23 Ekim 2015
Sayı: KB 2015/40

Düzenin seçim oyununda son hafta
Sokağa, eyleme, direnişe!
Hep aynı eşgal!
Kriz mücadele dinamiklerini güçlendiriyor
Seçimler, HDP ve sol hareket
Devrim mi reform mu?
İşçi sınıfı “anda yaşayan geçmiş”in tortularını sırtından atmalıdır!
Genel kurulda eleştiriye tahammülsüzlük
Birleşik Metal-İş Gebze Şubesi Genel Kurulu
Gürmak Amortisör'de direniş ve kıyım
B/S/H işçilerinden adliye önünde eylem
Ereğli OSB’de ‘infial’ yaşanıyor
Yeni dönem, devrimci sınıf hareketi ve devrimci parti
Dünyadan eylemler
Avrupa DGB 1. Genel Kurulu gerçekleştirildi
DGB Türkiye Meclisi Ankara’da toplandı
Sandıklar değil, çare SİZsiniz!
Siyasal tablo üzerine söyleşiler
Ankara Katliamı’nda yitirilenler uğurlandı
Ankara’da katledilenler anıldı
Sosyal-şovenizmin günümüzdeki adı - D. Yusuf
Hapishaneler ve devrimci mücadele
Hapishaneler’de hasta tutsaklar katlediliyor!
"Kanlı Pazar"dan Kanlı Cumartesi’ye...
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Avrupa DGB 1. Genel Kurulu gerçekleştirildi

 

Avrupa DGB 1. Genel Kurulu yaklaşık iki aylık planlı ve tempolu bir çalışmanın ardından, Almanya’nın çeşitli kentlerinden gelen delegelerin katılımı ile 11 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirildi. Delegeler arasında Alman kökenli bir gencin olması dikkati çekerken DGB’nin enternasyonal alanda var olmak için yürüttüğü çabalarının olumlu sonuçlar verdiği görüldü.

Genel kurul, sıkılı yumruklar eşliğinde, devletin karanlık güçleri tarafından Ankara’da gerçekleştirilen katliamda yaşamını yitirenler için yapılan saygı duruşu ile başlatıldı. Bunu, Türkiye DGB’nin genel kurula gönderdiği mesajın okunması izledi. Türkiye DGB’nin selamlama ve destek içerikli mesajı delegeler tarafından heyecan ve coşkuyla karşılandı.

İlk oturumda Genel Kurul’un anlam ve önemi, DGB’nin nasıl bir araç olduğu, programı, ilkeleri, gençliğe yaklaşımı, gençliği devrime kazanmak konusundaki düşüncesi ve hedefleri konusunda kısa ve özlü bir sunum yapıldı. Sunumda DGB’nin enternasyonal alanda kurulan bir gençlik örgütü olduğu belirtilerek, bunun kendisine yüklediği görev ve sorumlulukların altı çizildi.

DGB konusunda yapılan anlatımın ardından, dünya ve Avrupa’daki siyasal gelişmeler konusundan bir sunum yapıldı.

Avrupa DGB “Düzene karşı devrim” dedi

Sunumda Avrupa’daki politik gençliğin çok yakından izlediği Ukrayna, Yunanistan ve İspanya’daki gelişmelerin seyrine de değinilerek SYRIZA’nın gerçek niteliği, onun reformist ve yeni dönemin sosyal-demokrat bir hareketi olduğunun da altı çizildi.

Sunum, “Bugünkü sömürü ve zulüm düzeninden doğal olarak gençlik de nasibini alıyor. Kapitalist tekeller ve taşeron şirketleri en çok gençleri sömürüyorlar. İşsizlik eğitimsizlikten ve savaşlardan en fazla zarar görenler gençler oluyor” denilerek, “Ya düzen ya da devrim, Avrupa’da da kendisini dayatıyor. Avrupa DGB olarak, biz de düzene karşı devrim diyoruz’’ ifadeleri ile bitirildi.

Oturum şu vurgularla sona erdi: “Gençlik olarak kapitalist-emperyalist sistemin tüm bu saldırılarına karşı hazırlıklı olmalıyız. En öncelikli görevlerden biri de devrimci, birleşik ve kitlesel bir gençlik hareketi yaratmaktır. Avrupa DGB bunun için vardır. Bunun aracı ve toplanma merkezi olmalıdır.’’

Genel kurulda çok yönlü tartışmalar

Genel kurul bu sunumun ardından, kadın sorunu, ırkçılık, faşizm, emperyalizm ve savaş gibi önemli gündemleri de ele aldı. Verimli tartışmaların yapıldığı genel kurulda bahsi geçen sorunların tümünün çok önemli toplumsal-siyasal sorunlar olduğu, kaynağının kapitalizm olduğu, çözümünün de toplumsal bir devrim olduğu dile getirildi.

