21 Ağustos 2015
Sayı: KB 2015/32

Kürt halkının onurlu direnişi ile eylemli dayanışmayı büyütelim
Kendi kaderini tayin hakkı meşrudur!
Sahibinin sesi medya da kirli savaşın suç ortağıdır
Sermaye devleti infazlara devam ediyor
Tüm katlettikleriniz için kavga sonuna kadar sürecek!
Bütçe kirli savaşa ayrılıyor
Burjuva hümanizmiyle göğsünün sol tarafında yürek taşımayan “hümanistler”!
Sermayenin gözaltı saldırısı sürüyor
Efendileri hizaya getirdi: PYD’ye operasyon yok
“İster kabul edilsin, ister edilmesin” dönemi
Belirsizlikler ve krizler düzenin doğasında var - C. Ekin
Hacı Bektaş-i Veli’yi anma törenlerinin ardından...
“Güne devrimci müdahalede bulunmalıyız”
Ortadoğu’da gericiliğin başaktörleri AKP iktidarı-Katar emiri ikilisi siyonist İsrail için çalışıyor!
Emperyalizmin Çin çıkmazı - C. Ekin
İran’daki antlaşma emperyalist hegamonya savaşının bir parçası
Kapitalizm öldürür: Yaşanılabilir yegane sistem sosyalizmdir
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri üzerine
MİB MYK Ağustos Ayı Toplantısı Sonuç Bildirgesi
Enpay direnişi üzerine
DEV TEKSTİL Ağustos Ayı Genişletilmiş MYK Toplantısı Sonuç Bildirgesi
İşçiler katledilmeye devam ediliyor
Tutsak sınıf devrimcilerinden mektup var
Sacco ve Vanzetti: İyi bir kunduracı ile yoksul bir işportacının zaferi!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

MİB MYK Ağustos Ayı Toplantısı Sonuç Bildirgesi

 

Metal İşçileri Birliği Merkezi Yürütme Kurulu (MİB MYK) Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda ilk olarak metal işçisinin MESS-Türk Metal’e karşı büyük ayağa kalkışının geldiği aşama değerlendirildi. Eldeki veriler ışığında bugün metal işçisinin çok yönlü bir saldırıyla yüz yüze olduğu tespit edildi.

Bunlardan ilki MESS’in kapsamlı işten atma saldırısıdır. Metal işçisinin onurlu mücadelesini fiziken ve moral bakımdan çökertmek amacıyla yapılan bu saldırı ile öncü ve mücadeleci işçiler toplu bir kıyıma tabi tutuluyor. Pek çok fabrikada, özellikle mücadeleci ve “Harranlı” ruhu taşıyan işçiler, keyfi sebeplerle işten atılmaktadır. Hem bu kıyımın gerçekleşme şekli hem de aldığımız daha doğrudan bilgiler bu saldırıların MESS tarafından merkezi bir şekilde yürütüldüğüne şüphe bırakmıyor.

MYK özellikle bu çerçevede işçi kıyımının gerçekleştiği fabrikalarda, kıyıma karşı direnişin önemine dikkat çekmiş, bu direnişi örgütlemek üzere inisiyatifli olmak gerektiği üzerinde durmuştur. Öte yandan MYK, saldırının merkezi olan MESS’e karşı daha doğrudan eylemli mücadeleyi yükseltmek kararlılığındadır. Metal işçisine karşı haydutça saldıranlar yanıtsız bırakılmamalıdır.

Diğer taraftan MYK, işten atılan işçilere sahip çıkmak, bu kıyımı toplumun gündemi haline getirmek üzere mücadelenin yükseltilmesini kararlaştırmıştır. Bu çerçevede işten atılan işçilerle dayanışma etkinliklerinin yapılması düşünülmüştür.

Metal işçisine yönelik ikinci saldırı MESS’in yönlendirmesiyle ama Türk Metal tarafından yapılmaktadır. Amaç metal işçisinin kafasını karıştırmak, sefil kırıntılar atarak tuzağa düşürmek, yeniden düzeni kurmaktır. Erzak ve temsilci seçimleri işte metal işçisinin önüne bu amaçla atılmış yemlerdir. Özellikle mücadelenin hararetinin düşmesi, Renault gibi öncü fabrikalardaki işçilerin kafasının başka sendikalar tarafından bulandırıldığı bir ortamda özellikle bazı geri fabrikalarda bu oyunun tutma ihtimali yok değildir.

MİB, Türk Metal’in bu biçimde yeniden metal işçisinin sırtına bindirilmesi oyununa karşı mücadeleyi elden bırakmayacaktır. Bu amaçla uyarma, aydınlatma çalışması yoğunlaştırılacak ve fabrikalara doğrudan müdahale edilecektir.

