9 Ekim 2015
Sayı: KB 2015/38

Devrimci bir sınıf hareketi için ileri!
Sermaye düzeninin Suriye politikası çöktü
Parlamenter hayaller değil, devrimci sınıf mücadelesi!
'Oy avcısı' CHP'den emekçilere sahte vaatler
CHP'nin gençlere vaatleri ve gerçekler
Sermaye sınıfının "adaleti"
Kürt halkına yönelik saldırılar sürüyor
Genetiği kirli ve kanlı devlet!
Direnişçi Kocaer işçileri: Kölelik düzenini bitireceğiz!
Mücadeleci ve demokratik bir Birleşik Metal-İş için birleşelim!
Muhasebesiz, muhalefetsiz, umutsuz!
Birleşik Metal-İş Bursa ve İzmir şubelerinde genel kurul
Kale Kilit’te patronların kavgası!
Devrimci gençlik hareketi - H. Fırat
Birleşik sosyalist devrim!
Alman emperyalizminin “mülteci severliği”
Kutlanan ne?
Emekçiler sokakları boş bırakmıyor
Kahrolsun sömürgecilik!
“Cenazenin gösteriye dönüşmesinden korkuyorlar”
Gözaltı ve tutuklama terörü sürüyor
Tutsak sınıf devrimcilerine süngerli oda işkencesi
ORS deneyimi ve öğrettikleri
Önlemler alınmıyor, işçiler katlediliyor
DLB’lilerin ailelerine polis tacizi
'İsimsizler ülkesine döndük!'
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

ORS deneyimi ve öğrettikleri

 

Öncelikle başta ORS ve diğer metal işçilerinden özür dileyerek sözlerime başlayacağım. Bu yazıyı yazmakta geciktiğim için. Ama beni maruz görün fabrikada yoğun ve yorucu çalışma koşulları altında çalışırken bir de her şeye rağmen devam eden metal işçilerinin mücadelesinin Bursa’daki işleri ile uğraşmaktan oldu biraz da bu durum. Ama hiçbir özür beni haklı çıkarmaz tabi bunu da belirteyim.

Nisan ayında başlayan metal işçilerinin direnişi, fiili grevleri Türk Metal sendikası ve MESS’e karşı görkemli bir direniş tarihi yazdı. Bosch sözleşmesindeki aynı şartları isteyen işçilerin taleplerine kulak tıkayan Türk Metal sendikasına karşı istifaların başlaması ve taleplerinin kabul edilmesi için fiili grev başlatan işçiler, Türk Metal ve MESS’in saldırılarına karşı mücadeleye devam ediyor.

Metal işçisinin görkemli direnişi Mayıs ve Haziran aylarında Anadolu’ya ve dört bir yana yayıldı. Bu direniş içerisinde kuşkusuz Ankara Polatlı’da yer alan ORS fabrikasının işçilerinin direnişinin özel bir yeri ve önemi var. ORS işçilerinin direnişi metal direnişi için yeni bir sıçrama ama aynı zamanda yeni bir aşama olmuştur. ORS işçileri mücadelede yeni düzeyler ortaya sermiştir.
Ankara Polatlı’da bulunan ORS fabrikasında işçiler Haziran ayında Türk Metal’den istifa etmiş ve taleplerinin kabul edilmesi için üretimi durdurmuşlardı. Kendi seçtikleri sözcüleri etrafında kenetlenmiş ve birliğini sağlam kurarak kararlı bir şekilde durmuşlardır. Sözcülerinin tanınması ve taleplerinin kabul edileceğine dair söz alan işçiler üretime yeniden başlamışlardı.

Bu dönem boyunca birliklerini daha da sağlamlaştıran ORS işçileri, fabrika içinde ve dışında birlikte hareket ederek, Türk Metal ile yönetimin yaptığı oyunları boşa düşürmüş, dağılmanın önüne geçmişlerdir. Sürecin daha ilk başında istifalar başlamadan ORS işçileri metal işçilerinin mücadelesinden öğrendikleri deneyim doğrultusunda sözcülerini seçerek ilk adımı atmışlardır. Bu esnada fabrika içinde Türk Metal’cilere nefes aldırmayan işçiler, toplam 1700 işçiden Türk Metal’den istifa etmeyen 12 kişinin peşine düşmüş gerektiğinde bileğinin gücünü de kullanmasını bilerek bu sayıyı 4’e düşürmüşlerdir.

Ağustos ayında yıllık izin sonrasında yönetimin işçilerle tek tek ikale sözleşmesi yapmak istemesi üzerine yeniden üretimi durduran ORS işçileri, metal direnişi için yeni bir sıçramanın ilk adımlarını atıyorlardı. Yönetimin baskıları ve işten çıkarma tehditlerine karşı toplu şekilde fabrikadan istifa ederek, hareketin seyrini değiştirmiş oldular. Tabi burda bu toplu istifa eylemi öyle basit bir iş değildir. Bunun altını özellikle çizmek gerek. Nerdeyse işçilerin tamamına yakını istifa etti ki aralarında 15-20 yıllık işçiler de var. Bu şekilde bir tutum alabilmeleri son derece önemlidir. Yasal olarak bakıldığında bu tazminatını bırakmak olarak gözükebilir. Ancak ORS işçileri açısından bunun kendisi sendikasız bir grevin güvencesi olarak görülmüş ve metal fırtınanın en uzun grevi yaşanmıştır. Bu istifa organizasyonu bile başlı başına ayrı bir yerde durmaktadır. 1600 işçinin bir günde istifasını basması dile kolay gelebilir ama zor bir iştir. İşçilerin öz örgütlü gücüdür tabi bunu yapan.

