekleştirmek istediği “Savaşa hayır” mitinginin Kaymakamlık tarafından yasaklanmasının ardından platform bileşenleri 8 Mart günü saat 16:00’da Gebze Öğretmen Evi önünde toplandılar. Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüyüşe geçmek için kortejler oluşturuldu. Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yapılmasına engel olmak isteyen polis kitlenin önünde barikat oluşturdu. Barikatın aşılamaması sonucu eylem Öğretmen Evi önünde yapıldı. Eyleme yaklaşık 1000-1500 kişi katıldı. (SY Kızıl Bayrak/Gebze)Adana’da 8 Mart: “Yaşasın işçilerin birliği,
halkların kardeşliği!”

Adana Kadın Platformu’nun düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mitingi yaklaşık 20 kurumun katılımı ile gerçekleşti.

Mimar Sinan Açıkhava Tiyatrosu önünde toplanan yaklaşı 4 bin kişilik bir kitle saat 11:00’de yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında emperyalist savaş karşıtı ve 8 Mart’ın anlam ve önemine uygun sloganlar haykırıldı.

İşçi sendikalarının katılmadığı mitinge DİSK’e bağlı sendikalardan Emekli-Sen katılım sağladı. KESK’in katılımı ise oldukça zayıftı. Eğitim-Sen, SES, BTS, BES dışında katılan olmadı. Şakirpaşa İşçi Kültür Evi de “Emperyalist savaşa, köleliğe, kültüre hayır!” pankartıyla katıldı. BDSP ise eyleme “Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği!” pankartıyla katıldı. Mitinge yaklaşık 70 kişilik bir katılımımız oldu.

Eylemde BDSP imzalı bildiri dağıtımı gerçekleştirdik. Yürüyüş esnasında kortejimizin hemen arkasında yürüyüş alanına girmek isteyen bir kadına saldıran polise müdahale ettik. Bu esnada bir arbede yaşandı. Önümüzde yürüyen Dayanışma-Der oturma eylemi yapınca polis bu korteje saldırdı. Müdahele etmek için harekete geçtiğimizde önümüzü kestiler. Bir arbede de burada yaşandı. Bu saldırı kitleyi yıldırmak yerine daha da çoşturdu.

Miting günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalardan sonra halaylarla sona erdi.

SY Kızıl Bayrak/AdanaAdana’da Gazi katliamı lanetlendi

12 Mart günü İHD Adana Şubesi binası önünde Gazi katliamı yapılan bir basın açıklaması ile lanetlendi.

Açıklamaya İHD, Alınteri, Devrimci Demokrasi, Adana Tuhayder, ESP, BDSP, BTS, EMEP, EKB ve Sosyalist Barikat katıldı. Açıklamada devletin Gazi Mahallesi’nde karanlık güçlerini kullanarak 23 kişiyi katlettiği dile getirildi. Katliamın sorumlularının yargı önüne çıkarılmaları istendi. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı açıklamada “Anaların öfkesi katilleri boğacak!”, “Katiller bulunsun hesap sorulsun!” sloganları atıldı.

SY Kızıl Bayrak/Adana