27 Nisan'02
Sayı: 16 (56)


  Kızıl Bayrak'tan
  Ya barbarlık ya sosyalizm!
  Sosyal yıkıma karşı birlik, mücadele ve dayanışmayı yükseltelim!
  Sendikal ihanet barikatını yaralım!
  1 Mayıs'ta iş bırakmanın anlamı
  "İş bırakarak 1 Mayıs'ta alanlara!"
  İşçi sınıfı, Filistin direnişi ve 1 Mayıs...
  Direniş nöbeti Gazze'de
  1 Mayıs faaliyetlerinden...
  Yaygın, yoğun ve etkili bir çalışma sürdürüyoruz...
  Zor dönemin bilinçli, inançlı ve soluklu devrimcileri...
  Washington'da 100 bin kişi ABD emperyalizmini protesto etti
  Kolombiya'da son bir yıl içinde 165 sendikacı katledildi
  Le Pen'in seçim başarısı ve gerçeğin öbür yüzü
   "İşçilerin birliği halkların kardeşliği" pikniği coşkuyla gerçekleşti
   Mücadele, birlik ve dayanışma günü 1 Mayıs kutlu olsun!..
   Hatice Yürekli yoldaşın anısına...
   Yiğit komünist Hatice Yürekli'yi andık...
   Savanı en büyük mağduru çocuk
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Ankara’da 1 Mayıs ön hazırlık çalışmaları...

Yaygın, yoğun ve
etkili bir çalışma sürdürüyoruz...

1 Mayıs ön hazırlık çalışmalarımız yaygın, yoğun ve etkili biçimde devam ediyor. Çalışmamızın temel hedefi, bu yılki kutlamalara emperyalist savaş ve saldırganlık, faşist baskı ve terör, İMF-TÜSİAD saldırı programlarına karşı işçilerin, emekçilerin ve gençliğin kitlesel katılımını sağlamak, devrimci bir duruşu alanlarda hakim kılmak. Tüm çalışmalarımız bu hedefe sıkı sıkıya bağlı olarak, çeşitli araç, yol ve yöntemlerin bir arada kullanımıyla etkili biçimde yürütülmekte.

Yaygın ve yoğun bir propaganda-ajitasyon faaliyeti

Ön hazırlık çalışmalarımızın temel hedeflerinden birisi, 1 Mayıs’ın güncel anlam ve önemini yaygın bir ajitasyon-propaganda çalışması ile en geniş kitleye taşımaktı. İşçi ve emekçiler, gerek genel siyasal sorunlar gerekse kendi özgül sorunları hakkında belli bir bilinç açıklığına sahipler. Sorun bu bilincin eylemli tepkiye dönüşemiyor olmasında. 1 Mayıs bu açıdan bir olanak. Çünkü 1 Mayıs bir hesaplaşma ve burjuvazinin pervasız saldırılarına yanıt günü... Ön hazırlık çalışmalarımızda çeşitli türden materyalin etkin kullanımı bu açıdan büyük önem taşıyor. İşçi ve emekçi kitlelere 1 Mayıs’ın güncel çağrısının tok biçimde taşınması gerekiyor.

Bu bilinçle merkezi materyallerimizin yaygın dağıtımını örgütledik. Birçok semte bildirilerimiz, afişlerimiz, kuşlarımız ulaştırıldı. Binlerce materyal kısa bir zaman diliminde tüketildi. İşçi ve emekçilere birçok cepheden seslendik. Evde, sokakta, işyerinde 1 Mayıs çağrısı tok biçimde yükseltilmiş oldu. Özetle çalışmamız etkin, yaygın ve de yoğunlaştırılmış bir biçimde yürütüldü.

Hedef alanlarımızda özgül araçlarla
yoğunlaştırılmış bir çalışma

Çalışmamız belli alanlara yoğunlaşan, bu alanlarda özgül politika ve araçlarla sürdürülen bir düzeye sahiptir. Bu açıdan belli bir süreklilik ve derinlik kazanılmıştır. 1 Mayıs çalışmalarımızda merkezi materyallerimizin yanı sıra yerel materyallarimizi de yaygın bir biçimde kullandık.