Bundan sonra bütün ipler ORS işçilerinin eline geçmiş, fabrika kapanmakla yüzyüze kalmış, yönetim çaresiz kalmıştır. Bu aşamadan sonra hareketin seyri başka bir yol almış, işçinin karşısındaki cephe birleşmiş ve işçiye karşı bütün gücüyle karşı koymaya başlamıştır.

Fabrika zarar etmeye başlayınca yardımına MESS yetişmiş, diğer yandan Türk Metal Sendikası yöneticileri Polatlı’ya akın etmiş ve ORS işçilerinin direnişini kırmak için topyekün bir saldırı başlatmışlardır.

Ne var ki hareket bir kez sıçrama yapmış, ORS işçileri birliğinden gelen gücünün farkına varmış ve birlikte hareket ederek her türlü oyunu boşa düşürebileceklerini anlamıştır. ORS işçileri Türk Metal yanlısı işçilerin grev kırıcı rollerine karşı onları fabrika içinde ve dışında barındırmamış, karşı koymuş, Polatlı’ya gelen Türk Metal sendikasını protesto ederek şubeyi basmış ve Türk Metal yöneticilerine gerekli dersi vermiştir.

Metal işçilerinin bu ayaklanmasında belki de en fazla eksikliğini hissetiğimiz şeylerin başında gelmektedir işçinin gerektiğinde odunu eline alabilmesi. ORS işçilerinin bize hediye ettiği en büyük deneyimlerden birisi bence ilki budur. Düşününki birgün boyunca MİB facebook sayfasını mesaj yağmuruna tutan işçilerin aniden sesi kesildi. Saat 21.00 civarında tekrar sayfaya geldiklerinde ise ilk mesajları şu oldu; “grev esnasında arkadaşlarını satan bazı arkadaşlarımız yaptıkları yanlışdan geri dönmüşlerdir. Onları merak edenler hastanede ziyaret edebilirler.” Buna benzer bir dizi örneği bu süreçte işçi sınıfına armağan etti ORS işçileri. Onurun için onursuzlara karşı bir elinde sopan da olsun demişlerdir.

Hergün aileleri ve çocukları ile fabrika önünde toplanan işçiler, birliklerini dosta ve düşmana göstermiş, hareketi satmak isteyenlere korku salmış, işçiye karşı birleşen yönetim, MESS ve Türk Metal cephesine de gerekli cevabı vermiştir. Dışarıdan gelen işçilerin çalışmasını da engelleyen işçilere, Polatlı halkı ve esnafı da destek vermiştir.

Hiçbir çıkar yolu kalmayan yönetim, MESS ve Türk Metal şer cephesininin yardımı ve aklıyla fabrika önüne kolluk kuvveti çağırmış, TOMA ve polis saldırısı ile işçilerle birlikte çocukları ve aileleri de yaralanmış, buna rağmen kararlı bir duruş sergilenmiştir. Sonrasında sözcülerle yapılan görüşmede aralarında sözcülerin de olduğu 33 işçinin çıkarılması karşılığında diğer işçiler işlerine geri dönmüştür. Buna rağmen içeride ve dışarıda birlik devam etmekte, mücadele sürmektedir.

ORS işçilerinin direnişi, metal direnişi açısından yeni bir aşamadır, birliğin öneminin öne çıktığı, taktiksel adımların geliştiği, mücadele cephesinin doğru örüldüğü, her türlü adımın doğru hesaplandığı taktiksel ve stratejik hamlelerle, yönetim MESS ve Türk Metal karşısında doğru bir mücadele hattı örülmüş, dağılmanın önüne geçilerek hareket sürekli olarak ileriye taşınmıştır.

Metal fırtınada ORS işçilerinin direnişi, hareketi bir adım ileriye götürmüştür. Metal işçilerinin mücadelesi deneyimlerle yol almaya devam edecek, hatalardan dersler çıkararak sürecektir. Bu süreçte ORS işçilerinin deneyimi önemli bir adım olarak karşımızda durmaktadır.

Mücadele süresince taktik geliştirmek, doğru hamleler yapmak, öngörülü hareket etmek, karşındaki gücün hamlelerini hesaplayarak davranmak ve saldırıları boşa düşürerek, savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçmek ORS direnişinin metal işçilerinin hareketine kazandırdığı deneyimlerdir.

Elbette ki ORS işçileri her şeyi eksiksiz yaptılar demek istemiyorum. Metal fırtınada eksik olan bir şeyleri çok iyi yaptılar. ORS işçilerini ayrı bir yere koyan tam da burası. Metal işçilerinin Nisan ayında başlayan direnişi sürüyor, sürecek. Deneyimlerle yol almaya devam edeceğiz ve ORS işçilerinin deneyimiyle yeni bir aşamaya giren hareket, sadece savunma ve pasif pozisyondan daha aktif ve öne çıkan pozisyon almamız gerektiğini bize göstermektedir.

Metal fırtına farklı biçim ve düzeylerde devam ediyor. Bekle bizi metal patronları yakında daha güçlü geleceğiz...

Bursa’dan MİB üyesi bir işçi

 
§