15 Mart '03
Sayı: 10 (100)


  Kızıl Bayrak'tan
  Savaşa karşı sınıf savaşını yükseltelim!
  Amerikancı generaller sayesinde Türkiye işgal ediliyor!
  Sermaye ordusu ve hükümeti ABD emperyalizmine hizmette sınır tanımıyor...
  Siirt seçimlerinin gösterdikleri
  BM’nin Kıbrıs planı rafa kaldırıldı
  Kitlesel işçi kıyımları başladı...
  Bıçakçılar fabrikası işçileri bıçak sırtında!
  İstanbul Sendika Şubeleri toplantısı üzerine...
  İstanbul Sendika Şubeleri toplantısı yapıldı
  İstanbul Sendika Şubeleri toplantısında işyeri ve şube temsilcilerinin yaptığı konuşmalardan...
  “Emperyalist savaşa geçit vermeyeceğiz!”
  Dünya egemenliğine oynayan ABD emperyalizmi yenilmeye mahkumdur!
  Savaşın getirdiklerine farklı bir bakış
  Emperyalist savaş karşıtı eylemler sürüyor...
  ABD-İngiliz savaş koalisyonunun sahtekarlığı belgelendi
  Filistin emperyalist/siyonist kıskaç altında
  İşgale karşı durma ve ulusal bir stratejide buluşmanın sorunları
  8 Mart etkinliklerinden...
  8 Mart etkinliklerinden...
  Fildişi Kıyısı'nda iktidar mücadelesi ve emperyalist müdahale
  Anadolu Yakası İşçi-Emekçi Platformu Girişimi bülteninden...
  Esenyurt İşçi Bülteni'nden...
  DİSK Bölge Temsilciler Kurulu yapıldı
  "Irak fayı" küresel depremi tetikler mi?
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Mamak İşçi Kültür Evi’nin 8 Mart çalışması ve etkinliklerinden...

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için kültür evi olarak iki ayrı faaliyet yürüttük. İlki bölgede bizim de yürütmesinde bulunduğumuz Mamak Kitle Örgütleri Platformu’nun 4 gün sürecek etkinlik programına hazırlanmak ve etkinliğin ön çalışmasını yapmak. İkinci ise İşçi Kültür Evleri Kadın Komisyonu’nun gündeme ilişkin bildirilerini birebir dağıtılması ve anket çalışmasını sürdürmek. Ek olarak mahallede oturan ve ilişkimizin olduğu kadınların evlerinde toplantı yaparak film gösterimleri yapma planı yaptık.

Mamak Kitle Örgütleri Platformu’nun etkinliği

Platform yürütmesi 3 yıldır yapılan 8 Mart etkinlik programının tanıtımı için bu yıl 1000 adet çağrı bildirisi dağıttı. 4 gün üzerinden planlanan etkinlik programının son günü saat 18:00’de Mamak İşçi Kültür Evi’nin hazırlamış olduğu dia, tiyatro ve müzik grubunun yer aldığı program sunuldu. Yaklaşık 130 kişinin katıldığı etkinlikte sahneye “Emperyalist savaşı durduralım, ABD askeri olmayacağız/İşçi Kültür Evleri” imzalı pankartımızı astık. Program Kitle Örgütleri Platformu’nun hazırladığı metnin okunmasıyla başladı. Ardından kültür evi adına bir arkadışımız programın sunumunu yaptı. Afsad’ın hazırladığı dialar şiir, müzik ve gösterimi güçlendiren konuşmalar eşliğinde sunuldu. Latin Amerika, Vietnam ve dünyanın dört bir yanında çekilen asker, çocuk ve katliam fotoğaflarıyla yapılan gösterim savaşa karşı direnişi öne çıkartan bir tarzda ele alındı. Son sözümüz ise “Ya barbarlık ya sosyalizm” oldu. Dia gösterimi programın en etkili bölümü oldu ve beğeni topladı. Mamak İşçi Kültür Evi tiyatro topluluğunun oyunundan sonra Daria Fo- Frans Raime’nin tek kişilik kadın oyunları olan ‘Uyanış’, ‘Yarın Olacak’ ve ‘Dans Hocası-Bant Sistemi’ oyunları serilendi.

Tiyotrodan sonra şair dostumuz işçi Abdullah Oral Ölüm Orucu direnişini ve emperyalist savaşı teşhir eden şiirlerini okudu bizlere. Son olarak Grup Yön türküleriyle sahne aldı. Etkinlik Platform’un etkinliğinin son günü olmasından dolayı yürütmedeki kurumların temsilcilerinin Pirsultan Abdal Kültür Derneği, Tüm Halk Ozanları Derneği, Övder, Mamak İşçi Kültür Evi, Yellice Köy Derneği, Gökçeharman Köy Derneği’nin sahneye davet edilmesiyle son buldu.