Avrupa DGB, “Direniş ve mücadele” konulu bir sunum da yaptı. Eylem çizgisi konusunda yararlı tartışmalar yürüttü. Diğer yandan konunun somut biçimde tartışılmasını sağlayan ve farklı ülkelerdeki sınıf ve kitle eylemlerine dönük polis şiddetinden çarpıcı karelerin olduğu bir video izletildi.

Militan kimlik, militan mücadele!”

Video gösteriminin ardından, delegeler tek tek söz alarak konuya ilişkin görüşlerini dile getirdi. Tümünün ortak eğilimi çok net olarak, DGB’nin ve üyesi tüm gençlerin kesinlikle militan bir kimliğe sahip olması şeklinde oldu, militan mücadelenin DGB’nin eylem çizgisi olması gerektiği kaydedildi.

Genel kurulun ilerleyen saatlerinde, DGB’nin kuruluşundan bugüne yaptığı çalışma, eylem ve etkinliklerin kayıtlarının olduğu, Avrupa DGB’nin gelişim seyrini anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Bunu, Frankfurt’tan gelen delegelerin hazırlayıp sunduğu, işçi sınıfımızın büyük ozanı Nazım Hikmet’in şiirlerinden oluşan bir dinleti takip etti. Başarılı dinleti, coşkuyla ve alkışlarla karşılandı.

Avrupa DGB kampa çağırıyor”

Avrupa DGB, her yılın sonunda olduğu gibi bu yılın sonunda da bir gençlik kampı yapmayı kararlaştırdı. Bu yılki kampın tarihi ise, 26 Aralık 2015 - 01 Ocak 2016 tarihleri olarak belirlenirken kamp yerinin ise Nordrhein-Westfalen olacağı ifade edildi. ilk çağrısı genel kurulda yapılan kampın şimdiden tüm gençlik güçlerine duyurulması istendi. Ayrıca çağrı materyallerinin de en kısa sürede hazırlanacağı belirtildi. Kampın programının ise seminerler, kültürel-sanatsal faaliyetler, sportif etkinliklerden oluşacağı kararlaştırılırken bir kez daha, kolektif yaşamın öğrenilmesinin ve örgütlenmesinin vesilesi olacak kampın finalinde, bir haftalık çalışmanın ürünlerinin sunulacağı belirtildi. Kampın en önemli hedeflerinin ise ‘Devrimci bir rüzgar estirmek’ ve ‘Yeni yıla her bakımdan daha hazırlıklı biçimde girmek’ olduğu söylendi.

DGB Koordinasyon Grubu için seçimler yapıldı

Avrupa DGB, yeni dönemde kendisini yönetecek bir koordinasyon oluşturma hedefini de genel kurulda hayata geçirdi. Bu konuda öneriler yapılan genel kurulda adaylar tek tek delegelere kendilerini tanıttı, iddialarını ortaya koydu ve göreve hazır olduklarını belirtti. Bu işlemden sonra seçimlere gidildi ve Koordinasyon Grubu belirlendi.

Avrupa DGB’yi önümüzdeki dönemde bu Koordinasyon Grubu'nun yöneteceği kaydedilirken grubun görevinin DGB’yi, Avrupa’nın diğer ülkelerine doğru yaymak, var olan yerel çalışmaları koordine etmek ve DGB’yi bir sonraki kongreye hazırlamak olduğu belirtildi.

Diğer yandan hem bülten ve hem de sosyal medya alanında görev yapacak olan bir redaksiyon grubu oluşturuldu.

Avrupa’da DGB rüzgarı esecek”

Avrupa DGB, genel kurulun ardından şu kısa değerlendirmeyi paylaştı:

“Avrupa DGB sıfırdan başlamıyor. DGB, şimdiki kuşaktan önceki gençlik güçlerinin yılları bulan bir emeğinin yanısıra, son bir yıl içinde yoğun biçimde yürütülen eğitim çalışmalarına, örgütlenme çabalarına, katılım sağladıkları bir yana, kendisinin bizzat organize ettiği eylem ve etkinliklere, bunlardan edindiği deneyimlere dayanmaktadır.

Avrupa DGB, kuruluş amacına ve kendisi için belirlenen misyona uygun davranacaktır. O gençliğin kitlesel politik örgütü olmak istemektedir. Bu konuda düne göre daha fazla imkana sahiptir. Zira abartılmamak koşuluyla, Avrupa’daki politik gençlik güçleriyle ilişkilenme, onlarla amaca uygun olarak samimi bir dayanışma içinde olma yolunda küçümsenmeyecek adımlar atmış bulunuyor. DGB, bu şekilde yeni yıla daha moralli giriyor.

DGB geleneğinin temel hedefi gençliği devrime kazanmaktır, devrim için hazırlıklı hale getirmektir. Avrupa DGB bu konuda da azami bir çabanın içinde olacaktır.

Her zamankinden daha moralliyiz. Yeni yılda Avrupa’da DGB rüzgarı esecektir. Buna her zamankinden daha çok inanıyoruz.”

Kızıl Bayrak / Almanya

 
§