Gençlik çalışması alanında, daha önce yeni YÖK yasası ve emperyalist savaş gündemli olarak oluşturulan platformlar, gelinen yerde çalışmalarını 1 Mayıs’a bağladılar. Bildiri, afiş, panel gibi birçok araç kullanıldı. Bu arada bazı eylemlerin gündemleştirilmesi sağlandı ve gerçekleştirilmesinde söz sahibi olundu.

Kültür-sanat cephesinden Nisan ayı etkinlikleri 1 Mayıs hazırlıklarının bir parçası olarak planlandı. Alan çalışmaları ile genel dağıtımların etkileri, kültürel etkinlikler vesilesiyle de güçlendirilmeye çalışıldı.

Sınıf çalışmasında platform çalışmaları bülten, bildiri gibi materyaller yanında, bazı yerelliklerin özel gündemlerine müdahale ile de derinleştirildi.

Liseli çalışmasında ise alana ilişkin bülten, kuş gibi materyal kullanıldı. Ayrıca liseli gençlik toplantıları örgütlendi. Liselere de merkezi materyallerimiz ulaştırıldı, 1 Mayıs’ta alanlara çıkma çağrısı yapıldı.

Eylemlerle büyüyen ön hazırlık çalışması

1 Mayıs bir mücadele günüdür. İşçiler, emekçiler ve gençlik, 1 Mayıs öngününde mücadeleye ne kadar hazırlıklı ve ne kadar seferber edilmişlerse, 1 Mayıs alanları da o kadar görkemli birer mücadele ortamına dönüşür. Bu nedenle 1 Mayıs öngününde yürütülecek hazırlık çalışmaları mutlaka eylemi hedeflemeli. Yapılan eylemlilikler ise kitleleri 1 Mayıs’a taşıma yönünde etkili müdahalelere konu edilmelidir.

1 Mayıs öncesinde yapılan tüm işçi ve emekçi eylemlerine bu bilinçle katıldık. Genel olarak, istediğimiz biçimde olmasa da, esasta hareketin özgüvenini ve mücadele gücünü yükseltecek müdahalelerde bulunduk.

Bazı alanlarda ise temel gündemler çerçevesinde bir takım eylemlerin örgütleyicisi olduk. Örneğin Mamak’taki Filistin’e destek eylemleri bu çerçevede gerçekleşti. Buna öğrenci eylemlerini de ekleyebiliriz.

Hedefimiz yaratılan etkiyi örgütlemektir

1 Mayıs ön hazırlıklarımızın ana çizgileri, temel hedefleri ve güncel tablosu böyle. Bütünlüklü, sistematik ve yoğunlaştırılmış bir 1 Mayıs hazırlığımız var. 1 Mayıs yaklaştıkça çalışmalarımızın ivmesi ve yoğunluğu da artıyor. Aynı ölçüde kitlelerin sempatisi ve duyarlılığı da...

Kalan kısa zaman içerisinde çalışmamızı genişletecek bir pratiğe devam edeceğiz. Hedeflerimize ulaşmak için çalışmamıza giderek derinlik kazandırmalıyız.

Yaratılan etki örgütlenecek, sınıfın kitlesel ve devrimci 1 Mayıs’ı kazanılacaktır.

Ankara’dan komünistlerAnkara-Ekim Gençliği 1 Mayıs çalışmaları...

Geleceği kazanma perspektifiyle...

1 Mayıs faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sınıf devrimcileri olarak, önümüzdeki 1 Mayıs’ın güncel ve tarihsel öneminin bilinciyle, emperyalist savaşa ve siyonist saldırganlığa, işçi-emekçilere yönelik sosyal yıkım programlarına, faşist baskı ve teröre karşı bir çalışma örgütlüyoruz.

Çalışmalarımıza merkezi afişlerimizle başladık. İlk önce 1 Mayıs’a çağrı yapan “Emperyalist savaş ve saldırganlığa karşı 1 Mayıs’ta alanlara!”, “Faşist baskı ve teröre karşı 1 Mayıs’ta alanlara!”, “İMF yıkım saldırısına karşı 1 Mayıs’ta alanlara!” ve “Kahrolsun sermaye iktidarı, Yaşasın sosyalist işçi-emekçi iktidarı!” yazılı afişlerimizi yaygın olarak kullandık. OSTİM, Hüseyingazi, ve Dikmen bölgesine yüzlerce afiş yaptık.