Program disiplini ve içeriğiyle beğeni topladı. Etkinlik 4 gün boyunca Çağdaş Kadın ve Toplum Merkezi’nin 100 kişilik salonunda yapıldı.

İşçi Kültür Evi çalışmalarından...

1 yıldır faaliyet yürüten İKE Kadın Komisyonu olarak 8 Mart etkinliğini örgütlemeye çalıştık. Bir bölgede anket çalışması yaptık ve etkinliğe çağrı yaparak bildirilerimizi bu bölgede dağıttık. Daha önce anket yaptığımız bölgelerin dışındaki bölgelerde ise kapıları tek tek çalarak etkinlik çağrısı yaptık ve bildirilerimizi dağıttık. Komisyonun planı birkaç evde film gösterimi yapmaktı. Görüştüğümüz evlerden birinde bu planı netleştirmiş olsak da daha sonta farklı nedenlerden kaynaklı bunu gerçekleştiremedik.

8 Mart mitingi

Eyleme içinde bulunduğumuz ‘Demokratik Mamak Platformu’ pankartı altında Mamak Belediyesi önünden Toros Sokak’a yürüyerek başladık. Yaklaşık 50 kişilk kitle yol boyunca “Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Anaların öfkesi katilleri boğacak!”, “Yaşasın 8 Mart direnişimiz!” sloganları atıldı. Platform pankartı Toros Sokak’ta kapatıldıktan sonra bileşen gruplar kendi pankartları arkasında eyleme katıldılar.

“Emperyalist savaşı durduralım, ABD askeri olmayacağız/İşçi Kültür Evleri” imzalı pankartımızla 30 kişlik bir kitle ile eyleme katıldık. Barış İçin Sürekli Kadın Platformu’nun örgütlediği ve feminist bir bakışın hakim olduğu eyleme kadın ve erkeklerden oluşan karma bir kortejle katıldık. Platformun buna yönelik uyarılarını da dikkate almadık. Kortejimiz disiplinliydi. Eylemde “Kadın olmadan devrim olmaz devrim olmadan kadın kurtulmaz!”, “Yaşasın 8 Mart yaşasın örgütlü mücadelemiz!”, “Kadının kurtuluşu devrimde sosyalizmde!”, “Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye hayır!” sloganları atıldı.

Mamak İşçi Kültür Evi çalışanlarıAnkara’da 8 Mart:
“Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”

Ankara’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Abdi İpekçi Park’ında yapılan bir mitingle kutlandı. Saat 11:00’de Toros Sokak’tan yürüyüşle başlayan mitingin bu yılki içeriğini emperyalist savaş oluşturuyordu.

Mitingi düzenleyen “Barış İçin Sürekli Kadın Platformu” yürüyüş boyunca kortejlerde sadece kadınların yürümesi yönünde karar almıştı. Kadın ve erkek emekçilerin birlikte yürüdüğü kortejlere müdahale edildi. Bu kortejlerden yürüyüş kolunun sonuna gitmeleri istendi. Yapılan tartışmalar sonucunda platformun talebi kabul görmedi ve kortejler bulundukları yerlerden yürüyüşe devam ettiler.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı mitinge kadın örgütleri, sendikalar, dernekler ve yasal sol partiler katıldılar. “Emperyalist savaşı durduralım, ABD askeri olmayacağız!” yazılı pankartıyla İşçi Kültür Evleri mitinge kadın ve erkeklerden oluşan kortejleriyle katıldı. Emperyalist savaş karşıtı döviz ve sloganlarıyla alandaki yerlerini aldılar.

Alana girildikten sonra okunan basın açıklaması ve yapılan konuşmaların ardından Can Şenliği oyuncuları bir tiyatro gösterimi sundular. Gülay’ın söylediği şarkılar ve çekilen halaylardan sonra miting sona erdi. Yürüyüş boyunca ve alanda sık sık “Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son!”, “Eşit işe eşit ücret!”, “Yaşasın 8 Mart, yaşasın örgütlü mücadelemiz!”, “Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”, “Savaşa hayır, yaşasın halkların kardeşliği!” sloganı atıldı.

SY Kızıl Bayrak/AnkaraNürnberg’de 8 Mart...

Bu yıl 8 Mart’ta MLPD ve PDS ile ortak stand açtık ve miting gerçekleştirdik. Saat 11:00-15:00 arası Nürnberg şehir merkezi Lorenzkirche’nin önünde standlar açıldı, canlı müzik yapıldı. MLPD’li arkadaşlar Almanca konuşmalar yaptılar. PDS ciddi bir etkinlik gösteremedi.

Biz “Kapitalizm savaş demektir, barış sosyalizmle gelecek/BİR-KAR” imzalı Almanca pankartımızı açtık. BİR-KAR’ın Almanca bildiri ve bültenlerini dağıttık. Bildiri dağıtımında olumlu tepkiler aldık.

