15 Mart '03
Sayı: 10 (100)


  Kızıl Bayrak'tan
  Savaşa karşı sınıf savaşını yükseltelim!
  Amerikancı generaller sayesinde Türkiye işgal ediliyor!
  Sermaye ordusu ve hükümeti ABD emperyalizmine hizmette sınır tanımıyor...
  Siirt seçimlerinin gösterdikleri
  BM’nin Kıbrıs planı rafa kaldırıldı
  Kitlesel işçi kıyımları başladı...
  Bıçakçılar fabrikası işçileri bıçak sırtında!
  İstanbul Sendika Şubeleri toplantısı üzerine...
  İstanbul Sendika Şubeleri toplantısı yapıldı
  İstanbul Sendika Şubeleri toplantısında işyeri ve şube temsilcilerinin yaptığı konuşmalardan...
  “Emperyalist savaşa geçit vermeyeceğiz!”
  Dünya egemenliğine oynayan ABD emperyalizmi yenilmeye mahkumdur!
  Savaşın getirdiklerine farklı bir bakış
  Emperyalist savaş karşıtı eylemler sürüyor...
  ABD-İngiliz savaş koalisyonunun sahtekarlığı belgelendi
  Filistin emperyalist/siyonist kıskaç altında
  İşgale karşı durma ve ulusal bir stratejide buluşmanın sorunları
  8 Mart etkinliklerinden...
  8 Mart etkinliklerinden...
  Fildişi Kıyısı'nda iktidar mücadelesi ve emperyalist müdahale
  Anadolu Yakası İşçi-Emekçi Platformu Girişimi bülteninden...
  Esenyurt İşçi Bülteni'nden...
  DİSK Bölge Temsilciler Kurulu yapıldı
  "Irak fayı" küresel depremi tetikler mi?
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
İstanbul Sendika Şubeleri toplantısı yapıldı

Türk-İş, DİSK ve KESK’e bağlı bazı şubeler, 12 Mart tarihinde Kadırga Kültür Merkezi’nde, sermayenin saldırılarına karşı konfederasyonların tepkisiz kalması üzerine savaş ve saldırılar gündemli bir toplantı yapma kararı aldı. Yaklaşık 600 işyeri temsilcinin katıldığı toplantıda divanı Türk-İş’i temsilen Hüseyin Ayrılmaz (Belediye-İş 3 No’lu Şube), KESK’i temsilen Hasan Toprak (Eğitim-Sen 2 No’lu Şube) oluşturdu. DİSK ise Ankara’da meclis önünde yapacağı basın açıklaması eylemini öne sürerek temsilci göndermedi. Gündeme geçilmeden önce demokrasi ve işçi sınıfı mücadelesinde şehit düşenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Divan adına söz alan Hüseyin Ayrılmaz toplantı kararının alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Ayrılmaz konuşmasını bitirdikten sonra Türk-İş ve KESK’ten oluşan şubelerin ortak hazırladığı sunu metnini okudu.Toplantıda her şubeyi temsilen bir kişi konuştu. Konuşmalar sırasında şu sloganlar atıldı, “Direne direne kazanacağız!”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz!”, “Şalter inecek bu iş bitecek!”, “Yaşasın genel grev genel direniş!”, “Kahrolsun sendika ağaları!”, “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!”, “Zindanlar yıkılsın tutsaklara özgürlük!”

Konuşmaların ardından sonuç bildirgesini Basın-İş İstanbul Şube Başkanı okudu. Bildirgede şu ifadelere yer verildi, “Daha geniş bir sonuç bildirgesini bu toplantının sonrasında kurul üyesi arkadaşlarla birlikte yapacağız. Ama şu ana kadar ortaklaşa ortaya gelen önerileri sizlere sunacağım. Bu herkesin ortaklaştığı önerilerdir.

Değerli arkadaşlar, burada toplanan sendikalar ve temsilciler görevlerini yapmayan konfederasyonlara ve genel merkezlere karşı mücadele edecek bir bileşendir. Bu oluşum bundan sonra da devam edecektir. Ve mücadeleyi yönlendirecek ve merkezinde olmaya da devam edecektir. Bu hareketimiz diğer illerde gelişen emek hareketi ile de ortak hareket etmeyi ve organize etmeyi görev bilir. Başlıca madde olarak sıralıyorum, buna göre bugün bu toplantının sonuç bildirgesi;

14 Mart Cuma günü Türk-İş 1. Bölge’de yapılacak olan Şube Başkanları toplantısına Türk-İş’in Genel Başkanı ve Genel Sekreteri katılacağından Türk-İş Merkez Yönetim Kurulu’na İstanbul’un, İstanbul işçilerinin talepleri olarak bizzat sunulacaktır.

Irak’ta Savaşa Hayır Koordinasyonu ile bütün eylemlerde ortak hareket edilecektir.

Dünya sendikalarının 21 Mart’ta aldığı genel grev kararına bütün gücümüz ile 21 Mart günü 08:00 ile 10:00 arası uyulacaktır.

Saldırıların siyasal savunucusu olan AKP’nin binaları önünde protesto eylemleri gerçekleştirilecektir.

Değerli arkadaşlar, şu anda buradaki tüm konuşmaların özündeki alınan kararlar bunlar. Bu paralelde diğer arkadaşlarımızın önerileri ile aldığımız notlar çerçevesinde dikkatle değerlendirilecek ve sonuç bildirgesinde bunlar esas olmak üzere ilan edilecek, hazırlanacak olan sonuç bildirgesi raporunda yeralacaktır.”

Toplantı boyunca hemen her konuşmacının genel grev-genel direniş hattının örülmesi yönünde dile getirdiği talebe rağmen, sonuç bildirgesine bu kararın yansımaması üzerine tartışma yaşandı. Kısa süren tartışma sonrası sonuç bildirgesi okunduğu şekliyle kabul gördü.

SY Kızıl Bayrak/İstanbul