1 Mayıs faaliyetimizin diğer bir aracını ise, merkezi bildirilerimiz oluşturuyor. Bildirilerimizi işçi-emekçilerin yoğunlukla oturduğu semtlerde dağıttık. Batıkent’te (5 bin adet) ve Hüseyingazi’de binlerce bildiri dağıttık.

Bildiri ve afiş çalışmamıza diğer emekçi semtlerinde de devam ediyoruz. Ayrıca bu bölgelerde kuşlamalar da yapıldı.

Çalışmamızın bir diğer alanı üniversitelerdi. Okullarda da yaygın bir afiş, bildiri çalışması sürdürülmektedir. DTCF’de 400 adet Kızıl Bayrak bildirisi dağıtıldı ve yaygın bir Kızıl Bayrak ve Ekim Gençliği afişlemesi yapıldı. Hacettepe-Beytepe Kampüsü’nde 1000 adet Kızıl Bayrak imzalı bildiri dağıtıldı. Ayrıca yaygın bir afişleme çalışması devam ediyor. ODTÜ’de ise, 150 Ekim Gençliği ve 150 Kızıl Bayrak afişi yapıldı. Emekçi servislerine 1000 civarında Kızıl Bayrak bildirisi dağıtıldı. Yine yemekhane ve kantinlerde 1000 civarında Ekim Gençliği bildirisi dağıtıldı.

Komünistler olarak 1 Mayıs’a belirlediğimiz şiar ve talepler altında ve çalışma alanlarımızın en etkin katılımını örgütleyerek çıkmayı hedefliyoruz. Her çalışma alanı kendi yerelliğinde çeşitli materyaller kullanılmakta. Bu da çalışmamızı zenginleştiren ve ayrıca ek olanaklar sunan bir rol oynuyor. Geleceği kazanma perspektifiyle çalışmalarımız sürüyor.

Ekim Gençliği/AnkaraMamak’ta 1 Mayıs çalışması...

Hedefli ve etkin bir çalışma

Bölgemizde 1 Mayıs’a yönelik çalışmalar Nisan ayının ilk haftasından itibaren başladı. İlk elden 2 bin bildiri ile işçi ve emekçilere ulaştık. Hemen ardından afişlerimizle bölgemizin bir çok yöresi donatıldı. Semtin diğer mahallelerine bildiriler dağıtıldı, afişlemeler yapıldı.

Uzun zamandır bir süreklilik kazanmış olan pratik faaliyetimiz, 1 Mayıs hazırlıklarıyla birlikte yoğunlaştı. Bu çalışmaya ayrı bir moral güç de kazandırdi. Önümüzdeki günlerde de farklı araç ve olanaklarla birlikte 1 Mayıs’a yönelik etkinlikler örgütleyeceğiz.

Bu pratik çalışmalar dışında bölgemizde gelişen emperyalist savaş karşıtı eylemlikleri de 1 Mayıs çalışmamızın bir parçası olarak değerlendirdik. Yapılan etkinliklerin ön çalışmalarına katılımımız ve pratiğimiz bu eksende yürütüldü. Yine bölgemizdeki seminer, panel, vb. siyasal-kültürel etkinliklerin örgütlenmesinde kullandığımız araçları son bir ay boyunca 1 Mayıs’a yönelik çalışmalarımızın birer parçası haline getirdik.

Tüm olanaklarımızı kullanarak kitleleri kuşatmak ve 1 Mayıs alanlarına taşımak eksenli çalışmalarımız saflarımızda kendini yenileme olanağı da yaratacaktır. Çalışmalarımızı yalnızca materyallerimizi kitlelere ulaştırmak üzerinden değil, daha ileri düzeyden örgütlenme olanağı yaratmak için de yürütüyoruz. Bunda öncesinde süreklilik kazanmış bir çalışmanın önemi de ayrı bir yer tutuyor. Bölgede yürüttüğümüz sürekli faaliyet ve 1 Mayıs çalışmalarına planladığımız zamanda başlamış olmamız bize oldukça önemli bir avantaj sağladı. Biz bugüne kadar “Taşı delen suyun gücü değil dalgaların sürekliliğidir” deyimine uygun bir tarzda faaliyetimizi yürüttük.

Mamak’tan komünistler