23 Ekim 2015
Sayı: KB 2015/40

Düzenin seçim oyununda son hafta
Sokağa, eyleme, direnişe!
Hep aynı eşgal!
Kriz mücadele dinamiklerini güçlendiriyor
Seçimler, HDP ve sol hareket
Devrim mi reform mu?
İşçi sınıfı “anda yaşayan geçmiş”in tortularını sırtından atmalıdır!
Genel kurulda eleştiriye tahammülsüzlük
Birleşik Metal-İş Gebze Şubesi Genel Kurulu
Gürmak Amortisör'de direniş ve kıyım
B/S/H işçilerinden adliye önünde eylem
Ereğli OSB’de ‘infial’ yaşanıyor
Yeni dönem, devrimci sınıf hareketi ve devrimci parti
Dünyadan eylemler
Avrupa DGB 1. Genel Kurulu gerçekleştirildi
DGB Türkiye Meclisi Ankara’da toplandı
Sandıklar değil, çare SİZsiniz!
Siyasal tablo üzerine söyleşiler
Ankara Katliamı’nda yitirilenler uğurlandı
Ankara’da katledilenler anıldı
Sosyal-şovenizmin günümüzdeki adı - D. Yusuf
Hapishaneler ve devrimci mücadele
Hapishaneler’de hasta tutsaklar katlediliyor!
"Kanlı Pazar"dan Kanlı Cumartesi’ye...
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

DGB Türkiye Meclisi Ankara’da toplandı

 

Devrimci Gençlik Birliği (DGB) Türkiye Meclisi 18 Ekim’de Ankara’da toplandı. Meclis toplantısına İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nden DGB’liler ile farklı liselerden DLB’liler katıldı.

Meclis, Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenler ve devrim şehitleri anısına saygı duruşu ile başladı. Geçmiş dönem değerlendirmeleri ve yerellerin faaliyetlerinin bildirilmesi ile meclise devam edildi.

Gençlik devletin yoğunlaşan saldırı ve katliamları, dünyada gerçekleşen emperyalist savaşlar ve saldırganlık, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan seçimler, 6 Kasım’da gerçekleşecek YÖK eylemleri gibi konularda görüşlerini tartışarak kararlar aldı.

Geleceğe yürüyoruz,
5 Mart’ta Ankara’da buluşuyoruz!

DGB’nin gerçekleşecek 2. genel kurulu için yer ve tarih belirlendi. 2. genel kurul, 5 Mart’ta Ankara’da gerçekleştirilecek. “Geleceğe yürüyoruz, 5 Mart’ta Ankara’da buluşuyoruz” diyen DGB’liler tüm gençliği birliğe, devrim için örgütlenmeye, genel kurula katılmaya çağırdı.

Ankara Katliamı için yürüyüş

Türkiye Meclisi’nin sonunda DGB’liler Sakarya Caddesi’nden Yüksel Caddesi’ne yürüyüş gerçekleştirdi. Sloganlarla Yüksel Caddesi’ne gelen DGB’liler burada basın açıklaması gerçekleştirerek katliamı lanetledi.

Kızıl Bayrak / Ankara

 

 

 

 

Katliam protestosuna polis tacizi

 

Mersin Üniversitesi’nde DEM-YÖM’ün çağrısı ile bir araya gelen öğrenciler, Ankara Katliamı’nı protesto etti. 20 Ekim’de Fen Edebiyat Fakültesi’ndeki Şiwan Bayar alanında toplanan ve aralarında DGB’lilerin de olduğu devrimci ve ilerici öğrenciler sloganlarla eyleme başladı. Uğur Oral Kültür Merkezi’nin önünde çok sayıda sivil polis kamera çekimleriyle kitleyi tacize başladı. ÖGB gelerek eyleme izin verilmeyeceğini belirtirken üniversitenin çeşitli yerleri çevik kuvvet ekipleri tarafından abluka altına alınmaya başlandı.

Yasak kararını tanımayan öğrenciler, Akbank olarak adlandırılan alana doğru yürüdü. Çevik kuvvet kitlenin önüne barikat kursa da öğrenciler Akbank’a ulaşmalarının ardından polisi ve ÖGB’yi teşhir etti. Eğitim Sen’li eğitim emekçileri de eyleme destek verdi. 