Metal işçisinin yüz yüze kaldığı önemli bir tehlike ise özellikle Birleşik Metal-İş ve Çelik-İş gibi sendikalar tarafından yaratılmaktadır. “Harranlı” ruhunu öldüren, aidat simsarlığı ve bürokratik mekanizmalar içerisinde metal işçisini bölen bu tür manevralara karşı mücadele, diğer saldırılara karşı verilecek mücadeleler kadar önemlidir. Özellikle Renault’ta Birleşik Metal-İş ve bir takım sözcüler eliyle yaratılan durum, hem Renault işçisini diğer fabrikalardan koparmakta hem de diğer fabrikaların bölünmesine ve giderek Türk Metal’in buralara yeniden girmesine zemin hazırlamaktadır. Çünkü Türk Metal ile Birleşik Metal-İş ve Çelik-İş gibi sendikalar arasındaki farklılıklar söz ve kağıt üzerinde olanlar dışında neredeyse çok azdır. Bunun içindir ki bu sendikalara yönelik güven de oldukça zayıftır. Haliyle bu ortam metal işçisinin birleşik mücadele ve geleceği birlikte yazma umutlarını kırarken MESS ve Türk Metal’e gün doğmaktadır.

MİB bu tehlike karşısında metal işçisini uyaracak, bununla birlikte metal işçisinin birliğini ve ortak direnişini yaratma mücadelesini sürdürecektir.

MYK ayrıca özellikle Birleşik Metal-İş yönetimini bu zararlı ve küçük dükkancı tutumlarından vazgeçmeye metal işçisine karşı sorumlu davranmaya çağırmaktadır. Aksi halde Bosch’un ardından ortaya çıkacak ikinci bir yenilginin en büyük vebali Birleşik Metal-İş’te olacaktır.

MYK, metal işçisinin bugün aşağıdan birliği için komite ve fabrika meclislerini, sendikal alanda da birliğin yegane çatısı olarak TOMİS’i görmektedir.

MYK, TOMİS’in mevcut mücadelesi ve örgütlenmesi açısından bir dizi önemli sorunu ve yetersizliği tespit etmektedir. Fakat bunlar TOMİS’in sendikal alanda doğru tercih olduğu gerçeğini değiştirmediği ölçüde, MİB’in TOMİS’e desteği sürecektir. Çünkü TOMİS, metal işçisi hareketinin güvenli ve bir bütün olarak yoluna devam etmesinin en emin yoludur.

MYK bütün metal işçilerini TOMİS çatısı altında toplanmaya çağırmaktadır.

MYK toplantıda bir dizi fabrikada MİB olarak yapılan örgütlenme çalışmalarını da değerlendirmiştir.

MYK ayrıca bu süreçte metal işçisinin mücadelesinin doğru bir yolda devamı açısından MİB’in örgütlenmesinin özel önemine dikkat çekmektedir. Bu kapsamda hem büyük direnişin kazanımlarının ve derslerinin işçi sınıfına mal edilmesi hem de MİB’in bu süreçteki tutum ve politikalarının tartışılması ve ileri-öncü işçilerle paylaşılması bakımından bazı illerde sempozyumlar yapılması kararlaştırılmıştır.

Toplantıda yayınlar da ele alınmıştır. Sosyal medya hesaplarının daha etkin biçimde kullanılması gerektiği vurgulanmış, öte yandan da bir süredir aksamaların yaşandığı basılı materyallerin de kullanıma sokulması gerektiği kararlaştırılmıştır. Aylık bülten için bir planlama yapılmış ve bültenin Eylül ayı başında kullanıma sokulacak biçimde hazırlanması karar altına alınmıştır.

MYK bütün metal işçileri ve birlik çalışanlarına mücadelelerinde başarılar dilemektedir.

MİB MYK

20 Ağustos 2015

 

 

 

 

Alacakları için eylem yaptılar

 

Tuzla Deri Organize Sanayi’de kurulu bir fabrikada çalışan ve ücretlerini alamayan işçiler, patronun makineleri kaçırmaya çalışmasına karşı fabrika önünde oturma eylemi yaptı.

15 Ağustos’ta yapılan eylemde işçilerle polis arasında gerginlik yaşanırken, bir işçi Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amiri’ne hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Karakola götürülen işçi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Alacakları için patronla görüştüklerini ve kendilerine Pazartesi gününe söz verildiğini belirten işçiler, bir işçinin fabrikada unuttuğu cüzdanını almaya gelmesiyle patronun makineleri kaçırma girişimini tesadüfen öğrendiklerini belirttiler. Binlerce lira alacakları olduğunu söyleyen işçiler sloganlarla haklarını istediler.

Bu arada, tartışmalar sırasında patronun bir kadın işçiye saldırı girişimi işçilerin tepkisi ile karşılandı.

 
§