Alman dostlarımızın başlattıkları “Hartz yasalarına hayır!” başlıklı imza kampanyası metninde yeraldık ve imza topladık. Almanca “Emperyalist savaşa ve sosyal hak gasplarına karşı 1 Mayıs’ta alanlara!” şiarının yer aldığı BİR-KAR imzalı afişlerimizi standımıza astık.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yakın çeper ve ilişkilerimiz durumundaki emekçi kadınları arayarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günleri’ni kutladık. En büyük eksiğimiz 8 Mart’a ilişkin materyallerin olmamasıydı. Ancak gündemde emperyalist savaş olduğu için bu eksiklik fazla hissedilmedi.

BİR-KAR/Nürnberg olarak savaşa karşı çalışmalarımız devam ediyor. 200 civarında pul yapıştırdık. Daha önceleri yaptığımız pullar uzun süre kalmıyordu, ancak son yaptıklarımız bir ay kadar kaldı. Bu durum kitlelerin emperyalist savaşa karşı tepkisini göstermesi açısından dikkate değer.

Bu yıl Nürnberg’de de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne emperyalist savaşa karşı mücadele damgasını vurdu.

BİR-KAR/NürnbergKöln’de 8 Mart yürüyüş

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Köln’de bir yürüyüşle kutlandı.

Yürüyüşü, Bağımsız Iraklı Kadınlar Organizasyonu, Orta ve Yakındoğu Kadın Hakları Komitesi, İran’da Uluslararası Kadın Haklarını Savunma Kampanyası, Taşlamaya Karşı Uluslararası Komite, Almanya Uluslararası İranlı Sığınmacılar Federasyonu, İran Komünist İşçi Partisi Yurtdışı Örgütü organize etti. Yürüyüşe Alman ve Türkiyeli bazı grup ve partiler de katıldı.

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı eylemde taşınan pankartlara ve yapılan konuşmalara 8 Mart ve savaş gündemi damgasını vurdu. Düzenleyicilerin ağırlığının Ortadoğulu olması bunu kendiliğinden koşulladı. Güzergah boyunca sık sık ABD, Bush-Blair karşıtı sloganlar atıldı.

Yürüyüşe Bir-Kar olarak savaş karşıtı pankartımızla katıldık. Bir-Kar’ın emperyalist savaşı teşhir eden bültenini dağıttık. Yol boyunca savaş karşıtı kampanyamız süresince kullandığımız pullarımızı yaygınca yaptık. Ayrıca TKİP- YDK imzalı savaş karşıtı bildiriler yaygınca dağıtıldı. Katılımdaki zayıflığın yanı sıra Filistin’i sahiplenen slogan ve konuşmaların olmaması eylemin bir başka eksikliğiydi.

BİR-KAR/KölnBasel’de 8 Mart şenliği

Gökkuşağı Derneği olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kad?nlar Günü’nde şenlik yapma karar? ald?k. Afiş, bilet ve çağr? bildirileri haz?rlad?k. Kurum, kuruluş ve kahvelere afiş ast?k, 300 bildiri dağ?tt?k.

100 kişinin kat?ld?ğ? şenlik, bir bayan arkadaş?n günün anlam ve önemini belirten ve bunu gündemde olan emperyalist savaşla birleştiren konuşmas?yla başlad?. Ard?ndan konuya ilişkin dia gösterimi yapıldı. Bunu Paris Gençlik Korosu’nun türküleri izledi. İspanyol dans grubunun gösterisi beğeniyle izlendi. Son olarak Paris Gençlik Korosu tekrar sahne ald?. Türküler ve halaylarla şenlik sonuçland?. Ayn? dia bir gün sonra Alevi Kültür Derneği’nde de gösterildi.Berlin’de 8 Mart etkinliği

İşçi ve Gençlik Kültür Merkezi çalışanları olarak, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yaptığımız bir etkinlikle kutladık.

Bir hafta öncesinden çalışmalarına başladığımız etkinliğimize yaklaşık 70 kişi katıldı. Katılımcıların ağırlığını kadınların oluşturması bizim açımızdan sevindiriciydi.

Etkinliğimiz kültür merkezimizde yürüttüğümüz faaliyetleri ve amacını anlatan kısa bir konuşmayla başladı. 8 Mart’ın anlam ve önemine ilişkin metin okunduktan sonra, Nazım Hikmet’in şiirlerinden oluşan bir sunum yapıldı. Hemen ardından Uğur-Umut ikilisinin sunduğu halk türkülerini coşkuyla dinledik.

Yarım saatlik bir aradan sonra programımız kültür merkezi bünyesinde çalışmalarını yürütmekte olan müzik grubunun söylediği türkü ve şiirlerle devam etti. Etkinliğimiz çekilen halaylarla sona erdi.

İşçi ve Gençlik Kültür Merkezi/Berlin