Bir süre polisle yaşanan gerginlikten sonra kitle Rektörlük önüne pankart ve sloganlarıyla yürüdü. Burada hem yürüyüş sırasında hem de basın açıklaması sırasında polis şefleri sık sık kitleyi sözlü bir şekilde taciz ederek provokasyon yaratmaya çalıştı. Polis alana yakın bir kafede bulunan kişileri de ilerici, devrimci ve yurtsever öğrencilere karşı kışkırtmak istedi. Polis provokasyonuna slogan ve ajitasyonlarla karşılık veren öğrenciler basın açıklamalarını okuduktan sonra eyleme son verdi.

Dağılan kitleyi takip ederek tacizlerini sürdüren polisler, ajitasyon ve sloganlarla teşhir edildi.

Kızıl Bayrak / Mersin

 

 

 

 

Yerel meclisler toplandı

 

DGB, Türkiye Meclisi öncesinde İstanbul ve Çukurova’da yerel meclislerini topladı.

İstanbul Meclisi

İstanbul’un çeşitli üniversitelerinden gençler 16 Ekim’de Kadıköy DGB bürosunda yapılan İstanbul Meclisi’nde buluştu.

Mecliste siyasal gündem üzerine tartışıldı ve DGB’nin gündeme nasıl müdahale edebileceği ele alındı. Burjuvazinin içinde olduğu krizler, artan baskılar ve Ankara Katliamı konuşularak çeşitli planlamalar yapıldı. Ankara Katliamı ile sermaye devletinin hedefledikleri ve katliamcı kimliği üzerine bir söyleşi yapılması kararlaştırıldı.

Çalışmalarda anket, resim sergisi gibi araçların kullanılması üzerine konuşulurken diğer yandan okullarda ve yurtlarda yerel meclislerin oluşturulması hedefi konuldu.

Yaklaşan 6 Kasım sürecine dair de planlamalar yapılarak 6 Kasım gündeminin YÖK-sermaye devleti ve katliamların bağının kurularak işlenmesi gerektiği belirtildi.

Kadıköy’deki DGB bürosunun da gündem başlığı olduğu mecliste, kurumda yapılabilecek atölye çalışmaları, eğitim seminerleri, okuma ve tartışmalar üzerine planlama yapıldı

Çukurova Meclisi

17 Ekim’de gerçekleştirilen meclis toplantısında “Emperyalist savaş”, “Ankara katliamı”, “Seçimler”, “6 Kasım-YÖK” ve “Yerel faaliyet” gündemleri üzerine tartışmalar yürütüldü.

Savaş ve katliamların emekçileri, gençleri, ezilen halkları korkutmak, sindirmek bir yana onları mücadele içerisinde daha da kararlı bir hale getirdiği ortaya konuldu. Ankara Katliamı’ndan sonra toplumun sindirilemediği, bulunduğu her alanda öfkesini dışa vurduğu ifade edildi. Mersin Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve DGB’lilerin de içerisinde aktif bir rol aldığı boykot süreci de bu eksende değerlendirildi. Üniversitelerde yeni dönemde "İşgal, boykot, direniş" şiarının daha çok ön plana çıkacağı, gençlik hareketinin giderek militanlaştığı, sürecin bunu dayattığı değerlendirmeleri yapıldı.

Seçimler konusunda 7 Haziran ve 1 Kasım süreçleri karşılaştırılarak bir tartışma yürütüldü. Verili koşulda sermayenin bir yönetim krizi yaşadığı, bu krizin bedelini emekçilere ödettiği söylendi. "Ankara Katliamı'nın hesabını 1 Kasım’da soralım" söylemini sahiplenen reformist sol üzerinden de tartışmalar yürütüldü.

Çukurova DGB Meclisi’nde 6 Kasım ve YÖK’ün ne anlama geldiği, gençlik için neyi ifade ettiği ortaya kondu. Bu anlamda Mersin DGB, üniversitede 6 Kasım öncesi YÖK’ün ne olduğunun ele alınacağı bir forum örgütleme kararı aldı.

Yerel faaliyet gündemli tartışmada ise üniversitedeki boykot tartışılırken daha çok Mersin Üniversitesi’nde çıkartılan ŞARLO isimli fanzin tartışıldı. Önümüzdeki hafta yeni sayısı çıkacak olan ŞARLO için son bir buluşma planlandı.

Kızıl Bayrak / Kadıköy-Mersin


 
§