10 Kasım '01
Sayı: 34


  Kızıl Bayrak'tan
  Sınıf ve kitle hareketinin gerçek ihtiyacı
  Taban inisiyatiflerini örgütleyelim!
  Sınıf hareketinde çıkış arayışları
  Ankara Yürüyüş'nde üçüncü gün, Anadolu Yakası... Coşkulu e kitlesel karşılamalar...
  Sermaye devleti ÖO direnişini kırmak için kapsamlı bir saldırı hazırlığında!
  4 Kasım İzmir mitinginden gözlemler...
  Burası Armutlu, Afganistan değil!
  TAYAD'lı ailelerin açıklaması:
  Emperyalist savaş ve Türkiye...
  Filistin'de vahşi katliam devam ediyor
  Amerikancı medya: Halkların beynine çevrilmiş namlu
  ÖO Direnişi ve devrimcilerin ataleti
  6 Kasım'ın gösterdikleri
  DTÖ toplantısına karşı dünya çapında protesto hazırlıkları
   Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 

Ankara Yürüyüşü’nde üçüncü gün, Anadolu Yakası...
Coşkulu ve kitlesel karşılamalar...

“Genel grev genel direniş!”


DİSK’in ve KESK’in Türkiye’nin beş ayrı noktasından başlattığı Ankara yürüşünün Edirne ayağı, üçüncü gününe İstanbul Anadolu yakasında saat dokuzda başlandı. Gece konaklanan Birleşik Metal Genel Merkezi’nden sloganlarla yola çıkan yürüyüşçüler E-5 güzergahı üzerinden Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne kadar yürüdüler.

Yol işçileri: “İşçi memur el ele genel greve!”

Yol-İş 1 No’lu şubeye bağlı yaklaşık 100 kadar işçi yürüyüşçüleri, Bölge Müdürlüğü önünde, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!- Yol-İş 1 No’lu Şube” pankartıyla karşıladılar. “Yaşasın sınıf dayanışması!”,”İş ekmek yoksa barış da yok!”, “Türk-İş uyuma!”, “Genel grev genel direniş!”, “İşçi memur el ele genel greve!” vb. benzeri sloganlarla karşıladı.

Genel grev sloganlarını büyük bir coşkuyla atan yol işçileri, kendileriyle tek tek görüştüğümüzde de, saldırıları püskürmenin ancak genel grevle mümkün olacağını söylediler.

Burada bir konuşma yapan DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, uygulanan İMF programlarıyla, başta çalışanlar olmak üzere tüm halkın çökertildiğini, yürüyüşlerinin sürece müdahele etmek için yapıldığını söyledi. Bu yürüyüşle gereken mesajın alınmaması durumunda hükümetin anladığı dilden konuşacaklarını söyleyen Çelebi, bunun genel grev olduğunu ifade etti.

Çelebi’den sonra kısa bir konuşma yapan KESK Genel Başkanı Sami Evren ise, Kamu-Sen Başkanı’nın yürüyüşe dil uzattığını, devlet güdümünde olan ve anlamlı çabalara dil uzatanların Emek Platformu’nda yeri olmadığını söyledi. Gerçek Emek Platformu’nun yürüyüş boyunca görüldüğünü söyleyen Evren, yol işçilerine teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

Yürüyüşçüler büyük bir coşkuyla kendilerini karşılayan yol işçilerine sloganlarla veda ettiler. Buradan otobüslere binen yürüyüşçüler Kartal Tugay Yolu’nda kurulu Singer Fabrikası’na hareket ettiler. Birleşik-Metal üyesi Singer işçileri yürüyüşçüleri fabrika önünde çiçeklerle karşıladı. Burada yapılan konuşmalardan sonra Kartal Devlet Hastanesi’ne doğru hareket eden yürüyüşçüleri, yolda bir grup Cevizli Tekel işçisi ve Tek Gıda-İş Cevizli Şube yöneticisi karşıladı.

Devlet hastanesinin içine giren yürüyüşçüler burada da SES üyesi kamu emekçileri tarafından pankart ve sloganlarla karşılandılar. Hasta yakınlarının da alkışlarla destek verdiği ziyaret sırasında, yürüyüşün anlamı ve önemi bir kez daha anlatılırken sağlık hizmetlerinin paralı hale getirilmesine de değinildi.

Kartal’daki karşılamaya
800 emekçi katıldı

DİSK ve KESK üyeleri buradan otöbüslerle Kartal’a doğru hareket ettiler. Kartal-Esentepe girişinde yürüyüşçüleri bu sefer de Genel-İş 1 ve 2 No’lu şubelere bağlı işçilerle Deri-İş’e bağlı direnişteki Aymasan işçileri ve Kartal’dan emekçiler karşıladı. Onların da katılımıyla oluşturulan kortej Kartal’ın ana caddesinden geçerek meydana girdi. Burada yapılan basın açıklamasına yaklaşık 800 kişi katıldı.

Reformist sol partilerin ve devrimci grupların da yoğun olarak katıldığı basın açıklamasına Basın-İş ve Eğitim-Sen üyeleri de destek verdi. Eylemde bir konuşma yapan DİSK Genel Başkanı Çelebi hükümetin istifa etmesi gerektiğini söyledi. Çelebi, her türlü demokratik hakkın baskı altına alındığını; YÖK’ü protesto eden öğrencilere saldırıldığını; daha güzel bir gelecek için çaba gösteren insanların cezaevlerinde ölüme terkedildiğini söyledi. Yürüyüşün bunlara karşı yapıldığını söyleyen Çelebi, gerici Taliban yönetimini asla desteklemediklerini, ancak bu bahaneyla Afgan halkının üstüne bomba yağdırılmasını kabul edilmez bulduklarını söyledi. Sami Evren de burada bir konuşma yaptı.

Eylem boyunca “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”, “Yaşasın Ankara yürüyüşümüz!”, “Yaşasın KESK, yaşaşın DİSK!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!”, “Savaşa hayır barış hemen şimdi!”, “Emperyalist savaşa hayır!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!” vb. sloganlar atıldı. Kartal İETT işletmesinde verilen yemek molasından sonra yürüyüşçüler direnişteki Aymasan işçilerine de uğradılar.

Tuzla Tersanesi’ne geçen yürüyüşçüleri Limter-İş üyesi işçiler karşıladı. Yapılan konuşmalardan sonra tersane boyunca yürüyen eylemciler, daha sonra otobüslerle Gebze’ye doğru hareket ettiler. Gebze yolunda işçileri başlarında baretlerle Henkel işçileri karşıladı. Burada işçilere yapılan selamlama konuşmasından sonra Henkel işçileri hareket eden otobüslerin yanında belli bir süre coşkuyla yürüdüler.

Gebze’de 1500 kişilik coşkulu karşılama

Buradan hareket eden korteji Gebze girişinde Birleşik-Metal, Genel-İş, Hizmet-İş, Eğitim-Sen, Tüm Bel-Sen üyelerinden oluşan kalabalık bir topluluk karşıladı. Yürüyerek Gebze Meydanı’na gelen kitlenin sayısı meydana ulaştığında 1500’e yaklaşmıştı. Burada Sami Evren ve Süleyman Çelebi bir kez daha konuştular.

Yaklaşık yarım saat süren eylemden sonra yürüyüşçüler ve onları karşılayanlar Birleşik Metal Gebze Şubesi’ne kadar yürüdüler. Daha sonra otobüslere binen yürüyüşçüler direnişteki Göktaş fabrikası işçilerini ziyarete gittiler.
Ankara yürüyüşçülerini karşılayan Karayolları, Singer, belediye ve Kroman Çelik işçileriyle konuştuk...

“İşçilerin güçlerini birleştirip
genel grev yapmaları lazım!”


-DİSK ve KESK tarafından başlatılan bu yürüyüşü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Karayolları işçisi: Olumlu buluyorum. Türk-İş’in de bu yürüyüşe destek vermesi lazım. Biz yürüyüşçüleri karşılamak için bir hazırlık yaptık. Şu anda iş saati, ancak biz buradayız. İşçilerin güçlerini birleştirip genel grev yapmaları lazım.

-Hükümet dün karayollarının kapatılacağını açıkladı bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Bekliyorduk. Hükümetin derhal istifa etmesi lazım. Biz buna karşı mücadele edeceğiz, işyerlerimizi kapattırmayacağız.

***

-Yürüyüşçüler sizin fabrikaya da uğradılar. Yürüyüşü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Singer işçisi: Maruz kaldığımız saldırılar karşısında bu yürüyüş çok önemli. Biz de Singer’de uzun süre ücretsiz izin yapmak zorunda kaldık. Çevre fabrikalardan, hatta sendikamızın örgütlü olduğu yerlerden atılanlar var. Bunlara karşı şu ana kardar bir suskunluk var. Bu yürüyüşle birlikte bunun değişmesini umuyorum.

***

-Yürüyüş hakkında ne düşünüyorsunuz?

Belediye işçisi: Yürüyüşü destekliyorum, ancak sonuç alıcı eylemler yapmak lazım. Ankara’ya çok sık gidiliyor, ama fazla şey bir değişmiyor. Sendikalar arasında birlik sağlanabilmiş değil. En başta da Bayram Meral oyalıyor.

-Yürüyüşün taleplerinden birisi savaş karşıtlığı, bu konuda ne düşünüyorsunuz?

-Bu savaş emperyalist devletlerin çıkarlarına hizmet ediyor. Biz DİSK olarak bu savaşa karşıyız. Hükümetin asker gönderme politikasından vazgeçmesi lazım.

***

-Yürüyüş hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kroman Çelik işçisi: Mücadale etmek lazım, saldırılar her gün artıyor. İşten çıkarmalar hiç olmadığı kadar arttı. Mücadele edilirse, birlik olunursa, bu saldırılar püskütülebilinir. Bizde de işten çıkarma olmuştu kararlı mücadeleyle bunu engelledik.